Yutma Güçlüğü

A+
A-
Yutma Güçlüğü

YUTMA GÜÇLÜĞÜ

Başka hastalık verileriyle birlikte görüldüğünde tanı sorunu yaratmayan bir belirtidir. Tek başına ortaya çıktığında ise çok önemli olabilecek bazı hastalıkların atlanmaması için dikkatle incelenmeli ve değerlendirilmelidir.Hastalar genellikle yutmanın başında bir zorluk, göğüs kemiğinin arkasında ya da boğazda bir sıkışma duyduklarını belirtirler.Bu belirti çoğu kez yutma işlevinden bağımsız olarak boğazda bir yabancı cismin yol açtığı tıkanma duygusundan farklıdır. Yutma güçlüğü, tıpta odinofaji adı verilen ağrılı yutma ile de aynı şey değildir, ama bu iki belirti bir iltihap sürecinde birlikte görülebilir.Yutma güçlüğünün, biri orta yutak, öbürü yemek borusu kökenli olmak üzere başlıca iki türü vardır. Bunlar etkiledikleri yutma aşamasına göre farklı özellikler gösterir.Yutakla İlgili Yutma Güçlüğü Besinlerin orta yutaktan yemek borusunun üst bölümüne geçmesinde bir zorluk varsa yutma güçlüğü orta yutakla ilgilidir. Fizyolojik yutma yaklaşık 1,5 saniye süren hızlı ve eşgüdümlü bir süreçtir. Bu sürecin istemli evresinde dil besinleri yutak bölgesine doğru iter. Besinlerin ağız boşluğundan ileri geçmesiyle yutma istemsiz evreye girer ve reflekslerle denetlenir. Yutak kasları sığamsı dalgalanma hareketleriyle (peristaltizm) kasılır ve yemek borusunun üst büzgen kası yemek borusuna geçişi sağlayacak biçimde gevşer. Besinlerin soluk borusuna kaçmasını önlemek için gırtlak yükselir gırtlak dalızlan ile epiglot kapanır ve solunum durur.

Sponsorlu Bağlantılar

Orta yutakla ilgili yutma güçlüğü çeken hastalar, yutma eyleminin başında duydukları zorluktan yakınırlar. Bunun dışında besinlerin gırtlağa yönelmesi, burundan geri gelmesi ve soluk borusuna kaçmasına bağlı öksürük ve boğulma duygusu gibi belirtiler görülebilir. Bu tür yutma güçlüğü özellikle sıvı gıdalar alınırken artar. Oysa yemek borusuyla ilgili yutma güçlüklerinde katı gıdaların yutulması güçleşir.Yutma eyleminin yemek borusuyla ilgili evresinde, besinler mideye ulaşacak biçimde yemek borusu boyunca itilir. Bu işlem 6-10 saniye sürer ve vagus siniri tarafından denetlenir. Yemek borusuyla ilgili yutma güçlüğü çeken hastalar besin parçalarının boğazdan hemen sonra takılmasından yakınırlar. Bu tür yutma güçlüklerinin büyük bölümü mekanik bozukluklardan, bir bölümü de hareket bozukluklarından kaynaklanır. En sık rastlanan nedenleri yemek borusunun alt büzgen kasındaki ya da yemek borusunun mideye açılmasını sağlayan kastaki bozukluklar, yemek borusunun çeşitli yerlerinde travma, cerrahi girişim ya da bir hastalığa bağlı daralmalar ve tümörlerdir. Yemek borusu kökenli yutma güçlüğünde, orta yutakla ilgili türden farklı olarak hasta başlangıçta katı besinleri yutmakta güçlük çeker. Zamanla yemek borusunun daha da daralması sıvı besinlerin geçişini de zorlaştırır.Yutma Güçlüğünün Tanısı Yutma güçlüğünde tanı koyarken, hastanın belirttiği zorlanma yeri dikkatle değerlendirilir; çünkü hasta bozukluğun gerçektekinden daha yukarıda olduğunu söyleyerek hekimi yanıltabilir. Yapılması gereken ilk inceleme yemek borusu filminin çekilmesidir. Hastaya baryum içirildikten sonra yemek borusu radyolojik olarak incelenir. Bu yöntem hem mekanik, hem de hareketle ilgili bozuklukların tanınmasında yararlıdır. Yemek borusu endoskopisi de tanıya yardımcı olabilir. Bu yolla tümör oluşumları saptanabilir; ama yutma güçlüğüne yol açan hareket bozukluklanyla ilgili bilgi edinilemez. Yaygın yemek borusu spazmlarının sonunda mide içeriğinin yemek borusuna geri gelmesi durumunda ise endoskopi bu maddelerin saptanmasmı sağlayabilir. Bütün bu incelemelerle yutma güçlüğünün nedeni aydınlatılamazsa ağız, yutak ve gırtlakla İlgili her türlü hastalık olasılığı dikkatle araştırılır.Çeşitli etkenler yutma güçlüğünün tanısını zorlaştırabilir. Hastadan alınan bilgi ve veriler (anamnez) yetersizse, bunlara dayanarak yutma güçlüğünün orta yutaktan mı, yoksa yemek bo-usundan mı kaynaklandığını saptamak ve hareketle ilgili ya da mekanik kökenli gerçek nedene yönelmek olanaksızdır. Ayrıca, hastanın yakınmalarının yerini yanlış tanımlaması hekimi yanıltabilir.Bu hastalarda önceden konmuş ruhsal kökenli yutma güçlüğü tanısına kuşkuyla yaklaşmak gerekir, çünkü böyle bir tanı yemek borusunun mideye açılmasını denetleyen alt büzgen kasın gözden kaçmış bir rahatsızlığını gizleyebilir.Yapılması gereken önemli bir inceleme yutma sırasında orta yutak kaslarının hareketlerinin videoflüoroskopiyle görüntülenmesidir. Çekilen video filminin okunması bu kas hareketlerinin tekrar tekrar gözlenmesine olanak verir.Yemek borusu filmlerinin normal olması, kas hareketlerinde bozukluk olmadığını kanıtlamaz. Bu durumda kesin tanıya varmak için yemek borusu gaz basıncındaki değişiklikler ölçülür (manometri).Sponsorlu Bağlantılar

Yemek borusu filmi baryum içirildikten sonra çekildiğinde sonuçsuz kalabilir. Daha güvenilir sonuç elde etmek için, aynı filmi sıvı yerine, katı opak maddeyle (örneğin bir baryum tableti) çekmek gerekebilir. Bu yöntemle yemek borusunun alt büzgen kasındaki değişiklikler ve besinlerin geri gelmesine bağlı yemek borusu iltihabının yol açtığı daralmalar çok daha iyi saptanabilir.Endoskopide de yanılma payı vardır. Bunun günümüzde kullanılan optik aygıtların çaplarının çok küçük olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Dolayısıyla endoskopiye ek olarak yemek borusu manometrisi de yapılmalıdır

Bu hastalık esnasında, hasta yutma olayı sırasında sıvı ya da katı maddenin midesine varmadan belli bir noktada takıldığından yakınır. Yutma güçlüğü, yalnız yutma olayı sırasında ortaya çıkan bir yakınmadır. Buna karşılık bazı psikolojik sorunları bulunan hastalar, yemek borularında bir şeyin sürekli olarak takılı kaldığından yakımrlar. Bu yakınmayı yutma güçlüğü olarak değerlendirmemek gerekir. Çünkü, bu yutma güçlüğü değildir. Yutma güçlüğü üe birlikte yutma sırasında ağrı da gelişebilir. Yutma sırasında ağrının gelişmesine “Odinofaji” denilmektedir. Yutma güçlüğü yaratan etkenleri, yerleştikleri bölgeye göre başlıca iki grup içinde inceleyebiliriz. Bunlardan ilki “Ağız-yutak” bölgesinden diğeri ise özafagus-tan kaynaklanan yutma güçlüğüdür. Ağız-yutak bölgesinden kaynaklanan yutma güçlüklerinin etkenlerini şöyle özetleyebiliriz: Dilde gelişen iltihaplar, bademcik iltihaplan, ağız içi iltihaplan, yutak iltihaplan, dil ülserleri, kabakulak boyun lenf bezlerinin aşırı büyümesi, tetanos, tiroit bezi iltihapları, kuduz, miyastenia gravis, Sjögren sendromu. Yemek borusundan kaynaklanan yutma güçlüklerini ise şöyle özetleyebiliriz: Özofagus iltihapları, özofagusta yabancı cisim, Özofagus kanseri, hiatus . hernisi, özofagus divertikülü, özofagusun nedbe darlıkları, Sjögren sendromu, hipertiroidizm, aorta anevrizması, kalpte sol atriumun büyümesi, akalazia ve Plummer-Vinson sendromu.

Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. Nuray dedi ki:

  Yutkunma güçlüğü şikayetlerinden 15 gün önce kedi tirmalamasi yüzünden kuduz aşı sı tedavisi oldu.1840 IU miktar uygulandı.Alakası olabilir mi?

 2. Nuray dedi ki:

  Merhaba.23 yaşında kızımda da yutma güçlüğü var.yemeklerin devamli bogazina takildigini soyluyor.hatta bi keresinde minicik parcalari zorlanarak geri cikardı.boğazına bir sey takılmış gibi oldugunda,kendini rahatlatmak için zorla öksürdüğünde boru sesi gibi rahatsiz edici öksürük cikiyor.yemeği yutaga atiyor ama o anda yutkunamiyor.Bir kaç kere yutkunma yaparak zorlanarak yutmaya calisiyor.Bazende sanki yapışkan bir şey varmiş gibi sanki balgam gibi yutkunuyorum gitmiyor diyor.Endeskopi oldu.Reflü dedi doktor.Tedavi oldu.Fakat Problem devam ettiği için nöroloji doktoruna gittik.Kas testi yaptılar koldan.Dayanamadı 2 iğne de bıraktık.Bir şey yok dedi doktor.Psikolojik olduğunu düşünerek Psikolog yardımı aldık.Sonuç değişmedi.Ne yapacağımızı hangi doktora gidicegimizi şaşırdık.Hayat ona da bize de zehir oluyor.Devamlı boğulma korkusu yaşayarak yemek yemeğe çalışıyor.Zayıfladı.KBB doktoru baktı oda bir şey bulamadı.6 senedir yeterli nefes alamıyorum sanki diyordu.Bu yüzden burun konkaları küçültüldü.2 senedir sırt ağrıları var.Bazen de kalbime sancı giriyor sanki diyor.1 sene öncede boyun hareketlerinden şüphelendim.Kafasını rahatça sağa sola çevirmiyordu.Boyun filminde boynunda düzleşme olduğunu söylediler.Doktor yoga ve yüzme önerdi. Yoga da hareketleri tam yapamıyor.Mesela ayaklarını düz zeminde uzatamıyor.Eğitmen,hareketlerini 60 yaşındaki biri gibi diyor.Çabuk yoruluyor.Ne olur yardım edin.Yutkunma güçlüğü şikayetlerinden 15 gün önce kedi tirmalamasi yüzünden kuduz aşı sı tedavisi oldu.1840 IU miktar uygulandı.Alakası olabilir mi?

 3. Nuray dedi ki:

  Merhaba.23 yaşında kızımda da yutma güçlüğü var.yemeklerin devamli bogazina takildigini soyluyor.hatta bi keresinde minicik parcalari zorlanarak geri cikardı.boğazına bir sey takılmış gibi oldugunda,kendini rahatlatmak için zorla öksürdüğünde boru sesi gibi rahatsiz edici öksürük cikiyor.yemeği yutaga atiyor ama o anda yutkunamiyor.Bir kaç kere yutkunma yaparak zorlanarak yutmaya calisiyor.Bazende sanki yapışkan bir şey varmiş gibi sanki balgam gibi yutkunuyorum gitmiyor diyor.Endeskopi oldu.Reflü dedi doktor.Tedavi oldu.Fakat Problem devam ettiği için nöroloji doktoruna gittik.Kas testi yaptılar koldan.Dayanamadı 2 iğne de bıraktık.Bir şey yok dedi doktor.Psikolojik olduğunu düşünerek Psikolog yardımı aldık.Sonuç değişmedi.Ne yapacağımızı hangi doktora gidicegimizi şaşırdık.Hayat ona da bize de zehir oluyor.Devamlı boğulma korkusu yaşayarak yemek yemeğe çalışıyor.Zayıfladı.KBB doktoru baktı oda bir şey bulamadı.6 senedir yeterli nefes alamıyorum sanki diyordu.Bu yüzden burun konkaları küçültüldü.2 senedir sırt ağrıları var.Bazen de kalbime sancı giriyor sanki diyor.1 sene öncede boyun hareketlerinden şüphelendim.Kafasını rahatça sağa sola çevirmiyordu.Boyun filminde boynunda düzleşme olduğunu söylediler.Doktor yoga ve yüzme önerdi. Yoga da hareketleri tam yapamıyor.Mesela ayaklarını düz zeminde uzatamıyor.Eğitmen,hareketlerini 60 yaşındaki biri gibi diyor.Çabuk yoruluyor.Ne olur yardım edin.

 4. Ali dedi ki:

  Maalesef bendede ayni sorun uzun süredir takip ediyorum cok uykusuz kalınca ve geceleri oluyor sanki gırtlak ta bisey var gibi ne yaparsan yap gitmiyor ve sürekli yutkunmak zorunda kalıyorum doktorlar bakiyor bişey yok diyip çıkıyor sanki millet keyfinden geliyor hastaneye uzun lafin kısası bi bilginiz varsa ALLAH rızası icin cevap gonderirmisiniz.

 5. Leyla dedi ki:

  Özge hanim merhaba, bir çaresini bulabildinizmi bu yutkunamama, yemek yiyemememe problemin, ben aylardır doğru dürüst yemek yiyemiyorum zayıfladım bebek maması yiyorum puding çorba, katı gıdalardan kaçıyorum korkuyorum, bir çaresini bulabildiyseniz nolursunuz banada söyleyin allah rızası için çok zormuş bu durum, allah yardımcımız olsun inşallah…

 6. Ibrahimhalil dedi ki:

  Bende de yutkunma sorunun var vede nefes daralmasida yaşıyorum.Bundan beşay önce burun ve geniz ameliyatı oldum ne olduysa ondan sonra başladı.Birćok doktora gittim .en son kbb doktoruna gittim inceleme yaptı.Tekrardan bayramdan sonra kontrole gideceģim.Ama yutkunmam ve nefes daralmasi geçmedi.Yardımcı olursaniz sevinirim

 7. yasin dedi ki:

  ben de yutkunamıyordum ve doktorum bana dedi ki yutkunamama 7 nedenden olur dedi
  1 allah korusun kanser,2 reflüden dolayı,3 lenflerin şişmesi ile,4 iltihaplanma 5 ağızdan nefes alma
  6 bademcikler 7 astım.Eğer dedi bir yutkunma sorunu 2 haftadan uzun sürüyosa antibiyotik kullanmana rağmen dedi bu iltihap,kuruluk veya bademcik değildir dedi.Yani ya lenf,ya reflü,ya kanser allah korusun,ya da astım dedi ve bana ağzımdan hortumla çekim yaptılar halbuki reflüden oluyomuş.Ben özele gittim onun için kardeşlerim profdan ya özel randevu alın ya da özele gidin sağlık şakaya alınmaz.

 8. Ali bas dedi ki:

  Yatmada bogazimda kucuk dilim one dogru geliyor needn’t olur

 9. DİLEK dedi ki:

  mide kaynaklı olabilir. reflü tahribatı sonucu yutma zorluğu gelişmiş olabilir. ben de yıllardır çekiyorum. hiçbir k.b.b bölümü tanı koyamadı. sürekli burnum tıkalı ve dolu. yutkunurken takılıyor ve orda bir şey var hiisi ve de tükürük fazla salgılıyor. kronik faranjitte olunabiliyor ondan da kaynaklanabiliyormuş. bildiğim okuduğum bu kadar Allah şifamızı versin inşallah.

 10. veysi dedi ki:

  soğuktan uzak dur,ağızının kurumasından uzak dur,ses yükseltme,sinirlenme,rahat ol.aşırı sıcak şeyler içme ve geçmesini bekle

 11. Satiye dedi ki:

  İyi günler hocam ne olur ba yardimci olun binim 14 yasin sürebilir Pars hastası kızım var konuş ması yok yürümesi yok 6 aydır öksürüğü var yemek yerken tükürükruhunu bi le yatarken öksürük var na cami şaşırmış durum dayım uykuda öksürük yok sadece ne olur yardım edin cevap bekliyorum

 12. siyami dedi ki:

  Selam hocam bnm yutkunma zorlugun var bogazlarim kuruyor sanki et parcasi varmis gibi cenelerimde agri var bunun nedeni nedir

 13. delal dedi ki:

  Merhaba doktor bey iki yildir yutkunamiyorum aslinda sivilari çok iyi yutabiliyorum ama yemek aldigim zaman agzima bogazimdan geçmiyor daha önce kbbza gittim kireç gibi birşey verdiler film çektiler daralma olmuş dediler sonra psikolojik olabilir dediler psikolojik destek aldim ama geçmedi ve hayatim altüst olmuş keşke ölsem bu halden kurtulsam lütfen yardimci olun daha gencin hayatimi yasamak istiyorum lütfen çözüm bulun bana şimdiden teşekkürler

 14. hüseyin dedi ki:

  mrb hocam ben de yutkunmada zorlanıyon ve öksürüyorum boğuluyormuşum gibi midemede ağrı atıyor ltf yardım edin ve ilk kez bu kadar ağrısı artı

 15. şair ahmet dedi ki:

  Arkadaşlar boğaz ağrısı ve yutkunma şikayetleri uzun süre devam eden kardeşlerim acil bir nöroloji doktoruna gitmesini öneririm bendede aynı sıkıntı var nörolojiye gittim emg çekinmeyi bekliyoruum geçmiş olsun kardeşlerim

 16. Arzu dedi ki:

  yemek yerken bogulma hissi duyuyorum ve sıvı hic tuketemiyorum bana yardımcı olursaniz çok memnun kalicam yalvaririm cok zayifladim

 17. FERİ dedi ki:

  HOCAM BEN DE AYNI RAHATSIZLIĞI YAŞIYORUM BU BİR HASTALIKMI BEN PİSİKOLOJIKMEN DİYORUM KENDİMDE AMA DUN NERDEYSE NEFESSİZ KALDIM ………

 18. orhan dedi ki:

  hocam mrb benim on bes aylik cocugum var alti aydan beri bir sey yutamiyor. yutugunu geri cikariyorb bunu ne yapmam lazim bir yol bekliyorum tes

 19. aslı dedi ki:

  yutkunamıyorum sanki boğazımda bişey var ne yapabilirim yardım edin…

 20. elif dedi ki:

  hocam benim ablamın sık sık boğazları şişiyor yutkunamıyor doktora gidiyor ama gecmiyo yaşı 16 ancak çok zayıf kilo kaybediyor lütfen yardım edin

 21. Muhammed dedi ki:

  Özge hanım aynı sorun bende de var hatta %100 aynı yani ben anlatsam bu kadar iyi anlatamazdım.Sorunun çözüldümü yardım bulabildinmi, bende 20 kilo verdim bu gidişte ölücem…

 22. hakan dedi ki:

  hocam bende 46 yaşındayım bir haftadır yutkunurken göğsümde bir ayrı hissedıyorum tesekkürler

 23. sevil dedi ki:

  aynı dertten muzdaribim bende 1 yıl önce başladı yutkunma zorluğum katı yiyecekleri rahatça yiyemez oldum sanki boğazıma diziliyo gitmiyo hayatımı çok kötü etkiliyo sosyal hayat ve psikolojim nerdeyse sıfıra indi bu yüzden evimden başka yerde yemek yiyemez oldum fobi oldu bende yemek yedikten sonrada boğazımda sanki gaz birikmiş hissi oluyo ve sürekli geğiriyorum boğazımı rahatlatmak için kendimi kusturmaya çalışıyorum gerekli testleri tahlilleri yaptırdım endoskopi oldum bişey çıkmadı psikolojik denildi o zamandan bu yana hala çekiyorum umarım bigün bu dertten kurtulurum tamamen allah bana ve benim gibi bu sorunu yaşayan herkese acil şifalar versin yardım etsin

 24. özge dedi ki:

  merhaba,1senedir yutkunma güçlüğüm var.2ay önce endoskopi ve baryum tedavisi gördüm bişeyin yok dendi.rahatsızlığım devam ediyor sık sık yutkunuyorum ağzım tükürük doluyo,yutkunma esnasında balgam varmış gibi gırtlağımı temizler gibi yapıyorum güç yutkunuyorum.boğazım tıkanır gibi oluyor.herkez tik haline getirdin o yüzden sık yutkunuyosun psikolojik diyor,insanlardan çekinip yanlarında yutkunma isteğim geldiğinde kendimi tutmaya çalışıyorum kasıyorum olmuyor boğulucak gibi oluyorum.ağlıyorum artık sosyal hayatımı etkiliyor psikolojim bozuluyor lütfen yardım edin ne yapmam gerekiyor.bu rahatsızlığım olduğundan beri kilo kaybediyorum psikolojim bozuluyor ölsemde kurtulsam diyorum yardım edin.

 25. asuman dedi ki:

  benı aydınlatırsanız çok sevinirim.torunum yeni dünyaya geldi,dogum ızmir medikal parkta gerçekleşti.son ana kadar hiç sorun olmadıgı halde dogum sırasında bebek kakasını yutmuş dediler bebek kalp masajı ile yaşatıldı ama hiç aglamadı.yogun bakım ünitesinde 15 gündür yatıyor.şimdide zutkunma refleksi yok diyorlar.nedense özel hastahanelere güvensizlik var.bdogumda bır hata mı oldu? herşey ,3 boyutlu fılmleri alınmışken neden bunlar oldu.dogumu ebe yaptırmış,dogum çok çabuk olmus.sımdıde hersey olabılır dıyorlar…bebek ölmedı yaşızor ama sorunlu bır bebek mı olur ?tedevı ıle düzeltilebilir sorunlarmıdır beyınde hasar almışmıdır bılemiyorum delırmemek elde degıl.benı bu konuda bılgısı olanların aydınlatmasını rica ediyorum…

 26. inci dedi ki:

  merhaba hocam.bende bir kaç yıldan beri ara ara yutkunma zoruluğu oluyor.yemek yerken zorlanıyorum ..korkudan o anda yemeği yada su içmeyi bırakıyorum…bende faranjit var.sıkı sık en efak bişeyde hemen boğazım ve başım ağrıyor,kulaklarım ve gözlerim ağrıyor….faranjitten dolayı olabilirmi efendim..boğazımda sanki daralma kasılma oluyor,engelliyor,bir şey yerken….yaz kış bu şikayetlerim var….

 27. fatih dedi ki:

  yemek yiyemiyorum yutma güçlüğü var yutarken sol tarafımdan ğüç alamıyorum sırt agrılarım var 6yıldır var bir ara sıvı dahi alamıyordum aşırı kilo kaybettim ilaçlı film 2kez mideye hortum ve en az 8veya9 doktara gittim hala düzelme yok şu anda baxsil diye bir ilaç kullanıyorum

 28. metin dedi ki:

  bademciklerin alınmaması gerekirdi çok ciddi bir sorun olduğnda ancak alınır o mikropları tutar

 29. merve dedi ki:

  merhaba ben merve ciddi bi şekilde tükürüğmü yutamıyorum bazen konuşamıyorum bile gerçekten bıktım hastaneye genel cerrahi bölümüne gittim bi şeyimin olmadığını sölediler stres hapı verdiler ama bi yararı yok lütfen yardım edin

 30. gülden dedi ki:

  merhaba.benim yeğenim 3 ay önce beyin sapı tümörü ameliyatı oldu. kendisi 5 yaşında. ameliyat sonrası yutkunma ve solunum zorluğu çekti bu sebepten kırtlağı delindi rahat solunum yapabilmesi için fakat yutkunmayı hala yapamıyor ağazdan beslenemedği için de bir müddet burundan beslendi daha sonra midesi delindi ve hortumla ordan besleniyor. doktorlar yutkunma olabilirde olmayabilirde diyorlar. biz yutkunduğunu nasıl anlayabiliriz ya da bunun bir tedavi yöntemi var mıdır? yardımcı olabilir misiniz lütfen!!!!!

 31. Murat dedi ki:

  Vücut geliştirme ile ilgileniyorum. Bugün antrenmana sabah gittim, ısınamamaktan şikayet ederek ve ağır çalıştım. Antrenmandan ortalama 3-4 saat sonra göğüs kafesimde ağrı başladı ve aynen yukarıda yazdıklarınızı yaşıyorum. Katı maddelerde yutkunurken resmen gıcırtı yapıyor ve ağrıyor. Gırtlağımın altındaki bölgeye parmağımla bastırınca göğsümün ortasına kadar ağrı oluşuyor ve bu ağrı; ciğerim havayla tam dolu olmaya çıktıkça belirginleşiyor. Mideden geğirme için yukarı doğru hava boşluğu yükselirken bu ağrı maksimum seviyelerinden birini yaşıyor…
  Şimdi… Yukarıdaki belirtiler bugün antrenmandan sonra ve aniden ortaya çıktığı için spordan olduğunu düşünüyorum, çünkü benzer ağrıyı bir ara denizde Deve Güreşi yaparken 80 kg’lık arkadaşımı omuzuma alıp kendimi zorlayınca da yaşamıştım fakat onda yutak ağrısı yoktu. Yine de endişeliyim, ya hastalık başlangıcıysa…?

 32. EMİNE dedi ki:

  boğazımda birşey takılı sanki, yutkunamıyorum. gıcık var.
  sakaryalıyım. Doktora gittim.Faranjit olabilir,dedi.
  2 hafta kadar önce grip oldum. hast.gttim ,antibiyotik verdi, bu nedenle son gitttiğim-boğaz gıcığım için-doktor yeni antb. kullanmışsın diye hiç ilaç vermedi.
  Fakat boğazımda birşey ver, yutkunmamı önlüyor. Bu nedenle bugün tekrar araşt. hast gittim. Muayene eden doktor, tomoğrafi istedi ve 15 gün sonra gel dedi.
  Ne yapmam gerekir, gerçekten, hastalığıma tanı mı konamıyor, yutkunamak çok kötü birşey
  teşekkür ederim

 33. cem dedi ki:

  merabalar benim bir problemim var yardımcı olursanasız çok sevinirim.çok uzun zamandır çektiğiö bir problemim var maddi sıkıntıdan dolayı doktora gidemiyorum genelde su içerken oluyor ilk yudumumda su hep boğazıma takılıyor ve bir müddet yutamıyorum sonradan yutuncada yanma oluyor ve artık su içme hissimde kalmıyor böylece önceleri genelde senede 5,6 kez olurken yazları bu olay sıklaşıyor ve su içmede hep ilk yudumlarda çok zorlu çekiyorum yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim.

 34. melek dedi ki:

  2 senedir geçmeyen yutkunma problemim var bir çok kbb za gittim ama bir netice alamadım sonra gastronojiye gittim beni dr endoskopi yaptı ve üç tane sıvı alarak migdemde bakteri oldugun söyledi ve ilaç kullandım 1 ay boyunca ama bir türlü yutkunma problemim geçmedi bana hangi dr gitmem gerektigini ve bogaz filmini çektirsem sonuç alabilirmiyim.ne yersem yiyiyim yutkunma problemi yaşıyorum bazende kola içtigim zaman bogazım acayip yanıyo bu neden oluyo acaba beni bilgilendirirseniz sevinirim teşekkurler

 35. Erdal dedi ki:

  Ben 2004 yilinde geniz kanserine yakalandim bana chemo terapi isin ve lempf amaliyati yapildi su an yutmakta zor oluyor ufak cekirdegi bile su olmadan yutamiyorum ve kas agrilarim var bogaz.da cok kuruma oluyrr ve bogaz ve agiz bölgesinde balgam olusuyor dislerimde kirilma oluyor bana yapilan tedavilerin cok yan zararlari oldu halsizlik yorgunluk hala var bogazim tamamen uyusuk benim ps sorunum var ne yapmaliyim .bu sayfaniz insanlarimizi biliclendiriyor sizlere tesekkürlerimi sunuyorum sag.olun

 36. blumengarten dedi ki:

  slm.benim sorunum sandece yemek yerken hocam bir şey yerken yutmadan önce hep düşünüyorum acaba yutayımmı diye yani yediğim bişeyi olması gerekenden çok daha fazla çiğniyorum ama birtürlü yutmak istemiyorum sürekli yutma hissim gecikiyor bu yüzdende sürekli az yiyiyorum aç ta olsam yemeği bırakıyorum çünkü sanki boğazıma takılıp kalıcak ve yutamayacakmışım gii geliyor ne yapmam lazım hiç doktorada gitmedim bu yüzden korkuyorum kötü bi şey diyecekler diye lütfen bana yardım edermisiniz tşk ler……

 37. fadik dedi ki:

  10yıl önce bu hastalıga yakalandım su içe biliyordum fakat çorba ve katı gıdaları yutmakta zorluk çekiyordum. agzımdaki yiyecekleri mama gibi yaparak çok zor yutuyordum sabah biraz zor yiyordum öyle akşam hiç yiyemiyordum. çok doktora gittim guaturave bogazla ilgili herseye bakıldı hiç bir şey bulamadılar en son giitigim doktor sinirsel dedi insomin ve bogaz hapı kullandım bu hastalıgı tamamiyle yendim bu kişininde yapılan incelemelerde bir şey çıkmadıysa oda benim gibi olmuş olabilir bu ilaçları kullanmasını tavsiye ederim

 38. emine dedi ki:

  8. ayında bir bebeğim var 4 aylıkken tonsilit atlattık o gün bugündür yemek yerken yutma problemiyle karşı karşıyayız ağzında öğlece tutuyor besleme kalktığımda ağlıyo kbb gittik onlarca hiç bir sorun olmadığını söğlediler rica etsem bana bi yol gösterirmisiniz:

 39. mert dedi ki:

  slm hocam benımde yutma guçlüğum var. Yemek yiye mıyorum 2 aydır boyleyım .yuruyemıyorum gırtlagm takılı kalıyor. Olecegm hissine kapılıyom .çaresizm ltfn yrdm edn

 40. soner dedi ki:

  iyi günler hocam ben soner adanadan benım cok büyük derdim ölmeyi bile düsünüyorum ınanınkı hocam benım sorunum hocam yutkunma sorunum var yutkunamıyorum ve bogazımsa sag tarafda bısey var gıtmıyor sankı ben 2 yıl buyle hocam kkb uzmanıda gıtdım bademcıklerinde sorun var ameiyat dedı ve bademciklerımı aldı ameilyat oları 3 ay oldu ve bu sorunum gitmedı dahada yutkunamıyorum hocam bogazımda sag tarafta bısey var daha yardım edın

Yandex.Metrica