Etiket: Yaşlılık

ZİHİNSEL YETENEK YÖNÜNDEN YAŞLILIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Yaşlılığın zihinsel açıdan incelenmesi, sınırları çok geniş bir konudur. Çünkü yaşlanma bireyin öğrenme, bellek, problem çözme ve entellektüel yapısını etkilemektedir. Unutkanlık ve karıştırma gibi olguları...
Erken Yaşlanma; Progeria ve Parkinson Hastalıkları
ERKEN YAŞLANMA; PROGERİA VE PARKİNSON HASTALIKLARI: Progeria (Hutchin-son – Gilford Progeria Sendromu): İlk kez 1886 yılında Sir Jonathan Hutchinson tarafından teşhisi konulduğundan bu yana, 60′ın üzerinde hasta da Progeria sendromu...
Yaşlanma ve Kanser
YAŞLANMA VE KANSER: Yaşlanma iie kanser gelişme tehlikesi arasındaki ilişki oldukça karmaşık bir özelliktedir, Bu konudaki tsaıes soru, tümör oluşumunun yalanmanın bir parçası mı olduğu, yoksa birlikte yürüyen iki ayrı...
Gençlik Aşısı
GENÇLİK AŞISI: Yaşlılık bilimi – Geriyatri ile uğraşan bilim adamlarının sorunu çözümlemek amacıyla yaptıkları gerçekçi yaklaşımlar, bugüne kadar henüz bir gençlik aşısının bulunmasıyla sonuçlanmannşsa da, yaşlanma konusunda pek çok bilimsel...
YAŞLANMA VE HORMONLAR: Geçmişte çeşitli bilim adamları, yaşlanma olgusunun endokrin sistemde oluşan değişmeler sonucu ortaya çıktığı görüşünü savunmuşlardır. Fakat bugünkü bilgilerimizin ışığı altında böyle tek boyutlu bir yaklaşımın ne derece...
YAŞLANMA VE İMMÜNOLOJİK DENETLEME MEKANİZMASI: Yaşlanma olayına immünolojik açıdan da yaklaşılabilinir. İmmünolojik denetleme mekanizmasının yaşlanma üzerindeki etkisi giderek önem kazanan bir olgudur. Vücudun savunma mekanizmasında T-immünositl erinin kaynaklandığı timus bezinin...
HÜCRESEL VE MOLEKÜLER DÜZEYDE YAŞLANMA OLGUSU VE BU SÜREÇTE ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER: Bilim adamları yaşlanma olayının hücre düzeyinde genetik manipülas-yonlarla kontrol altına alınabüeceğini düşünmektedirler. Bu nedenle yaşlanma olgusunun hücresel düzeyde...
YAŞLANMA SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN YAPISAL VE İŞLEVSEL DEĞİŞİKLİKLER: Yaşlanmış bir vücudu rahatlıkla genç olanından ayırt edebiliriz. Fakat bir organ için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Şimdi de bir organın yaşlanmasını özelleştirebilecek...
YAŞLANMANIN OLUŞUM NEDENLERİ İLE İLGİLİ BİLİMSEL KURAMLAR: Günümüzde geri-yatrik (yaşlılık bilimi) açıdan yapılan yaklaşımlar hücrelerin yaşlanması olgusu üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Yaygın biçimde benimsenen görüşe göre vücudun ya da organların yaşlanması, hücresel...
YAŞLANMA OLGUSU: Yakın zamanlara kadar bilim adamları bile, bu soru sorulduğunda gerçek anlamda bir yanıt vermekte güçlük çekiyorlardı. Bu konudaki en büyük sorun, yaşlılığın herhangi bir hastalık gibi belirli etkenlerin...
İNSAN0ĞLUNUN YAŞAM SÜRECİ: Her doğan canlı günün birinde ölecektir. , Dünya üzerindeki canlı yaşamın doğası gereği, bu hep böyle olagelmiştir ve gelecekte de böyle sürecektir. Her canlı türünün kendi yapısı...
Yandex.Metrica