Etiket: Üreme Organları

Bel Soğukluğu
GONORE (BEL SOĞUKLUĞU): Gonore, ‘Nayseria gonorea’ adlı mikroorganizmanın, her iki cinste, özellikle üreme organlarında oluşturduğu ve kendisini cerahatli bir iltihap biçiminde ortaya koyan bir bulaşıcı hastalıktır. Gonore üreme organlarını tutabileceği...
Spermium
SPERMİUM: Spermium, erkek cinsiyet hücresine {tohum hücresi) verilen addır. Baş, ara bölüm ve kuyruk olmak üzere üç bölümden kurulmuştur. Baş bölümü 4,6 mikron, kuyruk bölümü de 50 mikron boyundadır (1...
Epispadias
EPİSPADİAZİS: Üretranın dış deliği olan “Meatus eksternus”un meatus glans penisin orta-tepe noktasında olacağına glans penisin veya penisin üst yüzünde bir bölgede bulunmasıdır. Epispadiazise 50.000 doğumda bir rastlanmaktadır. Epispadiazisin başlıca üç...
HİPOSPADİAS
HİPOSPADİAS: Meatus eksternusun penisin alt yüzünde bulunması durumuna ‘Hipospadi-as’ denir. 350 doğumda bir sıklıkta görülmektedir. Başlıca 4 tipi vardır. 1) Hipospadİas glandis denilen tipte meatus eksternus, glans penisin altyüzünde bulunur....
TESTOSTERON HORMONUNUN ETKİ VE ÖZELLİKLERİ: Testosteron, testisin leydig hücrelerinden salgılanan bir hormondur. Adenohipo-fizden salgüanmakta olan İnterstisiel Celi Stimülan Hormon’ (ICSH), leydig hücrelerinden testosteron salgılanmasını artırır. Testosteron hormonunun en önemli etkisi...
ERKEKTE TEMEL (PRİMER) VE İKİNCİL (SEKONDER) CİNSEL NİTELİKLER: Herhangi bir insanın erkek yada dişi cinsiyetinde olması, hücrelerinde taşıdığı cinsiyet kromozomlarının türüne bağhdır. Bilindiği gibi vücut hücrelerinde XX cinsiyet kromozomlarını taşıyan...
SPERMATOJENEZ ( SPERMİUM YAPIMI): Erkek cinsiyet hücreleri olan spermium-larm testislerde yapılmasına ‘Spermatojenez’ denir. Testislerin yapısında bulunan seminifer tüpler denilen borucuklarm duvarında bulunan ‘Spermatojen hücreler’, bunlara ‘Spermatogo-nium’ da denilmektedir, bir yandan...
ERKEKTEKİ CİNSEL İŞLEVLERE GENEL BAKIŞ: Bütün canlı türlerinde olduğu gibi insanlarda da temelde iki çeşit içgüdü bulunmaktadır. Bunlardan biri bireyin kendi varlığını koruması, diğeri de türünün sürekliliğini sağlamasıdır. Türün sürekliliğinin...
SPERMATİK KORDON: Erkek çocuk anne rahmindeyken, doğuma kısa bir süre kalana kadar testisleri karın boşluğunun içindedir. Doğuma yakm günlerde testisler beraberlerinde duktus deferenslerini, damar ve sinirlerini de alarak karın ön...
PROSTAT: Prostat ‘Simfizis pubis’in arkasında, rektumun önünde ve mesanenin boyun bölgesinin önüne yerleşmiş olan kestane biçiminde bir bezdir. Yapısı mikroskobik olarak incelendiğinde düz kas liflerinden çok sayıda birbiriyle bağlantılı küçük...
VEZİKA SEMİNAÜS: Vezika seminalis, kendi üzerinde çok sayıda kıvrılmış tek bir borucuk sistemidir. Bu borucuk sisteminin duvarı içten dışa doğru mukoza, kas ve gözenekli bir doku tabakasından oluşmuştur. Mukozat ab...
TESTİS: Testisler, ‘Spermium’ denilen erkek cinsiyet hücrelerinin yapıldığı bir çift organdır. Testisler gövdenin dışında ‘Skrotum’ denilen torba biçiminde, deri kastan yapılmış, bir yapının içinde yerleşmişlerdir. Testislerin her biri 4-5 cm....
PENİS: Penis, erkek cinsiyetin cinsel birleşme organıdır. Kök ve gövde olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Kök bölümü perineye yerleşmiştir. Gövde bölümü serbestçe hareket edebilme yeteneğine sahiptir. Penis başhca iki yapıdan...
İdrarı mesaneden vücut dışına ulaştıran iki ucu açık tüp biçimindeki kanala verilen addır. Üretra erkekte 18-20 cm. kadında ise 4 cm. uzunluğundadır. Üretranın mesaneye açılan deliğine ‘îç meatus’, vücut dışına...
Yandex.Metrica