Etiket: Nöroz

NÖRASTENİK NÖROZ: Genellikle erkeklerde görülen bir hastalıktır ve sıklıkla ağır bedensel ve zihinsel yorgunluklar sonrası ortaya çıkarlar. Hastalar halsizlik, güçsüzlük, unutkanlık, düşüncelerini bir konu üzerine yoğunlaştıra-mama, cinsel güçsüzlük, uykusuzluk yakmmala-rıyla...
PSIKASTENIK NÖROZ: Psikatenik; zorıu fikirler (obsesyon), korkular (fobi) ve ahkonula-mayan davranışlar (kompulsiyon) hastalığıdır. Bu hastalarda kendilerini bir türlü kurtaramadıkları saçma düşüncelere, korkulara ve bozuk davranışlara rastlanır. Psikasteninin biiinçaltındaki çatışma ve...
HİSTERİK NÖROZ:Histeri kavramı en az 4000 yıllıktır ve Mısır’dan kaynaklanmaktadır. Bu terim Hipokrat zamanından beri kullanılmaktadır. Mısırlılar histerinin rahmin normal yerinde olmamasından kaynaklandığını düşünmüşlerdir. Tedaviyi rahmin yerini, durumunu düzelterek yapmak...
SIKINTI NÖROZU: Nörozların yaklaşık % 80 nini sıkıntı ve depresiv nörozlar oluşturur. Bu hastaların tüm yaşamları boyunca sıkıntıya ve çeşitli kuruntulara eğilimli oldukları görülür. Bil hastalarda kabuslar, bir türlü kesin...
NÖROZLAR: Nörozları başlıca sekiz çeşit olarak inceleyebiliriz. Bunlar; 1) Sıkıntı nörozu 2) Histerik nöroz 3) Psikastenik nöroz 4) Nörastenik nöroz 5) Depresiv nöroz 6) Depersonalizasyon nörozu ve 7} Hipokondriak nörozlardır....
Yandex.Metrica