Etiket: Kanser

Kan Kanseri (Lösemi)
Kan Kanseri (Lösemi) Hakkında Geniş Detaylı Bilgi Losemi” terimi beyaz kan, yani ak­yuvarlar açısından zengin kan anlamına gelir. Kanda akyuvar sayısının artma­sıyla seyreden lösemiler, kan kanserle­rinin yalnızca bir bölümünü oluşturur....
Akciğer Kanseri
Bu kanser türü tedavi imkanları çok sınırlı olan ve bundan dolayı teşhisten sonraki hayata devam beklentisi günümüzde bile 5 yılı çok zor geçen hastalıklardan biridir. Akciğer Kanseri Belirtileri – Solunum...
PROSTAT KANSERLERİ: Prostatta gelişen tümörlerin hemen hepsi kanserdir denilebilir. Erkeklerde gelişen tümörlerin % 10 kadarı prostat kanseridir. Hastalık genellikle 50yaşın-dan sonra ortaya çıkar. Vakaların çoğu 70 yaşını aşmış erkeklerde görülmektedir....
Böbrek kanserinin görülme sıklığı ve belirtileri nelerdir? Böbrek kanseri pek sık rastlanan bir hastalık değildir. Erişkinlerde görü­len tümörlerin yalnız yüzde 1-2′ sini oluşturur. Başlıca belirtisi idrarda kan bulunmasıdır. Bazen böbrek...
Kalıtsal etken önemli midir? Ailelerinde düzbağırsak-kalınbağırsak kanserine rastlanmış olan bazı genç has­talarda, şimdiye kadar özel bir kalıtsal etken saptanamamıştır. Ayrıca düzbağır-sak-kahnbağırsak kanserini daha iyi anlayabilmek İçin birtakım değişik sendromlar üzerinde...
Kolesterol bakımından zengin beslenme kalınbağırsak kanserine ortam hazırlar mı? İnsanlarda bağırsak kanserinin başlıca nedeni sanayileşmiş kentlerin kirli çevre koşullandır. Hastalığa yakalanan topluluklar ve hayvanlar üzerinde yapılan ça­lışmalar, kolesterolün bağırsak kanserinin...
Kanser oluşumu (kanserojenez) ne demektir? Kanser oluşumunun tanımı çok zordur. Günümüzde kansere yol açan temel moleküler olaylar tam anlamıyla bilinmediğinden insanlık kansere karşı verdi­ği savaşı henüz kazanamamıştır. Gene de kanser...
Yandex.Metrica