Etiket: Cinsel Sorunlar

Bel Soğukluğu
GONORE (BEL SOĞUKLUĞU): Gonore, ‘Nayseria gonorea’ adlı mikroorganizmanın, her iki cinste, özellikle üreme organlarında oluşturduğu ve kendisini cerahatli bir iltihap biçiminde ortaya koyan bir bulaşıcı hastalıktır. Gonore üreme organlarını tutabileceği...
Sünnet
SÜNNET (CİRCUMCİSİON) :Sünnet, glans penisi örten ‘Prepisyum’ derisinin kısmen veya tümüyle cerrahi olarak çıkartılması olayıdır. Sünnetin gerekliliği konusu batı dünyasında oldukça uzun bir süre tartışılmıştır. Sünnet niçin yapılmaktadır, niçin yapılmalıdır...
Spermium
SPERMİUM: Spermium, erkek cinsiyet hücresine {tohum hücresi) verilen addır. Baş, ara bölüm ve kuyruk olmak üzere üç bölümden kurulmuştur. Baş bölümü 4,6 mikron, kuyruk bölümü de 50 mikron boyundadır (1...
Fimozis
FİMOZİS: Glans penisi örtmekte olan ‘Prepisyum’ (sünnet derisi) denilen deri kıvrımının, glans penisin tepesine uyan açıklığının dar olması durumuna ‘Fimozis’ denir. Fimozis durumunda prepisyum aynı zamanda büzüşmüş bir yapıya sahiptir.Eğer...
Epispadias
EPİSPADİAZİS: Üretranın dış deliği olan “Meatus eksternus”un meatus glans penisin orta-tepe noktasında olacağına glans penisin veya penisin üst yüzünde bir bölgede bulunmasıdır. Epispadiazise 50.000 doğumda bir rastlanmaktadır. Epispadiazisin başlıca üç...
Kriptorşizm
KRİPTORŞİZM; Testislerin, skrotum denilen torbanın içinde bulunmamasına ‘Kriptorşizm’ denir. Olay doğuştan bir anormalliktir. Erkek çocukların testisleri anne rahmi içindeki gelişmelerinin 7. ayma kadar olan döneminde skrotum içine inmemiştir. Bu döneme...
CİNSEL YÖNELİŞ BOZUKLUKLARI CİNSEL OBJE BOZUKLUKLARI: Burada gerek kadın gerekse erkek, cinsel isteklerini karşı cinsten, yaşayan, yakm akraba olmayan bir insana çevirmemiştir. Bu gruptaki bozuklukları şöyle sıralayabiliriz: Homoseksüellik: Cinsel ilişkilerde...
PRİAPİSMUS: Cinsel uyarı olmaksızın, penisin ereksiyona geçip uzun bir süre ve inatçı bir biçimde bu durumu koruyarak gevşememesi durumuna ‘Priapismus’ denir. Olay normal değil hastalıklı bir durumdur ve her yaşta...
PENİS YARALANMALARI: Penis anatomik özelliği nedeniyle hareketli bir organ olduğu için çeşitli darbelerden kurtulup yaralanmayabilir. Ancak bu her zaman böyle olmamaktadır. Ampütasyon, fraktür , kontüzyon, dekolman, dislokasyon ve strangülasyon olmak...
PARAFİMOZİS:Prepisyumun,glans penisin gerisine çekilmesinden sonra yeniden öne getirilememesi durumuna ‘Parafimozis’ denir. Parafimo-zis durumunda dar prepisyum açıklığı glans penisi boğabilir. Bu bölgedeki damarlara baskı yaparak glans penisin şişmesine yol açabilir. Parafimozis...
HİPOSPADİAS
HİPOSPADİAS: Meatus eksternusun penisin alt yüzünde bulunması durumuna ‘Hipospadi-as’ denir. 350 doğumda bir sıklıkta görülmektedir. Başlıca 4 tipi vardır. 1) Hipospadİas glandis denilen tipte meatus eksternus, glans penisin altyüzünde bulunur....
TESTOSTERON HORMONUNUN ETKİ VE ÖZELLİKLERİ: Testosteron, testisin leydig hücrelerinden salgılanan bir hormondur. Adenohipo-fizden salgüanmakta olan İnterstisiel Celi Stimülan Hormon’ (ICSH), leydig hücrelerinden testosteron salgılanmasını artırır. Testosteron hormonunun en önemli etkisi...
ERKEKTE TEMEL (PRİMER) VE İKİNCİL (SEKONDER) CİNSEL NİTELİKLER: Herhangi bir insanın erkek yada dişi cinsiyetinde olması, hücrelerinde taşıdığı cinsiyet kromozomlarının türüne bağhdır. Bilindiği gibi vücut hücrelerinde XX cinsiyet kromozomlarını taşıyan...
TESTİSLER NİÇİN SKROTUMUN İÇİNDEDİR?: Spermiumlarm ve onların ilkel ana hücrelerini oluşturan spermatojenetik hücrelerin yaşam yetenekleri, önemli ölçüde içinde yaşadıkları ortamın ısısına bağlıdır. Henüz ana rahminde bulunan bir erkek çocuğun testisleri...
ERKEKTEKİ CİNSEL İŞLEVLERE GENEL BAKIŞ: Bütün canlı türlerinde olduğu gibi insanlarda da temelde iki çeşit içgüdü bulunmaktadır. Bunlardan biri bireyin kendi varlığını koruması, diğeri de türünün sürekliliğini sağlamasıdır. Türün sürekliliğinin...
12
Yandex.Metrica