Etiket: Astım

Duygusal gerginlikler. Bazı kişilik özellikleri ve ruhsal zedelenmelerle bronşiyal astımın doğuşu arasındaki ilişki halen tam olarak aydmlatılamamış-tır. Ama çocukluk çağında başlayanlar başta olmak üzere nöbetlerin hiç değil­se yansının altında ruhsal...
Fizik egzersizler. Şiddetli egzersiz yapmak da astım nöbetine yol açabilir. Fizik egzersizin yol açtığı astım nöbeti özellikle çocukluk yıllarında ağır ve çözülmesi güç bir sorundur. Çünkü çocuklar oynama, koşma gibi...
• Enfeksiyonlar. Üst solunum yolu enfeksiyonları bir astım nöbetini ortaya çıkaran ya da belirtileri ağırlaştıran en önemli uyaranlardan biridir. En çok vi­rüs enfeksiyonlarının etkili olduğu bilinir.
Mesleki etmenler. Endüstride kullanılan kimyasal maddelerden birçoğu as­tıma yol açabilir, işyerinde bulunan herhangi bir madde astım nöbeti doğura­bilir. Bu nedenle her iş sektöründe alerjik görünümler ortaya çıkabilir.
Çevreyle ilgili etkenler. Bazı kişiler, alerjenlerin ve hava kirliliğine yol açan maddelerin yüksek yoğunlukta olduğu çevre koşullarında astım bulguları gösterirler. Bu durum özellikle büyük kentlerde ve sanayi bölgelerinde, ısı de­ğişimlerinde...
• Asetilsalisilik asit (aspirin) ve başka ilaçlar. Bazı alerjik hastalarda aspirin alerjik bir nöbete neden olabilir. İlaçlara bağlı alerjik görünümler değişik tab­lolara yol açabilir: Astımın yanı sıra kızarıklık ve yaygın...
Solunum yolu ile alınan alerjenler. Duyarlı bir organizmaya girdiklerinde alerjik tepkimelere neden olan tüm maddelere alerjen denir. Astımda rolü olan alerjenler daha çok solunum yolu ile organizmaya giren maddelerdir. Bunlar...
Astımın ruhsal boyutu Astım krizinin ortaya çıkmasında ruhsal etkenlerin rolü artık kabul edilmiştir. Ama alerjik görüntülerle kişilik özellikleri arasındaki ilişki günümüzde de aydınlatılamamıştır. Bu alanda yapılmış bazı çalışmalar histerik ve...
Bronşiyal astım nefes darlığı (solu­ma güçlüğü), öksürük ve bazen de koyu kıvamlı balgam çıkarmayla seyreden, akut ya da subakut dönemlerle belirle­nen bir hastalıktır. Belirtileri, bronş du­varındaki kasların yaygın kasılmasına bağlıdır....
Yandex.Metrica