Tümör Bilimi

Omurilik Tümörü
OMURİLİK TÜMÖRLERİ HAKKINDA BİLGİ Beyin gibi omurilik de genişleme olana­ğından yoksun ve hacim değişikliklerini karşılayamayan bir boşlukta bulunur; bu nedenle küçük bir kitle bile ağır sinir sistemi bozukluklarına neden olabilir....
TÜMÖRLERİN TEDAVİ İLKELERİNE GENEL BİR BAKIŞ: Günümüzde tümör tedavisi, tümör hücrelerinin organizmadan uzaklaştırılması, uzaklaştırılmayanlarm ise öldürülmesi ilkesine dayanır. Herhangi bir tümörün yayılma derecesinin bilinmesi, etkin bir tedavinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır....
KAYNAK DOKU VE TÜMÖR ÇEŞİDİ SIKLIKLARI: Çeşitli tümör tipleri aynı cinsten, değişik sıklıklarda görülebileceği gibi, iki cins arasında da değişik sıklıkta ortaya çıkabilir. Tümörlerle, bunların görülme sıklıkları üzerine çok geniş...
TÜMÖRLERİN ORGANİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: Tümörler ya bulundukları yerde bölgesel bir etki gösterirler ya da tüm vücudu etkileyen yaygın bir etki gösterirler. Bölgesel etkiler, tümör dokusunun komşu sağlam dokular üzerine baskı...
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE KANSER: Tümörlerle vücudun bağışıklık sistemi arasındaki etkileşim, henüz tüm ayrıntılarıyla bilinmemektedir. Gerçek olan, vücutta her zaman tümör hücrelerinin ortaya çıktığıdır. Bu hücreler vücuda yabancı, yani antijen özelliktedir....
BESLENME VE KANSER: Beslenme alışkanlıklarıyla ve beslenme biçimiyle bazı kanser türleri arasında yakın bir ilginin varlığı ortaya konmuştur. Örneğin İzlanda’da mide kanserine oldukça sık rastlanmaktadır. Bunun nedeni İzlanda halkının füme...
COĞRAFİ KOŞULLAR VE KANSER: Belli kanserler, dünyanın belli bölgelerinde daha sık ortaya çıkmaktadır. Örneğin yemek borusu kanseri, îran’da sık görülürken, Nijerya’da az görülmektedir. Akciğer kanseri, İngiltere’de sık, kalınbağırsak kanseri ise...
CİNSİYET VE KANSER: Bazı tümörler ve belli bir tümörün belli bir tipi, kadınlarla erkekler arasında farklı sıklıklarda gelişir. Bu farklılığın nedenlerinden biri iki cins arasındaki hormonal farklılıklar, diğeri ise, bazı...
CANLI ETKENLER VE KANSER: Çeşitli canlı etkenlerin ve özellikle virüslerin kanserlerle yakından ilişkili oldukları düşüncesi, uzun zamandan beri yerleşmişti. Son zamanlarda geliştirilen çeşitli deney ve inceleme yöntemleriyle bazı virüslerin ve...
KALITIM VE KANSER: Kanserli hastaların, kan bağıyla yakınlığı bulunan akrabalarında aynı türden bir kanserin ortaya çıkma riski daha yüksek olmaktadır. Bronş, mide ve meme kanserleri ailesel eğilim bakımından dikkat çekmektedirler....
FİZİKSEL ETKENLER VE TÜMÖR: Kişi, günlük yaşamı boyunca dış çevreden gelen çok sayıda ve çok çeşitli fiziksel etkenlerle karşılaşmaktadır. Bu fiziksel etkenlerin bazıları kanser etkeni olmaları nedeniyle önemlidir. “Ultraviyole ışınları”,...
ALIŞKANLIKLAR, KÜLTÜREL ÖZELLİKLER VE KANSERLER: Çeşitli kanserlerin değişik kültürel gruplarda farklı sıklıklarda görülüyor olması, bu gruplarda görülen farklı alışkanlıklar ve kültürel özelliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Örneğin Japonya’da yaşayan Japonlar-da mide kanserine...
MESLEKLER VE KANSER RİSKİ: Sanayi ve teknik olanaklar geliştikçe, yeni meslek grupları doğduğu gibi bu mesleklerde çalışan kişiler doğal yaşamın dışında yeni yeni gerek kimyasal ve gerekse fiziksel etkenlerle karşılaşmaktadırlar.
Kimyasal Etkenler ve Kanser
KİMYASAL ETKENLER VE KANSER: 1914 yılında “Yamagiwa” ve “Ichikawa” adlı iki bilim adamı, deney tavşanlarının kulaklarına katran sürdükten bir süre sonra, bu bölgede kanserleşmeye yol açabildiler. Böylece kimyasal etken deneysel...
KARSİNOJEN-KOKARSÎNOJEN: Kanser oluşmasına yol açan etkenlere “Karsinojen” denilmektedir. Dış çevrede bulunan karsinojen-lere “Eksojen karsinojen”, organizmanın içinde oluşan karsinojenlere ise “Endojen karsinojen” denilmektedir. Bugüne kadar yapılan nicelemeler şunu göstermiştir; kanserlerin büyük...
12
Yandex.Metrica