Düşük Tansiyon

A+
A-
Düşük Tansiyon

TANSİYON (DÜŞÜK TANSİYON)
Orta yaşlı ve sağlıklı bir kişide kan basıncı 130/80 mmHg (mm cıva basın­cı) arasındadır. Kalbin kasılarak kanı damarlara pompaladığı andaki (sistol) basınç büyük ya da sistolik kan basıncı, vücuttan dönen kanın kalbe dolduğu andaki (diyastol) basmç ise küçük ya da diyastolik kan basmcı olarak adlandırı­lır. Diyastol anında kan çoktan küçük çevrel (periferik) damarlara ulaşmıştır.
Büyük tansiyon 100 mmHg’nin altı­na düştüğünde düşük tansiyondan (hi­potansiyon) söz edilir. Düşük tansiyon, kan dolaşımının, vücudun gereksinimi­ni karşılayamadığını gösterir. Hastada ani pozisyon değişikliklerine neden olan vücut hareketleri (hızla ayağa kalkma gibi) sonucunda dokulara, özel­likle beyne yeterli oksijen ulaşamaz. Oksijensizliğe son derece duyarlı olan beyin bu durumdan çok etkilenir.
Dinlenme halinde büyük tansiyonu 100 mm’nin altında olanlarda dola­şım yetersizliği oJduğu söylenebilir
BİRİNCİL (ESANSİYEL) HİPOTANSİYON
Bazı olgularda düşük tansiyon kişiyi ra­hatsız etmez ya da önemsiz yakınmala­ra yol açar. Kan basıncının normalin al­tında olduğu kabul edilse de kişi tü­müyle sağlıklıdır. Bazı olgularda ise tansiyonun düşük olduğu oldukça belir­gindir. Kanın damarlarda hareketini sağlayan güç çok hafiftir. Dokulara gi­den oksijen miktarının normalin altına düşmesi, Özellikle beyin dokusunu etki­leyerek düşük tansiyona özgü belirtile­rin ortaya çıkmasına neden olur. Hasta en çok, sağlıklı kişilerde de tansiyonun düşük olduğu sabahları rahatsızlık du­yar; kendini yorgun, isteksiz hisseder ve çok sık esner. En hafif hareket bile çok güç gelir ve olağanüstü bir çaba ge­rektirir. Kızarma ve terlemenin yanı sı­ra, şkktetli baş ağnsr, soğuğa, dayaıuk-
sızlık ve solgunluk görülür.Ruhsal gerilim ishale ve sık idrara çıkmaya neden olur. Özel­likle yemeklerden son­ra dolaşımdaki ka­nın önemli bir bölümünün sindirim sisteminde göllenmesî sonucunda bey­ne giden oksijen miktarının azalması nedeniyle bastırılamayan bir uyku hali başlar. Aym nedenlerle bedensel güç harcamayı gerektiren durumlarda, ka­rım kaslarda toplanması beyni oksijen­siz bıraktığından uyku hali gözlenir.
Her açıdan tümüyle sağlıklı olan in­sanlarda tansiyonun düşmesi nasıl açık­lanabilir? Bunun yapısal bir özellik ol­duğu ve doğuştan geldiği görüşü bir de­receye kadar doğrudur. Düşük tansiyon genellikle normal ya da uzun boylu, uzun kol ve bacaklı, zayıf ve kas yapılan gelişmemiş kişilerde görülür. Zayıflık ve uzun boy gibi, düşük tansiyon da yapısal bir özellik olduğundan endişelenmek ge­reksizdir. Yapısal özellikler dışında tan­siyon düşmesine yol açan önemli bir et­ken böbreküstü bezi dış kabuğundan (korteks) salgılanan ve kan basıncını dü­zenleyen hormonların yetersizliğidir; bu durumun düzeltilmesi için eksik olan iıuımuııfar üasıaya dışarıdan verilir.Otonom sinir sistemini etkileyerek damarların büzülmesini sağlayan ilaçlar kan basıncını yiiksplterelc rahatsızlığın giderilmesini sağlar. Bununla birlikte, otonom sinir sisteminin dengesinin ko­runması için düzenli ve sakin bir yaşam diyet önerilir. Mideye fazla yük bindir­memek için sık aralarla hafif Öğünler yemek gerekir.Sabah kahvaltısı ve öğle yemeğin­den sonra bir fincan koyu kahve, akşam yemeğinde de yatıştırıcı olarak bir bar­dak kırmızı şarap ya da bira içilebilir. Öğleden sonra bir saat dinlenmek de çok yararlı olabilir.
Ayrıca, açık havada dolaşmak ve egzersiz yapmak da hastayı rahatlatır. Hafta sonları kent dışına çıkılmalı, kısa süreli de olsa gezilerle hava ve çevre değişikliği sağlanmalıdır.
Düşük tansiyonlulara öncelikle yüz­me ve kayak, aynca, jimnastik, masaj, özellikle geceleri soğuk duş ve banyo, yüksek karbonik asit içeren kaplıca kür­leri ve güneş banyosu önerilir. Ayrıca bele takılan esnek bir kemer karındaki atardamarlara dışarıdan basınç yaparak genişlemelerini bir ölçüde engeller ve tansiyonun düşmesinin önüne geçer.

ORTOSTATİK HİPOTANSİYON
İnsan vücudu, sürekli değişen dış koşul­lara karşı iç dengesini sabit tutmaya ça­lışır. Örneğin otururken ya da yatarken ayağa kalktığımızda vücuttaki kan yer­çekiminin etkisiyle ayaklara doğru ha­reket eder.
Ayağa kalkınca kanın aşağı hücum etmesi ve vücudun üst yarısındaki kanın azalması atardamar basıncının düşmesi­ne ve yerçekimi etkisiyle karım bacak­larda göllenmesiyle vücudun öteki bö­lümlerinin kansız kalmasına neden olur. Bu durumda vücudun üst yansının, özellikle beynin kansız kalmasını önle­yecek bir mekanizma devreye girer. Küçük damarlar büzülerek kanın yerçe­kimi nedeniyle aşağıda birikmesini ön­ler. Böylece ayağa kalkıldığında, kan bacaklarda göllenmek yerine vücudun dört bir yanma dağılmayı sürdürür. Atardamar basıncının, küçük tansiyon­da hafif bir artışla birlikte, normal de­ğerlerde tutulması ve dolaşımda denge­yi sağlamak için kalp atışları hızlanır. Bu önlem yetersiz kalırsa kişi ayağa kalkınca fenalaşır, rengi solar, terleme­ye başlar ve gözleri kararır. Beyindeki görme ğundan, göz kararması ilk ortaya çıkan belirtilerden biridir. Aynca baş dönme­si, halsizlik ve bazen bayılma görülür.Bu belirtiler nasıl ortaya çıkar? Baş­lıca neden çevrel damarlann büzülmesindeki yetersizlik sonucunda tansiyo­nun düşmesiyle beyne yeterli kan gide-memesidir. Bu olay tehlikeli olmasa da önüne geçilemez. Düşük tansiyonlu ki­şiler yavaş hareketlerle ayağa kalkarak vücutlarına uyum sağlaması için yeterli zamanı vermelidir.
Bayılan ya da bayılmak üzere olan hastayı başı ayaklanndan ve vücudun­dan daha aşağıya gelecek biçimde yatır­mak yeterlidir. Başın altına kesinlikle yastık konmamalıdır. Böylece hasta kı­sa sürede toparlanır ve beyne yeterince kan gitmeye başlayınca kendine gelir.Ortostatik hipotansiyonla birlikte görülen başka bir bozukluk da Shy-Drager sendromudur. Bu hastalarda or­tostatik hipotansiyon, idran tutamama, cinsel iktidarsızlık ve terlemeyle birlik­te görülür. Yapılan çalışmalar bu belir­tilerin görüldüğü hastalarda beyin sapı, bazal gangliyonlar (beyindeki dört önemli sinir düğümü) ve öbür merkez sinir sistemi yapılarında belirgin nöron kaybının olduğunu göstermiştir.Hastalık genellikle 5-7 yılda ilerle­yerek hastayı yatağa bağımlı kılabilir. Belirgin ortostatik hipotansiyonla bir­likte taşikardi (hızlı kalp atımı) yerine bradikardi (dakikada 60 atışın altma inen yavaş kalp atımı) gelişir. Bu hasta­larda da tedavi belirtilere yöneliktir.Bacaklarda kan göllenmesini önlemek için Özel çorapların kullanılması yararlı olabilir. Daha ilerlemiş ve dirençli ol­gularda tuz alımı ya da fludrohidrokor-tizon önerilir. Aynca amfitamin ve efedrin gibi ilaçlar da kullanılabilir.
SONUÇLAR
Buraya kadar birincil ve ortostatik dü­şük tansiyon incelendi. Her iki durum da tehlikeli sonuçlar doğurmayan yapı­sal bozukluklardan kaynaklanır ve bu kişiler tansiyonlan düşük olsa da sağ­lıklı kabul edilirler. Hatta, istatistikler tansiyonu düşük olanların, normal kişi­lerden daha uzun, tansiyonu yüksek olanlardan ise çok daha uzun yaşadığını göstermektedir. Tansiyonun düşük ol­ması damarlan daha az yıpratmakta, bu nedenıc orta ‘ yaşlarda kalp damar sistemi ilgili kanama, beyin trombozu, miyokart enfarktüsü gibi hastalıklar çok az ortaya çıkmaktadır.Doğal olarak, bu özellikler tansiyo­nu düşük olan herkes için geçerli değil­dir. Tansiyon düşüklüğü çoğu zaman başka bir hastalıkla “Örneğin kansızlık, tifo, difteri, zatürre gibi bulaşıcı hastalıklar, karaciğer hastalıkları, böbreküstü bezi hastalıklan ve zehirlenmelerle birlikte ortaya çıkar, bu hastalığın tedavi edil­mesiyle ortadan kalkar. Böyle durum­larda düşük tansiyonun nedenleri, öne­mi ve gidişi değişken olabilir..

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. Cengiz dedi ki:

  Benim tansiyonum 3 yıl öncesinde 12-8 falan çıkıyodu. Ancak son zamanlarda 10-6 civarında çıkıyor. Ense kökümden başıma yayılan şiddetli ağrı oluyor. Gözlerimde kararma. Halsizlik ve uyku hali var.göz kapağımı bazen zor açıyorum. Halbuki gece uyumuş ve yeni kalkmış oluyorum.bu bulgular düşük tansiyondan olabilirmi.hangi bölüme gitmeliyim.

 2. Merve dedi ki:

  15 yaşındayım tansiyonum düşük 8e5 fln o civarlarda baş ağrısı oluyo biyerden kalktığımda gözlerim kararıyor sürekli uykum geliyor yorgun bitkin ve halsiz hissediyorum kendimi

 3. selina dedi ki:

  merhabalar Düsük tansyon bazi hastaliklar nedeni ile olabilir.yani hastaliklarin yan etkisi ile tansyon düsebilir altinda yatan bir hastalik yoksa kronik bir tansyon düsüklügü ise sabahlari kahve icmenizi öneririm tabiki ilkönce tansyonunuz düsüklügünün nedeni arastirilmalidir hicbir etken bulunaazsa korkulacak bir durum degil.ancak bazi kisilerde örnegin bende cok olurdu tansyon düsüklügü ve Seker düsüklügü ikisi ayni anda oluyor.birden nefesim sanki kesiliyor.eger yataktan kalkicaksaniz aniden kalkmayin ilkönce yatakta bes dakika oturun daha sonra kalkin Allah herkeze sifa versin.

 4. Sema dedi ki:

  Serap,
  Sen zaten dusuk tansiyonunun sebebini soylemissin;kansizlik sebebi
  Dahiliye de basit kan testinde cikar.

 5. Mustafa dedi ki:

  Ben paypasliyim5sene oldu benim tansiyonum normal ama yattigim zaman dusuyor sabahlari tansiyon ilaci iciyorum yatmadimmi normal natinca10 6 dusuyor ne yapmam gerekir

 6. mehmet dedi ki:

  Merhaba senede birkac sefer oluyor sabah yataktan kalktiğimda basim donuyor gozum karariyor bu bir hafta suruyor tansiyon 90/50 falan oluyor soguk soģuk terliyom.ne yapmam gerekiyor.

 7. Ahmet dedi ki:

  merhaba hocam benim tansiyonum genellikle 10-7 vaya 9-6 olarak seyrediyor fakat bazen 13-8 üç beş gün bu şekilde gidiyor o zamanda bende bir denge bozukluğu oluyor neden kaynaklı olabilir cevap verirseniz sevinirim kolay gelsin

 8. emo dedi ki:

  benim dun tansiyonum 8/3 e dustu nerdeyse bayilacaktim bugunde cok halsizim icimde heyecan gibi biseyler oluyor birazda kafam agriyor tehlikelimi aceba

 9. melek dedi ki:

  sürekli tansiyonum 7-1 ye kadar düşüyor düştüğü zaman gölerim bacaklarım arıyor başım arıyor ve yüzüm uyuşuyor ne yapmam gerekiyor bana yardımcı olursanız seviniriö.

 10. ferda dedi ki:

  merhaba ben 29 yaşındayım yaklaşık bi 10 yıldır ne zaman kendimi halsiz hissetsem ve baş ağrısı çeksem gözlerimde yorgunluk olsa tansiyonumu ölçtürdüğümde büyük tansiyon 10 küçük 6 çıkıyor bunun sebebi olabilir mi ve sağlığıma sakıncası varmı şimdiden teşekkürler.

 11. özge dedi ki:

  merhaba.32 yaşında bir bayanım ben sürekli tansiyonumun düşmesinden bıktım az önce fenalaştım 8-4 e düşmüş halsizlik bitkinlik. bu bir hastalık belirtisi midir? ne yapmalıyım.hastanelerde doktorlar serum takmaktan başka bişey yapmıyorlar.bu hep böyle mi devam edecek. yakında evlenicem çocuk falan da doğuramam bu gidişle. kendimi zor taşıyorum çünkü.

 12. şendal arslan dedi ki:

  meraba ben 27 yasında çok hareketli bir insanım herhangi bir saglık sorunum yok ama 2. kez yasıyorum tansiyonum düşüyor ve ben bayılıyorum 6,4 oluyo 2. olayı bugun yasadım yataktan kalktıgım an düştüm ve bilmedgim bas agrısı çekiyorum size göre ne yapmalıyım ve bu ne olablir

 13. adem kasap dedi ki:

  yemeklerden hemen sonra baş dönmesi ve azda olsa mide bulkandısı oluyor.hangı hastalıga işrettir.

 14. kaan dedi ki:

  arkadaşlar herkes problemini yazxmış nedenini sormuş. nedenini bilmem ama burda ararsanız daha çok çekersiniz. doktor kontrol etmeden kimse bilemez.

 15. refaittin dedi ki:

  selam ben 46 yaşındayım bnim gozlerım karrarı yor başim da agrı oluyor ve tansiyonum duşuyor ve cok halsizim gözlerimi acamıyorum ve bunun caresi nedr ne yapmalıyım saygılarımla

 16. murat dedi ki:

  benimde diyer arkadaşların yazdıgı gibi sürekli tansiyonum 9 büyük küçükte 5 oluyor nedenini anlamiş deyilim

 17. Seda dedi ki:

  Bende 18 yasındayım , tansıyonum 12e 9 cıktı sureklı uyku haLı surekLı haLsızLık bas donmesı durduk yere sınır gelıo..doktora gıttım kan aldılar bısa cıkmadı,ama bu saydıklarım oLur dıo..

 18. ahmet dedi ki:

  nmerhaba ben 30 yasindayim.hastalik belirtilerim:basim donuyor,midem bulaniyor ,kusmak istiyorum kusamiyorum ,soguk soguk terliyorum,halsizim .ne yapmaliyim ne onerirsiniZ.SAYGILARIMLA

 19. murat dedi ki:

  benim tansiyonum 9-4 veya 9-5 oluyor. sadece ensem şiddetli bir şekilde ağrıyor. Bunun tansiyonla (düşük) bir alakası varmı
  ne yapmama gerekiyor. Ağrı 3-4 ayda bir iki gün sürüyor.

 20. gizem dedi ki:

  meraba ben20yaşındayım bayılmamı desem bilmiyorumki acayip 1bucuksenedir olmuyodu bugun gene oldu uyuyordum kalktım basım döndü düşüp bayıldım 5dk arayla hemen kalktım ya kafamı biyre vuruyom düştümde kalktımda bide bulanntısı ve soguk bir ter atıyorum üzerimdn ve basımı kaldıramıyom ama hep uyukudan kalktımda oldu normal ayaktaykn olmadı uyandımda hep yasadım ama anlıyamadım ve korkmaya basladım artık doktorlar bişi yok diyor ama inan mıyorum

 21. gülsüm dedi ki:

  merhaba ben 33 yaşındayım tansiyonum bir ara 8.4e düştü başımda çok şidetli bir ağrı ve hasizlik oldu doktora gitim doktor kan tahlili yaptı şekerim 113 çıktı ve bana kan basıncı kartı verdi 15 gün tansiyonumu ölçüp bu karta yazmamı söyledi tansiyonumu her gün ölçüyorum tansiyonum 9-5 ve 10-6 dan yukarıya çıkmıyor 2 haftatır rejim yapıyorum az yediğimdenden de düşük olabilir mi? 3 yaşında oğlum var çok haylaz onada çok sitres yapıyorum dün sabaha karşı mide bulantısıyla kalktım lavobaya koştum veher tarafında uyuşma hisetim gözlerim karardıdudaklarım karıncalandı bir an ölecekmişim gibi oldu lavobadan çıktım eşim yanıma geldi beni yere yatırdı ve bacaklarımı havaya kaldırdı o sırada istifra yapmışım eşim yüzüme kolonya sürünce kendime geldim tansiyonumu ölçtü 12-9 çıktı ve ishal de oldum yardım ederseniz sevinirim iyi günler

 22. burçin dedi ki:

  15 yaşındayım. geçenlerde hastenedeydim, bir başkası için.
  görme duyumu tamamıyla kaybettim.
  düşmedim ama.
  bu hastanedn kaynaklanıyor psikolojik diye düşünmüştüm
  ama o günden beri kendimi kötü hissediyorum aklıma geldikçe o an
  ve dünde okulda aniden bi yorgunluk geldi
  ayağa kalkıp kalkmamakta bile çok düşündüm.canım hiş bişey istemedi
  ve uyku bastırdı baya.
  acaba önemli bişey mi bu? lütfen cevaplayın

 23. zerem dedi ki:

  merhaba benim tansiyonum sürekli 10-5 10-6 dır ancak bugün acillik oldum şiddetli bi kalp çarpıntısı oldu dideral içtim yarım doz fakat gün boyu çok az yemek yemiştim ilacı içtikten sonra fenalaştım bayılacak gibi oldum acile götürdüler tansiyonum 8-5 çıktı doktor serum taktı 1 üniteyi bitirdim tekrar ölçtüler 7-5 çıktı bi ünite daha takın dedi doktor bidaha taktılar o da bitti yine ölçtüler tansiyonumu 8-6 çıktı doktor beni eve gönderdi. şimdi ben endişeleniyorum hiç tansiyonum bu kadar düşmemişti bende B12 eksikliğine bağlı kansızlıkta var acaba bu tansiyon düşüklüğü ile komaya girme ihtimalim varmı yükseltmek için ne yapmam lazım?

 24. NİZAMETTİN dedi ki:

  ben sabahları aniden kalktığımda başım dönüyo gözler kararıyo düşecek gibi oluyom bu sık olmuyo ama çok kötü ya bide her nezle oldummu burnumdan kan geliyo

 25. nihal dedi ki:

  merhaba ben 22 yasindayim cocuklugumdan beri hep erken yatip gec kalkmaktayim ben uykuyu cok sevdigim icin bu kadar uzun uyudugumu zannediyodum ama gecen gun tesadüfen tansiyonumu ölctürdüm ve 7 5 cikti su ana kadar olan bütün uykularim yorgunluklarim ve hatta evde koca gün yatmam bundan dolayiymis acilen ne yaparim cünkü bu durum sabah kalkmalarimi cok etkiliyo hicbir seye konsantire olamiyorum cünkü daima yorgunum………

 26. ayse nur dedi ki:

  17 yaşındayım kaç yıldan beri tansiyon düşüklüğü rahatsızlığım var tuzlu ayran vs şeylerden içmekten sıkıldım sürekli bi yorgunluk hafif mide bulantısı baş dönmesi göz kararması panik atak ilaçlarıda kullanıyorum bunlar yapabilir mi.?

 27. SUNAY dedi ki:

  merhaba ben 36 yaşındayım düşük tansiyon sorunum var genellikle 10.6 9.4 buda beni rahatsız ediyor gözlerim de ağrı yapıyor başımda uyuşukluk kandeğerlerim falan çok iyi ne yapabilirim teşekkürler

 28. fatoş dedi ki:

  yasım 24 bır yıl once dogum yaptım ve dogumdan ıkı ay sora cıddı bı rahatsızlık gecırdım dogum sırasında enfeksıyon kapmısım ve 2 ay sora etkısını gosterdı rasgale bı hastaneye gıttım doktorun ılgısızlıgı yuzunden grıp teshısı kondu ve eve yollandım.bı kac gun sora 40 derece ates bas agrısı kusma ıshal sıtma morarma ve daha bı cok sıkayetle anıden ambulansla yogun bakıma kaldırıldım bu sırada tansıyonum ‘0’ dı ve ılk mudahale sonucu 6 4 e yukseldı.3 gun hastanede yattıktan sora ıyılestım ama ogunden berı tansıyonum hep dusuk.96 85 ve asagısı olabılıyor. sureklı uyku halı ve yorgunluk hıssedıyorum.

 29. elif dedi ki:

  ben 20 yaşındayım.son dönemlerde düşük tansiyon sorunu yaşıyorum. ilk belirtim böbrek ağrısı ve bayılmayla farkettim.çarpıntım çok fazla oluyor.dahiliyeye gittiğimde belli bir şey bulamıyorlar ama tansıyon takıbı sonucunda sureklı 9-8 gıbı cıkıyor ama nabzım 120den asarı dusmuyor doktorlar guatrdan suphelendı ama degerlerım normal cıkıyor.bu hafta sonuda yıne bır baygınlık gecırdım.ne yapmayalım sebebı ne olabılır nereye göstermeliyim.bana yardımcı olurmusunuz.

 30. Cansu dedi ki:

  Merhaba ben 22 yaşındayım.

  Benim tansiyonum 8 – 5 bu bana ileride problem yaratır mı ? Bunun bir tedavi yöntemi yada önerebileceğiniz şeyler var mı ?

  Teşekkür ederim.

 31. asiye dedi ki:

  merhaba ben 31 yaşındayım tansiyonum genelde büyük 10 küçük 6 küçükken merdiven başlarında bayılıp merdivenlerden düşerdim ve geç ayılırdım ama merdivenden düştüğümü hatırlamıyorum 18 yaşlarda ani kalkmalarımda yine gözüm kararıyordu ve sadece başımı hızlı bir şekilde salladığımı hatırlıyorum ama oda geçti şuanda sadece çok sıçak havalarda halsizlik baş ağrısı parmak uclarımın uyuştuğunu yorgunluk hissediyorum tuzlu ayran içtiğimde belli bir süre içerisinde geçiyor kış aylarında ise bazen oluyor tansiyon düşüklüğü ailede var normal mi yoksa bir hekime başvurmam gerekiyor mu

 32. esin dedi ki:

  tansiyonum çok düşük.bazen küçük tansiyonum 2 ye düşüyor.ensemde aşırı bir ağrı ile mide bulantısı,öğrüntü,baygınlık hissi oluyor.hiç bir vasıtaya binemez oldum.sol kulağımda sürekli çınlama var.bunun nedeni ne olabilir.boynumda fıtık var.hangi branş doktoruna gitmeliyim?

 33. suzan dedi ki:

  Merhaba benim sorum şu olucak ben 23 yasındyaım ve genelde yatagmdan işe geç kaldım die aniden kalkıyorum ve uyku halı oluyo iş yerindede bazen anıden oturrdgm yerden kalktgmda başım donuyo ama bzen yataktan aniden kalktıgımda baygınlık gecıyorum tansıyonla alakalı olblrmı ?

 34. suzan dedi ki:

  Merhaba benn 23 yaşındayım ben sorunum şu.. ben genelde işe gec kalktım telaşıyla yataktan hızle uyanıyorum yanı anıden ve arada sırada böyle oldugunda bende ınanılmaz bir uyku halı oluyo ve bayılıyorum bunun sebebi tansiyon olabilirmi sadece ?

 35. suzan dedi ki:

  Merhaba ben 23 yasındayım ve benim sorunum şu.. ben genelde sürekli olmuyor ama sabahları uykumdan genelde aniden kalkıyorum ve kendime gelemiyorum sürkeli olmasada bazen baygınlık geçiriyorum bunun sebebi tansıyon olablrmı ?

 36. Nazlı dedi ki:

  MERHABA BENDE BÖBREK ÜSTÜ BEZİ YETERSİZLİĞİ VAR BUNDAN DOLAYI HIDROKORTİZON KULLANMAKTAYIM .TANSİYONUM SÜREKLİ DÜŞÜK 100/60 GİBİ ŞİKAYETİM İSE SÜREKLİ UYKU HALİ ESNEME YORGUNLUK HİSSİ UYUSAMDA DİNLENEMEMİŞ Bİ HALDE UYANMA ACABA BUNLARIN SEBEBİ USTTE YAZDIĞIM RAHATSIZLIĞIM MI ? İÇTİĞİM İLAÇ YETERLİ OLMUYOMU ?BU KONUDA NE YAPMALIYIM ?CEVABINIZI BEKLİYORUM ….

 37. edamm53 dedi ki:

  merhaba ben 22 yasındayım nedenını ogrenemedıgım rahatsızlıklarım var bana yardımcı olursanız sevınırım 1 haftadır sıddetlı bas ve ense agrısı bas donmesı bas uyusması basımdakı damarlarda kasılmalar var aynı zamanda mıde agrısı mıde bulantısı mıde yanması ve o yangının bogazıma kadar geldığını hıssedıyorum nefesım daralıyo içime fenalık gırıyo kalp atıslarım hızlanıyo tansıyonum dusuyo sırt bolgem tamamen agrıyo ve apanjdıs bolgemde yumurta gıbı bersey var cok agırıyo sıkayetlerım cok fazla burda yazdıgım kadar kolay degıl her gece olucem korkusuyla yatıyorum doktora gıttım apandıs dedıler ama bısey yapmadılar tansıyon dedıler serum takıp yolladılar care bulamıyorum cok acı cekıyorum psıkolojım bozuluyo beynımde bı sorun oldugunu dusunuyorum bı akıl verın yardımcı olun ben bu kadar acıyla ne yapayım yardımcı olun sızden cevap beklıyorum sımdıden tesekkur ederım

 38. edamm dedi ki:

  merhaba ben 22 yasındayım nedenını ogrenemedıgım rahatsızlıklarım var bana yardımcı olursanız sevınırım 1 haftadır sıddetlı bas ve ense agrısı bas donmesı bas uyusması basımdakı damarlarda kasılmalar var aynı zamanda mıde agrısı mıde bulantısı mıde yanması ve o yangının bogazıma kadar geldığını hıssedıyorum nefesım daralıyo içime fenalık gırıyo kalp atıslarım hızlanıyo tansıyonum dusuyo sırt bolgem tamamen agrıyo ve apanjdıs bolgemde yumurta gıbı bersey var cok agırıyo sıkayetlerım cok fazla burda yazdıgım kadar kolay degıl her gece olucem korkusuyla yatıyorum doktora gıttım apandıs dedıler ama bısey yapmadılar tansıyon dedıler serum takıp yolladılar care bulamıyorum cok acı cekıyorum psıkolojım bozuluyo beynımde bı sorun oldugunu dusunuyorum bı akıl verın yardımcı olun ben bu kadar acıyla ne yapayım yardımcı olun sızden cevap beklıyorum sımdıden tesekkur ederım

 39. merzuka dedi ki:

  başımdan aşağıya terleme geliyor ve yüzümde beyazlama oluyo sizce bunun nedeni ne olabilir arkadaşlar fikri olan varmı?

 40. Türkan dedi ki:

  Merhaba, ben 32 yaşındayım. Tansiyonum şu sıralar düşük seyrediyor. Bazen gece iyi uyuduğum halde, gündüz çok uyku bastırıyor ve elimi kaldıracak halim olmuyor. Genelde 10-6 çıkıyor. Arada 8-5 e de düşüyor. Tuzlu birşeyler yiyorum, bir süre sonra tekrar tansiyonumu ölçüyorum 11-7 oluyo yarım saat sonra tekrar ölçüyorum yine 10-6 oluyor. Ne yapabilirim? Teşekkürler…

 41. gül dedi ki:

  merhaba ben 28 yasindayim bende tansiyon düsüklügü iki yildir var her yil bir kere cok tehlikeli tansiyon düsüklügü yasiyorum o esnadada bende bir bayilma kusma ishal siddetli bir bas dönmesi tüm vucumdada bir kilitlenme vede bir kac gun süren bir bas dönmesi ve yine bir kac gün ayni derecede tansiyon düsüklügü bu beni cok korkutuyor cünkü bunlari yasadigimda sokrauma giriorum bunun etkisi bende cok bazen hatirladigimda bile o tansiyon düsüklügü yine oluyor belki sizlere sacma gelecek ama bazen uyuudugumda bile korkuyorum uyku esnasinda o bayilmayi yasamaktan korktugum icin o bilinle uyumaktanda korkuyorum bana yardimci olursaniz inaninki cok sevinecegim resmen bende bir kabus haline gelmis

 42. nihal dedi ki:

  kızım 1996 doğumlu tansiyonu 8-6 9-5 gibi 10 altında seyrediyor endişelenmeliyim bilemiyorum hafif halsizlik var beslenmesine dahada dikkat etmeye başladık yemekten kaltığında bile tansiyon düşük ne yapmalıyız

 43. duygu dedi ki:

  sürekli tansıyonum 9-6 hiç değişmiyor.sabahları asırı yorgun kalkıyorum ve sürekli uyku hali yaşıyorum.özelliklerı sabahları başlayan sol ense kısmımdan baş agrısı tum gun sürüyor.gözlerımde kararma ellerimde titreme olusuyor bunlarla tansıyonum ilgisi varmıdır.

 44. aslıhan dedi ki:

  merhabalar ben 19 yaşındayım ve idarar yollarında rahatsızlığım var ve çok sıvı alımında idrar kaçırmalar oluyor bazen sık bazen çok seyrek olabiliyor tansiyonumda düzen tutmuyor bugun öglenleyin ve ikindi vakti ölçtüm küçük tansiyonum 5.4 büyük tansiyonum 8.0 çıktı 1 seneyi geçkin aşırı uykusuzluk yorgunluk halsizlik ve beraberinde kansızlık çekiyorum özellikle bu idrar kaçırma konusunda tansiyonun bir ilgisi varmı lütfen yardım edin çok zor durumdayım teşekkürler .

 45. güliz dedi ki:

  merhaba bir ka şikayetim var. kbb dokturuna gittim. fakat bir bozukluk olmadığını söyledi. fakat şikayetlerim geçmiyor . nereye gitmeliyim ne yapmalıyım?Yaklaşık 1 yıldan beri kulak tıkanıklığı(basınç yükseliğinde oldu gibi) daha sonra kafamın içinde nir uğultu mevcut sanki kalp atışlarını beynimde duyuyormuş gibi bu olay son 5 güne kadar kısa süreli ve bir ortamdan başka bir ortama geçtiğimde oluyordu.son 5 günde daha sıklıkla ve uzun sürüyor 2 gün öncede baygınlık geçirdim. bilinç kaybı olmadı .39 yaşındayım . başıma öne eğdiğimde de boynunda ağrı mevcut. bide geçmeyen baş ağrılarım var. bana yarımcı olurmusunuz?

 46. Onder dedi ki:

  Ben 30 yaşındayım. Sabahları yorgun uyanma , yataktan kalkamama ve özellikle öğle yemeklerinden sonra (araöğünden yaklaşık 2 saat sonra yiyorum) çok aşırı bir şey yememe rağmen uyku çok bastırıyor. Bu uzun süredir böyle devam ediyor.Bununla ilgili izlemem gereken yol konusunda yardımcı olabilir misiniz?

 47. zahide dedi ki:

  merhaba ben 43 yaşındayım tansiyonum 9-6 arasında sürekl gidip geliyor 4-5 yıldır düşük tansiyon var bu bende önce sık sık esnemeyle başladı şimdilerde aşırı yorgunluk öğrenememe çabuk unutma şeklinde devam ediyor kulak çınlaması deride solgunluk terleme de var fakat beni en çok rahatsız eden çabuk yorulma ve isteksizlik bunu nasıl aşarım lütfen bana yardımcı olun

 48. ŞAZİMEN dedi ki:

  ayrıca unutkanlık da başladı bi şeyi koydugum yeri sonra hatırlayamıyorum aşırı derecede terliyorum unutkanlık son bir senede daha da çogaldı ve terleme yaz kış hiç gitmiyo lütfen yardımcı olursanız sevinirim

 49. ŞAZİMEN dedi ki:

  bn 19 yaşındayım ara sıra başım dönüyo gözlerimin önü kararıyor sürekli halsizim
  sürekli uyumak istiyorum ayak tabanlarım çok sıcak oluyor sogutamıyorum nerdeyse günümün büyük bi bölümünü
  uyuyarak geçiriyorum saçlarım çok dökülüyor internette arştırdım saç dökülmesi tansiyonla alakalıda olabilirmiş. bende düşük tansiyon mu var yada bu belirtiler başka bi hastalığımı işaret ediyor ne yapmam gerkeiyor yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler

 50. ali dedi ki:

  merhaba benim 12 yasinda bir kizim var 1 senedir epilepsi rolendo oldugunu ögrendik ama gece 5 ile 8 defa nöbet geciriyor gündüz normal doktora gittik hastaneye yatti 2 defa beyine kranf giriyor dediler hap verdiler ospolot diye hap verdiler ama hic bir faydasini görmedik tekrar gittik hastaneye sonra lamotrigindiye hapa basladik ama uyuduktan yarim saat veya bir saat gecmeden aglayarak bagirarak uyaniyor basim cok agriyor diye bir saat agliyor basim diye ne yapmamiz lazim lütfen yardim edin caresiziz.

 51. emel dedi ki:

  22 yaşındayım en ufak olaylarda bide tansiyonum 9,7 oluyo mide bulantısı baş ağrısı halsizlik oluyor birde sürekli ağlıyorum ne yapmalıyım

 52. burcu dedi ki:

  merhaba ben 22 yasındayım bugun tansiyonum 6 4 dştü 5 dakıka hıcbır sey hatırlamadım ve her yer karanlıktı dudaklarım morardı kendımı cok kotu hıssetım bodrumda tatıl yapıorum ve ordu ewındeım orda tedavımı yaptılar ama sızce bunun sebebı nedır ve cok kotuydu kendımı cok kotu hıssetıım ve bu ıkı kez tekrarlandı tekrar olur dıe korkuorum doktorlar cok ılgı fakat bu sızce nede
  n oldu bır bılgınız varmı? şimdiden ilginize tesekkurler

 53. Hülya dedi ki:

  Merhabalar yaşım 23 benimde tansiyonum sürekli 9/5 mesela dün miğren atağı geçirdim tansiyonum 8/5 kadar indi sürekli bir uyku hali,halsizlik,baş ağrısı ve miğde bulantım var ne yapmalıyım bunun için hangi doktora başvurmalıyım bilgilendirirseniz sevinirim…

 54. fatih dedi ki:

  benim yaşım 29 büyük tansiyonum 9,5 küçük tansiyonum 6,0 kalp atışım 68 neden böyle bu arada yemek yedikten sonra yükseliyor belli bi zaman sonra tekrar düşüyor doktora gittim bişey çıkmadı neden böyle ne yapmalıyım

 55. irina dedi ki:

  merhaba benimde düşük tansiyon sorunum var!kendimi bildim bileli tansiyonum düşük normalde büyük 10 verya 9,küçükte 6 veya 5oluyor!dün bilinç bunalıklıgıyla hastaneye acile gittim tansiyonum büyük 6 küçükte 3.5 a düşmüş!hemen serum taktılar 5 tane serumdan sonra 9 a 7 oldu!doktor hiç ilaçta vermedi çıkardı acilden!o kadar rahatsızdımki biran gidiyorum sandım!bu kadar hiç düşmemişti!çok halzinim kendimi taşımakta zorlaniyorum baş ağrısı var beynimde yorgun mide göğüs ağrısı çarpıntı herşey bir birini takip ediyor!bu durumda hangi alana gitmeliyim ne yapmaliyim yol gosterir misiniz!

 56. eda dedi ki:

  24 yaşındayım tansiyonum 9-6 8-5 çıkıyor.kan tahlili yaptırdım fakat tüm değerler normal çıktı.buna hem sevindim hem üzüldüm çünkü nedenini bilmeden ve tedavisini olamadan böyle yaşamak işkenceye dönüştü benim için..sürekli aşırı yorgunluk halsizlik,çabuk yorulma ve uyku hali var..başımda müthiş bir basınç var ve sosyal hayatımı çok fazlasıyla etkiliyor..yardımcı olabilecek birileri varmı ????? !!!!!

 57. Selim dedi ki:

  Selam,
  Ben 43 yaşındayım. Son birkaç aydır kalp çarpntısı hissediyorum. Tansiyonumu ölçtüğümde genellikle 100-130/60-70 gibi normalden biraz düşük değerler görüyorum. Çarpıntı olduğunda özellikle sol göğsümde kalp atışlarını normalden daha şiddetli hissediyorum. Rahat oturacak ya da yatacak bir pozisyon bulamıyorum.Ayrıca ağzımdan gaz çıkarınca biraz rahatlıyorum. İş ortamımda uzun süreli bilgisayar başındayım. Kan, idrar ve tiroid tahlil sonuçlarım normal. Rahatsızlığı özellikle akşam hissediyorum. Durumum ile ilgili değerlendirmelerinizi bildirirseniz sevinirim.

  Teşekkürler…

 58. FARUK dedi ki:

  benim sorunum ensemde yanma ve arada sırada rengim sararıyo ve halsizleşiyom birde aşırı terliyom tansıyonum normal çıkıyo bazende idrarımda yanma oluyo nedenini öğrenebilirmiyim çok doktora gitim ama bir sonuç alamadım saygılar

 59. betülllll... dedi ki:

  ben 20 yaşındayım.sürekli tansiyonum düşüyo 5 e 3 ye kadar düşüyo tuzlu bişeyler yiyorum çıkması için yedkten bir saat sonra 17 veya 18 e kadar çıkıyo aşırı baş agrısı ve halsizligim var ben daha önce bayılma gecirmistim üç dört defa bu arada bu şikayetlerim artmaya başladı ve grıp oldum..bugun kalp doktoruna gittim kalbimde en ufak bi sorunum yokmuş ..ama ben kendimi cok yorgun ve bitkin hissediyorum..
  ltfen beni bilgilendirin finallerim başladı ne yapacagımı bilmiyorum ders calışmama ve anlamama cok fazla engel.

 60. eda dedi ki:

  ben 17 yaşındayım baş ağrım ve otururken bile başım dönüyo sanki mesela dün çok yoruldum birden geldi baş dönmeisi ama bugün dinleniğim gözlerimi fazla oynatamıyorum kafam sanki ağırlık yapıyo. birkere tansiyonumu ölçtürdüğümde düşük çıktı . ve ara sıra böbrek bölgesinde ağrım oluyo bunula alakası varmı ve rengim sapsarı .şimdiden saolun

 61. isrev dedi ki:

  mrb ben 19 yaşındayım..sürekli olarak ve aniden tansiyonum düşüyo..baş dönmesi başladığında sanki sim gibi parıltılı şeyler uçuşuyo etrafımda ve gözlerim kararıyo..terlemeyle beraber ellerim ve bacaklarım da titreme oluyo..bacaklarım beni taşımayacak gibi hissediyorum,kısa süreli bilinç kaybı yaşıyorum..ne yapmalıyım.?yardımcı olursanız sevinirim

 62. pervin dedi ki:

  benim son günlerde baş dönmesi terleme mide bulantısı ve halsizliğim var ve son günde baş dönmelerine bağlı bu belirtiler sıklaştı.nedeni ne olabilir ve tansiyonum düşük hep.

 63. MERYEM dedi ki:

  BENIM Bİ HAFTDIR TANSİYONUM 9/5 VE 8/4 OLARAK DEGISIYO BOYNUMDAN AGRI GİRİYO BEYNIMI SANKI KAFATASIM SIKIYO GOZLERIME BASINC OLUYO 1-2 HAFTADIR BOYLEYIM NEDEN TANSIYONUM SUREKLI OYNUYO. NSL ENGELLEYEBILIRIM BUNU

 64. birgül dedi ki:

  mrb;ben 41 yaşındayım bugüne kdr herhangi bir sağlık problemim olmadı 16:mayıs akşamı ayağa kalktığımda başımdan aşağı içimden bir şeylerin aktığını ve hemen arkasından mide bulantısı,kulaklarımın duymaması ile geri kalan süreyi hatırlamıyorum bayılmışım bu baygınlık öncesinde tüm vucudumda bir sıcaklık ve terleme yaşadım tabii acile gittik orada dr ların durumuma bir yorum getirmesi zor oldu tabii görünürde herhangi birşey yoktu tansiyonum normale ulaşmıştı bir yerimdemden de şikayetim yoktu kendimi yorgun hissettiğim için ve kafamın arkasında yanma ile bir ağrı var olduğundan dolayı avil,ağrı kesici eklenerek bir serum takıldı eve gönderildim nörolojiye görünmem söylendi 2 gündür sürekli tansiyonumu ölçüyorum sık sık olmadık bir şekilde oynamalar var….
  bana bir yol gösterir yardımcı olursanız sevinirim….
  şimdiden teşekkürler,başarılar.

 65. gülçin dedi ki:

  ben 24 yaşındayım 14 yaşında 16_14 le başladı tansiyon rahatsızlığım 2sene sonra düşük tansiyona çevirdi en fazla10_8 di fakat uzun zamandır 8_3 şiddetli baş ağrısı yapıyo ve yerimden kıpırdayamıyorum ne yapmam gerekli
  ?

 66. songül dedi ki:

  yaklaşık 4 senedir senede 1 veya 2 kez bayılıyorum yada tansiyonum düşüyor nefes alamıyorum .kendime gelirkende boncuk boncuk terliyorum.önemli bi rahatsızkığım olabilirmi.

 67. sadık dedi ki:

  son 3-4 gündür, her hangi bir yoğun tempom olmamasına rağmen, oturduğum yerden ayağa kalkınca baş ağrısı çekiyorum, ardına geçiyor, ama bunu sıklıkla tekrarlıyor, tansiyondan şüphelendim, ölçtürdüm, 12-8 normal dendi, bazen çömelerek oturduğumda ve aniden ayağa kalktığımda baş dönmesi ve göz kararması yaşıyordum, ama bu olağan bir şeydi, baş ağrısı beni düşündürüyor, ne yapmalıyım… saygılar sunarım…

 68. dilşad dedi ki:

  Mrb bn 15 yaşındayım.Tansiyonum düştüğünde gözlerim kararıyor ve kısa bir baş dönmesi sonrasında bayıldığım oluyor.ßir de ayak parmaklarım uyuşuyor.Mide bulantısı cok oluyor,başım cok ağrıyor,omuzlarım ağrıyor özellikle de kalabalık ortamlara girdiğimde nefes alamadığım oluyor ayrıca ruhsal durumum da cok iyi değil ne yapmam gerekiyor? ßilqilendirirseniz sevnrm tesekkr edrm. (:

 69. begüm dedi ki:

  benim düşük tansiyon problemim son iki senedir var ve psikolojik olarak bişeye çok üzüldüğümde tansiyonum bir anda düşüyor ne yapacağımı bilmiyorum.Tansiyonum normalde en yüksek 11-6,5 düştüğünde ise 7-4 olduğu zamanlar oluyor.Tuzlu ayran ya da başka bir şey tansiyonumu düzeltmiyor.Bunun için bana yardımcı olabilir misiniz?

 70. Mehdi dedi ki:

  Merhabalar,
  Kısa sürede cevap vereceğiniz umudu ile yazıyorum.
  46 yaşında, 92 kilo ve 175 cm boyunda, erkek ve sınıf öğretmeniyim. Bir aydır uykuda baş ağrısı ile uyanıyorum ( sabah 4 ve ya 5’te ). Tansiyonumu ölçtüğümde genellikle büyüğü 13,5 – küçüğü 10 veya 10,5 olarak ölçüyorum. Baş ağrısı ile bu tansiyon değerlerim arasında nasıl bir ilişki vardır.Bu durumda ne yapmalıyım? Yardımcı olursanız sevinirim.
  Şimdiden çok teşekkürler.

 71. sema dedi ki:

  merhaba iki yıl önce tansiyonum küçüğüm 4 büyüğüm 6 oluyordu ilaçlı bt çekildi hiç bir şey yok denildi bir haftadır tansiyonum 4-7 acilde serum takıp gönderiyorlar bunun bir ilacı yokmu lütfen yardım edin

 72. recep dedi ki:

  merhaba benim kalp kapakcığımda bombe olduğunu söyledi doktor kalp çarpıntılarım arda oluyo ilaç yazdılar aldım fakat tansiyonum çok degesiz çıkıyo genelde düşük ama bazende yüksek hayatımda ne gibi tehliker yaratabiliyor tansiyon çok etkiliyo beni düştüğünde 9\5 yükseldiğinde 17\12 gibi çıkıyo n yapmam gerekiyo yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekür ederim

 73. cem dedi ki:

  mrb bn cem 20 yasındayım ve haftada 3 kere mastrbasyon yapıyorum bu yuzden geceleri tansiyon duusklugu yasıyorum ne yapmalıyım şimdiden tşkkrler

 74. rukiye dedi ki:

  yaşım 50 tansiyonum sık sık düşüyo baş dönmesi ve halsızlik var tansiyonum 10/küçük/5 / 3 gündür böyle ne yapmalıyım şimdiden çok teşkürler hocam saygılar

 75. Bensu dedi ki:

  Ben 16yasindayim arada sırada insanları karanlık görüyorum veo karanlık gectiktensora asiri sekilde bas ağrısı yapio ama cok kotu atıp kafam

 76. ömer dedi ki:

  merhaba ben ömer benimde geçenlerde işe giderken otobüste gözlerim karardı ve ufak bayılma yaşadım otobüsten aşagı indigimde soguk terleme basladı ve en yakın hastaneye kendımı zor atabıldım tansıyonum 8.6 cıktı ve asırı sıtmalandım kendıme zor geldım kan sekerım normal cıktı efor testım normal cıktı ekg de normal cıktı bunun baska sebebı ne olabılır norolojı doktoru benden emar eeg ve kan tahlıllerı ıstedı bu normalmı acaba benı bılgılendırırsenız sevınırım..

 77. zeze dedi ki:

  slm ark.20 yaşıdayım tansiyonum 60/40 nabzım 67 acaba bi anormalliik war mı varsa yapılacak bişey war mı ? cewap werirseniz sevinirim ii günler.

 78. nurdan dedi ki:

  33 yaşındayım,yaklaşık 5 aydır tansiyonum 9.6,son 3 gündür ise 7.5 kendimi hiç iyi hissetmiyorum,doktor,tansiyonumun düşük olmasını strese bağlı olduğunu söyledi,bu doğru olabilirmi sizce

 79. ezgi dedi ki:

  merhaba ben 19 yaşımdayım.sürelki başım ağrıyor ve bazen ayağa kalktığımda gözlerımde bi kararma oluyor ve başım dönmeye başlıyor.biraz beklıyorum kıpırdaman sonra gecıyor.kendımı cok halsiz bitkin hissediyorum bu yüzden.bide bnde kansızlık(Anemi) hastalığı var. ama halsizlik yine olurdu ama bu kadar sıklıkla göz kararması ve baş dönmesi olmazdı üstelik agrılar hiç gecmıyor sürekli basım agrıyor.bunun sebebi nedir ?

 80. merve dedi ki:

  merhaba ben 20 yaşındayım.beynimin sol tarafında şiddetli bir ağrı ve kasılma hissediyorum.kafamı önüme eğip kaldırdığımda sol tarafım tamamen enseme kadar uyuşuyor.bu 1 hafta boyunca böyle devam etti ve bundan 1 hafta önce bayıldım.sizce bunun tansiyonla ilgisi varmıdır?

 81. selma dedi ki:

  merhaba ben 25 yaşındayım 3 yıldır aşırı tansiyon düşüklüğü yaşıyorum 4-8 oluyor ve bu benim çalışmamı engelliyor aya çok zor kalkıyorum sürekli başım dönüyor ve şiddetli baş ağrıları çekiyorum ne yapmalıyım.

 82. emrah dedi ki:

  kan tahlili filan yaptirdi bir sey cikmadi doktorlar stresden oluyor diyor bu sizce dogrumudur

 83. emrah dedi ki:

  slm ben emrah yasim 21 bende 1 senedir tansiyon düsüklügü var bide bende deprasyon var korku var icimde ve gözlerim hep agriyor ara sira uyudugum zaman bir sey yok ayaga kalktigimda gözlerim sanki görmüyor gibi oluyor bunun sebebini yazarmisiniz ne yapmaliyim

 84. ebru dedi ki:

  bayıldığım 5 6 dk hatırlamıyorum yaşım 19 terleme oluyor baş dönmesi tansiyonumda küçük 7 büyük 8 oluyor napmam lazım bu bende 1 senedir var…

 85. Ayşe dedi ki:

  merhaba,ben 7 haftalık hamileyim ve tansiyonum çok sık düşüyor zaten normaldede düşüktü normali 10-7 ama şimdi 9 un altına düşüyor ne yapmam gerekir..

 86. Nermin dedi ki:

  Mrb.bir süredir baş dönmesi problemi yaşıyordum ama üzerine olmuyordum önemli değildir diye fakat son günlerde iyiden iyiye arttı tansiyonumu ölçtürdüğümde 4/2,9/5 çıkıyor ama bayılacak dereceyede geliyorum ne yapmam lazım hangi bölüme başvurmam gerek bilgi verirseniz sevinirim

 87. emine dedi ki:

  merhaba ben 31 yaşındayım tansiyonum genelde düşük çıkıtor 8 – 4 lere kadar düşüyor budurm beni çok halsiz yapıyor ne yapmam gerekir

 88. sedef dedi ki:

  ben 18 yaşındayım tansiyonum sık sık düşüyor en yükseyi 11 e 6 tı en düşük ise 8 e 3 oluyor sizce nedeni ne ola bilir . çokm halsizlik ve elim ayağım şişiyor

 89. Ridvan dedi ki:

  selemun aleyküm kan basıncıdüşük olduğunda hastada ne gibi şikayetler görülür acaba bilen varsa yardımcı olabilir mi

 90. gülbahar dedi ki:

  slm 26 yaşındayım benim sürekli tansiyonum düşüyor baş dönmesi migde bulantısı halsizlik yorgunlık ve ellerimde parmaklarımda uyuşma oluyor bu 4 aydır devam ediyor tansiyonum çıktıgında da çok kötü baş agrısı yapıyo gözlerime kadar iniyo ve boynum söreki kasılıyo ikisini dengelemek için sarımsak yutuyorum acaba dogrumu yapıyorum birde nasıl düzelte biliirim kendimi tşk cvp

 91. ZAFER dedi ki:

  nuran ben 32 yaş 15 yaşımdan beri başım dönüyo tansiyon bi düşüyo bi 14 15 oluyor hayatımı zehir etti çalmadığım dr kapısı kalmadı herşey normal diyorlar ama böyle yaşamak kötü hayattan bişey istemiyorum kafamın arık normal insanların gibi istiyorum

 92. eyüp dedi ki:

  merhaba yaşım 45 10 yıldır yazın tansiyonum düşüyor 5´2 ye kadar hiçbiriş yapamıyorum havalar serimlediğinde 9 a kadar çıkıyor bu benim için normal tansiyon ama bu sene hala cıkmadı şuan cok kötüyüm bana ne önerebilirsiniz teşekkürler.

 93. ŞENAY dedi ki:

  39 yaşındayım tansiyonum ara ara düşüyor düştüğündede gözlerim de görme zorluğu çekiyorum.10 na 6 oluyor beni halsiz yapıyor ve baş ağrıdı oluyor yardımcı olursanız sevinirim teşekürler

 94. selin dedi ki:

  merhaba ben 16 yasındayım .. 11-7 ama yukarda belirttiğiniz gibi her ayağa kalktığımda gözlerimde 5 10 saniye arası garamra ve başımda dönme oluyo … ayakta duramıyorum bı yere yaslanma ıhtiyacı duyuyorum .. yaşıma göre tansyonum düşük mü ve kararmalarla bi ilgisi varmı ?

 95. güven dedi ki:

  45 yaşıdayım bendede düşük tansiyon sorunu var tansiyonum 6.3’e kadar düşmüştür buda beni çok fazla etkiliyor yorgunluk baş dönmesi mide bulunması,terleme ve bayılacak kadar bilinçsizlik. Ne yapmalıyım

 96. hatice dedi ki:

  benim tansiyon sorunum var hep düşüyor çok halsizim ve kan değerlerim çok düşük büyük 8 küçük 5 4 oluyor hep çarpıntı oluyor konuşma görme bozuklukları oluyor şiddetli baş ağrısı var bide gittiğim doktorlar ise sinirsel deyip gönderdiler … hapları kullanmamı önerdiler arada bi ağrı kesici iğne yapıyorlar hasta mıyım hastaysam ne hastalığım var bilgilenmek istiyorum ona göre önem almak istiyorum.

 97. nurgul dedi ki:

  slm.benimde surekli tansiyonum dusuk cikiyor tuzlu yememe ragmen.ellerim ve ayaklarim surekli soguk unutkanlik var basdonmesi halsizlik ve kulak cinlamasi oluyor bunlari ciddiye almalimiyim henuz doktora basvurmadim aciklarsaniz sevinirim tskr.

 98. bektaş dedi ki:

  slm ben bektaş, tasiyonum 8-5 E KADAR DÜŞÜYOR. doktora gittim kalp aleti taktılar tansiyon aleti taktılar 9-5 olarak seyretti. birkaçtane tahlil yaptılalar.temiz ve normal cıktı.göz kararması olmuyor.halsizlik ve çok uyku yapıyor.olduğum yerde uyuya kalıyorum.çalışa mıyorum. yardım ederseniz teşekkür ederim.

 99. sevda dedi ki:

  benim kulak çınlaması problemim var.Bundan dolayımı bilemiyorum am a tansiyon düşüklüğü yaşıyorum.90-55 oluyor ve bir hafta sürüyor.başım ağrıyor ve enseme çok şiddetli ağrı vuruyor gözlerim ağrıyor ve yanıyor bazende gözlerimde enfeksiyon oluyor.Hepsi birbiriyle bağlantılı mı acaba ilaç kullanmam gerekir mi?

 100. Zehra Albayrak dedi ki:

  Meraba.Ben 16 yaşındayım.Bir yere eğildiğimde başımı kaldırnca baş dönmesi,göz kararması,sürekli bir yorgunluk var,Uyku halindeyim.Bazen de kalbm daha fazla çarbıyor gibi geliyor bana.Aynı zamanda bir şeyi koyduğum yeri çok çabuk unutuyorm…Unutkanlıkta artmış vaziyette….

 101. didem dedi ki:

  benim düşük tansiyon problemim var bide hemen hemen hergün başım ağrıyor nedeni ne olabilir teşekkürler.

 102. esra yıldız dedi ki:

  merhabalar..benim özellikle sabah kahvaltısından sonra çarpıntılarım oluyor ve müthiş uyku hali,halsizlik ve isteksizlik geliyor..BAZEN YEMEKLERDEN SONRA GÖZÜMÜ BİLE AÇAMIYORUM UYKU HALİNDEN..tansiyonda belli bi süre 10-5 oluyor..normalde 12-7oluyor.daha önce panik atak krizlerimde oldu ve hastalık korkum var..doktorada gidemiyorumm..bu durum beni çok ama çok rahatsız ediyor..LÜTFEN YARDIMCI OLUN..

 103. nesrin mete dedi ki:

  yaşım 39 normal tansiyonum 18 8 dir fakat şu son 1 aydır 9 5 seyrediyor ne yapmalıyım

 104. melahat dedi ki:

  yaşım 19 tansiyonum sürekli düşüyor bu beni çok rahatsız ediyor ayağa kalktığımda göz kararması baş dönmesi 5-10 saniye oluyor sonrasında baş ağrısı çekiyorum bu olay hergün birkaç defa tekrarlanıyor doktora gitmelimiyim ne yapmam gerekiyor yardımınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler.

 105. Faruk COŞKUN dedi ki:

  yaşım 60 şimdiye kadar tansiyon problemim yoktu.Son günlerde tansiyonumda bir düşme var.10-6 . 11- 6 gibi ölçüyorum.Herhangi bir ilaç almıyorum.şeker kollesrol gibi bir rahatsızlığım yok. Bu tansiyon düşüklüğü nedeniyle bir şikayetim yok.sıcakların bir etkisi olur mu.Tansiyonumu normal sınırlara çıkarabilmem için tavsiyeleriniz beni sevindirecektir.Teşekkür ederim.Herkese sağlıklı bir aşam dileğiyle.

 106. havin dedi ki:

  yaşım 23 birbuçuk senedir düşük tansiyon rahatsızlığım ortaya çıktı önceleri beş altı ayda görülürken şimdi sıklıkla görülmeye başladı normalde tuzlu ayran içtiğim zaman hemen toparlanabiliyordum şimdi serumla toparlanabiliyorum en düşük 8 e 5 oluyor tansiyonum hiçbir şekilde ayağa kalkamıyorum mide bulantısı yapıyor ve birgün hiçbirşey yapamıyorum ani uyku basıyor kilom elli kan değerlerimi ölçtüm düşük olmadığını söyledilerr sıklıkla kullandığım ilaç yok yardımcı olursanız sevinirim tüm hastalara Allahtan şifa diliyorum teşekür ederim

 107. ihsan dedi ki:

  slm arkadaşlar. tansiyonum 8-4 tehlike arz ediyormu.üzerimde acayip bir halsizlik var ne yapmam gerekir.yardımlarınız için tşkr

 108. zafer yardımcıoğlu dedi ki:

  benim eşimin düşük tansiyonu var bazen kısa süreli bayılıyor tedavi olarak neler yapmalıyız yardımcı olursanız seviniriz saygılarımla zafer yardımcıoğlu

 109. YILMAZ dedi ki:

  YAZ AYLARINDA SÜREKLİ BAŞIMIN ALIN KISMI SOĞUYOR. ELLERİMLE ISITARAK NORMAL HALE GELİYOR. GENELDE GÜNEŞLİ VE KAPALI SICAK ORTAMDA OLUYOR. BU DURUM BENİ CİDDİ BİR ŞEKİLDE TEHDİT EDİYOR. CEVABINIZI BEKLİYORUM. TEŞEKKÜRLER.

 110. halil karaduman dedi ki:

  merhaba,
  ben 19 yaşındayım.. başım dönüyo ve gözlerim kararıyo ve kalp atışlarım normal seyrinin üzerine çıkıyo.. tansiyonumu ölçtürdüm 9-6 çıktı.. düşük mü yoksa normal mi doktora gitmeli miyim? bilgi rica ediyorum…

 111. MARİNA CORSİNİ dedi ki:

  Merhaba,
  Büyük tansiyonum 6 ila 7 küçük tansiyonum 5.5 ila 6 arasında birbirine çok yakın şikayetlerim ense kökünde cam kırıkları batıyormuş gibi agrı , bogazımın cevresınde terleme cildimde kızarıklar özellikle dizden aşağısında kızarıklıklar göğüs aralarında kasıntılı kızarıklıklar oluşuyor…….göz kapaklarımda yağ birikimleri gözümde ödem oluştu göz tansiyonum normal blefarit dendi ayrıca contact dermatıtıs dendi tansiyon da zayıf olduğumdan beslenme bozuklugu ve stres dendi BEN OKSIJENIN BEYNIME YETERSIZ GELDIGINI DUSUNUYORUM BELLEGIMDE PROBLEM VAR YENI BILGI DEPOLAYAMIYORUM YASIM 54
  BİLGİ RİCA EDİYORUM

 112. sibel dedi ki:

  merhabe
  ben 31 yasındayım ve tansiyonun devamlı düşüyor .son günlerde dahada fazlalaştı 7.5 cıyor ölcüğümüzde bazende 8.5 devamlı halsizlik,uyku istegi var ve bulanık görüyorum o durumda siz ne yapmamı tavsiye edersiniz bu benim için ileride ve suan sorun yaratırmı .yorumlarınızı bekliyorum saygılarımla

 113. Sümeyra dedi ki:

  Ben 21 yaşındayım özellikle 1 yıldır beyin algılarımda zorlama oluyor. Okurkrn anlayamıyorum ve çok halsizlik oluyor.Ellerim titriyor bazen. Dün çok fena oldum ve doktora gittik. Tansiyonum 5 ‘e 2 çıktı. Hatta 1’e yakındı. Öncelikle kardiyolojiye mi nörolojiye mi gitmeliyim?
  Hukuk okuyorum tüm sınavlarımı altüst etti.

 114. Pervin dedi ki:

  İyi günler… Annem le ilgili sıkıntıya cevap almak istiyorum. Kendisi 51 yaşında olup, şeker hastası aynı zamanda kalbinde stent takılıdır. Normalde hipertansiyon hastalığı varken ve tansiyon ilacı kullanırken, şeker düşüklüğü nedeni ile hastaneye yatış yapıldığında düşük tansiyonla karşılaştık.Genelde 9-5 / 9-6 / son olarak ise 7-4 seyreden tansiyon gözlemledik. Bu kadar hastalığa kulak iltihabı eklenmesi sebebi ile şiddetli baş dönmesi ve mide bulantısı yaşamaktadır.Acaba kullandığı ilaçlar sebebi ile düşük tansiyon mu yaşanmakta yoksa başka bir nedenden mi kaynaklı diye merak etmekteyiz.Özellikle uyku saatinde tansiyonu sürekli düşmekte. Ayrıca düşük tansiyon ne kadar tehlike yaratır. Konu ile ilgili yorumlarınızı rica eder, iyi çalışmalar dilerim…

 115. yılmaz göktaş dedi ki:

  mer.ben antalyadan yılmaz göktaş öncelikle herkese saygılar sunarım.bende baş dönmesi oluyor bu esnada tansiyonumu ölçtürüyom düşük çıkıyor.yaşım 32 bazen sabah yatağımdan kalkamıyorum belirli bir müddet çünkü yatarken bile dönüyor ayağı kaltığım zaman dengemi sağlayamıyom bazen bir dönmeye başladımı 1.kaç dakika devam ediyor bazen midemde bulantıda oluyor ama bu çok nadir önceleri çok nadir oluyor du başdönmesi ama son zamanlarda sık olmaya başladı.bunun teşhisi için hangi doktora çıkmam muayene olmam gerek bilgilerinize ihtiyacım var.tşk.iyi günler

 116. gülşen dedi ki:

  LÜTFEN ACELE CEVAP VEREBİLİRSENİZ SEVİNİRİM…..60 yaşında 1.73 boyunda 80 kg bir bayanım.Genelde tansiyonum düşüktür.Ama bikaç aydır kendimi çok halsiz hissediyorum.Tansiyonumu ölçtüğümde küçük 5 büyük l3-l4 arasında çıkıyor.İkisinin arası açık oluşu beni andişelendiriyor.Yorumunuz için teşekkür ederim.

 117. dilara dedi ki:

  ben 11 yaşındayım ve tansiyonum 7ye düşüyor halsizlik oluyor ve gözlerim kararıyor bazende sinirlendiğim zaman olor

 118. berrin alparslan şagban dedi ki:

  merhaba
  ben 33 yaşımdayım.her zaman tansiyon düşüklüğüm oldu ama fazla bir rahatsızlık yaşamadım.genellikle 9-6 gibi 10-7 gibi olurdu.fakat son bir yıldır 11-7,12-8 civarlarında seyrediyor.zaten problemde bu değil.
  bir hafta önce ailevi bir nedenden ötürü tatsız bir olay yaşadım(hoş olmayan bir iftiraya uğradım)bu duruma neden olan insanlarla yüzleşmeye gittiğim zaman,bende garip bir hal oldu.kalbim gırtlağımda atıyor gibiydi,aşırı başım dönüyordu,kaburgalarım acıyordu.nefes almakta zorlanıyor ve hızlı-kısa soluyordum.ve anlatılması imkansız şekilde başım hem acıyor hem ağrıyor hemde müthiş bir basınç hissediyordum.eşim benim tansiyonumu ölçtürttü,bir hemşire komşumuza.kadın inanamadı bir kaç kez ölçtü.11-2 olmuş tansiyonum.sonra başka aletlerlede ölçtüler.aynı sonucu verdi.daha sonra dijitalle ölçtüler o da aynı sonucu verdi.kalp atışımda dakikada 146 olmuş.(zaten benim doğuştan bir kalp atış fazlam vardır.rahatsızlığım hiç olmadı bundan.yıllarca yükses ihtisas hastanesine kontrole doktora gittim ama benim normalimin dk=95 civarı olduğu kanaatine vardılar)ama hiç bu 146 sayısına ulaşmamıştım.göğsüm çok acıdı biri üstünde oturuyormuş gibiydi.uzun lafın kısası o gün boyunca tansiyonum hep düşüktü, şimdi iyiyim.doktora da gitmedim.gitmeliydim biliyorum ama yaşadığım o ailevi problemden kaçıyor olmamak adına(birazda aptal bir inattan,sağlığımı gözden çıkarmak pahasına)doktora gitmedim.şimdi gitsem bir anlamı yok.doktora masal anlatır gibi yani…
  size sormak istediğim soru şu;ben ne yaşadım?bu stres altında yaşanabilirliği olan normal bir durum mu?bu konuda sizin yorumunuz nedir?
  teşekkür ederim.saygılarımla…

 119. Aysel Aydın dedi ki:

  Meraba benim de tansiyon problemim var,sürekli tansiyonum düşüyo bu beni dalgın çok yorgun hayattan bezmiş bi hal aldırıyo,yemeklerde sonra uyku hali oluyo,üşüme ve terleme sık idrar çıkma isteği sürekli yorgun uyku hali oluyor.Tansiyonum 9,6 8,5’e kadar düşüyo bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler…

 120. leyla çalışkan dedi ki:

  benim düşük tansiyon problemim var özellikle mevsim değişikliklerinde oluyor.yorgun olmadığımda da oluyor.bendeki durum şu şekilde,önce her şeyi yavaş yavaş untumaya başlıyorum.eğer hatırlamakta ısrar edersem daha da hızlı unutuyorum.bir seferinde adımı dahi unuttum.ama unuttuğumun farkındayım.nabzım atmıyor gibi oluyor.uykum geliyor.vücutca bir sorun olmuyor iş bile yapabilirim ama yapacaklarımla bağlantı kuramıyorum zihnimde.20 yıldır hipotroidiyim ve 3 yıldır da 5 nöbet geçirdiğim epilepsi oluştu.tansiyonum 6-3.5 nabız 54 gibi oluyor.teşekkür ediyorum bu site için.

 121. songül dedi ki:

  merhaba,yaşım 34 yaklaşık 14-15 yıldır tansiyonum sürekli düşük 8-5 yada 7-5 gibi düşüyor aşırı yorgunluk,halsizlik,başdönmesi,ishal,arada baygınlık oluyor..hayatımı kabusa çeviriyor..daha öncesinde dr.gittim ve sağolsunlar okadar yardımcı oldularki sadece tuzlu ye bununla yaşamayı öğreneceksin dediler…ne yapmalıyım nereye gitmeliyim yada nasıl bir tedavi yöntemi uygulatmalıyım..yardımlarınız için şimdiden teşekkürler…hayatınıda başarılar ve iyi çalışmalar diliyorum.

 122. Volkan Coşkun dedi ki:

  17 yaşındayım. Pek bir rahatsızlığım yok. Ancak bir kaç yıl öncesinde epilepsi hastasıydım. Hastalığım geçti ama dün gece yatakta aniden vücuduma bir soğukluk geldi,ellerim ve ayaklarım sanki buz tutmuştu ve kalktığımda korkarak acaba epilepsi mi? diye düşündüm.Sizce bu bir tür psikolojik sorun mudur, yoksa tansiyonla alakası olabilir mi?Lütfen yardım edin acilen yardım almam gerek. Yoksa benim için çok geç olabilir…

 123. Nurullah Öner dedi ki:

  37 yaşındayım. normalde herhangi bir rahatsızlığım yok. ancak sık aralıklarla tansiyonum düşüyor. bu annemde de vardı. tuzlu ayran yada tuz tüketimini artırınca normale geliyor. yemeklerde tuzu fazla aramam. ama artık her yemeğe tuz atarak (fazlasıyla) bu sorunu aşmaya çalışıyorum. bu aralar tuza dikkat ettiğim için bi sorun yok. ama fazla tuz tüketiminin vücuda çok zaralı olduğu söyleniyor. bu arada doktorada gittim tahliller falan. ama bişey çıkmadı. yardımcı olursanız sevinirim.

 124. serkan dedi ki:

  30 yaşındayım normelde tansiyonum 120/80 110 /60 100/60 bazende 130 /90 olabiliyor geçen gün yatakta birden içime bi baygınlık geldi vücudumu soğukluk sardı hafif titreme içim bayılıyodu sanki korktum banzim bembeyaz oldu heralde ani tansiyon düşüklüğü oldu bu bana yılda en az iki kere oluyo acaba neden olabilir bütün tetkikleri yaptırdım herşey temiz efor ekg eko emg kan tahlilleri ama bişi yok panik atak dediler bi insanın panik ataktan tansşyonu düşermi acaba bana yardımcı olacak varmı kuralyok65@hotmail.com bu konuda yardımcı olacak varsa beni eklsin lütfen

 125. zeliha tunca dedi ki:

  iyi akşamlar bende tansiyon düşüklüğü yaşıyorum büyük 7 küçük 5 oluyor şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısı oluyor göz altı morluklarım var ve halsizlik çekiyorum ne yapabilirim

 126. ecem dedi ki:

  merhaba benim yaşım 17 tansıyonum sureklı 10 a 5 cıkıyor. Aşırı yorgunluk hissedıyorum bunun nedeni ne olabilir? cevaplarınızı beklıyorum

 127. derya dedi ki:

  ayakta duramıyorum sabıt, tıtreme baslıyo, kulaklarım cınlıyor basım dönüp gözlerim kararıyo.kollarım ayaklarım uyusuyor ,kalbım cok hızlı carpıyo yere oturmazsam o anda bayılacak gıbı oluyorum tansıyonum küçük6 veya 5 çikiyo buyukte 9 veya 10 normal zamanlarda bu tıtreme anında ölcturmedım hıc sureklı halsızım doktora gıtmeme gerek varmı acaba

 128. nermin serap çekiç dedi ki:

  merhaba ben 41 yaşındayım tasiyonum 7.4,8.6 en normali 10.8 oluyor dudak cevrem,cenem,el ve ayaklarım mosmor oluyor sürekli uyku hali var ve kalabalıkta duramıyorum bazen karşımda konuşulanları anlamıyorum lütfen tavsiyelerinize ihtiyaçım var teşekkürler.

 129. damla dedi ki:

  aniden bayılıyorum.küçüğüm 2 büyüğüm 4 oluyor en yüksek tansiyonum ise 9a 5 başım dönüyor.yaşım 12 morarıyorum.halsiz düşüyorum ve midem bulanıyor

 130. gözde dedi ki:

  merhaba yaşım 24 ve tansiyonum sürekli düşük 6,4 ya da 5,3 olabiliyor bu nedenle kendimi çok halsiz hissediyorum nedenini anlamadığım bir baş ağrısı yaşıyorum ağrıda değil beynimde basınç oluyor bunlardan kurtulmak için ne yapmalıyım ???

 131. Naz dedi ki:

  yaşım 26 normaldede düüşük tansiyon normalim dir ama tansiyonum 7-4 e düşüyor 8-5 de olduğu oluyor baş ağrılarım inanılmaz şiddetli boyun ve ense köküm yüzümdeki kaslar şidddetli ağrılar yapıyor sırtımdakı kaslara kadar iniyor ağrılarım ve 2-3 günde kendime geliyorum hastaneye gittğimde tansiyonumu ölçüp hemen serum veriliyor kendimden korkmaya başladım…acaba bu kadar düşmesi neyin belirtisidir ve şiddetli baş ağrısı yataktan kaldırmayacak kadar

 132. havva dedi ki:

  benimde tansıyonum sürekli düşük ve 9a 5oluyor nedense yaşım 16 ve yükselmesi için ne yapmam lazım bizi bilgilendirimizinz …

 133. serap dedi ki:

  merhaba Ben 28 yaşındayım Fransada yaşıyorum benim tansiyonum sürekli 10’nun altında çıkıyor tıpkı sizin tarif ettiğiniz gibi ayağa kalktığımda 5-10 saniye gözlerim kararıyor sonra yavaş yavaş açılıyor bazen öyle oluyoki açılmıcak zannediyorum.bende ciltte solukluk ve az da olsa kansızlık var ellerimi kafa hizasına getirip biraz turunca hemen karıncalanıyorlar.Bana hangi braştaki doktora gitmeliyim yol gösterirseniz sevinirim teşekkürler.

 134. ayşe dedi ki:

  bendede üç yıldır bu düşük tansiyon oluşuyor.Otobüse bindiğim zaman kessinlikle ayakta duramıyorum.Dengem bozuluyor ve çok halsizleşiyorum.Safra tutuyor ama safra hapı atınca tutmuyor yinede dengem bozuluyor.tansiyonumu ölçtürdüğümde büyük 8-9 a düşüyor küçük dahada düşük çıkıyor ama hiç tedavi görmedim 25 yaşındayım belleğimde zayıflama olduğunu fark ediyorum.Bir koyduğum şeyi bidaha hatırlayamıyorum.Zaten doktorlarında umrunda değiliz hiç ilgilenmiyorlar artık doktorlarda meslek aşkı diye birşey kalmamış bir kan tahlilini bile zor yaptırıyorum.

 135. yasemin dedi ki:

  annannem bnim yanımda düşük tansiyondan bayıldı ve ben panık yaptım korktum ve bnm bu duruma karsı ne yapmam gereklıydı bilgi verirseniz bu konuda sevinirim tsk edrim şimdiden bilgileriniz için

 136. sehnaz dedi ki:

  merhaba, benim normalde tansiyonum 120\80 civarlarında olmasına rağmen son bir yıldır hiç tansiyon alınamadığı ve hemşirelerin paniklediği anlar oluyor. yaşım 32 . şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısı ve kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda neredeyse hiç tansiyon alamıyorum.ama diğer zamanlarda tansiyonum normal. ancak bu sorun sıklaşmaya başladı. ayrıca kulak çınlaması var. 10 yıl kadar önce vertigo tedavisi oldum. sonra problemim kalmamıştı. fakat bir yıldır bu beni sıkıntıya sokuyor. aynı zamanda cinsel isteksizlik duyuyorum daha önce herhangi bir cinsel sorunum yoktu acaba bundan kaynaklanabilir mi?. sorun ve çözüm ne olabilir? ve bu sıkıntının sonuçları ne olabilir? bana yanıt verirseniz çok sevinirim.
  teşekkürler

 137. serkan dedi ki:

  bendede ara sıra vertigo (baş dönmesi) ,mide bulantısı ve baş ağrısı atakları oluyor.bu ataklar sırasında tansiyonum 9-6 oluyor.29 yaşındayım.acaba bu ataklar düşük tansiyon nedeniylemi oluyordur,oluıyorsa ne yapmam lazım? bu arada vertigo için kbb,nöroloji,fizik tedavi profesörlerine muayene oldum hepsi kendi alanlarıyla ilgili sağlıklı olduğumu söylediler.

 138. gonca dedi ki:

  yaşım 29 tansiyonum düşük çoğunlukla bendeki normal tansiyon 10.06 düştüğü zamanda 9.5 oluyo buda beni halsiz bırakıyo ve birşeye çok sinirlendiğim zamanda ki yaşamıştım tansiyonumu ölçtüler 13.6 olarak çıktı büyük yükselmişti küçük tansiyonum düşüktü bunun açılamasını aydınlatırsanz sevinirim saygılar

 139. yusuf sarıoğlu dedi ki:

  ben aniden düşüyorum ve kendime geliyorum dudaklarım morarıyor yani ani bir bayılma denebili 10-15 saniye arası hatırlamıyorum ve terlemede oluyor .tansiyonum da 5-6 ya düşüyor yaşım 13

Yandex.Metrica