Sinir sistemi

Aşırı Terleme
Aşırı Terleme Terleme her ne kadar kişiyi rahatsız etse de, insan sağlığı için faydalı olan fizyolojik bir olaydır. Terleme sayesinde vücut ısınız ve vücudunuzdaki su ile tuz dengesi ayarlanır. Bu...
Bel Fıtığı
BEL FITIĞI (LUMBAL HERNİ DİSK AL): Bilindiği gibi omur gövdeleri arasında “Omurlar arası disk” ler bulunur. Bu diskler omurganın hareketlerine belli bir esneklik kazandırır. Disklerin bir başka yaran da, omurganın...
Omurgasızlar
Omurgasızlar, omurgası bulunmayan hayvanları içeren hayvan şubesi (invertebrata). Yaşayan hayvanların % 97’sini içeren omurgasızlar şubesi üyeleri, omurgalılardan çok daha fazla olmalarına karşın, omurgalılar kadar ayrıntılı incelenmemişlerdir. Yalın bir hücreli hayvanlardan...
Omurgalılar
Sırt bölgelerinde Omur kemiklerinden oluşan omurgaları (bel kemiği) olan hayvanlar grubu. Omur­galılar, Kordalılar adını alan hay­vanlar dalında bir alt-dal oluşturur. Omur­galıların vücutları uzunca ve iki yanlı si­metrik (bakışımlı)’dir. Başlan öndedir,...
Hareket
HAREKET: Bir cismin bir başka cisme göre, yerinin, konumunun değişmesi olayı. Bu, öteleme, kendi ekseni çevresinde dönme, öteki cisim çevresinde dolanma ya da tüm bunların bileşkesi biçiminde olabilir. Hareket bir...
SİRENGOMİYELİ: Sirengomiyeli, Yunanca’ da “Omurilikteki boşluk” anlamına gelmektedir. Gerçekten de bu hastalıkta omurilikte ve medulla oblongatada boşluklar ortaya çıkmaktadır. Boşluklar sıklıkla boyun omurları ve sırt omurlarının hizasında, omuriliğin gri maddesine...
NERVUS HİPOGLOSSUS (12. KAFA SİNİRİ): Nervus hipoglossus da yalnız motor (oynatıcı) sinir liflerine sahip olan bir kafa siniridir. 12. kafa siniri dil kaslarının hareketliliği için gerekli olan oynatıcı fmotor) uyarılan...
NERVUS AKSESORİUS (11. KAFA SİNİRİ): Nervus aksesorius, başın duruşunu ve hareketlerini ve omuz hareketlerini sağlayan bir kafa siniridir. Buna göre 11. kafa siniri yalnız oynatıcı (motor) görevi olan bir sinirdir....
NERVUS VAGUS (10. KAFA SİNİRİ): Nervus vagus da motor, duyu ve otonom sinir sistemiyle ilgili lifler taşıyan bir kafa siniridir. Nervus vagus, solunum, sindirim ve dolaşım işlevleriyle ilgili görevler üstlenmiştir....
NERVUS GLOSSOFARİNJİKUS (9. KAFA SİNİRİ): Nervus glossofarinjikus hem motor (oynatıcı), hem duyu hem de parasempatik sinir liflerine sahip olan bir kafa siniridir. Nervus glossofarinjikus, “Farinks” (yutak) kaslarının oynatıcı (motor) sinirlerini...
NERVUS STATOAKUSTİKUS (NERVUS VESTİBÜLOKOKLEARİS-8. KAFA SİNİRİ): İşitme ve denge olayıyla ilgili olan bu sinir, ansiklopedinin Kulak-Burun-Boğaz bölümünde ayrıntılarıyla incelenmiştir.
NEVRUS ABDUSENS (6. KAFA SİNİRİ): Nervus abdusens, göz küresini hareket ettiren kaslardan biri olan “Dış rektus” kasının oynatıcı
TRİGEMİNUS NEVRALfiSİ: Nevrus trigeminusun yüzdeki yayılma alanlarında aniden ortaya çıkan baş ağrılarına ‘ ‘Trigeminus nevraljisi” denir. Ağrı trigeminus sinirin bir , İki ya da üç dalının yayılma alanında hissedilebiür. Trigeminus...
NERVUS TRİGEMİNUS (5. KAFA SİNİRİ): Nervus trigeminustin üç büyük dalı vardır. Bunlar oftalmik (göz) dal, maksiller (üstçene) dal ve mandibüler (altçene) dallarıdır. Nervus trigeminus oynatıcı (motor) ve duyu sinir liflerine...
NERVUS TROKLEARİS Nervus troklearis, göz kürelerini hareket ettiren kaslardan biri olan üst oblik kasın oynatıcı (motor) siniridir. Bu kas gözü aşağı dışa baktırır. Nervus troklearis felcinde hasta aşağı dışa bakarken...
Yandex.Metrica