ŞEKERSİZ DİYABET (DİABETES)

A+
A-

BELİRTİLERİ

Şekersiz diyabet ile şeker hastalığı (dia-betes meltitus) arasındaki farkın anla­şılması için küçük bir parantez açmak gerekir. En yaygın biçim olan diabetes mellitus, pankreasın ürettiği bir hormon olan insülinin vücuttaki işlevini yerine getirememesinden ya da yetersiz üreti­minden kaynaklanır. Şekersiz diyabetin nedeni ise hipotalamus çekirdeklerinin yeterli ADH üretememesidir. ADH’nin işlevi böbreklerin su tutmasını sağlaya­rak idrar yoluyla aşın su kaybını önle­mektir. Bu hormonun yokluğu ya da eksikliği idrar yoluyla aşın su kaybına yol açar. Bir şekersiz diyabet hastası günde 20 litreye kadar idrar yapar. Bu miktarın 40 litreyi bulduğu bir olgu da bildirilmiştir.Vücudun bu ölçüde aşın sıvı kaybı­nı dengeleyecek düzeyde sürekli sıvı alınmazsa, hasta kısa sürede ölümün eşiğine gelir. Kaybedilen suyu yeniden alma gereksinimi şekersiz diyabetin te­mel yakınmalannı doğurur: Susuzluk duygusu ve bol miktarda su içme isteği (polidipsi).

Sponsorlu Bağlantılar

BELİRTİLERİ

Şekersiz diyabet ile şeker hastalığı (diabetes meltitus) arasındaki farkın anla­şılması için küçük bir parantez açmak gerekir. En yaygın biçim olan diabetes mellitus, pankreasın ürettiği bir hormon olan insülinin vücuttaki işlevini yerine getirememesinden ya da yetersiz üreti­minden kaynaklanır. Şekersiz diyabetin nedeni ise hipotalamus çekirdeklerinin yeterli ADH üretememesidir. ADH’nin işlevi böbreklerin su tutmasını sağlaya­rak idrar yoluyla aşın su kaybını önle­mektir. Bu hormonun yokluğu ya da eksikliği idrar yoluyla aşın su kaybına yol açar. Bir şekersiz diyabet hastası günde 20 litreye kadar idrar yapar. Bu miktarın 40 litreyi bulduğu bir olgu da bildirilmiştir.Vücudun bu ölçüde aşın sıvı kaybı­nı dengeleyecek düzeyde sürekli sıvı alınmazsa, hasta kısa sürede ölümün eşiğine gelir. Kaybedilen suyu yeniden alma gereksinimi şekersiz diyabetin te­mel yakınmalannı doğurur: Susuzluk duygusu ve bol miktarda su içme isteği (polidipsi). Susuzluk özellikle ağır olgularda süreklidir ve rahatsızlık verici­dir. Hastanın geceleyin de İdrar yapma­sı ve su içmesi gerekir. Kısa bir süre için bile su içmemesi vücudun susuz kalmasına bağlı olarak ağır bozuklukla­rın ortaya çıkmasına yol açar. Susuzluk çok şiddetlenir ve su eksikliği uzarsa, hastada huzursuzluk tablosu başlar ve bu durum deliriuma (bilinçsiz saldırgan hareketler) kadar varabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

NEDENLERİ

Son zamanlarda iki şekersiz diyabet tü­rü ayırt edilmiştir. Bunlardan biri ADH’nin eksikliğinden, öbürü ise böb­reğin normal miktarda salman ADH’nin uyanlanna yetersiz yanıt vermesinden kaynaklanır.
Hastalann büyük bölümü birinci tü­re girer. Hipotalamusun supraoptik (göz siniri üstü) ve paraventriküler (ka-nncık çevresi) çekirdeklerinin yüzde 90 oranında tahrip olmasına yol açan has­talıklar, ADH eksikliği nedeniyle şeker­siz diyabet tablosunu ortaya çıkarabilir. Buna yol açabilecek hastalıklar pek çoktur. Olguların büyük bölümünde tümörler (özellikle kraniyofarenjiyom) söz konusudur. Hipotalamusa yerleşen frengi ve verem, bu bölgenin büyük çapta yıkıma uğramasına ve dolayısıyla şekersiz diyabete yol açar. Menenjit (beyin zarı iltihabı), ensefalit (beyin ilti­habı) ve ender olarak kızamık, kızamık­çık, kabakulak gibi bütünüyle iyi gidişli hastalıklar için de aynı şey söz konusu­dur. Hipotalamusta ya da hipofizde tü­mör ve iltihaba bağlı herhangi bir süreç söz konusu olmadan da ortaya çıkan şe­kersiz diyabet olguları vardır. Son çalış­malar bu olayın bir gen kusurundan kaynaklandığını göstermiştir.Hücre çekirdeğindeki bir nokta ola­rak tanımlanabilen gen, kişinin ayrı bir birey olmasını sağlayan bütün özellikle­ri taşır. Bu özellikler erkeğin spermi ve kadının yumurtası aracılığıyla çocukla­ra geçer. Şekersiz diyabet kalıtsaldır; hastalığa yol açan anormal karakter öbür özelliklerle birlikte aktarılır. Ama şekersiz diyabetli anne babanın çocuk­ları hastalığa her zaman yakalanmazlar. Çünkü hastalığı taşıyan genler iki tanedir. Bazı hastalarda birincisi, bazıların­da ise ikincisi etkili olur.Genlerden birincisi baskın olandır ve cinsiyete bağlı değildir; bu durumda anne babadan birinde şekersiz diyabet varsa, çocuklarının hepsi hastalığa ya­kalanacak demektir. İkincisi cinsiyete bağlıdır, çekiniktir ve x kromozomla­rından biri tarafından taşımr. (Cinsiyete özgü kromozomlar iki tanedir; kadmda eşit uzunlukta olduklarından xx ile gös­terilirler.) Her iki x kromozomu da bu geni taşımadıkça, kız çocuk belirtiler göstermeden yalnızca hastalığı taşıyıcı olacaktır. Genin her iki x kromozomun­da bulunması yaşamla pek bağdaşmaz. Erkekte x kromozomu çekinik geni ta­şıdığında ve onu baskılayacak başka bir x geni olmadığında hastalık ortaya çı­kar. Çiftte yalnız baba hastaysa, baba­dan y geni alan erkek çocuklar hastalı­ğa yakalanmaz; kız çocuklar ise hastalı­ğı taşırlar. Eğer anne taşıyıcı ve baba sağlıklıysa, erkek çocukların yansı has­ta, yansı sağlıklı ve kız çocukların yan­sı taşıyıcı, yansı sağlıklı olacaktır.
ADH’ye böbreğin yanıt vermemesine bağlı şekersiz diyabette ikinci duruma benzer bir mekanizma işler; yani bu du­rumda da yalnızca erkek çocuklar hastalanacaktır.

TEDAVİ

ADH eksikliğine bağlı şekersiz diyabet­te tedavi basittir; eksik olan ADH’yı vermek yeterlidir. Geçmişte enjeksiyon­la verilen hipofiz ekstreleri günümüzde kullanılmamaktadır. Artık sprey biçi­minde burun yoluyla verilen yeni ilaçlar vardır. İkinci tür şekersiz diyabetin kontrol edilebilmesi çok daha güçtür. ama bu biçim çok ender görülür.

ŞEKERSİZ DİYABETE BENZER HASTALIKLAR

Çok idrar yapan herkeste şekersiz diya­bet olduğunu söylemek elbette yanlış olur. Hastanın idrarla şeker attığı ve şe­kerin ozmotik nedenlerle beraberinde suyu da sürüklediği şeker hastalığı: böbrek yetersizliği nedeniyle böbreğin su tutamadığı ve idrar miktannın fazla olduğu kronik böbrek hastalıklan dışın­da da şekersiz diyabete çok benzeyen hastalıklar vardır. Ama bunlarda çok idrar yapma ADH’nin azalmasına bağlı değildir. Henüz tam tanımlanmamış olan bu hastalıklardan biri, hipotalamustaki susuzluk merkezinin lezyonu-na bağlıdır. Normal koşullarda suya ge­reksinim duyulduğunda susuzluğun or­taya çıkmasını sağlayan bu merkezdeki bozukluk nedeniyle kişi aşın su alır ve böbreklerden gereksiz miktan atar.
Bir başka garip hastalık ise potomani, yani aşın su içmedir. Bu kişilerde su değiş tokuşunu düzenleyen bütün me­kanizmalar normaldir. Anormal olan hastanın ruhsal durumudur; “mani” teri­miyle de belirtildiği gibi gerçek bir ruh­sal bozukluk söz konusudur. Bu hasta­lıkta da öncekinde olduğu gibi, şekersiz diyabete göre durum tersine dönmüştür. Kişi böbrek aracılığıyla gerçekleşen su kaybını karşılamak için değil, yalnızca organizmanın gerçek gereksiniminden bağımsız olarak ortaya çıkan susuzluğu gidermek için su içer. Burada böbrek çıkardığı idrar miktarını artırarak, vücu­da giren fazla suyu dengeler.

Şekersiz diyabeti olan bir hasta az su içerse, az idrar yapar mı?

Sponsorlu Bağlantılar

Hayır, idrarla su kaybetmeye devam eder; dahası ağır ve tehlikeli bir su kaybına doğru gider. Baş ağrısı, kilo kaybı, huzursuzluk, dayanılmaz bir susuzluk, ateş, bilinçsiz saldırgan hareketler, dolaşım sisteminin İflası gö­rülür. Hastalığın başlıca nedeni ADH eksikliğidir ve susama yalnızca den­geleme mekanizmasının yararlı bir sonucudur.
Şekersiz diyabet kafa travması gibi nedenlerle bilinç bozukluğuna uğra­yan hastalarda çok tehlikelidir; çünkü su içmezler ve buna bağlı olarak İd­rarla kaybedilen sıvıyı yerine koyamazlar.

Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. Ebru dedi ki:

  Slm.Bende D.I hastasıyım.23 senedir minirin kullanıyorum.Şu an 43 yaşındayım.Bu hastalığı olanlarla iletişime geçmek istiyorum.
  .

 2. mercan dedi ki:

  merhabalar bende 4 yıldır sekersiz diyabet hastasıyım hastasıyım 44 yaşında bu hastalık başladı sitresli bir anımda aşırı su içmeye başladım dr hastaneye hattın test yaptılar beynimden emar çektiler herhangi bir tìmör iltahap bulunmadı sebebi belli değil gunde uçakla kez 8 saate bir kullanıyorum unutursam su içmeye başlıyòrum ilaç kullanmadan 15 litre su içmeye başlamıştım

 3. Canan dedi ki:

  Merhabalar eşim de 1.5 aydır aşırı su içme ve şık idrara çıkma belirtileri var dahiliye doktoru tiroid olabilir dedi çok doyurucu gelmedi bu cevap kendim nette araştıriyorum acaba hangi bölüm e doktora gitmemiz gerekiyor yardimci olurmusunuz

 4. Emine dedi ki:

  Meraba benim yeğenim de di hastalığından ve7 yaşında 5 4 senedir bu hastalık var çok su içiyor ve içtiği suyu tekrar tuvalete gidiyor beyi emarı çektirdik doktorlar anlamoyor her 6 ayda bir tahlil yaptırıyruz beyinde birşey tetikliyor diyorlar ama bişey gördüklerini söylüyorlar yaşından biraz küçük gözükküyor çok korkuyoruz daha ileride daha kötü bişey olurmu ne olur bunun çaresi nedir cevap istiyorum teşekkür ediyorum.

 5. meral dedi ki:

  Bendede yaklasik iki aydi boyle bor soru var
  Su an hastanede yatiyorum. Emar çekilecek. Sivi kisitlamatesti yopildi. Tam bir sey soyleyemeler. Butun bunlar beni korkutuyo.

 6. Anar dedi ki:

  Salam menim men azerbaycandan yaziram. Menim anneme sekersiz diabet deyirler ancaq bu oxuduqlarimda siz yazibsiniz ki idrar cox olur lakin menim annemde bu kadar idrar olmuyor ve annemin kilosu fazla, doktoru ona zayiflayinca duzeleceyini hastaligin birazca yungulleyeceyini soyluyor. Sizden bu haqda daha genis melumat almaq istiyirem. Ve annem siyafor ilaci kullaniyor.

 7. mehmet dedi ki:

  Bende ……. kullaniyorum kullandigim sure zarfinda fazla su icmiyorum ama kullanmadimmi cok su icmeye devam ediyorum seker filanda cikmadi ne yapmam gerekiyor minirin ilerde zarari olurmu devamli kullansak lutfen yardim edin

 8. kadir dedi ki:

  44 yaşındayım 14 yaşından itibaren diyabetes insipitus tanısı koyuldu 10 yıldır …….. kullanıyorum 6 yıl oldu baypas geçirdim 1yıldır rahatsızım karında şişlik vücutta güç kaybı var uyku düzensizliim var …..ilacını 1 gün kullandıım zaman bana 3gün yetiyor ve vücudumumda rahatsızlık hissediyorum bunların sebebi ne olur açıklarmısınız

 9. Bilal dedi ki:

  Merhaba Arkadaşlar. Hepimize geçmiş olsun. Bende yaklaşık 1 yıldır …… kullanıyorum. Günlük 1 seferde 3 defa sıkmam yetiyor. Yalnız zaman zaman çok az burun kanamasına sebep olabiliyor. …….. den başka bir ilaç yok mu acaba. Bulmak çok zor oluyor. Allah tan herkese şifalar diliyorum.

 10. öznur dedi ki:

  MAALESEF BU RAHATSIZLIĞIN SPREY KULLANMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK.VARSA ÇARESİNİ BİLEN BANA DA BİLDİRSİN LÜTFEN 24 YILDIR SPREY KULLANMAKTAN HA BİTTİ HA BİTECEK KORKUSUNDAN BEN DE KURTULAYIM.
  …… İSİMLİ BİR SPREY DAHA VAR MİNİRİN HAMİLELİĞİM ESNASINDA FAYDA ETMEDİĞİ İÇİN ….. GEÇTİK.ÇOK MEMNUNDUM 2 AY ÖNCESİNE KADAR.HER NE OLDUYSA 2 AYDIR İLACIN FAYDASINI GÖREMİYORUM…

  AYRICA İLACIN GÜNDE 2 DEFA KULLANILMASI SAKINCALIK DİYOR DOKTORLAR AMA GEL DE BUNU VÜCUDA ANLAT….

 11. selim dedi ki:

  Merhaba bende bu rahatsizlik 2 sene once ameliyat sonrasi oldu acaba tedavisi varmi kslici olsrak

 12. hülya dedi ki:

  benım ablam bu hastalıktan muzdarıip spray kullanıyo kendisi yurtdısında yasıyo su an türkıyede ve burda bır doktora gıtmek istıyor lutfen bu konuda nereye gıtmemız gerektığını belırtırsenız cok mrmnum olurum sımdıden tesekkurler

 13. okan dedi ki:

  merhaba bende bu hastalığa yalandım 1 yıldır minirin nasal sprey kullanıyorum bu hastalığın bi çaresi yokmudur bi yardımcı olursanız sevinirim herkeze Allah’tan acil şifalar diliyorum

 14. feride dedi ki:

  merhaba,bende bugün öğrendim,hasta olduğumu.iki senedir vardı ama önemsemiyordum,bir aydır çok fazla.doktora bugün gittim.emzirme olayımda var.bilgilendirirseniz sevinirim.bana biraz hastalığı anlatır mısınız

 15. esra dedi ki:

  merhaba ben 25 yaşımdayım 8 ay önce ögrendim bu hastalıgımın oldugunu minirin ilaç kullanıyorum aşırı derecede zayıfım tansiyonum arada düşüyor halsizlik unutkanlık ve dikkatsizlik var bunlar şekersiz şeker hastalıgından mı meydana geliyor

 16. irem dedi ki:

  Merhaba,
  Dört yaşında kızım var.bir aydır beş dak.bir tuvalete gidiyor.Bir haftadır yarım saate çıktı aralıklar.Gece kalkmıyor.Altına kaçırma yok.Ancak gündüz sık su içme ve tuvalete gitme yoğun.Yazıyı okuyunca acaba mı dedim.idrar,böbrek ultrasonu normal sonuç verdi..Şikayetler devam ediyor.Ne yapabilirim?Teşhis için gerekli tahliller nelerdir?
  Teşekkürler.

 17. Hanim dedi ki:

  Meraba.
  Ben de bu hastaliga yakalandim ama simdi iyilesiyorum. Bu ilaci gunde 2defa degil,bir defa kullanmanizi tavsiye ediyorum,ama bu ilacin dozalari var…ben 2 damladan basladim 8de durdum…simdi azaltiyorum ve etkisini goruyorum..bence dokturunuzla konussaniz iyi olur.bu ilac hep ayni miktarda deyil.once cokaltip sonra zaman gecdikce azaltmaniz dogru..
  Iyilesdiyim icin doktorum-Anar Tagiyeve tesekkurler…

 18. emin dedi ki:

  ben bu hastalıkla 2 yıldır yaşıyorum.
  çok şükür bunun dışında bir problem ortaya çıkmadı.
  yalnız sprey kullanımında 12 saatlik dilim bir anda 6 saate indi.
  böyle bir olay yaşayan oldu mu daha önce.
  ek olaak bu ilacın kullanımı kısırlığasebep olabilir diyorlar. böyle bir şeyin aslı var mı?
  bilgilendirirseniz sevinirim.

 19. hasta dedi ki:

  arkadaslar ben yurt disinda kaliyorum burdaki is arayan kurum beni emekliye gönderdi daha sonuc gelmedi aceba siz de emekliye yollandiniz mi ve sonucu ne olur

 20. özlem dedi ki:

  33 yaşındayım ve iki yaşından beri DI hastasıyım. ne yazık ki bu hastalığın sürekli ilaç kullanımı dışında bir tedavisi yok; ilacı kullanmadığımda maks. 1,5 saat sonra mutlaka tuvalet ihtiyacım oluyor. dozajda problem yaşayanlara önerim mutlaka endokrinoloji doktoru ile ilacın dozajını yeniden ayarlasınlar, günlük aldığınız sıvı miktarı ile idrarının arasında yaklaşık 500 ml. bir fark olması ilacın dozajınınyeterli olduğunu gösterir.
  * KEMOTERAPİ ise sakın sakın; bu bir kanser hastalığı değildir, aynı şeker hastaları insülini nasıl dışarıdan vücuda veriyorlarsa bir de ilaç yolu ile alıyoruz.
  * “su içmemeyi dene, kendini şartlandır” gibi saçma önerileri dinlemeyin. bu isteği size vücudunuz veriyor, su ile kaybolan mineralleri de yerine koyuyoruz.
  * oruç tutmayın, zaten vücudunuza zarar vereceğinizden oruç da farz değil bu tip hastalığı olanlara, birçok din adamı ile bu sorunumu paylaştım, hepsi tutulamayacağını belirtti. yani bundan sonra siz de para yardımı ile bu farzı yerine getirmeye çalışacaksınız.

 21. buhan ertunç dedi ki:

  merhaba ben bu hastalığa 7 ayönce yakalandım minirin60lık kullanıyom bunun hiç çaresiyokmu acaba

 22. hasta dedi ki:

  arkadaslar bende yeni hastanenden ciktim bende de bu hastalik cikti ayni ilaci aliyorum abana iki defa kullanmak sakincali dendi 3 ay önce basladi bu hastalik basimdan önemli bir seey de gecmedi ve galiba artik hep böyle olacaz tedavisi yok

 23. tuba gök dedi ki:

  selam;
  bende 4 yıldır bu hastalıkla başa çıkmaya çalışan 1 hastayım fakat 7 aydır minirin kullanıyorum..benim sormak istediğim bizler ömrümüzün sonuna kadar bu spreye bağlımı yaşayacağız.çünkü bu sprey çok az ve bazen bittiğinin farkında olamayıp ilaçsız kaldığın günler oluyor ve büyük sıkıntı yaşıyorum ..son 2 haftadır da günde 2 kez kullanmama rağmen yetmiyor etkisi en fazla 4 5 saat sürüyor.bu spreyi 2 kereden fazla kullanamda sakınca olurmu ve bu ilacın yan etkisi varmı?
  çok soru sordum afedersiniz şimdiden teşekkürler..

 24. öznur uğurluoğlu dedi ki:

  merhaba
  bende 21 yıldır DI hastasıyım.Oğuz bey kemoterapiyi ilk defa sizden duyuyorum.cerrahpaşasından çapasına haydarpaşasından eğitim araştırma hastanelerine her yerde tedavi ve muayene oldum.
  Belki her bünyenin durumu farklıdır ama benim bildiklerim kemoterapi gibi bir durumun mümkün olmadığı gerekte olmadığı.
  vücutta bir kanser hücresi yok.sadece hipofiz bezindeki antidüiretik hormon yeterli derecede salgılama yapmıyor.kemoterapi apayrı bir olay.
  kızınızın durumunu okuyunca kendi çocukluğum geldi aklıma:-)))
  bende aynıydım…ilacı yapmanıza rağmen idrarını tutamama ve çok su içme durumu varsa bence doktorunuza danışıp ilaç dozunu gözden geçirin.
  ve bu rahatsızlığın ilaç haricinde bir tedavisi olmadığını belirtmek isterim(ben bana söylenenleri diyorum) ameliyat imkanı var ama ameliyatın % 100 başarılı geçeceğini kimse garanti edemiyor.zaten ameliyetı da bu rahatsızlık beyinde bir tümör oluşturursa yapıyorlar(öyle bir riski de var bu yüzden zaten her yıl mr çekiyorlar)
  Herkese geçmiş olsun

 25. oğuz dedi ki:

  merhaba
  muhterem,elif,nisa
  sızlerde DI hastası oldugunuzu belırtmıssınız benımde 7 yasında kzım DI hastası mınırın kullanıyopruz. ve olur olmadık yerde tuvaletı gelıyor ve bazen hiç olmadık yerde bıle ayak üstü yapmak zorunda kalıyoruz. sormak istedıgım acaba tuvalet geldıgın de bu kadar rahatsız edıcı bır durum hasıl oluyormu günde 2 defa minirin kullanıyoruz.
  Görüşlerinizi benimle paylaşırsanız cok sevınırım bunun için bize kemoterapi görebılırsınızde dıyorlar hıç duydunuzmu bu şekilde olupta kemoterapi geörüp iyileşen
  şimdiden verecegınız cevapları bekleyecegım
  oğuz

 26. muhterem dedi ki:

  merhaba bende şekersiz diyabetim bende minirin kullanıyorum bu hastalığın bitkilerle tedavisi varmı acaba ?

 27. nisa dedi ki:

  ben de DI hastasıyım.
  ameliyat sonrası gelişti.
  sizinle mail yoluyla konuşmak beni rahatlatabilir.teşekürler

 28. Elif Güngören dedi ki:

  Merhaba.Ben yaklaşık 15 yıldır şekersiz diyabet hastasıyım.Mınırın isimli bir ilaç kullanıyorum.Hastalığın kalıtsal olduğundan bahsetmişsiniz.Bu konuyla ilgili detylı bilgiyi nasıl öğrenebilirim acaba ?

Yandex.Metrica