Psikiyatri

ŞİZOFRENİ NEDİR? Şizofreni, düşünce, heyecan, hastalar ise kendisine sorulan bir soruyu aynen irade, kişilik ve davranış bozukluklarıyla seyre yineler. Buna “Ekolali” denir. Bazı hastalar da den bir hastalıktır. Hasta dış...
Bozuk Psikoloji Nelere Mal Oluyor
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre herhangi bir sebepten dolayı hastaneye başvuran 4 hastadan 1 inin şikayetlerinin kaynağının psikolojik olduğu görülüyor. Peki biz şikayetimizin fiziksel yada psikolojik olduğunu nasıl anlayabiliriz? Stres...
YAŞLANMA OLGUSU: Yakın zamanlara kadar bilim adamları bile, bu soru sorulduğunda gerçek anlamda bir yanıt vermekte güçlük çekiyorlardı. Bu konudaki en büyük sorun, yaşlılığın herhangi bir hastalık gibi belirli etkenlerin...
İNSAN0ĞLUNUN YAŞAM SÜRECİ: Her doğan canlı günün birinde ölecektir. , Dünya üzerindeki canlı yaşamın doğası gereği, bu hep böyle olagelmiştir ve gelecekte de böyle sürecektir. Her canlı türünün kendi yapısı...
Depresyon
DEPRESYON NEDİR? Depresyonu, gerçek ya da hayal edilen bir kayıp karşısında kişinin aşırı bir keder ve ruhsal çöküntüye sürüklenmesi olarak tanımlayabiliriz. DEPRESYON BELİRTİLERİ Kişinin özgüveni kaybolmuştur, sevgi, neşe ve yaratıcılık...
İntihar
İNTİHAR: İntihar, kişinin kendisine yönelttiği saldırgan, zedeleyici, yok edici bir eylem olarak ele alabiliriz. En çok manik depresif psikozda görülür, bunun yanı sıra yaşdönümü melankolisi, alkolik ve şizofrenik depresyonlarda, ağır...
Psikosomatik Hastalıklar
PSİKOSOMATİK HASTALIKLAR: Her ne kadar birbirinden bağımsızmışlar gibi görünür-lerse de, kişinin psikolojik dünyasıyla bedensel işlevleri arasında yakın bir ilişki ve güçlü bir bağlantı vardır. Bu yakın ilişki sonucu birçok psikolojik...
MANİK-DEPRESİF PSİKOZ (SİKLOFRENİ): Manik – depresif psikoz bir heyecan bozukluğu hastalığıdır ve kendisini mani ya da melankolik depresyonlar biçimindeki nöbetlerle ortaya koyar. Hastalık bazen mani, bazen melankoli bazen de hern...
YAŞ DÖNÜMÜ MELANKOLİSİ: Genellikle menopoza girmiş 45-55 yaşları arasındaki kadınlarda görülmekle birlikte, andropoza girmiş 55-60 yaşlarındaki erkeklerde de görülebilir. İlerlemiş yaşlarda yalnız kalma, çeşitli başarısızlıklar da yaş dönümü melankolisine neden...
MELANKOLİ: Melankolide hastalar, maninin tam tersi olarak aşırı bir keder, sıkıntı ve durgunluk içindedirler. Hastalar intihar düşüncesine çok yakındırlar. En acımasız yöntemlerle intihar etmiş birçok melankoli vakası vardır. İntihara neden...
MANİ: Mani, neşe ve hiddet biçimindeki hezeyanların anormal, aşırı düzeylere ulaşmasıyla özellenen bir psikozdur. Hasta öfori dediğimiz nedensiz bir iyilik duygusu içindedir. Çok konuşur (logore), çok yazar (grafomani), kendisini güçlü...
PARANOYA: Paranoya, hezeyanlarla özellenen bir hastalıktır. Paranoya konusunu incelemeden önce “Hezeyan” terimini gözden geçirmeyi uygun buluyoruz. Bilindiği gibi kişi, kendisinde ve çevresindeki olayları mantık süzgecinden geçirerek onlardan doğru sonuçlar çıkarır....
PSİKOZLAR: Psikozları altı başlık altında Şizofrenideki bir başka irade kusuru da “Negati-inceleyeceğiz. Bunlar sırasıyla; 1) Şizofreni 2) vizm”dir. Hasta kendisine verilen yemekleri Paranoya 3) Manik depresif psikoz 4) Mani 5)...
LSD (LİSERJİK ASİD DİETİLAMİD) ALIŞ- îrade bozuklukları: Şizofrenlerin iradeleri yıkıl-KANLIĞI: LSD psikolojik tutsaklık ve tolerans mış, karar verme yetenekleri kaybolmuştur, yarataft bir maddedir. İlaç alındığı zaman renkli Herhangi bir konuda...
ANFETAMİN ALIŞKANLIĞI: Anfetamin büyük ölçüde psikolojik tutsaklık ve tolerans, yaratan bir ilaçtır. Hasta gitgide artan dozlarda ilaca gereksinim duyar. Anfetamin alındığında, kişinin zihinsel çalışmaları kolaylaşır, kendine olan güveni artar, uykusu...
Yandex.Metrica