Hücre

MAKROFAJ HÜCRELERİ

MAKROFAJ HÜCRELERİ: Makrofajlar, organizmaya yabancı olan bakterileri, bazı maddeleri ve ölmüş dokuları fagositoz olayıyla yutarlar ve onları sindirirler. Makrofajlar vücut...

PİGMENT HÜCRELER

PİGMENT HÜCRELER: Bu hücreler “Pig­ment” denilen bazı boya maddelerini sentez ederek cilt, göz gibi dokulara renk kazandırırlar. Cilt rengini sağlayan...

YAĞ HÜCRELERİ

YAĞ HÜCRELERİ: Bu hücreler ya bağ dokusu içinde tek tek dağılmış olarak bulunurlar, ya bir araya gelip özel bir bağ...

FİBROBLASTLAR

FİBROBLASTLAR: Fibroblastlar iğ biçimin­de birkaç uzantısı bulunan büyük çekirdekli, yassı hücrelerdir. Bağ dokusunun sayıca en fazla olan hücreleridir. Fibroblastların önemli...

Bağ Dokusu

BAĞ DOKUSU: Bir apartmanla insan vücudunu karşılaştıracak olursak, apartmanın yapısına giren tuğlaları insan organizmasını kuran hücrelere, apartmanı taşıyan beton kiri...

Salgı Bezi ( Salgı Bezleri )

SALGI BEZLERİ (SALGI GUDDELERİ GLANDLAR): Salgı bezleri epitelyal yapılar olup çeşitli salgılar salgılamakla görevlidirler. İç salgı bezleri (endokrin salgı bezleri)...

DEĞİŞİCİ EPİTEL DOKUSU

DEĞİŞİCİ EPİTEL DOKUSU: Değişici epite dokusu da aslında çok kath epitel yapısındadır Tek fark, değişici epitelde hücrelerin bütü: katlarda birbirlerine...

ÇOK KATLI EPİTEL DOKUSU

ÇOK KATLI EPİTEL DOKUSU: Çok katlı  epitel dokusu üst üste yığılmış epitel hücrelerin­den oluşmuş bir epitel doku türüdür. Bu doku...

KOLUMNAR VE KÜBOİD EPİTEL

KOLUMNAR VE KÜBOİD EPİTEL: Kolumnar epitel prizma, küboid epitel ise küp biçimindedir. Kolumnar epitel hücreleri mide, bağırsak, safra kesesi, solunum...

SERÖZ EPİTEL

SERÖZ EPİTEL: Seröz epitel, öteki epitel hücrelerine oranla daha yassı ve çok köşeli olan hücrelerden kurulmuştur. Seröz epitel akciğer-lerdeki hava...

TEK KATLİ EPİTEL DOKUSU

TEK KATLİ EPİTEL DOKUSU: Burada epitel hücreleri tek bir tabaka oluşturacak bir biçimde yan yana dizilmişlerdir. Bu tabakanın hemen altında...

EPİTEL

EPİTEL: Farklı özellik ve görevlere sahip hücrelerin bir araya gelerek farklı görevler üstlenmiş olan dokular oluşturduklarını bundan önce belirtmiştik. Bu...

DOKULAR

DOKULAR: Hücrelerin bir araya gelerek bi­yolojik yaşam için gerekli Özelleşmiş dokuları meydana getirdiklerini belirtmiştik. Bu dokular organ sistemleri içerisinde yer...

AKTİF TAŞINMA

AKTİF TAŞINMA: Normal koşullarda kimi zaman hücre dışındaki yoğunluğu hücre içinde­kinden daha az olan bir madde hücre içine taşı­nır. Bu...

KOLAYLAŞTIRILMIŞ DİFFÜZYON

KOLAYLAŞTIRILMIŞ DİFFÜZYON: Bazı maddelerin lipid molekülleri ile geçimliliği pek fazla olmadığı halde hücre zarından kolayca ge­çebilirler. Bu olayın gerçekleşebilmesi için...

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »
Yandex.Metrica