Hücre

Deri

Özelleşmiş bölümleri (kıllar ve tırnaklar) ile birlikte insan vücudunu saran duyarlı, esnek, koruyucu, su geçirmez bir örtü oluşturan doku. Erişkinlerde...

Alerjik Tepkiler

ALERJİK TEPKİLER NELERDİR? Nedenleri son derece çeşitli olan alerjik tepkiler, gerekli önlemlerin alınmasıyla sorun olmaktan çıkarılabilir. Önemsenmediği durumlarda bu tepkilerin...

Proteinler ve Protein Yapısı

Hücre içerisinde bol olarak bulunan ve hücrenin kuru ağırlığının % 50’sini oluşturan organik moleküler proteinlerdir. Tümünde karbon, hidrojen, azot ve...

Kromozomlar

KROMOZOM: Kromozomlar, canlılarda kalıtımsal bilgiyi taşıyan molekülleri içeren yapıları belirten terim. Bakterilerde kromozom bulunmaz; daha yalın yapılı DNA molekülü sitoplazmada...

Rna

RNA: RNA’lar hücre çekirdeğinde entez edilirler. Hücre RNA’sının  % 5-% 10′unu  oluşturan m-RNA, düz ve şerit biçimindedir, çekirdekteki DNA’dan aldıkları...

Parazitler

Parazit sözcüğü, Yunanca para (yanında) ve sitos (besin) sözcüklerinden türemiştir. Para­zit, başka bir canlıda ona zarar vererek yaşayan canlı anlamına...

Bakteriler

BAKTERİLER: Bakteriler 0,2-2 mikron büyüklüğünde mikroorganizmalardır (1 mikron = 10″6 m.). Bakterilerin sitoplazması “Sitoplazma zarı” denilen bir zar içinde bulunur....

ZEMİN MADDESİ

ZEMİN MADDESİ: Zemin maddesi, bağ dokusu lifleriyle hücreleri arasında kalan uzayı dolduran bir maddedir. Bu maddenin başlıca öğesi şudur: Bundan...

RETİKULİN LİFLERİ

RETİKULİN LİFLERİ: Bu lifler daha çok dalak ve lenf düğümleri gibi retikuloendotelyal sisteme ait organların yapısında yer alır. Bu organların...

ELASTİN LİFLERİ

ELASTİN LİFLERİ: Bu lifler de protein yapısındadırlar, sayı ve kalınlıkları kollagen liflerden daha azdır ve sarı renktedirler. Asit ve baz...

KOLLAGEN LİFLER

KOLLAGEN LİFLER: Kollagen lifleri, proteiı yapısmdadırlar ve bir halat gibi daha ince lifçiklerden oluşmuşlardır. Fibril denilen bu İdoe lifçikler “fibriller...

MAST HÜCRELERİ

MAST HÜCRELERİ: Bunlar genellikle yuvarlak ve sitoplazmalarmda “Granül” denilen çok sayıda küçük kesecikler bulunan hücrelerdir, Bu kesecikler mast hücrelerinde sentez...

PLAZMOSİTLER VE LENFOSİTLER

PLAZMOSİTLER VE LENFOSİTLER: Lenfo­sitleri ve plazmositleri, kan ve bağışıklık sistemi bölümlerinde ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Burada yalnız şu kısa bilgileri ileteceğiz. Normal...

MAKROFAJ HÜCRELERİ

MAKROFAJ HÜCRELERİ: Makrofajlar, organizmaya yabancı olan bakterileri, bazı maddeleri ve ölmüş dokuları fagositoz olayıyla yutarlar ve onları sindirirler. Makrofajlar vücut...

PİGMENT HÜCRELER

PİGMENT HÜCRELER: Bu hücreler “Pig­ment” denilen bazı boya maddelerini sentez ederek cilt, göz gibi dokulara renk kazandırırlar. Cilt rengini sağlayan...

Sonraki Sayfa »
Yandex.Metrica