Ruhsal Hastalıklar – Sinir Hastalıkları

Parkinson Hastalığı

PARKİNSON HASTALIĞI HAKKINDA Parkinson hastalığı görece yavaş, ritmik bir titremeyle kendini belli eder. Titremeyle birlikte ekstrapiramidal sis­teme bağlı kaslarda katılaşma,...

Pikosomatik Hastalıklar

Pikosomatik hastalıklar, nedeni ya da şiddeti ruhsal ve duygusal etmenlere bağlı bedensel hastalıkları belirten terim. Astım, egzama, mide ülseri gibi...

Psikoz

Psikoz hastaların yanlış saplantı ve kuruntulara kapılmalarıyla, gerçekle ilişkisi bulunmayan sesler duymaları ya da hayaller görmeleriyle yansıyan ciddi akıl ve...

Bozuk Psikoloji Nelere Mal Oluyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre herhangi bir sebepten dolayı hastaneye başvuran 4 hastadan 1 inin şikayetlerinin kaynağının psikolojik olduğu görülüyor....

ROMATOİT ARTRİT

ROMATOÎT ARTRİT Kronik ve ilerleyici bir gidişi olan rom&toit artrit bütün vücudu ilgilendi­ren bir hastalıktır. Bütün organlarda bu­lunan bağdokusunun iltihaplanmasına...

BUNALTININ ÇOCUK VE ERİŞKİNLERDE GÖRÜLEN BİÇİMLERİ FARKLI MIDIR?

Bunaltının çocuk ve erişkinlerde görülen biçimleri farklı mıdır? Erişkinlerde bunaltı ve bunaltı nev­rozu belirtilerini tanımak görece da­ha kolaydır. Eri’şkinde kişilik...

BUNALTI İLE KORKU ARASINDA NE FARK VARDIR?

Bunaltı ile korku arasında ne fark vardır? Bunaltı kişinin yaklaştığına inandı­ğı, ama tanımadığı bir tehlike karşı­sındaki duygusal gerginliğidir. Kor­ku ise...

PANİK VEYA KORKU NÖBETLERİ BUNALTI BELİRTİLERİ MİDİR?

Panik ya da büyük korku nöbetle­ri bunaltı belirtisi midir? Panik nöbeti bunaltının en ağır biçi­midir. Ölüm ve delirme korkusunun yanı...

GERGİNLİK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Gerginlik (stres) ne zaman ortaya çıkar? Gerginlik, organizmanın yeniliklere uyum göstermesinin gerektiği ya da ruhsal-bedeıısel dengeyi bozabile­cek bedensel ve duygusal...

BUNALTI NEVROZU

BUNALTI NEVROZU Bunaltı (anksiyete) terimi psikiyatri­de çoğu kez kavram karışıklığına yol açacak biçimde kullanılır. Bunun başlı­ca nedeni bu terimin herkesin...

Astımda Duygusal Gerginlikler

Duygusal gerginlikler. Bazı kişilik özellikleri ve ruhsal zedelenmelerle bronşiyal astımın doğuşu arasındaki ilişki halen tam olarak aydmlatılamamış-tır. Ama çocukluk çağında...

Astımın Ruhsal Boyutu

Astımın ruhsal boyutu Astım krizinin ortaya çıkmasında ruhsal etkenlerin rolü artık kabul edilmiştir. Ama alerjik görüntülerle kişilik özellikleri arasındaki ilişki...

Yandex.Metrica