Bulaşıcı Hastalıklar

Kızıl

KIZIL Kızıl, bütün vücut derisinde dökün­tüler yapan, glomerülonefrit ve romatizmal ateş gibi çok önemli komplikas-yonlara yol açabilen akut ve bulaşıcı...

Grip

GRİP-İNFLUENZA: Ani olarak gelişen bir solunum sistemi infeksiyonudur. Grip hastalığının karakteristik belirtileri ani gelişen baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısı ve...

Nezle ve Soğuk Algınlığı

SOĞUK ALGINLIĞI VE NEZLE Soğuk algınlığı ve grip sık sık birbi­riyle karıştırılan iki ayrı hastalıktır. Her iki hastalığın da etkeni...

Suçiçeği

Genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan suçiçeği, çok yaygın görülmekle birlikte ağır belirtilere yol açmayan vi­rüs kökenli bir bulaşıcı hastalıktır. Ti­pik...

Keneler

Keneler: yaklaşık 35 000 türü bulunan eklembacaklı takımı {Acarı ya da Acarina). Çoğunun boyu 1 mm’den küçük olduğu için, öbür...

Salgın

Salgın, apansızın ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklardan birinin hızla yayılarak çok sayıda kişiyi etkilemesi. Salgınlar hastalanmaya elverişli bireyler ile etkili bir...

Uyuz

UYUZ (GALE): Uyuz, uyuzböcegi (Sarcoptes scabiei) adı verilen eklembacaklı türünün yol açtığı kaşıntılı, bulaşıcı hastalıklardan ve deri hastalıklarından biri. Dişi...

Parazitler

Parazit sözcüğü, Yunanca para (yanında) ve sitos (besin) sözcüklerinden türemiştir. Para­zit, başka bir canlıda ona zarar vererek yaşayan canlı anlamına...

Kolera

KOLERA Kolera, akut ve bulaşıcı bir enfeksi­yon teriye bağlı olarak görülür. İshal ile uı sıvı ve tuz kaybı sonucunda gelişen...

Salmonella Besin Zehirlenmesi

Diğer adıyla Salmonella gastro-enteritleri, “Salmonella bakterileri” bulaşan besin maddelerinin içilip ve/veya yenmesiyle bu bakterilerin sindirim kanalına ulaşıp burada çoğalmaları sırasında...

Amipli Dizanteri

Yalnız tropikal ülkelerde görülen K öbür dizanterilerden farklı olarak amipli dizanteri ılıman iklim kuşağında daha yaygmdır. Temelde hemen her yere...

ŞİSTOSOMYAZ

ŞİSTOSOMYAZ: Şistosomyaz, “Şistosoma hematobyum” adlı solucanın hastaların “Pleksus hemoroidalis” denilen ve varisleşmesiyle basur gelişen toplardamar ağına yerleşmesiyle gelişen bulaşıcı bir...

FASYOLİYAZ

FASYOLİYAZ: Fasyoliyaz, “Fasiyola hepa-tika” adlı yassı solucanın insanın safra yollarında parazitlenmesiyle gelişen bir bulaşıcı hastalıktır. İnsanda oldukça seyrek olarak bulunan...

STRONGİLOİDYAZ

STRONGİLOİDYAZ: Strongiloidyaz, “Stron-giloides sterkoralis” adlı bağırsak solucanının insanın onikiparmak ve/veya îejumım adb incebağırsak bölümlerinde parazitlenmesiyle gelişen bulaşıcı bir hastalıktır. Solucan...

ÇENGELLİ SOLUCAN HASTALIKLARI

ÇENGELLİ SOLUCAN HASTALIKLARI: Dünyada insanların yaklaşık 1/4′ünde bulunan ve ülkemizde de Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz yörelerinde oldukça sık rastlanan...

Sonraki Sayfa »
Yandex.Metrica