KALP EK ATIMLARI (EKSTRASİSTOL)

A+
A-

KALP EK ATIMLARI (EKSTRASİSTOL)
Çoğu kişinin, kendini bütünüyle iyi hissettiği bir sırada, çoğunlukla dinlen-mefdurumundayken, kalp dolayında ga­rip bir duygu fark ettiği olmuştur. Bu duyguyu herkes değişik bir biçimde ifa­de eder; kalpte bir heyecan hissi, bir ka­nat çırpışı, göğüste bir darbe, kalpte bir sıçrama gibi tanımlara sık rastlanır.
NASIL OLUŞUR?
Atım (sistol) kalbin kasılmasıdır; ek atım da (ekstrasistol) aynı şeydir, ama henüz olgunlaşmamıştır ve normal atı­ma oranla daha zayıftır. Kalp kasılma (atım) ve gevşemelerden (dolum) olu­şan sabit ve belirgin bir ritim izler; bu nedenle iki atım arasındaki süre her za­man aynıdır (doğal olarak belli sınırlar içinde, kalp atımlarının hızı artabilir ya da yavaşlayabilir).
Ek atımda kalp gereken süreden önce kasılır ve iki atım, yani normal olan atım ve hemen onu izleyen ek atım yaklaşa­rak yukarıda betimlenen durumu doğu­rur. Bunu çok kısa süren ama sonsuz gibi gelebilen bir ara izler ve kişi bu süre içinde giderek artan bir kaygıyla kalbinin yeniden çarpmasını bekler. Bu olguyu anlamak için ek atımın nasıl ortaya çıktı­ğına ilişkin bilgi sahibi olmak gerekir.
Durum yeterince açık değildir. Kalp uzmanlarının sık görülen ve olağan bir durum olan bu sorunla uzun zamandır ilgilenmelerine karşın, kesin bir sonuca ulaşılamamıştır.
Sağ kulakçıktaki sinüs-kulakçık dü­ğümünden çıkan uyanlar bütün kalbe yayılarak kasılmayı sağlar. Ek atım ol­gusunda, kalbin kulakçık ve karıncıkta­ki herhangi başka bir yeri sinüs-kulakçık düğümünden Önce uyarıyı do­ğurur; böylece kalp daha erken ve daha az bir güçle kasılır. Bu süre içinde ka­rıncıklara az kan girer.
Yukarıda anlatılan bütünsel bir açık­lamadan çok, olayın bir yorumudur. Daha karmaşık ve ayrıntılı başka yorumlar da yapılmıştır. Ek atım kasılması sürer­ken ya da bittiğinde normal kasılma za­manı gelir; sinüs-kulakçık düğümü kal­be uyarıyı gönderir, ama kalbi ya etkin kasılma sırasında, yani ek atım hâlâ sü­rerken, ya da bunun hemen sonrasında kalbin kasılma gücünün olmadığı bir dönemde (refrakter dönem) bulur. Uyan böylece bir etki yaratamadan harcanır gider ve yeni bir kasılmanın oluşması için sinüs-kulakçık düğümünden çıka­cak bir sonraki uyanyı beklemek gere­kir. İşte bu nedenle ek atımla sonraki normal atım arasında geçen süre, zaten yapısal olarak endişeli ve kalbini dinle­mekte olan kişiyi meraklandıracak ölçü­de uzundur. Ek atımı her zaman “ta­mamlayıcı ara” izlemez. Özellikle si-nüs-kulakçık düğümünün yerini tutan kalp kası bölgesi kulakçıkta bulunuyor­sa, bu ara gerçekleşmez. Çünkü normal olmayan uyan sinüs-kulakçık düğümü­ne yayılarak onu boşaltır. Bu durumda ek atımla sonraki atım arasında, iki nor­mal atım arasındaki olağan süre geçer. Bu, düğümün yeniden yüklenmesi için gereken normal süredir.
NEDENLERİ
Ek atımlara çok sık ıastlamr. Ek atımla­rın az ya da çok sıklıkta görülmediği ki-, şi neredeyse yok gibidir.
Bu olayın neden olduğu öznel du­yumlardan daha önce söz ettik, ama ek atımlar genellikle bütünüyle belirtisiz­dir ve bu nedenle fark edilmeyebilir. Ek atıma yol açan bir ya da daha çok ne­denden söz edebilmek güçtür; çünkü nedenler kişiden kişiye değişir. Bazen bu duruma o an var olan bir hastalık yol açabilir; örneğin, romatizma ya da kalp­teki mikrobik bir hastalık, kalpte nor­mal olmayan bir biçimde uyarılan hasta bölgeler ortaya çıkarabilir. Bu durum­da, odak denen ve mikropların belirgin zararlara yol açmadan yerleştiği bölge­ler önem kazanır, ama bazen de mikrop­lar yanıltıcı bir biçimde uzak organlara yerleşebilirler. En önemli merkezler çü­rük dişler ve sürekli hasta olan badem­ciklerdir. Bazen yüksek tansiyonu ve damar sertliği bulunan yaşlılarda, za­manla kalbin yapısında gelişen yapısal bozukluklar da ek atıma neden olabilir­ler. Ama ek atım genellikle seyrek gö­rülen ve sıradan nedenlere bağlıdır; çoğu zaman ise nedenlerin ne olduğu an­laşılamaz. Bu olgularda bozukluğun gö­rüldüğü kişiler bütünüyle sağlıklıdırlar. Bazılarında bağırsak şişkinliği ek atıma neden olur; bu duruma bağırsaktan kay­naklanan bir refleks yol açar. Kabızlık­tan yakman, mide iltihabı ya da safra­kesesi hastalıkları olan kişiler için de benzer bir durum söz konusudur.
Solunum sistemi ile ek atımlar ara­sındaki ilişkiye sık rastlanır. Ek atımlar genellikle derin soluk alma sırasında ortaya çıkar. Bunun nedeni vagus sini­rinin uyarılmasına bağlıdır. Bu durum­da kalp atım hızı yavaşlar.
BELİRTİLERİ
Ek atım genellikle dinlenme sırasında görülür; seyrek olarak kalp atımları hızlandığında ortaya çıkar. Bu olgularda sinüs-kulakçık düğümü güçlü bir bi­çimde gelişmeyi denetler. Ek atımların ortaya çıkmasında hastanın ruhsal duru­mu çok önemlidir. Örneğin, hekimin muayenesi sırasında, bir dakika öncesi­ne değin sık olan ek atımlar durabilir. Çabuk heyecanlanan sinirli kişilerde ek atımlar abartılarak değerlendirilir. Sü­rekli kendini dinleyen hasta erken kasıl­maların yinelenmesine uygun bir ortam yaratır. Sigara ve kahvenin ek atımların ortaya çıkmasında önemli rolü vardır. Hastanın durumu dikkatle izlendiğinde, çok sigara ve kahve tüketimine bağlı olarak ek atımların sıklaştığı görülür.
Ek atım incelenmesi gereken bir bo­zukluktur. Bu nedenle hekim muayene­si gerekir ve bozukluğun gerçek önemi hekim tarafından saptanabilir. Bir has­talığın varlığı dışlandığında, kendi ba­şına zararsız olduğu için göz ardı edile­bilir. Özel bir dikkat gösterilmezse, fark edilmez ve bazı olgularda kendili­ğimden kaybolur.
Kaç ek atım biçimi vardır?
Değişik ek atım biçimleri vardır. Bunlar arasında en sık görülenler şunlardır: Kanncıkiistü ek atım (ku­lakçıktan doğan normal olmayan atımlar); nodal (düğümsel) ek atım­lar (kulakçık-karıncık arası düğüm­den doğan normal olmayan atımlar); karıncıktan kaynaklanan ek atımlar. Tek bir bölgeden gelen ek atımlar tek merkezli olarak adlandırılır. De­ğişik bölgelerden kaynaklanan ek atımlara çok merkezli denir. Salvo ek atımlar art arda gelenlerdir. Bir normal atımı bir ek atım izliyorsa ikili ritim söz konusudur.
Ek atımlar tehlikeli midir?
Ek atımlar her zaman tehlikeli değÜ-dir. Genellikle geçici bir uyarılma durumuna bağlıdır ve gençlerde, spor yapmaları durumunda ortadan kalkabilir. Ek atımlar bir kalp hasta­lığı ya da dolaşım bozukluklanyla birlikte görülürse durum değişir. Bu olgularda eşlik ettikleri hastalığın ağırlaşmasına neden olabilirler. Ör­neğin, çok sıklaşacak karıncık taşi-kardisine ve ani ölümlere yol açabı-

Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. Şinasi dedi ki:

  Bende de oluyor artık bazen bikma noktasına geliyordum iki üç akımdan sonra duruyor tekrar atıyor bazan uzun sürüyor bazında ritimde bozulmaya kadar gidiyor
  Dr gittim eko e kg holger taktı kalpte herhangi bozukluk yok dendi tahlillerde birşey çıkmadı fakat hala çekiyorum bu sıkıntıyı beş yıl oldu

 2. Canım kalbim dedi ki:

  Bu hastalık yani ves yavaş yavaş ilerliyor katlanarak gidiyor. Hissetmiyorsan sıkıntı yok ama hissediyosan her çarpıntıda azraille selamlaşıyorsun

 3. İhsan dedi ki:

  Arkadaşlar bende 20 yıldan berli bu ek atimlar oluyordu iki defa ablasyon oldum hiç faydası olmadı bir öneri üzere….aldım kullandım bu kadarmi farkeder şu an çok çok iyiyim o ekstra vuruslar bana hiç hoş omayan duygular yarattı ilaç biraz palali 390tl buek vuruslara 5000tlde olsa değer EK Siz günlere geçmiş olsun

  1. Osman Öz dedi ki:

   Geçmiş olsun, sakıncası yoksa,ne kullandınız?

  2. Aslı dedi ki:

   Ne aldiniz bana da soyler misiniz?

 4. şinasi dedi ki:

  iyi günler
  Ben dede yıllardır var kalbim sanki iki atıyor mola veriyor tekrar atıyor gibi şu an 53 yaşımdayım 30 yaşımdan beri bu olayın farkındayım bir defa Türk kalp vakfına gittim önemli birşey yok dediler siyamı erseğe gittim araştırmak lazım dediler araştırma yapıldı gene birşey yok dediler en son iki üç hafta önce gece yarısı nabız yükseldi 130 çıkınca 112 ile özel bir hastaneye götürdüler kan tahlili akciğer filmi çektiler birşey yok dediler ben im içim gene rahat etmedi başka kardiyolog gittim ekg eko holter takıldı 124800 atımda 2667 atım ekstra sisitol muş ve nihayet ilaç verdiler Beloc zog ama pek bir fayda görmedim son dokturumda yüzde bilmem kaçın altında olduğundan müdahaleye gerek yok dedi ne decem bilmiyorum korkmayada başladım bilmem ne olacak

 5. murat dedi ki:

  bende şeker var şekerim 150 ve üzeri olur ise gayet iyiyim kalp tıkır tıkır ama 150 altına şeker düşer ise örn 100-110 ve altı o zaman başlıyor neden acaba moralim bozuluyor

 6. Cemil dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar bende de bu pharmaton denen zinde tutmak için kullanılan ilacı kullandıktan sonra sıklaştı ve doktorlar normal olduğunu söylüyor ama ben bitkisel ilaçlarla çözüm yolları arayışları içine girdim..

 7. Hamza dedi ki:

  Kaderse varsa öLürüz, Kasmayın kendinizi, bendede var aynı durum ama umrumda degil, oldugu kadar olmadı Kader..

 8. zeynep dedi ki:

  18 senedir ekstrasistol bazen denge bozukluğu görme bulanıklığı çarpıntı şikayetlerimin sebebini 10 gün önce keşfettim bal ekşi sözlükteki bir gencin bu konudaki paylaşımı uyandırdı beni balı kestim(balı çok severim her sabah bir tatlı kaşığı yerdim.)her şey düzeldi çözümüm buymuş yiyen varsa denesin

 9. sabit dedi ki:

  merhaba bende 1 günde 1200 ek atım tespit edildi en yoğun olduğu zamanda ve 7 yıldır bununla yaşıyorum artık alıştım gibi bir şey ilk önceleri çok panik oluyordum hemen acile gidiyordum ama artık takmıyorum çünkü yapacak bir şey yok tedaviside yok tavsiyem unutun umursamayın panik olmayın .

 10. Saliha dedi ki:

  Hocam bendede böyle bir durum söz konusu kısa aralıklarla bir ek atım yaşıyorum kalp kapakcıklarimin tam kapanmadıgini söyledi doktorum ritim düzenleyici bir ilaç verdi çeyreğinde yarısını içiyorum geçmedi nedir tehlikelimidir neyapmaliyim

 11. Ejder dedi ki:

  Meraba arkadaşlar bendede ekstra atımlar var. 2 yıldır uğraşıyorum. Size önereceğim bir doktor var bu konuda türkiyede en iyisi ata kırılmaz banada tombacor 100 mg önerdi. İlacı kullandıktan sonra çok iyi haşe geldim. Umarım size faydalı olur bu bilgi geçmiş olsun herkese Allah şifah versin en kısa zamanda.

 12. Ayhan dedi ki:

  Bende belki 35 senedir var….
  Sebebi sinir çok çay sigara uykusuzluk
  Korkulacak Bi durum değil
  Sadece dakikada 6 veya 6 dan fazla yaparsa bir kardiyolojiye gözükün Sevgiler

 13. gokhan dedi ki:

  18 gün önce bagcilar medipol mega hastanesinde fethi kilicaslan tarafından ablasyon oldum ablasyondan sonra ek atimlar çok siklasmaya ve neredeyse 40 da bir ek atim oluyor du dayanamadim 10 gün sonra kontrole gittim Eforlu ekg sonrasında 24 saat Holter taktilar sonucunda 500 adet ek atim yakalandı doktor gayet iyi dedi çok rahatsız ediyor dedim psikolojik dedi dayanamiyorum hocam dedim bunun için bir ilaç yok bu ritim bozukluğu değil ek atim dedi normal insanlarda oluyormuş ben taktigim için duyuyormusum bu ek atimlar nedeniyle isimden ailemden olacağından korkuyorum hiç birşeye odaklanamiyorum sürekli işte şimdi kalbim duracak diye düşünüyorum bu rahatsızlık tamamiyle benim psikolojimi bozdu ne yapacağım nereye gideceğim bilmiyorum

 14. aliihsan dedi ki:

  selamlar ben 50 yasindayim su son bir aydir kalbimde carpinti oluyor carpinti soyle normal calisan kalbim birdenbire bie ek atis hisediyorum kalp yavasliyor sonar bir daha normale gidiyor hergun en azinda 20 defa oluyor ne yapmam lazim

 15. taybay dedi ki:

  2006 yilinda basladi ve gunde haftada bir oluyordu 2011 yilinda bir gunde 500 oldu gecti
  2015 yilinda artik hergun var 50 ila 500 arasi ayni zamanda yorulunca acayip siklasiyor
  bu rahatsizlik surekli artiyor allah sonumuzu hayirli etsin yasam kalitesini sifira indiriyor

 16. serkan dedi ki:

  Bende ektrasistol var ve mitral alt kapak yetmezligi buna istinaden biriyle yasadigim sikinti olsa gerek bi daralma bir bir kasilma kalbimde neyse sabah bi hastaneye gittim bir ekg bir eko sonra acilen anjio olman gerek dediler ve ertesi gun anjio ya aldilar sonuc temiz cikti veilacimi degisti
  rdiler ……. bilirsiniz ve 3 senedir kullandigim panik hapimi …… 2 haftadir icmiyorum ve …… ama pisikolojim cok iyi sirt agrisi hissederken simdi bi anda yok oldu benim gibi insanlari iyi anliyorum

 17. salih dedi ki:

  Arkadaşlar bu sayfaya en son 2010 da yorum yapmıştım hata kapı gibi panik atağım var diye… yıl oldu 2015 ve bu lanet olası ek atım şiddetli şekilde devam ediyor. bir çok doktor gezdim hatta yatırıldım tahliller ekg holter sabaha kadar monitörize edildim… sonuç korkulacak bişey değilmiş.. arkadaş ben çok korkuyorum ama.. …… ilaç kullanıyorum ama pek faydası yok.. bunun çözümü yokmu allah aşkına..

 18. senol dedi ki:

  arkadaslar bende 2003 den beri var.bunun adi erken vurus diyorlar
  bazen bende dakikada 4 bazen 8 kere vuruyor normalde saatte 30 kesin vuruyor . allah hayirlisini versin.ne yasadiklarinizi anlatirsaniz
  bir birimize alisabiliri bununla yasamaya

 19. Abdurrahman dedi ki:

  Bende de bu rahatsızlık var bu tamamen panik atağa bağlı bir problem doktor bişeyin yok diyorsa o kalp durmayacak demektir duranların sebebebi belli ritim bozukluğu vs. Bizde o yok kalp ara sıra bunları yapar bunlar geçici hepiniz dikkat ederseniz tüketilen cay sigara ve hareketsiz yaşam nedenleri olduğunda bunların arttığını fark edersiniz ozaman sonuç olarak kalp sana diyorki seni uyarıyorum ve tehtit ediyorum yaşamak istiyorsan bana iyi bak

 20. ziya dedi ki:

  exsrasistollerde korkulacak bişey.,ben 15 yaşında misket oynarken heyecandım ve başladı.,aradan 50 yıl geçti.,ara ara oluyor bazen çok sıklaşıyor dakikada 10 gibi.,kalp vuruşlarında sanki karambol oluyor .,kalp seyirmesi gibi bişey.,sanırım sinir.,heyecan üzüntüden oluyor.,,çok olursa göz bebeklerinize basın.,veya bir yerinizi çimdikleyin.,acıya yönelen duygu exsrasistoli bastırıyor.,,bilmem şimdi yazıyormu bunu tıp kitapları fakat eski tıp kiaplarında vardı.,,,

 21. Mehmet dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar. ekstrasistoller. atrial erken atım mı oluyor ? çünkü bendede aynısı var çok bunaltıyor. geçen sene bu aylarda vardı sonra geçti . yine bu aylarda oldu. çok şükür şuan geçti. stresli olunca çok oluyor. herşeyin başı stres. onun için sakin olmaya unutmaya çalışıyorum. bide nefes egzersizi yapıyorum. inşalalh geçer bunlar.

 22. Ridvan dedi ki:

  Bende surekli kalbim yerinden firlayacak gibi oluyor ard arda atiyor ki zayif biriyim kalbimin atisi disaridan bile belli oluyor. Uludag univ.e gittim efor testi filan sag kapakcikta yirtilma mi ne varmis ama onemli degil kahve sigara icme dediler. ozel hastahanede ise ritm bozuklugunu yine ayni sigara kahve icme dediler. fakat yataga girdigimdr yatak sallaniyor gibi oluyor sabki vucudum titriyor uyuyamiyorum sosyal hayatima da cok etkisi oluyor. mesrla suan sabahin 8 ve hala uyuyamadim insanlar ise gidiyor.

 23. Şerife dedi ki:

  Benim de aniden iki göğsümün arasında tam miğde başlangıcımın üzerinde sanki kalbim vuruyor 1, 2, 3 o anda küçük ve büyük tansiyonum 180/110 gibi oluyor ter boşalıyor ölecem zannetiyorum. Hayatımı zehir etti hangi doktora gittim ise yanıt alamadım. Anjiyo da oldum kalbinde birşey yok diyolar. FMF (akdeniz ateşi) hastasıyım. Antidepreson ilaçlar kullanıyorum panik atak teşhisi konulduğu için ama bu atımları hep yaşıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum bilen biri varsa lütfen yardım etsin.

 24. seda dedi ki:

  merhaba! Benim dedem bu hastalığa sahip bunun en büyük nedeni nedir? Evde ne gibi çözüm vardır? Lütfen açıklayın ;(

 25. osman dedi ki:

  arkadaslar cogunuz panik ataktan bahsetmiş ekstralar hızlı kalp carpması degildir

 26. Osman dedi ki:

  Merhaba. Ben amatör futbolcuyum hergün idmanlarım ve maçlarım oluyor geçen gün sağlık kontolüne gitmiştim orda doktor kalbimde çift atış oldugunu söyledi ama ben dikkate almadım.. hiç bişeyde soramadım doktora burda öğrenebilirmiyim futbol oynamamda bi zararı varmı kalbimin çift atışının.

 27. sinan dedi ki:

  Ben bu ekstrasistol denilen laneti tam 1 sene 6 aydır hergun hemde hergun vede heeerrrgguuuun çekiyorum doktorada gittim herşeyi yaptırdım ilaç milaç banamısın demiyor kafayı üşüyecem artık geçmiyor bir turlu geçmiyor son bir buçuk senedir yaşam kalitem çok düştu vede bu durum yuzunden psikolojik manyak oldum sayılır, çekmeyende nasıl birşsey oldugunu bilmediği için kafana takma diyor ama gelde takma gun içerisinde defalarca oluyor nasıl takmican ya nasıl robotmuyum da ben takmayım. Artık gececeğinede inancım kalmadı.

 28. aycan dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar aynı şikayet bendede var. psikolojimi çok etkiliyor içimden hiç bir şey yapmak gelmiyor sürekli kalbimi dinlemekten bıktım bende böyle bir şey yoktu hamilelikten sonra oldu ve halen daha geçmedi kardiyolojiye gittim eko yaptı önemli değil dedi ama ne kadar önemsiz olursa olsun ben hastalık hastası oldum ve bundan daha önemli ne olabilirki doktor beloc ilacı verdi onu kullanıyorum 3 ay düzenli içmemi söyledi bakalım ilaç bitmeye başladı ama bende bir değişikik yok aynı moralim çok bozuk…

 29. Çevdet Salih dedi ki:

  64 yaşındayım,1997 yılından beri Dibet Hastasıyım,ayrıca 2009 yılındaki Kardiyolojik kontrollerimde İskemik Kalp rahatsızlığı teşhisi kondu (Yandal hastalığı) Sağ koroner damara bağlı yandallardan birinde % 70 ,sol ana koronere bağlı yandallardan birinde ise %60 darlık var..Ancak son dönemlerde Ektrasistol atımlarım sıklaştı ve rahatsız edici hale geldi. Doktorum bunların çok tehlikeli olmadığını söylemişti ama yinede endişe ediyorum olmadık bir zamanda ortaya çıkıp beni rahatsız ediyor hatta şu yazıyı yazdığım aanda bile en az 7-8 kere oldu..Ne yapabilirim ?

 30. Aslı dedi ki:

  Merhaba bende hastanede çalışıyorum. kalp dr.m bana holter taktı ve eko çekti kan tahlillerimde normal ama malesef bende ekstrasistol rahatsızlığımdan şikayetçiyim. kahve ve sigara tüketimime son verdim psikolojikmi bilmiyorum ama sanki daha rahatım. ama geldiğinde de max 15dk sürüyor rahatsız oluyorum ama yokmuş gb kafaya takmıyorum kendini dinledikçe atımlar daha da artıyor ve süresi uzuyor. herkese çok geçmiş olsun..

 31. TOLGA dedi ki:

  MRB. BU SON 1 HAFTA İÇERİSİNDE BİŞEYE HEYCANLANDIM ONDAN SONRA BENDE BU SON 1 HAFTADIR KALBİMİN GÖĞÜS KAFESİ KISMIMNDA ÖZELLİKLE OTURGUM ZAMAN Bİ HEYCAN GELMESİ SÖZ KONUSU BUNUN NEDENİ NEDİR LÜTFEN BİRİSİ BANA BU KONU HAKKINDA YARDIMCI OLSUN PİSKOLOJİM ÇOK BOZUK…

 32. Seref dedi ki:

  Merhaba,
  Benim dogustan VSD ve ASD (kalp odaciklari arasinda delik) rahatsizligim vardi.1995 senesinde yani 25 yasindayken ameliyat oldum ve bu rahatsizligim giderildi.Ancak kisa bir sure sonra bu extrasistol problemi basladi.Doktorumun tavsiyesi uzerine 1 gun boyunca kalp ritmi kayit cihazi takildi ve kalp atislarim kayid edildi.24 saat içinde 28 defa extrasistol meydana gelmisti.Doktorum onemsenmeyecek sekilde bu rakamin çok dusuk oldugunu belirtip duzenli spor yada egzersiz yapmami onerdi.Bende her gun duzenli olarak yuzmeye basladim.O gun bugundur bu problem ortadan kalkti.Sizlere tavsiyem kalbinize konsantre olmayin,birakin o gorevini yapsin.Hayatiniza normal sekilde devam edin.Sonuçta korkunun olume faydasi yok.
  Selamlar.

 33. ŞÜKRÜ dedi ki:

  gökşen aynı durum aynı sıkıntı bende var gitmedin doktor hastane aciller kalmadı bişey çıkmıyor.kalp kapagındaki gevşeme kanın geriye kaçmasıyla oluşyormuş.buda gögüs agrısı halsizlik yapıyor.aynı anlattıkların bendede var.yapacak bir şey yok allahdan gelen bir şey allaha dua edelim.

 34. ayşe dedi ki:

  Ben 40 yaşına girdim. 20 senedir bu hastalıkla mücadele ediyorum.stres, üzüntü bu hastalığı tetikliyor. Psikiyatri dr. bana, bu hastalık bir canavar gibidir, içinde oturur, sen ne zaman sosyal nedenlerden dolayı zayıf düşersen, üzerine saldırır demişti, evet hakikaten de öyle oluyor.20 senelik deneyimim sonunda bunu anladım.Yürüyüş yapmak çok faydalı deneyin, birde korkmayın, bitecek, geçecek diye düşünün.Kfaya takmazsanız daha rahat edersiniz. Ben 9 ay hamileliğim boyunca , kalbimin yerini bile unuttum. Çünki aklım başka yerde idi.Bebeğimi düşünüyordum.Hiç bir kalp hastalığı, aralıklarla başlayıp bitmez. Bunu bana uzman kalp dr. söyledi.

 35. Evren dedi ki:

  bende 5-6 yıldır yoğun extra var gunde 500 ve fazla.otomatiğe bağladı alıştım.arka arkaya hiç sağlıklı atım vermeden 6-7 kere vuruyorsa ilaç kulanmakta yarar var tabi diye düşünmekteyim.gunde 1.5 paket sigara içip,15 saatte oturuyorum.bana pıhtı atmasında kime atsın:)tutkulu ilişki yaşadığım,hayata toz pembe baktığım,sırt çantamla tatile gittiğim vs. dönemlerde çok azaldığını farkettim.bence beyin kimyasının enzimler üzerinde ki etkilerinden büyük ölçüde payını alıyor.

 36. ÖZLEM dedi ki:

  MALESEF BENDEDE VAR BİR AY ÖNCE SİNÜS TAŞİKARDİSİNDEN ABLASYON OLDUM EVET DAHA ÖNCEDE EXSTRA SİSTOLLERİM VARDI TABİ BEN EXSTRA SİSTOL OLDUĞUNU BİLMEDİĞİM İÇİN ÇARPINTI ZANNEDİYODUM AMA BENİM ATIMLARIM GENELDE SANİYELİK VE YAVAŞ OLUYO AMA ABLASYON SONRASI ARTTI YARIN KONTROLÜM VAR İNŞALLAH DOKTORUM BENİ BU EK ATIMLARDAN KURTARIR HERKESE SAĞLIK DİLİYORUM ARKADAŞLAR ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN

 37. süleyman dedi ki:

  Merhaba.40 yaşındayım ve 1995 yılından beri yaklaşın 16 yıldır bende aynı sorunla yaşıyorum malesef.Askardeyken başladı.Gata ya kadar gittim.Askerlik sonrası İzmir’in en iyi kardiyoloji uzmanlarında muayene oldum.Holterler grafikler renkli kalp fotoları efor testleri neler neler.Malesef kesin bir çözümü yok.Bazen gün boyu hiç olmazken bazende saatlerce devam eden nöbetler halinde ortaya çıkabiliyor.Psikoloji allak bullak zaten.Sigara ve kafein en büyük düşmanımız.Ancak uzakta duramıyoruz malesef.Doktor bunula yaşamaya alışmalısın dedi en son ilaçta vermedi.Yorgunluk stres üzülmek sigara alkol ve kafein özelliklede uykuzusluk en büyük yardımcısı bu hastalığın.Bunlar kesildiğinde ve düzenli yaşamaya başlandığında bence herşey yoluna girecektir…

 38. ayşegül dedi ki:

  arkadaşlar ekstrasistol illeti bendede var holter taktırdım 4 satte 60 tane atım kaydetmiş ilac kullanmak istemedim cünkü beni rahatsız etmıyo ama stres cay kahve atımları tetikliyo önceleri geldiğinde panik oluyodum ama şimdi alıştım cok da kendimi dinlemiyorum:)

 39. emine dedi ki:

  merhalar ben 37 yaşında 3çocuk annesi bir hanımım yaklaşık bir yıldır aniden gelen kalp çarpıntısı nefes alamama gibi bir sıkıntım başgösterdi.bir çok kardioloğa gittim. holter cihazı takıldı.ayrıca ben gece boğulur gibi oluyordum.doktor holteri okuduğunda kalbimde gece 2kere tekleme olduğunu söyledi. burdaki araştırma hastanesine sevk etti.aritmi konusunda uzman bir prof yolladı.sıkıkntılarımın psikolojik olabileceğini söyledi.dün gece otururken birandakalbim yerinden çıkacak gibi oldu.nefes almamda güçlük oluştu.dideral kullanıyorum,ilacımı içtim fakat her seferinden farklı olarak bu seferdeki ataktan sonra aşarı derecede titreme ve üşüme yaşadım. sebebi nedir acaba benim gibi bu derdi olan herkese allah şifalar versin.gerçekten insanın hayat kalitesini düşüren bir hastalık

 40. göknur dedi ki:

  slm,bende bu şikayetler başlayalı 8 yıl oldu,2 yılda bir düzenli olarak eko,ekg,holter hepsini yaptırdım ama sonuç hep aynı,mitral kapakta hafif çökme,yetmezlik yok,ventrüküler erken atımlar mevcut.dönem dönem kafama takmadığım zamanlar oluyor,ama bazı dönemler de bu yüzden psikolojim allak bullak oluyor,hep panik atak teşhisi koyuyolar,ama şunu biliyorum kalbimde teklemeler ve çarpıntı olmadığı sürece benden mutlusu yok,hayat dolu bi insan oluyorum,ta ki teklemeler ve çarpıntılar başlıyor o zaman panik atağım tutuyor,nefes alamıyormuş gibi hisseddiyorum,titremeye başlıyorum,tekleme olduğunda ölcem sanıyorum,herdefasında bişey yok diyolar ama ben bunu yaşamaya devam ediyorum.

 41. mehmet dedi ki:

  Selamlar, Tüm yorumlarda gerçekleşen olaylar malesef katılıyorum. Her insanda olmayan ama ancak olanın ne denli rahatsız edici olduğunu bildiği bir hastalık. Valla yapıcak pek bişide yok doktor kontrolü efor testleri her şeyi deniyo insan. En son spor aktivitesi sırasında (tenis oynuyorum) başıma geldi ölücem sandım gerçekten. ama korkunun ecele faydası yok dönem dönem sıklaşan bir temposu var bu hastalığın. Kalp durması değilde benim korkum pıhtı atması olabilirmi kalpte? Bunla ilgili bir bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim. Herkeze sporu öneriyorum. Kalbi ritme sokuyor pisikolojik olarakta destekleyici. Bence her ilaçtan daha faydalı. Ben ilaç kullanmıyorum

 42. fidan dedi ki:

  aynı şeyler bandede var panik atak felan ditip geçiştiriyorlarpsikolojim çok bozuk evden çıkamaz hale geldim acaba yinemi olacak diye düşünmekten bazen okadar uzun sürüyorki dayanamıyorum1tatlı kaşıgı elma sirkesini 1bardak ılık suyla içmem söylendi şimdi onu deniycem

 43. gökşen dedi ki:

  slm bende bu ekstra atımları 4 senedir yaşıyorum aniden yoldayken bile tutabilio göğsümdede baskı hissediyorum 5 kere acile gittim bişi çıkmadı en son panik atak dendi doktora gittim ilaca başladım çok sık olmasada yinede arada oluyodu en son bir ay önce kardiyolojiye gittim kalp kapağımda hafif açılma varmış ama önemsizmiş tiroidden şüphelendiler bir dünya test zehirli tiroid dediler son testten sonra oda normal çıktı artık kafayı yicek hale geldim bu ekstra olduktan sonra kalbim çok hızlı atıo nabzım 106 çıkıyo dideral kullanıyorum çok şükür çarpıntılarımı geçirio ama tansiyon düşürüyo bir haftadır olmamıştı dün akşam çok hafif oldu ama psikolojimde altüst oldu napcam bilemiyorum sanki dünyada bitek ben yaşıyorum gibi gelio

 44. leyla dedi ki:

  malesef ben de aynı problemleri yaşayanlardanım uzun süreden beri ekstralarla uğraşıyorum daha önce muayene oldum bişey olmadığı söylendi ama benim şikayetlerim giderek arttmaya başladı üstelik anlık yaşadığım ekstralar daha uzun sürmeye başladı en son olan ekstramda göz kararmasıda yaşadım bu beni çok korkuttu göz kararmasınında yaşanması ciddiyeti arttırırmı bu ekstralardan dolayı psikolojim çok bozuldu artık öleceğimi bile düşünmeye başladım hamilelik hiç düşünemiyorum olumsuz etkiler diye korkuyorum ne yapmalıyımm

 45. leyla dedi ki:

  bende aynı problemleri yaşıyorum ekstralar daha uzn sürmeye başladı buda beni korkutuyor

 46. leyla dedi ki:

  bende aynılarını yaşıyorum

 47. bilge dedi ki:

  ben de 21 yaşındayım ve bende kansızlığa bağlı hafif çarpıntının yanında bu ek atımlar da var. birkaç hafta önce bu ek atımlar aniden çok sıklaştı ve sabah seyrekken akşama doğru çok sıklaştı ve sonunda panik atak benzeri bir şey geçirip acile gittim, ertesi gün de normal kardiyolojiye gittim. yapılabilecek bütün tetkikleri yaptılar ama bir şey çıkmadı. ertesi gün de kendiliğinden kayboldu. mesela bugün çok heyecanlandığım bir sırada arka arkaya iki kere tekrar yaşadım bu duyguyu. öyle ki sanki kalbim duracakmış gibi oluyor ve tekrar atmasını bekliyorum. ama bu ek çarpıntıların zamanına baktığım zaman genelde en stresli ve heyecanlı zamanlarıma geldiğini fark ediyorum ve kendim uzanıp kalbimi dinleyerek bunların sayısını artırıyorum. spor yapmak gerçekten işe yarıyor. akşamları çok yorgun olmadığım günlerde yarım saat veya bir saat hafif tempo bir yürüyüş ya da bisiklet gibi bir aktivite geceyi çok daha rahat geçirmemi sağlıyor. tavsiye ederim. sanırım önemli olan kafaca rahat olabilmek ve ben bunu başaramıyorum..

 48. oktay dedi ki:

  bu olay bendekinin aynisi 2 kez doktora gittim kardiologa bana stres oldugunu soyledi ama ekstrasistol demedi.bu nedir o zaman diye diye kafayı yicektim bu bende hergun en az 2 kez oluyor ve pskolojikman surekli kendimi dinliyorum yasım 21 benim icin ne dersiniz?

 49. zeynep fidan dedi ki:

  banada 5 ay önce kalp zarı kalınlaşması ve mitral kapak kalınlaşması teşhisi kondu.bu sırada hamileydim.göğsümde ağrı olmaya başladı baskıyla.ekstralar çok sıklaştı yatıyorum geçmiyo sağa dön geçmiyo sola dön geçmiyo saniyelik ekstralar 2-3 dakika sürmeye başladı.eko çekildi kapakta ciddi bi kalınlaşma olmadığı ilaca bile gerek olmadığı belirlendi normal doğum yaptım bi sıkıntı olmadı.fakat doğumdan sonra gene başladı ekstralar.yine korkuyorum artık ekstra olunca ellerimde ve bedenimde ter boşanması oluyo bu önemlimi.brnşoit problemim var bununlada ilgisi olabilirmi ama ekstraların süresinin uzaması sıklığı beni korkutuyo sadece çok sinir bozucu bi his bu ekstrasistol çünkü.derin nefes alınca bile oluyo 2003 yılından beri ekstralarla yaşıyorum…artık bıktım kalbim ne gün duracak diye beklemekten.

 50. SALİH dedi ki:

  Arkadaşlar bu ek atım belası ben de de var bunun dışında kappı gibi panik atağım da var… bu sebepten bir defa doktora gittim çok sık değilse önemi yok dedi arada sırada olan bu rahatsızlık 2 gündür çok arttı panik atak ta oldu için arada kaldım göğsümde ve sırtımda ağrılar da var ama cereyanda kalmıştım acaba üşütmeye bağlımı anlayamadım ara ara ağrılar romatizmal ağrılarına benziyo.

 51. ÇAĞDAŞ COŞKUN dedi ki:

  merhaba ventriküler erken atım rahatsızlığım var bundan kurtulmanın net ve kesin tedavisi nedir teşekkürler…

 52. mustafa yenilmez dedi ki:

  ANKARA GATA DA BİR DİZİ TETKİK VE TEDAVİ SONUCU (TOPLAMDA 3 YIL) Kİ BUNLARA ANJİO VE ELKTROFİZYOLİJİ DAHİL ÇOK KAPSAMLI ARAŞTIRMALARDA SEBEBİ OLMAYAN VPS TANISI KONULDU . BU ERKEN VURULAR ÇOK RAHATSIZ EDİCİ BOYUTTA İDİ.SIRASIYLA İSOPTİN BELOC RYTMONORM VE DAROP KULLANDIM.HEPSİNDE DE BİR NEBZE OLSA FAYDA GÖRDÜM AMA HİÇBİNDE TAM ANLAMI İLE RAHATLAMA OLMADI TA Kİ DOÇ.DR SEDAT KÖSE TARAFINDAN ELEKRTOFİZYOLİ YAPILIP TAMBOCOR 100 MG KULALANA DEK (TEK KÖTÜ YANI İLACIN HENÜZ TÜRKİYEDE OLMAMASI AMA TEB ARACILIĞI İLE BULUNUYOR)
  BU ASABİ VE İLAÇLARA DAYANIKLI EKSTRLAR BU İLAÇ SAYESİNDE ÇOK BASKILANDI KULLANDIĞIM İLK ANNDAN İTİBAREN 30 VEYA 40 DA BİR GELEN EKSTRA ATIMLARA DÖNÜŞTÜ BÜTÜN BUNLARI BELKİ BİR HASTANIN İŞİNE YARAR AMACIYLA YAZDIM.

 53. gökhan dedi ki:

  meraba size bi hastalıkla ilgili bişe sorcaktım.
  doktor bana pc, tv, cep tel. vs. elektrikli cihazdan uzak durucan dedi ve kesinlikle heyecanlanmıcan ve üzülmücen dedi.illerde bu hastalık, daha da ilerlerse ölebilirsin dedi ama hastlığın adının sölemedi. ya rica etsem bu nedenlere bakarark bana bu hastalığın ismini bularbilr msiniz? lütfen çok önemli

Yandex.Metrica