Kalp Damar

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI Doğumsal kalp-damar oluşum bo­zuklukları, bebek anne karamda iken ya da doğumdan hemen sonra yerleşen or­ganik hastalıklardır. Doğumsal kalp has­talıkları, tüm doğumsal hastalıkların yaklaşık onda birini oluşturur. İstatistik­lere...
Şok
Kalbin pompaladığı kan miktarının, organ, doku ve hücrelerin gereksinimlerini karşılayamayacak düzeyde oluşu nedeniyle vücudun normal yaşam ‘ işlevlerini yerine getirememesi olayıdır. Başlıca üç çeşit şok vardır, bunlar sırası ile kanama...
Çarpıntı
ÇARPINTI Çarpıntı çok rastlanan bir belirtidir. Bu belirti iki başlık altında incelenebilir: Kişide kalp atımlarının yolunda gitmediği duygusunun uyanması, yani öznel çarpıntı duygusu ve kalp atım düzeninde (ritminde) bozukluk, yani...
ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR: (PIHTILAŞMAYA KARŞI İLAÇLAR): Antikoagülan ilaçlar, pıhtılaşma olayını çeşitli basamaklarda engelleyen ilaçlardır. Bu özellikleri nedeniyle, damar hastalıklarında geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Bu bölümde, “Heparin” “Kumarin”, “Dikumâ-rol” “Varfarin” “Siklokumarol”...
DİJİTAL GRUBU KALP İLAÇLARI: Steroid grubu bazı organik maddeler ve bunların glikozidleri, kalbin biyoelektriksel etkinliği ve kasılabilme gücü üzerine etkilidirler. Bu maddeler kalbin, özellikle kasılabilme gücünü artırmaktadırlar. Bu glikozidlerin çoğu...
KALP HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLARA GENEL BİR BAKIŞ: Çeşitli ilaçlar kalp ve damar sistemi üzerine etkilidir. Biz bu ilaçları 7 ayrı grup içinde inceleyeceğiz. Bu gruplama etkileri göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir....
KALP VE SOLUNUMUN YENİDEN CANLANDIRILMASI: Kalp durmasında, tansiyon ‘O’a iner, nabız alınmaz, nefes alınmaz, bilinç kaybolur, kalp sesleri alınmaz, göz bebekleri genişler ve gözlere ışık tutulduğunda göz bebekleri daralmaz. Solunumun...
ŞOKTA ACİL ÖNLEMLER: Şoka girmiş olan her hastanın, kesinlikle en kısa yoldan ve olabildiğince en hızlı araçla hastaneye kaldırılması gerekmektedir. Hasta düz bir zemine yatırıldıktan sonra bacakları kalp düzeyinin üstüne...
KALP KAYNAKLI ŞOK (KARDİOJENİK ŞOK): Şokun genel anlamda, kalbin vücuda yeterince kan gönderememesinden kaynaklandığım söyleyebiliriz. Kanamaya, endotoksine ya da sepsise bağlı olarak gelişen şoklarda kalbe yeterince kan gelmediğinden, onun da...
ENDOTOKSİK-SEPTİK ŞOK: Bazı bakteriler “Endotoksin” denilen bir zehir maddesi üretirler. Bu bakteriler nedeniyle hastalanmış olan insanlarda bakteriler tarafından açığa çıkarılan endotoksin denilen zehirler, hastanın antikorları tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışır....
KANAMA ŞOKU: Kanamalar vücut dışına doğru olabileceği gibi {örneğin, delici bir yaralanma vücut içine doğru da olabilir; örneğin karın bölgesine gelen şiddetli bir darbenin dalağı parçalayıp, karın boşluğuna kan kaybedilmesi...
ARTERİOVENÖZ FİSTÜLLER: Bilindiği gibi, atardamarlar (arter) kılcal damarlara, kılcal damarlar ise toplardamarlara (vena) açılırlar. Böylece kan atardamarlar, kılcal damarlar ve toplardamarlar yoluyla kalbe doğru geri dönmeye başlar. Görüldüğü gibi atardamarlar...
FLEBİT-TROMBOFLEBİT FLEBOTROMBOZ
FLEBİT-TROMBOFLEBİT- FLEBOTROMBOZ: Flebit, toplardamar iltihaplanmasına verilen addır. İltihaplanmış olan damar bölgesinde daima bir pıhtı, yani trombüs geliştiğinden, olaya daha çok “Tromboflebit” denilmektedir. Trom-bofîebitte önce toplardamar iltihaplanır daha sonra ise pıhtı...
RAYNAULD HASTALIĞI VE FENOMENİ: Raynauld hastalığı, Özellikle parmaklardaki küçük atardamarların spazmı sonucu buralardaki derinin geçici olarak soluklaşması ve morarması {siyanoz ile özgünleşen nedeni bilinmeyen bir hastalıktır. Damarlardaki spazm daha çok...
ELEKTROKARDİOGRAM ve ELEKTROKARDİYOGRAFİ
ELEKTROKARDİYOGRAFİ Holter yöntemi de denen dinamik elektrokardiyografi (EKG) kalp çalışmasının bütün bir gün boyunca kaydedilmesini sağlamak üzere geliştirilmiş bir inceleme yöntemidir. Kayıt sırasında kişi normal günlük yaşamını sürdürür. Dinamik elektrokardiyografinin...
12
Yandex.Metrica