İlk Yardım

Yapay Solunum
YAPAY SOLUNUM: Yapay solunum doğal solunumun durduğu durumlarda mekanik yöntemlerle ciğerlere havanın girip çıkmasını sağlama işlemidir. Ortalama soluk: alıp verme hızı yetişkinlerde dakikada 16-17 kezdir. Çocuklarda bazen daha hızlı olmakla...
Şokta İlk Yardım
ŞOKTA İLK YARDIM: Hasta yatırılmalıdır. Ancak bu pozisyonda kan, en çok gerekli olduğu baş ve göğüs bölgesine bol miktarda gelebüir. Yatma pozisyonu, iç organlarda ya da başta yaralanma ya da...
Kanamada Damara Basınç Uygulama
KANAMADA DAMARA BASINÇ UYGULAMA: Çok acil durumlarda parmaklarla ya da elle, kanamayı besleyen damara alttaki kemiğe dayanacak biçimde basınç uygulanır. Böyle basınç uygulaması kanamayı bütünüyle durdurmasa da hızım azaltır. Damara...
Turnikenin Uygulaması
TURNİKENİN UYGULANMASI: 1 Parçayı turnikeyi uygulayacağınız yerin çevresinde ikikez dolayın ve bir düğüm atın. 2) Bu düğümün üzerine bir tahta parçası ya da benzeri bir şey yerleştirin ve üzerine iki...
Kalp Ve Solunumun Yeniden Canlandırılması
KALP VE SOLUNUMUN YENİDEN CANLANDIRILMASI: Kalp durmasında tansiyon “O”a iner, nabız alınmaz, nefes alınmaz, bilinç kaybolur, kalp sesleri alınmaz, göz bebekleri genişler ve gözlere ışık tutulduğunda gözbebekleri daralmaz. Solunumun durması...
Isının Koltukaltından Ölçülmesi
ISININ KOLTUKALTINDAN ÖLÇÜLMESİ Koltukaltmdan alman ısıya deri (ten) ısısı da denilebilir. Bu normal ağız ısısından biraz düşüktür (36.5°C). Bu nedenle vücut ısısı düzenli aralıklarla ölçülüp kaydediiiyorsa sürekli koltukaltmdan ölçülmelidir. Koltukaltı...
Termometre Kullanımı
ERMOMETRE KULLANIMI: Termometre(klinik termometresi) vücut ısısını ölçmede kullanılır. İnce camdan yapıldığı için korunmasına özen gösterilmelidir, kullanılmadığı zamanlar sıcaktan uzak tutulmalıdır. Ayrıca cıvalı ucu da her zaman temiz olmalıdır. Termometre vücut...
Kuduzun Tedavisi ve Önlemler
KUDUZUN TEDAVİSİ VE ÖNLEMLER: Tedavinin iki amacı vardır. Bunlardan ilki, ısırık bölgesindeki yaranın tedavi edilerek vücuda giren virüslerin sayısını olabildiğince azaltmaktır. İkincisi ise vücuttan uzaklaştınlamayan virüslerin etkinliklerinin önlenmesi amacıyla hastaya...
Kuduz Hastalığı
KUDUZ HASTALIĞI: Kuduz, merkezi sinir sisteminde ve özellikle de beyinde “Reybüz” (Rabies) adlı virüsle oluşan bir bulaşıcı hastalıktır. Kuduz bütün memeli hayvanlarda gelişebilen bir hastalıktır. En sık rastlanan bulaşma biçimi,...
Arı Sokması Belirtileri ve Tedavisi
ARI SOKMASI BELİRTİ VE TEDAVİSİ: Arının soktuğu bölgede aniden şiddetli bir yanma, kaşıntı ve ağrı gelişir. Bunlardan hemen sonra da bölgede şişlik, kızarıklık görülür. Bazı kişilerde an sokmasına karşı duyarlık...
Örümcükler ve Örümcüklerin Zehirlenmesi
ÖRÜMCEKLER VE ÖRÜMCEK ZEHİRLENMESİ: Yeryüzünde 1200 kadar örümcek türü bulunmaktadır. Bunların pek az bir bölümü insanlar için zehirleyici niteliktedir. Türkiye’de zehirli örümcekler konusunda yeterli bir çalışma henüz yapılamamıştır. Zehirli örümceklerin...
Yılanlar ve Yılan Sokması
YILANLAR VE YILAN SOKMASI: Dünyanın çeşitli coğrafi bölgelerinde yaklaşık 3500 çeşit yılan yaşamaktadır. Bunlardan yaklaşık 350 çeşidinin zehirli olduğu saptanmıştır. Ülkemizde her yıl kaç kişinin yılanlar tarafından sokulduğuna ve bunların...
Stafilokok Besin Zehirlenmesi
STAFİLOKOK BESİN ZEHİRLENMESİ: Stafilokok besin zehirlenmesi çok ani olarak başlayan, kısa sürede birden bire iyileşen ve stafilokok adlı bakterinin ürettikleri bağırsak zehirleriyle (enterotoksin) oluşan ağır bir besin zehirlenmesi tablosudur. Stafilokok...
Salmonella Besin Zehirlenmesi
Diğer adıyla Salmonella gastro-enteritleri, “Salmonella bakterileri” bulaşan besin maddelerinin içilip ve/veya yenmesiyle bu bakterilerin sindirim kanalına ulaşıp burada çoğalmaları sırasında oluşturdukları endotoksin ve enterotoksinlerin etkisiyle oluşup, genellikle ateş yükselmesi, bulantı,...
Gaz Zehirlenmesi
GAZ ZEHİRLENMESİ: Gaz zehirlenmesi yeterli oksijen bulundurmayan ya da karbonmonoksit ya da başka bir zehirli gaz içeren havayı solumak sonucu oluşur. Doğal oksitlenme olayı kimi zaman kıyılarda, sarnıçlarda, lağımlarda, silolarda...
Yandex.Metrica