İlaç Bilimi

Viagra
Bu sayfamızdaki bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu sayfada Viagra nedir Viagra’nın kullanımı ve yararları, Viagranın etkileri, güvenilirliği ve yanlış bilinenler hakkında çeşitli kaynaklardan derlenmiş bilgilerdir ve tavsiye amacı gütmemektedir. Kullanmayı...
Antibiyotikler
ANTİBİYOTİKLER: Antibiyotikler,mantar türünden organizmalardan elde edilen ve bakteriler, vb. organizmaların üremesini engelleyen maddelere verilen genel ad. Tıpta yalnızca, yan etkileri az olan antibiyotikler kullanılır. Yersiz ya da yetersiz antibiyotik kullanılması...
Organik Kimya
Organik kimya, en çok sayıda bileşik veren element olan karbonun (bilinen kimyasal bileşiklerin % 90′ından çoğu karbon içerir) bileşiklerini inceleyen kimya altdalı. Canlı organizmaların kimyası olan biyokimya da, karbon bileşiklerine...
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN ETKİLİ MADDELERİ: Merkezi sinir sisteminin ilaç biliminde önemli bir yeri vardır. Sinir hücreleri arasındaki haberleşme bu sistemde de bazı bileşikler yardımıyla olur. Bunlar: Asetilkolin, dopamin, noradrenalin, adrenalin,...
OTONOM SİNİR SİSTEMİNİN ETKİLİ MADDELERİ: 10 milyardan fazla sinir hücresi insanın sinir sistemini kurmaktadır. Bu sinir hücreleri gerek kendi aralarında gerekse de etkiledikleri dokulara, salgıladıkları bazı maddelerle haberleşmektedirler. “Sempatik” ve...
LOKAL ANESTEZtKLER: “Lokal Anestezikler”, uygulandıkları vücut bölgesinde sinir liflerinin duyu uyarılarını iletme yeteneklerini baskı altına alarak, o bölgede ağrı duygusunu ortadan kaldıran maddelerdir. Lokal anestezikler etkilerini yalnız uygulandıkları bölgede gösterirler....
GENEL ANESTEZİKLER: “Genel Anestezi” kişiye verilen birtakım ilaçların aracılığıyla bilincin geçici olarak kaldırılmasıyla birlikte ağrı duygusunun da vücutta yok edilmesidir. Lokal Anestezi’nin genel anesteziden ayrımı, lokal anestezi uygulanan kişinin yalnız...
ASPİRİN VE DİĞER SALİSİLATLAR: “Şahsilik Asit”, ağrı kesici, ateş düşürücü, iltihap giderici antiromatizmal ve idrar içinde “Ürik Asit” atılmasını sağlayan bir etkiye sahiptir. Şahsilik asitin kimyasal yönden üç değişik biçimi...
RİFAMPİSİN: fampisin tüberküloz tedavisinde kullanılan antibiyotiklerden biridir .Rifampi-sin sindirim kanalından kolayca emilir ve vücuttan çoğunlukla safra içinde atılır. Bu antibiyotik, bakterilerin üremelerini durdurucu bir etkiye sahiptir, yani “Bakteriostatik”dir. Karaciğer bozuklukları,...
LİNKOMİSİN: Linkomisinin geniş bir anti-bakteriyel etki spektrumu vardır. Ağız yoluyla veya kas ve damar içine zerk yoluyla kullanılabilir. Linkomisin kemiklere ve merkezi sinir sistemine kolaylıkla İşler. Bazen kanlı ve mukuslu...
KLORAMFENİKOL: Kloramfenikol, geniş antibakteriyel spektruma sahip olan ve bakterilerin çoğalmasını durduran yani “Bakteriostatik” bir antibiyotiktir. “Tifo” hastalığının tedavisinde kullanılan en gözde ilaçtır. Kloramfenikol sindirim kanalından çok iyi emilir. Damar içine...
TETRASİKIJNLER:Tetrasiklin grubu antibiyotikler arasında en çok kullanılanlar “Tetrasik-lin”, “Klorotetrasiklin” ve “Oksitetrasiklin”dir. Tetrasiklinler, bakterilerin üremesini durdurucu yani “Bakteriostatik” etkiye sahiptirler. Bağırsaklarda hızla emilirler ve geniş bir antibakteri-yel etki gösterirler. Bağırsaklardan hızla...
GENTAMİSİN: Gentamisin de bakteri öldürücü etkiye sahip aminoglikozid yapısında bir antibiyotiktir. Birçok antibiyotiğe karşı direnç geliştirmiş olan bakterilerin çoğu gentamisine karşı duyarlıklarını korurlar. Bu da gentamisinin çok önemli ve yararlı...
KANAMİSİN: Kanamisin de aminoglikozid yapısındaki antibiyotiklerden biridir. Etkili bir antibiyotik olmasına karşın, zehirli etkisi azdır. Kas içine zerk edilebileceği gibi ağız yoluyla da verilir. Fakat bu son yolda emilim iyi...
NEOMÎSÎN: Neomisin de aminoglikozid yapısındaki bir antibiyotik olarak bakteri öldürücü (Bakterisid) için de geçerlidir. Neomisin çok etkili bir antibiyotik olmasına karşılık klinik kullanımı yeterince geniş değildir. Çünkü vücut içine verilemeyecek...
12
Yandex.Metrica