Hücre

Bakteriler
BAKTERİ NEDİR? Bakteriler 0,2-2 mikron büyüklüğünde mikroorganizmalardır (1 mikron = 10″6 m.). Bakterilerin sitoplazması “Sitoplazma zarı” denilen bir zar içinde bulunur. Bakterilerin hücre yapıları insan hücrelerinden farklıdır. Bakterilerin sahip oldukları...
Mitoz ve Mayoz Bölünme
MİTOZ BÖLÜNME NEDİR? Bu bölünmeyi denet­leyen mekanizma henüz tam anlamıyla bilinme­mektedir. Fakat en güçlü olasılık hacim-yüzey ilişkisidir. Bir hücre büyürken hacmi, yüzey alanından daha hızlı büyür. Büyüme sırasında yüzey alanı...
RİBOZOM NEDİR? Yaklaşık 100-200 Angstrom papında, Ribonükleikasit ve proteinlerden oluşan hücre organelleridir. Bu organeller biyolojik organizmaların tümünde bulunan evrensel birer komponenttirler. Hücre içi görevlerinin başında yaşam aktivitesi ve yapı elemanları...
Deri
Özelleşmiş bölümleri (kıllar ve tırnaklar) ile birlikte insan vücudunu saran duyarlı, esnek, koruyucu, su geçirmez bir örtü oluşturan doku. Erişkinlerde tüm derinin ağırlığı 2,75 kg. kadardır ve 1,7 m2 yeri...
Alerjik Tepkiler
ALERJİK TEPKİLER NELERDİR? Nedenleri son derece çeşitli olan alerjik tepkiler, gerekli önlemlerin alınmasıyla sorun olmaktan çıkarılabilir. Önemsenmediği durumlarda bu tepkilerin hastanın yaşamını tehlikeye sokacak ölçüde ağır sonuçlar iMBh doğurabileceği unutulmamalıdır.Vücudun...
Proteinler ve Protein Yapısı
Hücre içerisinde bol olarak bulunan ve hücrenin kuru ağırlığının % 50’sini oluşturan organik moleküler proteinlerdir. Tümünde karbon, hidrojen, azot ve oksijen bulunur. Pek çoğunda da kükürt bulunur. Bazı proteinlerin yapılarındaysa...
Kromozomlar
KROMOZOM NEDİR? Kromozomlar, canlılarda kalıtımsal bilgiyi taşıyan molekülleri içeren yapıları belirten terim. Bakterilerde kromozom bulunmaz; daha yalın yapılı DNA molekülü sitoplazmada yer alır. Gelişmiş organizmaların aşağı yukarı tümündeyse, DNA hücre...
Rna
RNA Nedir? RNA’lar hücre çekirdeğinde entez edilirler. Hücre RNA’sının  % 5-% 10′unu  oluşturan m-RNA, düz ve şerit biçimindedir, çekirdekteki DNA’dan aldıkları kalıtsal emirleri, daha doğrusu kalıtsal bilgileri sitoplazmadaki ribozomlara götürürler....
Parazitler
Parazit sözcüğü, Yunanca para (yanında) ve sitos (besin) sözcüklerinden türemiştir. Para­zit, başka bir canlıda ona zarar vererek yaşayan canlı anlamına gelmektedir. Parazitler böylece besinlerini sağlar ve korunurlar. Parazitin üzerinde yaşadığı...
ZEMİN MADDESİ: Zemin maddesi, bağ dokusu lifleriyle hücreleri arasında kalan uzayı dolduran bir maddedir. Bu maddenin başlıca öğesi şudur: Bundan başka karbonhidratlar, proteinler ve inorganik iyonlar bakımından da zengindirler. Zemin...
RETİKULİN LİFLERİ: Bu lifler daha çok dalak ve lenf düğümleri gibi retikuloendotelyal sisteme ait organların yapısında yer alır. Bu organların içinde adeta üç boyutlu bir ağ gibi dağılarak, bu organların...
ELASTİN LİFLERİ: Bu lifler de protein yapısındadırlar, sayı ve kalınlıkları kollagen liflerden daha azdır ve sarı renktedirler. Asit ve baz yapıdaki eriticilere ve suda kaynatmaya dirençli, fakat “Elastaz” denilen enzime...
KOLLAGEN LİFLER: Kollagen lifleri, proteiı yapısmdadırlar ve bir halat gibi daha ince lifçiklerden oluşmuşlardır. Fibril denilen bu İdoe lifçikler “fibriller arası sement” denilen we mukoprotein yapısında olan bir maddeyle birbir­lerine...
MAST HÜCRELERİ: Bunlar genellikle yuvarlak ve sitoplazmalarmda “Granül” denilen çok sayıda küçük kesecikler bulunan hücrelerdir, Bu kesecikler mast hücrelerinde sentez edilen bazı maddelerle doludur. İltihap, allerji ve aşırı duyarlılık olaylarında...
PLAZMOSİTLER VE LENFOSİTLER: Lenfo­sitleri ve plazmositleri, kan ve bağışıklık sistemi bölümlerinde ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Burada yalnız şu kısa bilgileri ileteceğiz. Normal koşullarda bağ dokusu az sayıda lenfosit ve plazmosit içerir, iltihabi...
Yandex.Metrica