Hormon

Aşırı Terleme
Aşırı Terleme Terleme her ne kadar kişiyi rahatsız etse de, insan sağlığı için faydalı olan fizyolojik bir olaydır. Terleme sayesinde vücut ısınız ve vücudunuzdaki su ile tuz dengesi ayarlanır. Bu...
Şeker Hastalığı Belirtileri
ŞEKER HASTALIĞI NEDİR Şeker hastalığı, pankreasın yeterince insülin hormonu salgılamamasından kaynaklanan hastalık. Şekelerin hücre içine sokulmasıyla görevli olan insülinin eksikliği, kan şeker düzeyinin yükselmesine ve idrarda şeker bulunmasına  neden olur....
Kalori
Kalori, 1 gr suyun sıcaklığını 1°C artırmak için gerekli enerji miktarı olarak tanımlanan enerji birimi. 1 000 kaloriye eşit olan, besinlerin enerji değerini belirlemekte kullanılan kilokalori ya da büyük ,...
Nişasta
Nişasta, bitkilerin başlıca besin depolama bileşiği. Nişasta katışıksız bir madde değil, her ikisi de karbonhidratların polisakkaritler grubundan iki bileşimin karışımıdır. Amitoz denilen birinci maddenin içerdiği 250-300 glikoz altbirimi, sağa doğru...
Hipotiroidizm
ÖZET: Hipotiroidizm erişkinlerde görülen tiroksin hormonu azlığıdır. Hastalığın kendine özgü belirtileri vardır. Bu belirtiler tiroksin hormonunun bulunmayışı ya da azlığından kaynaklanmaktadır. Hastalığın çeşitli nedenleri vardır, örneğin tiroksin fazlalığı (hipertiroidi) gösteren...
Genotip
GENOTİP Herhangi bir organizmanın genlerinin tamamına genotip adı verilir. Bir insanın kromozomlarındaki genlerin tümü, o insanın kalıtsal tipini yani genotipini oluşturur. Bu genlerin bir kısmı kendi varlığını belli eder bu...
Proteinler ve Protein Yapısı
Hücre içerisinde bol olarak bulunan ve hücrenin kuru ağırlığının % 50’sini oluşturan organik moleküler proteinlerdir. Tümünde karbon, hidrojen, azot ve oksijen bulunur. Pek çoğunda da kükürt bulunur. Bazı proteinlerin yapılarındaysa...
Büyüme Hormonu
BÜYÜME HORMONU: Büyüme hormonu, bir insanın bütün hücrelerine etki edip büyümeyi hızlandırır. Büyümesi artık durmuş olan bir insanda yalnız büyüme yeteneğini henüz kaybetmemiş olan dokuları etkileyip onların büyümesine neden olur....
PARAT HORMON ETKİLERİ: Parat hormon (PTH) yaşam için gerekli bir hormondur. Bu hormon vücuttaki kalsiyum ve fosfat metabolizması üzerine etkilidir. Bağırsaklar, böbrekler ve kemik dokusu parat hormonla ilişki içindedir. Bağırsaklar...
Böbreküstü Bezinden Salgılanan Cinsiyet Hormonları
BÖBREKÜSTÜ BEZİNDEN SALGILANAN CİNSİYET HORMONLARLARI Bilindiği gibi böbrekUstü bezi korteks bölümünün, zona retikularis tabakasından gerek kadınlaştırıcı gerekse erkekleştirici (androjenik) hormonlar salgılanmaktadır. Yani her erkek organizmasında bir miktar kadınlaştırıcı, her...
Pimer Parathormon Fazlalığı (Hiperparatiroidizm)
PİMER PARATHORMON FAZLALIĞI (Hiperparatiroidizm): Primer hiperparatiroidizme yol açan neden henüz bilinmemektedir. Hastaların yaklaşık % 85′inde parathormon bezlerinden biri adenom denen selim tümör olarak büyümüştür. Az sayıda vakada da parathormon bezlerinden...
Susama
SUSAMA Susama duygusu duyusal sinir uçlarının uyarılmasına bağlıdır ve bu uyarılmanın oluşum sürecini açıklamaya yönelik birçok varsayım tartışılmaktadır. Bir açıklamaya göre susama yutak mukoza örtüsünün kurumasına bağlıdır. Bu varsayım organizmanın...
Hipofizden salgılanan ve peptit yapıda bir hormon olan prolaktinin hayvanlarda 85′e yakın ayrı etkileri bilinmektedir. İnsanda bilinen fizyolojik işlevi süt oluşmasıyla ilgilidir. Erkekteki fizyolojik rolü henüz açıklık kazanmamıştır, PROLAKTiN –...
İLAÇ KAYNAKLARI: İlaçların içindeki etkili maddelere “Drug” denir. Ancak toplumumuzda ilaç denildiğinde akla etkili maddenin kendisi gelir. Bu geleneği biz de sürdürüp ilaç deyimini kullanacağız. Günümüzde kullanılan ilaçlar, birbirinden değişik...
ŞEKER HASTALIĞI KOMPLİKASYONLARI: Şeker hastalarında damarsal bozukluklara ve bunlardan kaynaklanan belirtilere sık ve genel ortalamaya göre daha erken rastlanır. Büyük damarlarda gelişen damar sertliği (Arterioskle-roz) klasik bir damar sertliği tablosunun...
Yandex.Metrica