Solunum Sistemi ve Hastalıkları

Verem – Tüberküloz
Eski çağlarda veremle ilgili bilgile­re rastlanmaktadır. Verem M.Ö. 3000 yı­lından Snce Çin’de biliniyordu. Çinliler hastanın nabzına bakarak hastalığın gi­dişinin nasıl olacağına karar veriyorlar­dı. Eski Yunan’da Knidoslu Euryphron veremli hastanın bir...
Nefes Darlığı
Nefes Darlığı Nedir Neden Olur? Nefes darlığı her türlü solunum güçlüğünü anlatmak için kullanılan bir terimdir. Hasta genellikle yardımcı solunum kasları aracılığıyla soluk alıp verir ve hava açlığı denen bir...
Atelektazi
Atelektazi Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Atelektazi, çeşitli nedenlere bağlı olarak akciğerlerdeki hava keseciklerinin adeta bir balon gibi sönüp içlerindeki havayı kaybetmeleri olayıdır. Bu olay akciğerin küçük bir bölgesini tutabileceği gibi...
Öksürük
ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR? ÖKSÜRÜK SEBEPLERİ NELERDİR? Öksürük solunum yolu hastalıklarında en sık görülen belirtilerden biridir. Solunum yollarına giren yabancı cisimleri ya da içeride oluşan bronş salgısı, balgam, kan gibi patolojik...
Akciğer Apsesi
AKCİĞER APSESİ: Akciğerde herhangi bir bölgede gelişen bir iltihabın o bölgedeki akciğer dokusunu öldürmesi sonucu akciğer apsesi oluşur. Apsenin çevresindeki akciğer dokusunda iltihap alam, başka bir anlatımla pnömoni alanı bulunur....
Bronşit
BRONŞİT: Akut bronşit, trakea (nefes borusu) ve bronşların ani bir iltihaplanma olayıdır. Hastalık genellikle kış aylarında ortaya çıkar. Bu aylarda üst solunum yollarında, örneğin burun veya gırtlakta gelişen bir virâl...
PNÖMOTORAKS: Akciğer zarları arasındaki boşluğa (plevra boşluğuna) hava birikmesi olayına pnömotoraks denilmektedir. Pnömotoraks çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Bir yanıyla bronşa açılmış olan bir akciğer apsesi veya kaverni diğer yanıyla...
PLÖREZİ: Akciğer zarlarının (plevra) çeşitli nedenlere bağlı olarak iltihaplanması olayına plörezi denilmektedir. İltihabı yaratan etkenler ya doğrudan doğruya akciğerlerden gelirler, yani akciğerdeki bir iltihabi olay zarlara kadar ulaşır. İltihap etkeni...
AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ: Bütün kanserlerde olduğu gibi erken teşhis akciğer kanserinde de hayat kurtarıcıdır. Hastalığın yayılma durumuna, akciğerde yerleştiği bölgeye ve hastanın genel durumuna göre tedavinin şekli kararlaştırılır. Cerrahi, ışm...
SİGARA ALIŞKANLIĞINDAN ETKİLENEN HASTALIKLAR: Akciğer kanseri: Sigara içenlerin, içmeyenlere oranla akciğer kanserine yakalanma olasılıkları 20 kat daha fazladır. Sigaraya ne kadar erken başlanırsa, her gün içilen sigara sayısı ne kadar...
SİGARA VE İNSAN SAĞLIĞI: Sigara alışkanlığı toplum sağlığını tehdit eden önemli sorunlardan biridir. Kişinin sigaraya başlaması ve bunu biralışkanhkbiçiminde sürdürmesi, çeşitli psikolojik etkenlere bağlıdır. Sigara alışkanlığı her ne kadar kişiden...
HAVA KİRLİLİĞİ: Sanayileşme, toplumların refah düzeylerini hızla yükseltirken beraberinde yeni sorunlar da getirmektedir. Bu sorunların en önemlilerinden biri de kuşkusuz çevre kirliliği ve bunun bir parçası olan hava kirliliğidir. Doğa...
BERİLYOZİS: Berilyum maddesini içeren tozların veya dumanların solunmasıyla ortaya çıkan bir pnömokonyozdur. Uzay endüstrisinin, elektronik endüstrisinin, seramik endüstrisinin bazı dallarında çalışan işçi ve mühendislerin beriliozis ( berilyozis ) riskleri yüksektir....
ASBESTOZİS: Asbestozis, asbest tozlarının akciğerlerde neden olduğu bir pnömokonyoz çeşididir. Kirli kent havasında, bazı maden ocaklarında ve asbest maddesinin kullanıldığı iş yerlerinde asbest tozlarının havada bulunduğu düşünülmektedir. Özellikle tersane işçilerinde...
SİLİKOZİS: Silikozis, taş ocağı, tünel ve diğer maden işçilerinin silisyum tozlarını uzunca bir süre solumaları sonucu gelişen bir pnömokon-yozdur. Silisyum akciğerler için çok tahriş edici bir maddedir. Bunun sonucu akciğerlerde...
Yandex.Metrica