Ruhsal Hastalıklar – Sinir Hastalıkları

Parkinson Hastalığı
PARKİNSON HASTALIĞI HAKKINDA Parkinson hastalığı görece yavaş, ritmik bir titremeyle kendini belli eder. Titremeyle birlikte ekstrapiramidal sis­teme bağlı kaslarda katılaşma, istemli hareketlerde yavaşlama ve konuşma güçlüğü görülür KALITIM ETKENİ Hastaların...
Pikosomatik Hastalıklar
Pikosomatik hastalıklar, nedeni ya da şiddeti ruhsal ve duygusal etmenlere bağlı bedensel hastalıkları belirten terim. Astım, egzama, mide ülseri gibi hastalıkların bir ölçüde ruhsal gerilim ve korkuların etkisiyle oluştuğu kabul...
Psikoz
Psikoz hastaların yanlış saplantı ve kuruntulara kapılmalarıyla, gerçekle ilişkisi bulunmayan sesler duymaları ya da hayaller görmeleriyle yansıyan ciddi akıl ve ruh hastalıklarını belirten genel terim. Düşünce ve mantıktan uzak bu...
Bozuk Psikoloji Nelere Mal Oluyor
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre herhangi bir sebepten dolayı hastaneye başvuran 4 hastadan 1 inin şikayetlerinin kaynağının psikolojik olduğu görülüyor. Peki biz şikayetimizin fiziksel yada psikolojik olduğunu nasıl anlayabiliriz? Stres...
ROMATOİT ARTRİT
ROMATOÎT ARTRİT Kronik ve ilerleyici bir gidişi olan rom&toit artrit bütün vücudu ilgilendi­ren bir hastalıktır. Bütün organlarda bu­lunan bağdokusunun iltihaplanmasına bağlı olarak gelişen bu hastalıkta en açık belirtiler eklem düzeyindedir....
Bunaltının çocuk ve erişkinlerde görülen biçimleri farklı mıdır? Erişkinlerde bunaltı ve bunaltı nev­rozu belirtilerini tanımak görece da­ha kolaydır. Eri’şkinde kişilik geliş­mesi tamamlanmış olduğundan, “olağan” dışı sapmaları ayırt etmek zor değildir....
Bunaltı ile korku arasında ne fark vardır? Bunaltı kişinin yaklaştığına inandı­ğı, ama tanımadığı bir tehlike karşı­sındaki duygusal gerginliğidir. Kor­ku ise gerçek bir tehlikeye karşı ve­rilen duygusal yanıttır.
Panik ya da büyük korku nöbetle­ri bunaltı belirtisi midir? Panik nöbeti bunaltının en ağır biçi­midir. Ölüm ve delirme korkusunun yanı sıra genellikle nefes darlığı, çarpıntı, aşırı terleme, bütün vücutta felç...
Gerginlik (stres) ne zaman ortaya çıkar? Gerginlik, organizmanın yeniliklere uyum göstermesinin gerektiği ya da ruhsal-bedeıısel dengeyi bozabile­cek bedensel ve duygusal gerilimle­rin sürekli etkisinde kaldığı durum­larda gelişir.
BUNALTI NEVROZU Bunaltı (anksiyete) terimi psikiyatri­de çoğu kez kavram karışıklığına yol açacak biçimde kullanılır. Bunun başlı­ca nedeni bu terimin herkesin paylaştığı kesin bir tanımının olmamasıdır. Bunaltı dış dünyadaki gerçeklerden kaynaklanmayan...
Duygusal gerginlikler. Bazı kişilik özellikleri ve ruhsal zedelenmelerle bronşiyal astımın doğuşu arasındaki ilişki halen tam olarak aydmlatılamamış-tır. Ama çocukluk çağında başlayanlar başta olmak üzere nöbetlerin hiç değil­se yansının altında ruhsal...
Astımın ruhsal boyutu Astım krizinin ortaya çıkmasında ruhsal etkenlerin rolü artık kabul edilmiştir. Ama alerjik görüntülerle kişilik özellikleri arasındaki ilişki günümüzde de aydınlatılamamıştır. Bu alanda yapılmış bazı çalışmalar histerik ve...
Yandex.Metrica