Meme ve Hastalıkları

MEME HASTALIKLARI:Meme hastalıkların; 1 Meme anomalileri 2) Meme iltihapları 3} Yağ nekrozu 4) Galaktosel 5) Hormonal dengesizliklerden kaynaklanan meme hastalıkları 6) Tümörler olmak üzere altı grupta toplama olanağı vardır.
İLERİ ARAŞTIRMA VE TEŞHİS YÖNTEMLERİ
İLERİ ARAŞTIRMA VE TEŞHİS YÖNTEMLERİ: Bu ‘teşhis ve araştırma yöntemleri doktorlar tarafından uygulanır. 1) Transillunıinasyon: Karanlık bir odada memeye güçlü ve parlak bir ışık verilir. Kistin bulunduğu kütleler yarı saydam...
EMENİN DOKUNMA DUYUSU İLE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (PALPASYON): Kadınlar kendi memelerini parmaklarıyla da kolayca yoklayabilirler. Bunun için de belden yukarısının bütünüyle çıplak olması gerekmektedir. Memelerini yoklayacak olan kadın, sırtüstü yatağa uzanmalıdır....
MEMELERİN GÖRME DUYUSU İLE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
MEMELERİN GÖRME DUYUSU İLE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: Memenin gözden geçirilmesine başlamadan önce belden yukarısı bütünüyle çıplak olmalı ve vücudun bu bölümünü gösterebilecek büyüklükte bir ayna bulunmalıdır. Ayna karşısında bir tabure ya...
MEMENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ:Bilindiği gibi memede Hem iyi (selim), hem de kötü (habis) özellikte türlü hastahklar ortaya çıkmaktadır. Her kadının, memesinde oluşabilecek bu tür değişikliklere karşı uyanık olması gerekir. Bu uyanıklık,...
MEMENİN ESTETİK ÖZELLİĞİ: Genç kızların ve kadınların pek çoğunda yakınmalara yol açan meme sorunlarından biri de memelerin büyüklüğü ya da küçüklüğüdür. Kız çocuklarında genellikle 9-10 yaşları sırasında memelerde bir gelişme...
LAKTASYONUN KESİLMESİ: Bazen anne ya da bebek açısından emzirme sakıncalı olabilir. Böyle durumlarda annenin süt salgılaması önlenmelidir. Bebek açısından; bebeğin ölü doğması ya da emzirme döneminde ölmesi, bebekte emmeyi engelleyen...
EMZİRME (LAKTASYON): Gebelik boyunca, hormonal etkilerle gelişen meme bezleri doğumdan sonra ilk 2-3 gün içinde süt yapmaya ve salgılamaya başlar. Bu olay tıpta laktasyon adını alır. Memenin doğumdan sonra ilk...
MEMENİN PERİYODİK DEĞİŞİMLERİ: Kadınlarda doğurganlık (üretgenlik) dönemi boyunca, adet devrine paralel olarak memelerde her ay yinelenen değişiklikler görülür. Daha sonraki bölümde görüleceği gibi normal bir adet devrinin ilk yarısında östrojen...
MEMENİN LENF DAMARLARI: Memenin lenf damarları çok Önemlidir. Çünkü memenin gerek iltihapları gerekse tümöral hastalıkları, lenf damarlarını etkileyerek bazı belirtilerin ortaya çıkmasına neden olurlar. Memeyi beş bölgeye ayırabiliriz. Bunun için...
MEMENİN KAN DAMARLARI VE SİNİRLERİ: Memenin atardamarları “aksiller arterin” toraks dallarından, “intertorasik” ve “interkos-tal” arterlerden gelir. Memenin toplardamarları ise “aksiller vena”ya ve “iç toraks venası”na dökülürler. Memeler sinirlerini...
MEMENİN MADDE YAPISI: Meme dokusu başlıca üç öğeden oluşmuştur. Bunlar; bez kanalcıkları, lifli bağ dokusu ve yağ dokusudur. Bu üç öğe kadının değişik dönemlerinde değişik organlarda bulunurlar. Çünkü memeler, kadının...
12
Yandex.Metrica