Meme ve Hastalıkları

Meme Kanseri
Bugüne kadar sürdürülen yoğun ve çok sayıdaki çalışmalara karşın, bütün öteki kanserlerde olduğu gibi meme kanserinin de kesin nedeni ortaya konulamamıştır. Ama yine de sürdürülen çalışmalar, meme kanseriyle ilgili bulunan...
Meme Yapısı
MEME YAPISI: Memeler, vücudun ön tarafında göğüs bölümünün Önünde, iki yanda simetrik duran ve epidermisten kaynaklanan organlardır. Erkeklerde olağan durumlarda yaşam boyunca gelişmeyen memeler, kadınlarda yaşamın değişik dönemlerinde büyüklük, biçim...
Meme Tümörleri
Gelişmiş ülkelerde kadınlarda en sık görülen tümör türüdür; ABD’de kadınlarda görülen tümörlerin yüzde 27’sini oluşturur. Genel olarak ka­dınlarda rastlanan 100 tümörün 18′i me­mede görülür. Batı Avrupa’da her 13 ka­dından birinde...
VENÜS TÜMSEĞİ MONS PUBİS – MONS VENERİS: Venüs tümseği, büyük dudakların önde birleşmeleriyle “oluşan ve iskelette “Simfiz pubis” adlı iki leğen (koksa) kemiğinin birbirine eklemleştiği bölgenin üstüne rastlayan bir deri...
MEME SARKOMU: Memenin yağ, damar, kas hücresi gibi epitel kaynaklı olmayan tümörlerine “meme sarkomu” denir. Memenin habis tümörlerinin yalnız % 2′lik bölümü sarkomdur. Memede kitle, deride ülser yarası ve buradan...
İNTRADUKTAL PAPİ1OM: Memenin iyi huylu tümörlerinin % 15′ini intraduktal papilom-lar oluşturur. Süt kanallarının duvarından kanal içine doğru çoğalmış ve bir ya da birkaç kabartı yapmış olan epitel hücrelerinden oluşurlar. Bu...
FİBROADENOM: Memenin iyi huylu tümörlerinin yaklaşık % 80′ini fibroadenomlar oluşturur. 30 yaşın altındaki kadınlarda daha sık görülür. Bu yaştan sonra görülme sıklığı gitgide azalır ve yaş dönümü (menopoz) sonrasında hemen...
FİBROKİSTİK HASTALIK: Fibrokistik hastalık kadınların memesinde en sık rastlanan hastalıkların başında gelir. Yaş dönümü (menopoz) öncesi kadınların yaklaşık % 20’sinde bu hastalığı görme olanağı vardır. Fibrokistik hastalık, iyi huylu ...
JİNEKOMASTİ: Erkeklerde memelerin büyümesi ve bazı olaylardaysa süt salgılaması olayına jinekomasti denir. Bazı erkeklerde buluğ çağında memelerin büyüdüğü görülür. Bu tip jinekomasti doğal karşılanır, geçicidir ve kesin nedeni bilinmemektedir. Yetişkin...
HORMONAL DENGESİZLİKLERDEN KAYNAKLANAN MEME HASTALIKLARI: Bu başlık altında “jinekomasti” ve “fibrokistik hastalık” incelenecektir.
GLAKTOSEL: Emzirme döneminde, tıkanan bir süt kanalında tıkanıklığın gerisinde süt salgısının birikmesiyle ortaya çıkan bir kist olayıdır. Bölge önceleri ağrılıyken sonraları ağrı ortadan kalkar. Kistin içinde peynir koyuluğunda bir birikinti...
YAĞ NEKROZU: Vurma ya da çarpma gibi memeye gelen dış etki sonucunda meme yağ dokusu, hücrelerinin bölgesel olarak ölmeleri olayıdır. Ölen hücrelerden arta kalan yağ, iltihaba neden olur. Zamanla bölgede...
MEME İLTİHAPLARI (MASTİT): 1) Loğusalık döneminde görülen meme iltihapları (puerperal mastit, loğusalık mastiti): Meme verme sırasında yani emzirme döneminde, meme başında oluşan çatlaklar mikroplar için bir giriş kapısıdır. Bu nedenle...
MEME BAŞI ÇATLAKLARI: Emziren annelerde sıklıkla görülebilen ve anneye ağrı veren bir durumdur. Bebeğin emme gücü zamanla meme başında çatlaklara neden olabilir. Meme başının çatlamasında asıl önemli sorun, bu çatlaklardan...
MEME ANOMALİLERİ: 1) Politeli: Memeden kasığa kadar uzanan bir çizgi üstünde fazladan bir ya da birkaç meme başının bulunması, 2) Polimasti: Kasığa kadar uzanan çizgi üzerinde bir ya da daha...
12
Yandex.Metrica