Kemik ve Eklem Hastalıkları

Kol Ağrısı
Kol Ağrısı Nedenleri En sık ağrıyla karşılaştığımız bölge kollarımızdır. Bu şikayet genellikle düşme veya çarpma sonucu oluşur. Lakin kol ağrılarının nedeni altta yatan başka bir rahatsızlıktan da kaynaklandığı görülmektedir. Kolunuz...
Eklem İltihabı Nedir? Eklem İltihabı Hakkında Kısaca Özet Bilgi Romatizmal ateşin bir diğer bulgusu da eklemlerin iltihaplanmasıdır. Eklemler şişmiş, ağrılı, kızarık ve sıcaktır. Daha çok büyük eklemler tutulursa da, bu...
Eritromelalji
Eritromelalji Hastalığı Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Eritromelalji, erkeklerle kadınları eşit oranda etkileyen ender bir hastalıktır. Primer Trombositoz olarak da bilinir. Genellikle orta yaşta çıkar, ama öbür yaş gruplarında da görülebilir....
Romatizma
Romatizma Nedir? Romatizma Hakkında Kısaca Özet Bilgi Romatizma, kesin bir anlamı bulunmayan, eklemlerde ya da sinirlerde çoğunlukla biçim bozukluklarının eşlik ettiği ağrılarla yansıyan çeşitli hastalıklar için kullanılan tıp terimi. Romatizma...
Kemik Tümörleri
KEMİK TÜMÖRLERİ Kemik dokusundan kaynaklanan bi­rincil iskelet tümörleri bütün tümörler gibi iyi ya da kötü huylu olabilir; ikincil tümörler ise başka organ ve dokulardaki .tümörlerin yayılması sonucu gelişir. Kötü huylu...
Osteoporoz
Kemik dokusu yoğunlu­ğunun azalması sonucunda iskelet siste­minin mekanik direncinin düşmesi ve buna bağlı olarak kırıklara eğilimin art­ması olarak tanımlanabilir. Yüksek tan­siyon gibi osteoporoz da bir hastalık değildir; yaşın ilerlemesiyle birlikte...
Raşitizm
RAŞİTİZM Eskiden savaşlardan hemen sonraki yıllarda soluk yüzlü, kırılgan görünüm­lü, çarpık, deforme bacaklı, küçük ve öne dpğru çıkık göğüslü çocuklar görü­lürdü. Bunlar raşitik yani çocuklukları­nın ilk yıllarında raşitizme yakalanan ve...
Polisitemi
Kanda çok aşırı sayıda alyuvarlar bulunması. Yüzün, ve deride aşırı kızarıklık, kaşıntılara ve Tromboz eğilimine yol açar. Bazı tümörlere ya da uzun süren hipoksi durumuna (akciğer hastalıkları) eşlik edebilir. Başka...
ROMATOİT ARTRİT
ROMATOÎT ARTRİT Kronik ve ilerleyici bir gidişi olan rom&toit artrit bütün vücudu ilgilendi­ren bir hastalıktır. Bütün organlarda bu­lunan bağdokusunun iltihaplanmasına bağlı olarak gelişen bu hastalıkta en açık belirtiler eklem düzeyindedir....
Paget hastalığı ya da mikrobik ol­mayan “biçim bozucu kemik iltihabı” anlamına gelen adıyla osteitis defor-mans, kronik bir kemik hastalığıdır. Kemfk dokusunda dönüşümlü olarak yıkım ve yapım evreleriyle ilerler. Bu süreç...
Sırt Ağrısı
Genel Bilgi Öncelikle “sırt” terimiyle tanımlanan bölgenin sınırları iyi bilinme­lidir. Omurga boyun, sırt ve bel olarak üç bölgeye ayrılır. Sırt böl­gesi, kaburgalar tarafından önemli ölçüde hareketsiz tutulduğundan serttir. Sırt ağrısı...
LUMBAGO VE DİSK FITIĞI Erişkinlerin pek çoğunda sık sık kol ya da bacaklara yayılan boyun ve bel ağrıları görülür. Bu ağrıların çoğu omurlar arası disklerin bir ya da birka­çında ortaya...
KÜREK KEMİĞİ – ÜST KOL KEMİĞİ PERİARTRİTİ Omuz insan vücudunun en hareketli eklemidir. Omuz hareketlerinin çeşitlili­ğini kürek kemiği-üst kol kemiği ekle-miyle birlikte bir dizi eklemin birlikte çalışması sağlar. Bu eklemler...
ARTROZ Artroz, bir ya da birden çok eklemde görülen ve eklemi saran kıkırdakdoku-sunda özgün doku yıkımı yapan kronik bir hastalıktır. Hastalık, eklemdeki ke­miklere de zarar verir. Artroz kısaca ek­lem yıpranması...
Ankilozan spondilit birbirine komşu omurların alt ve üst çıkıntılarında gelişir. Daha çok sırt-bel ve daha ender olarak boyun-sırt geçişlerindeki omurların eklemlerinde başlar; bu bölgelerden üst ve alt yönlere doğru yayılır....
Yandex.Metrica