Karaciğer Hastalıkları

Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer Yetmezliği Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Karaciğerin işlevlerinin bir bölümü­nü ya da tamamını yerine getirememe­sinden kaynaklanan bozukluklara çok sık rastlanır. Karaciğer işlevlerinin çok­luğu ve çeşitliliği düşünülürse bunlar­dan bir ya da...
Sarılık
SARILIK KISACA ÖZET BİLGİ Sarılık, alyuvarların aşırı oranda yıkımı, bir karaciğer hastalığı ya da safra akışının tıkanması sonucu, derinin ve dokuların sarı renk alması. Sarı rengin nedeni, alyuvarlardaki hemoglobinin yıkımıyla...
Siroz
Viral hepatit kadar yaygın olmamasına karşın, karaciğer hastalığı denince akla siroz gelir. Çünkü siroz hem karaciğer hastalığıdır, hem de iyileşme yerine kronikleşmeye yönelen
Karaciğer Koması
Ağır karaciğer hastalıklarında gelişen bilinç bozuklukları, sinir sistemi bozuklukları, elektroansefalografi bozuklukları ve ince bir titreme ile özelleşen bir belirtiler karışımıdır. Karaciğer komasına yol açan en önemli faktörün kanda artmış olan...
Amipli Dizanteri
Yalnız tropikal ülkelerde görülen K öbür dizanterilerden farklı olarak amipli dizanteri ılıman iklim kuşağında daha yaygmdır. Temelde hemen her yere uyum sağlayabilen özellikte bir hasta­lıktır. Petersburglu F. Losch’un 1875′te bu...
KARACİĞER TÜMÖRLERİ Kendini yenileme gücü bakımından dikkate değer bir organ olmakla birlik­te, karaciğerde gerek iyi, gerek kötü huylu birincil tümörlere seyrek rastla­nır. Buna karşılık başka organlardan sıçrama yoluyla gelişen tümörler...
Karaciğer dokusunun düğümcükler yaparak kendini yenilemesi çok yavaş­lamış ya da durmuştur. Bu gelişme şid­detlenen sanlık ve karaciğer komasının habercisidir; uzun ya da kısa dönemde (genellikle birkaç ay içinde) ölümle so­nuçlanabilir....
Karaciğerde çeşitli nedenlerle oluşan yaygın doku ölümüdür. Akut karaciğer yetmezliğine yol açar. Genellikle kara­ciğer komasına varan çok ağır bir hasta­lıktır. Nedenleri Hastalığın nedenleri hepatit nedenleriy­le aynıdır. Olguların büyük bir bölümü...
n az beş farklı virüsün yol açtığı, ama ortaya çıkan hastalıkların birbirine çok benzediği karaciğer iltihabıdır. Günümüzde enfeksiyöz hepatitlerin yüzde 90′ının virüs kaynaklı olduğu bi­linmektedir. Bu nedenle akut hepatit ile...
Yandex.Metrica