Kan Hastalıkları

Kansızlık
Kansızlık Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Kalbin pompaladığı kan, atarda­marlarda ilerleyip kılcal damarlara da­ğılarak dokulara ulaşır. Daha sonra ge­ni kılcal damarlar yoluyla toplarda­marlara geçen kan kalbe döner. Plazma denen sıvı bölümü...
Hipertansiyon
HİPERTANSİYON NEDİR HAKKINDA GENİŞ BİLGİ Hipertansiyon (yüksek tansiyon), insan sağlığını ciddi fakat sinsi bir biçimde tehdit eden bir durumdur. Yüksek tansiyonun kendisi bir hastalık değil, vücutta gelişen bazı hastalıkların yarattığı...
Ödem
Ödem Nedir? Ödem Hakkında Detaylı Geniş Bilgi Ödem dokuların hücreleri arasında sıvı birikmesiyle oluşur. Beyin ödemi ve göz kapağı Ödemi gibi belirli bir bölgeyle sınırlı kalabileceği gibi yaygın olarak da...
Kan Kanseri (Lösemi)
Kan Kanseri (Lösemi) Hakkında Geniş Detaylı Bilgi Losemi” terimi beyaz kan, yani ak­yuvarlar açısından zengin kan anlamına gelir. Kanda akyuvar sayısının artma­sıyla seyreden lösemiler, kan kanserle­rinin yalnızca bir bölümünü oluşturur....
Polisitemi
Kanda çok aşırı sayıda alyuvarlar bulunması. Yüzün, ve deride aşırı kızarıklık, kaşıntılara ve Tromboz eğilimine yol açar. Bazı tümörlere ya da uzun süren hipoksi durumuna (akciğer hastalıkları) eşlik edebilir. Başka...
Düşük Tansiyon
TANSİYON (DÜŞÜK TANSİYON) Orta yaşlı ve sağlıklı bir kişide kan basıncı 130/80 mmHg (mm cıva basın­cı) arasındadır. Kalbin kasılarak kanı damarlara pompaladığı andaki (sistol) basınç büyük ya da sistolik kan...
TÜMÖR: Amerika Birleşik Devletleri, ingiltere gibi Batı ülkelerinde yaşamakta olan her üç kişiden biri kansere yakalanmaktadır. Bu gibi Batı ü .kelerinde her altı kişiden biri ise kanser nedeniyle ölmektedir. Yukarıda...
MULTİPL MİELOMA: Multipl mieloma, habis tümör hücresi özelliklerini kazanan plazmositlerin kemik iliğini sarmaları ve İmmün globin G (IgG), IgA, IgD, IgE tipinde anormal proteinler ya da Bence Jones proteinlerinin bu...
HENOCH-SCHÖNLEİN SENDROMU: Anafilaktoid purpura olarak da bilinen bu durum, romotizmal ateş ya da akut glomerülonefrit sırasında ortaya çıkan bir aşırı duyarlık reaksiyonu olarak ele alınmaktadır. Henoch-So hönlein sendromu daha çok...
İDİOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA (ITP): Bilindiği gibi normalde 100 mi. kanda 15000-400000 trombosit bulunur. 100 mi. kandaki trombosit sayısı lOOOOO’in altına düştüğünde, trombosit azlığından, yani “Trombositöpeni”den söz edilir. “İdiopatik trombositopeni purpura”da...
HODGKİN HASTALIĞI: Hodgkin hastalığı genellikle 20-40 yaşları arasındaki erkeklerde görülür. Daha az olara, da kadınlarda görülmektedir. Hastada genellikle boyun bölgesinde koltuk altında ve/veya kasık bölgeside yavaş, ama ilerleyici bir biçimde...
LENFOMALAR: Lenfomalar, genellikle lenf bezlerinde lenforetiküler dokudan kaynaklanan çoğunlukla öldürücü olan habis bir kan hastalığı grubudur. Bilindiği gibi lenforetiküler dokularda, başlıca iki tip hücre bulunmaktadır. Bunlar, “Lenfositler” ve “Retikülositler”dir. Bu...
METHEMOGLOBİNEMİA: Kandaki methomoglobin miktarının normalin üstünde olmasına “Methemoglobinemi” denilmektedir. Bilindiği gibi akyuvarlardaki oksijen taşıyıcı hemoglobinin yapısındaki demir iki değerlikli indirgenmiş demirdir . Ferröz demir denilen bu indirgenmiş demir, oksijen ve/veya...
POLİSİTEMİA VERA: Polisitemia vera, aşırı miktarda alyuvar, akyuvarların granülosit hücreleri ve trombosit yapımıyla özellenen bir hastalıktır. Polisitemia verada hemoglobin yoğunluğu da yükselmiştir. Hastalık sinsice başlar, ancak sürekli bir biçimde ilerler....
TALASEMİK ANEMİLER: Bilindiği gibi, hemoglobin kimyasal olarak “Hem” ve “Globin” moleküllerinden kurulmuştur. Globin protein yapısındadır. Alfa, beta, gama ve delta olmak üzere dört ayrı çeşit globin vardır. Her globinin sentezi,...
Yandex.Metrica