Kalp Hastalıkları

Kalp Krizi (MİYOKART ENFARKTÜSÜ)
Kalp Krizi Nedir? Miyokart enfarktüsü, kalbi besleyen kororfer atardamarlardan birinin ya da birden fazlasının pıhtıyla tıkanması so­nucunda kalp kasının (miyokart) bir bö­lümünün beslenemeyerek ölmesidir. Kalp krizi olarak da adlandırılan bu...
Mitral Kapak Hastalığında Kalp Yetmezliği
MİTRAL KAPAK HASTALIĞINDA KALP YETMEZLİĞİ Mitral kapak hastalığının, yani darlık ve yetmezliğin ilerlemesi sırasında orga­nizma kan dolaşımını vücudun gereksi­nimlerine uygun olarak düzenlemeye çalışır. Organizma dolaşım dengesini sağlayabildiği sürece mitral kapak...
Mitral Kapak Yetmezliği
Mitral Kapak Yetmezliği Nedir? Mitral kapak yetmezliği kalpte sol kulakçıkla sol karıncığı ayıran mitral kapağın tam kapanamadığı bir kapak hastalığıdır. Mitral kapağın biçimini bo­zan yapısal lezyonlar sonucunda ortaya çıkar ve...
Kalp iltihabı Nedir Hakkında Geniş Detaylı Bilgi Romatizmal ateşin en korkulan yanı kalbe vereceği zararlardır. Kalbin her üç katında, yani perikard, kalp kası (miyokard) ve endokardda iltihabi bir süreç gelişir....
Yüksek Tansiyon
TANSİYON (YÜKSEK TANSİYON) Yüksek tansiyon (hipertansiyon) te­rimi atardamarlardaki büyük kan basın­cının 150 mmHg (mm cıva basıncı), küçük kan basıncının ise 90 mmHg’ye eşit ya da daha yüksek olduğu durum­larda kullanılır....
DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARI Doğumsal kalp-damar oluşum bo­zuklukları, bebek anne karamda iken ya da doğumdan hemen sonra yerleşen or­ganik hastalıklardır. Doğumsal kalp has­talıkları, tüm doğumsal hastalıkların yaklaşık onda birini oluşturur. İstatistik­lere...
MİTRAL KAPAK DÜŞÜKLÜĞÜ Mitral kapak düşüklüğü ya da pro-Iapsusu kalpte sol kulakçıkla sol karın­cığı ayıran mitral kapağın yapısal bir bozukluğudur. Bazı olgularda mitral ka­pağın iki kanadının yüzeyleri normalden daha geniştir;...
MİTRAL KAPAK DARLIĞI Mitral kapağın yol açtığı lezyonlara bağlı kalp hastalığına mitral hastalığı denk. Mitral kapak, kanın sol kulakçık­tan sol karıncığa akışını düzenleyen iki kanatlı bir kapaktır. Kapak açılınca kan...
Ortopne ne demektir? Genellikle kalp yetmezliğinin ileri evrelerinde ortaya çıkan ağır bir so­lunum bozukluğudur. Hasta gece uyumak için uzandığında nefesinin daraldığım hisseder ve başının altında 2-3 yastıkla yatma gereksinimi duyar....
KALP RİTMİ BOZUKLUKLARI Kalp ritmi bozuklukları ya da tıpta yaygın kullanılan adıyla kalp aritmileri denince, kalp kasının kasılma düzeninde ortaya çıkan her çeşit sapma anlaşılır. Kalp ritmi bozukluklarının nedenlerini, Özelliklerini...
Kalp iç zarı nedir? Kalp iç zan ince, düz, parlak, kalınca noktalan.dışmda genellikle saydam bir zardır; bu kalınca noktalarda beyazımsı bir renk alır. Zar bütün kalp boşluklarını döşer; uygun kıvrımlarla...
KALP EK ATIMLARI (EKSTRASİSTOL) Çoğu kişinin, kendini bütünüyle iyi hissettiği bir sırada, çoğunlukla dinlen-mefdurumundayken, kalp dolayında ga­rip bir duygu fark ettiği olmuştur. Bu duyguyu herkes değişik bir biçimde ifa­de eder;...
İlk kez 1968′de ABD’de uygulandıktan sonra bütün dünyada onaylanmış ve koroner tıkanıklıklarım gidermede en çok başvurulan cerrahi girişim yönte­mi olmuştur. Her yıl binlerce hasta bu yolla tedavi edilmekte ve son...
Anjina pektoris göğüste, kalp bölge­sinde şiddetli ağrıyla başlar. Ağrı za­man zaman sol kola da yayılır. Hasta ölüm korkusuyla karışan ağır bir iç sı­kıntısı duyar; terli ve solgundur. Elini göğsüne götürerek...
Doğumsal kalp hastalığı ne demektir? Doğumda varolan, kalbin bir bölümünü ya da büyük damarları (özellikle aor­tu) tutan oluşum bozukluğudur. Genel olarak embriyonun anormal gelişmesi­ne ya da dölyatağmdaki ortamda bulunan bazı...
Yandex.Metrica