Göz Hastalıkları

Katarakt
KATARAKT Katarakt terimi, lensin yoğunlaşması sonucu saydamlığının bozulması olayıdır. Katarakt sonucu hastanın görmesi çeşitli derecelerde bozulur. Kataraktın en sık rastlanan etkeni yaşlılıktır. Daha az olmakla birlikte doğumsal katarakt ve travmatik...
Göz Tansiyonu (Glokom)
GÖZ TANSİYONU (GLOKOM) NEDİR HAKKINDA KISACA ÖZET BİLGİ Glokom adıyla da bilinen göz tansi­yonunun temel özelliği göziçi basıncı­nın yükselmesidir. Normal koşullarda göziçi basıncı yaklaşık 20 mmHg (mm cıva basıncı) düzeyindedir....
Retina
Çevreden gelen ışık yansımalarını ve uyarılarını algılayan sinirsel, özel dokuya verilen addır. Retinadaki bazı hücreler, ışık enerjisinin sinirsel uyarılara dönüşmesine katkıda bulunurlar. Bu uyarılar, retina tabakasında çok sayıdaki sinir hücreleri...
KORNEA: Kornea, gözün ön 1/6’sını oluşturan saydam dokudur. Göz küresinin ön bölümünde skleranm Ön açıklığına saat camı gibi yerleşen kornea, eğrilik yarıçapı skleramnkinden küçük olduğundan dışarıya doğru kabarıktır. Kalınlığı ortada...
Glokom
GLOKOM: Glokom, göz içi basıncının artması sonucu pupilla dejenerasyonuyla birlikte hastanın görme işlevini körlüğe kadar bozabilecek olan bir hastalıktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 50000 kişi glokom nedeniyle kör olmuştur. 40 yaşının...
Körlük
KÖRLÜK: Körlük, görme yeteneğinin bulunmamasını ya da yitirilmiş olmasını belirten terim. Körlük, beyindeki görme merkezinin ya da görme sinirinin zarar görmesi sonucu ortaya çıkabildiği gibi, doğrudan doğruya gözlerden de kaynaklanabilir....
Şaşılık
ŞAŞILIK : Normal koşullarda her iki gözün baktığı cismin görüntüsü, her iki gözün foveasma düşer, Eğer görüntülerden biri fovea dışında bir noktaya düşüyorsa göz kayıyor, yani şaşıhk (strabismus) var demektir....
Kontakt Lens
KONTAKT LENS: Son yıllarda gözdeki kırılma kusurlarının düzeltilmesinde gözlük yerine doğrudan doğruya korneaya takılan merceklerin (lens) kullanılması bir hayli yaygınlaşmıştır. Gözlerinde kronik allerjisi ya da iltihabi durumu bulunmayan bir kim§e,...
GÖZ; Her göz, baş iskeletinde “Göz çukuru” (orbita) adım alan iki özel yuvaya yerleşmiştir. Kayganlığı gözyaşıyla sağlanan gözkapağının koruduğu gözün çevresi, Önde saydamlaşan bir kılıfla kaplıdır. Bu kılıfın saydam bölümüne...
Entropium
ENTROPİUM: Entropium, gözkapağının içe dönmesi olayıdır. Genellikle 40 yaşından sonra görülmektedir. Entropiumun en ciddi komplikasyonu, içe dönen kapakların kirpiklerinin de içe dönmesidir. Buna “Trikiazis” denilmektedir. Trikiazis sonucu kirpikler korneaya sürtünürler...
Ektropiyum
EAKTROPİUM: Ektropium göz kapağının dışa dönmesidir. 4 biçimde oluşur. 1-SKATRİSYEL ektropium 2-PARALİTİK ektropium 3-SENİL ektropium 4-SPASTİK ektropium Hastalık çoğunlukla alt kapakta olduğu için alt Dunktum kapakla birlikte dışarı döner. Gözyaşı...
Şalazyon
ŞALAZYON: Şalazyon, Meibomius bezinin bilinmeyen bir nedenle, mikrobik olmayan granülomatöz bir iltihaba uğramasıdır. Olay hassasiyet, şişlik ve iltihaplanmaya başlar ve birkaç haftada gelişir. Gözkapağı terse çevrildiğinde şalazyon, göz küresine baskıyla...
Astigmatizm
ASTİGMATİZM: Gözün kırıcı ortamlarından kornea ve lensin bütün meridyenlerinin, aynı kırıcılığa sahip olmamaları sonucu gelişen çarpık görme olayına “Astigmatizm” denilmektedir. Gerek ametrop gözlerde ve gerekse de emetrop gözlerde bir ışık...
Prespiyopi
PRESPİYOPİ: Çocuklarda ve gençlerde gözün lensi esnek özelliği nedeniyle uyum mekanizmasında aktif olarak çalışabilmektedir. Ancak yaş ilerledikçe lens sertleşmekte ve esnek özelliklerini kaybetmektedir. Bunun sonucu olarak da gözün uyum gücü...
İlerleyici Miyopi (Dejeneratif Miyopi-Habis Miyopi)
İLERLEYİCİ MİYOPİ (DEJENERATİF MİYOPİ-HABİS MİYOPİ): İlerleyici miyopi, miyopiye ek olarak gözün retina, koroid, pupilla, vitre cismi ve sklerasında dejenerasyonların da bulunduğu vakalara verilen addır. Gözün bütün katlarında .genel bir atrofi,...
Yandex.Metrica