Enfeksiyon Hastalıkları

Nezle ve Soğuk Algınlığı
Soğuk Algınlığı Nezle Soğuk algınlığı ve grip sık sık birbi­riyle karıştırılan iki ayrı hastalıktır. Her iki hastalığın da etkeni virüslerdir. Bazı belirtilerinin benzer olmasına karşın gribi, birçok tipi bulunan belirli...
Tiroid Tümörü (Tiroid Kanseri)
TİROİD TÜMÖRLERİ Kana verdiği hormonlarla içsalgı sisteminde çok önemli işlevler üstlenen tiroit bezi, az hastalanan organlar ara­sında yer alır. Ama tiroit hastalıklarının yaklaşık binde 15′ini kötü huylu tiroid tümörü (tiroit...
Keneler
Keneler: yaklaşık 35 000 türü bulunan eklembacaklı takımı {Acarı ya da Acarina). Çoğunun boyu 1 mm’den küçük olduğu için, öbür eklembacaklıların sığamaya-cağı yerlerde rahatlıkla yaşayan keneler takımı üyeleri genellikle karada...
Aidsin Belirtileri: HIV enfeksiyonunun nasıl ilerlediğini belirtmeden önce bazı noktalara değin­mekte yarar vardır. HîV enfeksiyonu bulaşmış kişi bu (virüsü yaşamı boyunca taşır ve bulaştırıcıdır. Virüs sürekli olarak ürer. Virüs üremesinin...
Grip
GRİP-İNFLUENZA: Ani olarak gelişen bir solunum sistemi infeksiyonudur. Grip hastalığının karakteristik belirtileri ani gelişen baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısı ve ateş biçimindedir. Grip hastalığının etkeni “RNA” grubunun Ortomikso-virüs ailesinden “İnfluenza...
Kolera
KOLERA Kolera, akut ve bulaşıcı bir enfeksi­yon teriye bağlı olarak görülür. İshal ile uı sıvı ve tuz kaybı sonucunda gelişen belirtilerle (kas krampları, bayılma) ortaya çıkar. Kolera, ince barsakta kolera...
Tiroit İltihabı (Tirodidit)
TİROİT İLTİHABI (TİROİDİT) Tiroit bezinin iltihaplanmasıyla or­taya çıkan tiroidit akut, subakut ve kro­nik biçimlerde görülebilir. AKUT TİROİDİT Ender rastlanan bir hastalık olan akut tıroidit daha çok kadınlarda görülür. Bu iltihaplar...
EKINOKOK ENFEKSİYONU Ekinokok enfeksiyonu Echinococ-cus,granulosus denen tenya ailesinden bu asalağın yumurta evresinde insan vücuduna girmesi, daha sonra yaşam çevrimini sürdürerek değişik organlar­da bir ya da daha çok kistin gelişmesiy­le ortaya...
MENENJİT
MENENJİT Menenjit, beyin ve omuriliği saran zarların Cmeninks) ve özellikle en içte yer alan ıncezar (pia mater) ile onun üs­tünde yer alan Örümceksizarın (araknoit) iltihabıdır. İltihaplanma bu iki zar ara­sında...
LEPTOSPÎROZ Leptospiroz bazı hayvanlardan geçen bir enfeksiyondur ve etkeni leptospira adlı bakterilerdir. İnsanda kan yoluyla yayılan bir enfeksiyona neden olur; bu­nu, değişik organlarda yerleşim gösteren ikinci evre izler. Böbrek, karaciğer,...
KUDUZ
KUDUZ Kuduz hayvanlarda görülen virüs kökenli bir hastalıktır. Hasta hayvanla­rın ısırması, seyrek olarak da tırmala­madı ve yalaması sırasında bulaşan sal­yalar aracılığıyla insanlara geçer. Sinir sisteminde kendine Özgü belirtilerle or­taya çıkar...
Bronş iltihaplarında öksürüğün anlamı nedir? Bronş iltihaplarında öksürük, en azından bronş mukozası düzeyindeki lezyonlara, aşırı salgı birikimine ya da bunların her İkisine birdan bağlı olarak ortaya çıkar. Sonuç olarak bronşlarda...
BRONŞ GENİŞLEMESİ (BRONŞEKTAZİ)
BRONŞ GENİŞLEMESİ (BRONŞEKTAZİ) Bronşektazi, yani bronş genişlemesi çeşitîi biçimlerde ve bronş ağacında de­ğişen yaygınlıkta görülebilir. Doğumsal olduğu kadar, bronşlara yerleşen enfek­siyon etkenlerinden de kaynaklanabilen bir bozukluktur. Hastalık uzun süre be­lirti...
BOĞMACA:Boğmaca akut ve çok bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. En tipik özel­likleri solunum yollarında nezle ve üst Üste gelen öksürük nöbetleridir. Öksü­rük kasılma nöbetleriyle birlikte gelebi­lir. Hastanın soluk alma sırasındaki iç...
HIV enfeksiyonunun tedavisi iki başlık altında ele alınabilir. Bunlardan birinci­si virüs öldürücü ilaçlaria tedavi, ikinci­si fırsatçı enfeksiyonların ve tümörlerin tedavisidir. • HIV enfeksiyonunun virüs öldürücü ilaçlarla tedavisi – HTV enfeksiyonun­da...
12
Yandex.Metrica