Damar Hastalıkları

Raynaud Hastalığı
Raynaud Hastalığı Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Raynaud hastalığı, simetrik olarak ve ayak parmaklarını etkileyen bir dola­şım bozukluğudur. Parmaklarda basit duyu bozukluklarından, ender olmakla bitikte kangrene kadar giden tablolara yol açabilir....
Eritromelalji
Eritromelalji Hastalığı Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Eritromelalji, erkeklerle kadınları eşit oranda etkileyen ender bir hastalıktır. Primer Trombositoz olarak da bilinir. Genellikle orta yaşta çıkar, ama öbür yaş gruplarında da görülebilir....
Akrosiyanoz
Akrosiyanoz Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Akrosiyanoz (vücudun uç bölümlerinin morarması) çevrel atardamarların bü­züşmesinden kaynaklanan bir hastalık­tır. Tüm yaşlarda ortaya çıkabilir, ama genellikle 20-45 yaş arasında görülür. Akıl hastalarında çok daha...
Varis
Toplardamarların bölgesel biçimde genişlemesi ve kıvrımlarının çoğalmasına verilen isimdir. Vücudun bir bölgesinde bulunan toplardamarlarda varis gelişebilir. Ancak gerçekte varisler en fazla bacaklardaki toplardamarlarda ve anüsteki hemoroit toplardamarlarında görülür. Hemoroid toplardamarlarda...
Yüksek Tansiyon
TANSİYON (YÜKSEK TANSİYON) Yüksek tansiyon (hipertansiyon) te­rimi atardamarlardaki büyük kan basın­cının 150 mmHg (mm cıva basıncı), küçük kan basıncının ise 90 mmHg’ye eşit ya da daha yüksek olduğu durum­larda kullanılır....
Polisitemi
Kanda çok aşırı sayıda alyuvarlar bulunması. Yüzün, ve deride aşırı kızarıklık, kaşıntılara ve Tromboz eğilimine yol açar. Bazı tümörlere ya da uzun süren hipoksi durumuna (akciğer hastalıkları) eşlik edebilir. Başka...
Düşük Tansiyon
TANSİYON (DÜŞÜK TANSİYON) Orta yaşlı ve sağlıklı bir kişide kan basıncı 130/80 mmHg (mm cıva basın­cı) arasındadır. Kalbin kasılarak kanı damarlara pompaladığı andaki (sistol) basınç büyük ya da sistolik kan...
Kolesterol
KOLESTEROL: Serumdaki normal değerler % 130 – 280 mg arasında değişmektedir. Koleste­rol düzeyleri yaşa bağımlı olarak artmakta ve er­keklerde kadınlara göre biraz daha fazla bulun­maktadır. Kandaki kolesterol düzeyleri, safra yol­larının...
ATARDAMAR ANEVRİZMALARI
ATARDAMAR ANEVRİZMALARI NEDENLERİ Anevrizmalar doğumsal ya da sonradan edinilmiş olabilir. Doğumsal olanlar daha çok beyin damarlarında ortaya çıkar ve böbreklerde çok sayıda kist bulunması (polikist), aort yayı darlığı gibi başka...
Dikkat dağınıklığı ve unutkanlık arteriyosklerozun erken belirtileri olabi­lir mi? Evet. Bunlar beyin arteriyosklerozunun erken belirtileri olabilir. Ama bu belir­tilerin başka sinir sistemi hastalıklarında da görüldüğü ya da sadece yorgun­luktan kaynaklanabildiği...
ARTERİYOLOSKLEROZVE YAŞLILIK ARTERİYOSKLEROZU Arteriyoloskleroz yerleşme yeri açı­sından arteriyosklerozdan ayrılır. İkin­cisi büyük ve orta boy atardamarları tu­tarken birincisi adından da anlaşılacağı gibi (arteriyol=küçük atardamar), daha küçük atardamarlarda görülür. Yaptık­ları yıkımın sonuçları...
YÜKSEK TANSİYON VE ARTERİYOSKLEROZ Yüksek tansiyon (kan basıncı yüksekli­ği) kuşkusuz arteriyosklerozu ilerleten bir etkendir. Daha Önce de belirtildiği gibi Japon ve Yemenliler’de arteriyosk­leroz az görülür. Ama bu kişilerin yük­sek tansiyonu...
ARTERÎYOSKLEROZ Arteriyosklerozu birkaç sayfada an­latabilmek kolay değildir. Bu konuda yapılan sayısız araştırmaya karşın, has­talığın temel nedeni henüz bilinmemek­tedir. Hastalığın adım belirlerken bile birçok sorun yaşanmaktadır. Örneğin, bazı araştırmacıların değişik anlamlarda...
Yandex.Metrica