Bulaşıcı Hastalıklar

Kızıl
Kızıl Hastalığı Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Kızıl, bütün vücut derisinde dökün­tüler yapan, glomerülonefrit ve romatizmal ateş gibi çok önemli komplikas-yonlara yol açabilen akut ve bulaşıcı bir hastalıktır. Kızıl Hastalığının Belirtileri...
Nezle ve Soğuk Algınlığı
Soğuk Algınlığı Nezle Soğuk algınlığı ve grip sık sık birbi­riyle karıştırılan iki ayrı hastalıktır. Her iki hastalığın da etkeni virüslerdir. Bazı belirtilerinin benzer olmasına karşın gribi, birçok tipi bulunan belirli...
Kızamık
KIZAMIK HASTALIĞI HAKKINDA Kızamığı tanımlayan eski Arap he­kimler, çiçek hastalığının bir türü olarak değerlendirmişlerdir. Avrupa’ya VII.( yüzyılda Doğu’dan ve Afrika’dan geldiği düşünülür; o dönemden bu yana zaman zaman salgınlara yol...
SITMA NEDİR? Sıtma, anofel ya da sıtma sivrisineği olarak bilinen Anopheles cinsi sivrisi­neklerinin taşıdığı bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalıkta yinelenen nöbetler görülür. Düzenli aralıklarla başlayan ve genellik­le titreme-ateş-terleme evrelerinden ge­çen nöbetler...
Keneler
Keneler: yaklaşık 35 000 türü bulunan eklembacaklı takımı {Acarı ya da Acarina). Çoğunun boyu 1 mm’den küçük olduğu için, öbür eklembacaklıların sığamaya-cağı yerlerde rahatlıkla yaşayan keneler takımı üyeleri genellikle karada...
Grip
GRİP-İNFLUENZA: Ani olarak gelişen bir solunum sistemi infeksiyonudur. Grip hastalığının karakteristik belirtileri ani gelişen baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısı ve ateş biçimindedir. Grip hastalığının etkeni “RNA” grubunun Ortomikso-virüs ailesinden “İnfluenza...
Suçiçeği
Genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan suçiçeği, çok yaygın görülmekle birlikte ağır belirtilere yol açmayan vi­rüs kökenli bir bulaşıcı hastalıktır. Ti­pik döküntüler, deride içi sıvı dolu ka­barcıklardan oluşur. Çok bulaşıcı olan...
Salgın
Salgın, apansızın ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklardan birinin hızla yayılarak çok sayıda kişiyi etkilemesi. Salgınlar hastalanmaya elverişli bireyler ile etkili bir hastalık kaynağının bulunduğu yerlerde ortaya çıkarlar. Sözgelimi suların kirlenmesi, kalabalık...
Uyuz
UYUZ (GALE): Uyuz, uyuzböcegi (Sarcoptes scabiei) adı verilen eklembacaklı türünün yol açtığı kaşıntılı, bulaşıcı hastalıklardan ve deri hastalıklarından biri. Dişi uyuzböceğinin deriye yerleşerek yumurtalarını bırakması asalağın üstderi içinde oyduğu, bir...
Parazitler
Parazit sözcüğü, Yunanca para (yanında) ve sitos (besin) sözcüklerinden türemiştir. Para­zit, başka bir canlıda ona zarar vererek yaşayan canlı anlamına gelmektedir. Parazitler böylece besinlerini sağlar ve korunurlar. Parazitin üzerinde yaşadığı...
Kolera
KOLERA Kolera, akut ve bulaşıcı bir enfeksi­yon teriye bağlı olarak görülür. İshal ile uı sıvı ve tuz kaybı sonucunda gelişen belirtilerle (kas krampları, bayılma) ortaya çıkar. Kolera, ince barsakta kolera...
Salmonella Besin Zehirlenmesi
Diğer adıyla Salmonella gastro-enteritleri, “Salmonella bakterileri” bulaşan besin maddelerinin içilip ve/veya yenmesiyle bu bakterilerin sindirim kanalına ulaşıp burada çoğalmaları sırasında oluşturdukları endotoksin ve enterotoksinlerin etkisiyle oluşup, genellikle ateş yükselmesi, bulantı,...
Amipli Dizanteri
Yalnız tropikal ülkelerde görülen K öbür dizanterilerden farklı olarak amipli dizanteri ılıman iklim kuşağında daha yaygmdır. Temelde hemen her yere uyum sağlayabilen özellikte bir hasta­lıktır. Petersburglu F. Losch’un 1875′te bu...
ŞİSTOSOMYAZ: Şistosomyaz, “Şistosoma hematobyum” adlı solucanın hastaların “Pleksus hemoroidalis” denilen ve varisleşmesiyle basur gelişen toplardamar ağına yerleşmesiyle gelişen bulaşıcı bir hastalıktır. Şistosomyaz, ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu Böîgesi’de Suruç Suyu çevresinde...
FASYOLİYAZ: Fasyoliyaz, “Fasiyola hepa-tika” adlı yassı solucanın insanın safra yollarında parazitlenmesiyle gelişen bir bulaşıcı hastalıktır. İnsanda oldukça seyrek olarak bulunan bu yassısolucan daha çok koyun, keçi, sığır gibi hayvanların parazitidir....
Yandex.Metrica