Böbrekler ve İdrar Yolları Hastalıkları

Böbrek Taşı
BÖBREK TAŞLARI Amerika Birleşik Devletleri’nde hastaneye yatan her 1000 hastanın l’inde yatış nedeni böbrek taşıdır. Yapılan otopsilerde ise taş vakalarına % 1 sıklıkta rastlanmıştır. Buna göre böbrek taşlarının daha genel...
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR? Kronik böbrek yetmezliğinin ilk belirtisi “Polidipsi” (çok su içme) “Poliüri” (çok idrar çıkarma) ve “Noktüri” (gece idrara çıkma) biçiminde olabilir. Halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, iştahsızlık,...
AKUT (ANİ) BÖBREK YETMEZLİĞİ
AKUT (ANİ) BÖBREK YETMEZLİĞİ: Akut böbrek yetmezliği, çeşitli etkenlere bağlı olarak, böbrek işlevlerinin ani olarak bozulmasını anlatan bir terimdir. Hastalığın genellikle ilk fark eçlilen belirtisi, hastanın çıkardığı günlük idrar miktarındaki...
Polikistik Böbrek
POLİKİSTİK BÖBREK : Doğumsal bil anormallik olarak böbrek dokusunun irili ufakl çok sayıda kistlerle dolu olması haline polikistik böbrek denilmektedir. Kistler normal böbrek dokusunun yerini almıştır. Bu nedenle böbrek işlevleri...
Nefrotik Sendrom
NEFROTİK SENDROM Böbreklerde ortaya çıkan nefrotik sendromun başlıca özellikleri şunlardır: 1) Yaygın ödem; 2) idrarda yüksek miktarda protein bulunması (günde 3 gr’den çok protein atılması); 3) kanda albümin düzeyinin azalması;...
ÇOCUKLARIN YATAK ISLATMASI (ENÜ-KEZİS): 5 yaşın üstündeki çocukların, yataklarını istem dışı olarak ve tekrarlayıcı bir biçimde ıslatmaları olayına “Enürezis” denilmektedir. Çocukların % 88′i 4.5 yaşına kadar idrarlarım kontrol etmeyi öğrenmiş...
MESANE TÜMÖRLERİ: Mesane tümörleri vücutta gelişentümörlerin°/o 3′ünü oluşturmaktadır. Mesane tümörlerinin % 95’inden fazlası epitel hücrelerinden kaynaklanmaktadır. Epitel hücrelerinden kaynaklanan tümörlerin ise % 75′i kanser, % 25′i ise iyi huylu papilomlardır....
MESANE TAŞLARI
MESANE TAŞLARI: Mesane taşlarına oldukça sık rastlanmaktadır. Çoğunluğu, böbrekten mesaneye düşmüş olan böbrek taşlarıdır. Böbrek taşı önce üretere oradan da mesaneye ulaşır. Mesaneye ulaşmış olan böbrek taşı, daha geniş olan...
ÜRETER TAŞLARI: Üreterlerde saptanan taşların hemen hemen hepsi, böbrekten üretere düşmüş olan böbrek taşlarıdır. Üreter taşlarının yarısından fazlası, üreterlerin 1/3 son bölümünde bulunurlar. Üreter taşlarının oluşumları için söylenebilecek belirtiler, böbrek...
BÖBREK YARALANMALARI: Böbrek yaralanmaları sıklıkla trafik kazaları sonucu oluşmaktadır. Bunun yanı sıra çeşitli sporlarda da böbrek yaralanmalarına rastlanmaktadır. Böbrek yaralanması iki tipte olmaktadır. “Kapalı böbrek yaralanması” ve “Açık böbrek yaralanması”....
KRONİK Pyelonefrit: Kronik piyelonefrit, böbrek tubuluslarını ve pelvisini yıllar boyunca sinsi biçimde tutmuş olan bir bakteriyel infeksiyonun bu dokularda yol açtığı iltihap olayıdır. Bazı vakalarda idrar yollarında tıkanıklığa rastlanmaktadır. Tıkanıldık...
AKUT PİYELONEFRİT: Akut piyelonefrit, böbrek tubuluslarımn ve böbrek peîvisinin aniden iltihaplanması olayıdır. İltihaplanma genellikle iki taraflı, yaygın ve cerahatli Özelliktedir. İltihabın etkeni genellikle “Eşeria koli” adlı bakteridir. Buna göre piyelonefrit...
BÖBREK KORTEKSİ İNFARKTÜSÜ:Böbrek infarktiisünün bu Özel çeşidinde, böbrek atardamarlarından kaynaklanan nedenlere bağlı olarak böbreğin yalnız korteks bölgesinde böbrek dokusu ölmektedir. Bilindiği gibi bu bölgede kanın süzüldüğü glomerüller bulunmaktadır. Korteks bölgesinin...
NEFROSKLEROZ: Böbrekteki atardamarların nekroza uğraması (nekroz = hücre ve/veya doku ölümü), yüksek tansiyon ve ilerleyici bir böbrek yetmezliğinin oluşturduğu tabloya “Nefroskleroz” denilmektedir. Vakaların büyük bir çoğunluğu “Primer hipertansiyon” (idiopatik hipertansiyon)...
BÖBREK İNFARKTÜSÜ: Böbrek dokusunun yetersiz kan dolaşımı nedeniyle ölümü, gerek atardamar gerekse de toplardamar kökenli olabilmektedir. Böbrek atardamarlarının atheroskleroza, pıhtıya bağlı olarak tıkanmasına daha sık rastlanmaktadır.Karında ağrı, bulantı, kusma, halsizlik...
Yandex.Metrica