Böbrek Hastalıkları

Böbrek Taşı
BÖBREK TAŞLARI Amerika Birleşik Devletleri’nde hastaneye yatan her 1000 hastanın l’inde yatış nedeni böbrek taşıdır. Yapılan otopsilerde ise taş vakalarına % 1 sıklıkta rastlanmıştır. Buna göre böbrek taşlarının daha genel...
Glomerülonefrit
Hastalığın Gidişi: Olguların çoğunda ödem ve tansiyon normale dönerek kısa sürede iyileşme gerçekleşir. İdrarla protein çıkarma ve kanlı idrar birkaç ay daha sürdükten son­ra kaybolur. Ama hastalık çocuklarda yüzde 10-20...
Sidik
Sidik, omurgalılarda böbreklerin ürettiği sıvı. Tatlı suda yaşayan omurgalılarda çok miktarda oluşan sidik, tuz, vb. maddelerin yanı sıra, amonyak adı verilen azotlu gazı da içerir. Kuşlarda ve sürüngenlerde, azotun çözünmeyen...
Polikistik Böbrek
POLlKİSTİK BÖBREK:Polikistik böbrek, kalıtsal bir yapı bozukluğudur. Genellikle her iki böb­rekte de kistler vardır. Polikistik böbrek hastalığında işlev gören böbrek dokusu­nun zamanla azalması, bunun yerini farklı boyutlarda kistlerin alması sonu­cunda...
Nefrotik Sendrom
NEFROTİK SENDROM Böbreklerde ortaya çıkan nefrotik sendromun başlıca özellikleri şunlardır: 1) Yaygın ödem; 2) idrarda yüksek miktarda protein bulunması (günde 3 gr’den çok protein atılması); 3) kanda albümin düzeyinin azalması;...
BÖBREK TÜMÖRLERİ
BÖBREK TÜMÖRLERİ:Vücutta gelişen tümörlerin yüzde 3-5′i böbrek tümörleridir. Böbrekte geli­şen bazı tümör tiplerinin başka organ­larda görülmemesi ve kendilerine Özgü belirtiler vermesi dikkat çekicidir. Böbrekte bu organın kendi doku­sundan kaynaklanan tümörün...
Addison Hastalığı
Addison Hastalığının Nedenleri: Böbreküstü bezlerinde doku yıkımına bağlı olarak hormon yapımının durmasıyla gelişir. Addison Hastalığı Belirtileri: Kişi hastalık başlangıcında bitkinlik duyar ve ilerlemiş durumlarda yürüyecek gücü kalmaz. Zamanla zayıflar. Tansiyonu...
BELİRTİLERİ Şekersiz diyabet ile şeker hastalığı (dia-betes meltitus) arasındaki farkın anla­şılması için küçük bir parantez açmak gerekir. En yaygın biçim olan diabetes mellitus, pankreasın ürettiği bir hormon olan insülinin vücuttaki...
IYELONEFRİTLER Bakterilerin böbrek çanaklarının açıldığı böbrek havuzuna ve bu yapıla­ra destek olan dokuyu içine alan bölge­ye yerleşmesiyle oluşur. NEDENLERİ Böbrek enfeksiyonu hemen her zaman bakteri kökenlidir. Hastalık etkeni özel­likle Gram-negatif...
FEOKROMOSİTOM:Böbreküstü bezi iç bölgesinde  gelişen tümörlerin büyük bölümü iyi huyludur. Bu tümörler böbreküstü bezi iç bölgesinden başka omurganın göğüs ve karın bölümleri boyunca bazı gangliyonlarda da (sinir düğümü) bulu­nan feokromosit...
Akut böbrek yetmezliğinde laboratuvar incelemelerinin önemi var mıdır? Kesinlikle. Laboratuvar incelemeleri sonunda İdrarın kanlı olup olmadığı-na, içindeki maddelerin yoğunluğuna, özgül ağırlığına, içerdiği sodyum ve azotlu bileşiklere ilişkin bilgi elde edilir....
Akut böbrek yetmezliğini tedavi eden ilaçlar var mıdır? Ne yazık ki yoktur, idrar söktürücülerin kullanılması ancak bazı olgularda yarar sağlar. Çoğu olguda etkin tedavi diyaliz ile sağlanır.
Sağlıklı yaşayabilmek için her iki böbreğe de gerek var mıdır? Hayır, böbreklerin işlevsel esnekliği vücudun İsteklerine büyük bir uyum gösterir. Bu nedenle böbrek yetmezliğinin belirti vermesi, her iki böbreği de...
Böbrek kanserinin görülme sıklığı ve belirtileri nelerdir? Böbrek kanseri pek sık rastlanan bir hastalık değildir. Erişkinlerde görü­len tümörlerin yalnız yüzde 1-2′ sini oluşturur. Başlıca belirtisi idrarda kan bulunmasıdır. Bazen böbrek...
İdrar yollarında bulunan taş ne gibi tehlikeler yaratır? Taş her zaman idrar akımına karşı bir engeldir. Bu engelleme İdrar birikmesine, çökelmeye daha uygun bir ortam yaratarak taşın daha da büyümesine...
12
Yandex.Metrica