Beyin Hastalıkları

Sara (Epilepsi)
SARA (EPİLEPSİ) Epilepsi olarak da bilinen sara be­yindeki anormal elektriksel boşalımın bir sonucu olarak nöbetler halinde or­taya çıkan kronik bir bozukluktur. Sa­ra nöbetleri aniden başlar ve sona erer; vücutta havale...
Beyin Tümörleri
BEYİN TÜMÖRLERİ HAKKINDA BİLGİ Kafa içi tümör dendiğinde, anatomik ve klinik açıdan kafatası boşluğunun içinde gelişen ve beyin dokusuna yerle­şen ya da beyne dışarıdan baskı uygula­yan bütün kütleler anlaşılır. Bunlar...
Baş Ağrısı
BAŞ AĞRISI Baş ağrısı çok çeşitli hastalıklarla birlikte ortaya çıkabilen bir belirtidir. Genellikle basit rahatsızlıkların, ama bazen de ağır hastalıkların belirtisidir ve bu nedenle küçümsenmemelidir. Baş ağrısının nedenlerinin aydınlatılması çok...
Omurilik Tümörü
OMURİLİK TÜMÖRLERİ HAKKINDA BİLGİ Beyin gibi omurilik de genişleme olana­ğından yoksun ve hacim değişikliklerini karşılayamayan bir boşlukta bulunur; bu nedenle küçük bir kitle bile ağır sinir sistemi bozukluklarına neden olabilir....
Migren
Zaman zaman ataklar halinde ortaya çıkan, zonklayıcı tarzda bir yarım baş ağrısıdır. Ağrı nöbetleri genellikle 10-20 yaşları arasında başlar ve sıklığı ile şiddeti gitgide azalarak orta yaşlara kadar varlığını sürdürür....
Güneş Çarpması ( Sıcak Çarpması )
Güneş çarpması sıcakta, genellikle güneş altında terlemeyle yeterli ölçüde ısı atılamaması yüzünden beden sıcaklığının tehlikeli biçimde yükselmesi. Güneş çarpmasına ya da daha doğru bir deyimle, sıcak çarpmasına sıcak ortama yeterince...
Pikosomatik Hastalıklar
Pikosomatik hastalıklar, nedeni ya da şiddeti ruhsal ve duygusal etmenlere bağlı bedensel hastalıkları belirten terim. Astım, egzama, mide ülseri gibi hastalıkların bir ölçüde ruhsal gerilim ve korkuların etkisiyle oluştuğu kabul...
Kronik travmalar da hastalığa neden olabilir mi? Olguların büyük bölümünde meslek hastalıkları söz konusudur. En Önemli grup, titreşimli makine kullanımına bağlı Raynaud sendromu olgularını içe­rir. Ük olgular havalı çekiçle çalışan...
Multipl (yaygın) skleroz sık görül­mesi ve kronikleşerek genç erişkinlerde önemli sakatlıklara yol açması nedeniy­le sinir sistemi hastalıklarının en önem­lilerinden biridir. Multipl skleroz akmaddedeki sinir hücrelerinin uzantılarını çevreleyen ya­lıtkan miyelin kılıfını...
Beyin iskemisi ne demektir?: Beyin iskemisi, beynin bir bölgesinin az kan ve dolayısıyla yetersiz oksijen alması durumudur. İskeminin yavaş geliştiği olgularda klinik belirtiler dikkat çekici olmayabilir. Ama ani gelişen iskemilerde...
Beyin damarlarında anevrizma olan hastalar kurtanlabilir mi? Bu soruya yanıt vermek güçtür. Anevrizmanın cerrahi tedavisi ancak yırtılma öncesinde yüksek basan oranına sahiptir.
BEYNİN DAMAR KÖKENLİ HASTALIKLARI:Beynin damar kökenli hastalıkları beyin damarlarının lezyonlan sonucun­da sinir dokusunun yıkıma uğradığı bo­zukluklardır. NEDENLERİ Halk arasında inme ya da felç olarak bi­linen apopleksi (ya da Latince adıyla...
Son yıllarda tanımlanan ve toprak, su gibi ortamlarda yaşayabilen Naegleria fow!eri türü amip irinli beyin ve beyin zarı iltihabı (menenjoensefalit) yapar. Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve İngiltere’de bu etkene bağlı...
Yandex.Metrica