Bağırsak Hastalıkları

Bağırsak Dönmesi
Bağırsak Dönmesi Nedir Nasıl Oluşur? Bağırsak dönmesi bir bağırsak bölümü­nün kendi bağırsak askısıyla birlikte ek­seni etrafında dönmesiyle yani düğümlenmesiyle oluşur. Bu nedenle bu hastalığa bağırsak düğümlenmesi de denir. Karın zarının...
Bağırsak Tıkanması
MEKANİK BAĞIRSAK TIKANMASI Bağırsak kanalı bağırsak dışı etkenler nedeniyle tıkanmıştır. Bağırsak duvarının dışında bulunan hastalık etkenleri bağırsak kanalına dıştan baskı yaparak bütünüyle tıkanmasına neden olur. Ge­nellikle dölyatağı, yumurtalık ya da...
Ülserli Kolit
ÜLSERLİ KOLİT:Ülserli kolit özellikle kalınbağırsağın son bölümleri olan sigmoit alt, düzbağırsağm (rektum) üst kısmını içeren bölgede çok sayıda yüzeysel ül-serleşmeyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Bazı olgularda hastalıklı bölgenin mukoza dokusunda...
Amipli Dizanteri
Yalnız tropikal ülkelerde görülen K öbür dizanterilerden farklı olarak amipli dizanteri ılıman iklim kuşağında daha yaygmdır. Temelde hemen her yere uyum sağlayabilen özellikte bir hasta­lıktır. Petersburglu F. Losch’un 1875′te bu...
BAĞIRSAK KANSERİNİN HABERCİSİ AĞIZ BELİRTİLERİ: Bazı hastalıklarda ağız ve çevresi değişiklikler bağırsak kanserinin habercisi olabilir. Çene ve yüz kemiklerinde osteom (selim kemik tümörleri), deride kistler ve selim tümörler, çenelerde odontomalar....
KALINBAĞIRSAK DİVERTİKÜLÜ
KALINBAĞIRSAK DİVERTİKÜLÜ Divertiküller bağırsak duvarının di­rencinin azalması sonucunda dışan doğru fırlayan keseciklerdir. Çoğunluk­la bezelye büyüklüğündedirler ve he­men her zaman çok sayıda bulunurlar. En çok yerleştikleri yer kalınbağırsağın inen bölümüyle, sigmoit...
Kalıtsal etken önemli midir? Ailelerinde düzbağırsak-kalınbağırsak kanserine rastlanmış olan bazı genç has­talarda, şimdiye kadar özel bir kalıtsal etken saptanamamıştır. Ayrıca düzbağır-sak-kahnbağırsak kanserini daha iyi anlayabilmek İçin birtakım değişik sendromlar üzerinde...
Kolesterol bakımından zengin beslenme kalınbağırsak kanserine ortam hazırlar mı? İnsanlarda bağırsak kanserinin başlıca nedeni sanayileşmiş kentlerin kirli çevre koşullandır. Hastalığa yakalanan topluluklar ve hayvanlar üzerinde yapılan ça­lışmalar, kolesterolün bağırsak kanserinin...
Bağırsak tıkanması olan hastalar nasıl beslenmelidir? Bağırsak tıkanması olan hasta kesinlikle aç bırakılmalı, hiç yemek yememeli­dir.
Hangi kan tahlilleri istenir ve anlamlan nedir? En yararlı kan tahlilleri şunlardır; Kanın yoğunluğunu gösteren hematokrit de­ğeri, kanda sodyum, potasyum ve klor değerlerindeki değişiklikleri gösteren plazma elektrolit ölçümleri, kanda bikarbonat...
Bağırsak tıkanması tanısına hangi inceleme yöntemleri yardımcı olur? Bağırsak tıkanmasında tanıya götürücü en Önemli inceleme karnın, doğrudan ve ayakta ön ve arka düzlemde yatarak sağ ve sol yan filmlerinin çekilmesidir.
BAĞIRSAK ASALAĞI HASTALIKLARI Bağırsak asalağı hastalıkları tıp di-ide daha çok parazitoz adıyla tanınır, Bu hastalıklara yol açan asalaklar ge­nellikle dışkı-ağız bulaşma yolunu, ba­zen de dışkı-deri bulaşma yolunu izler. Tenya gibi...
Bunaltılı insanlarda bağırsak bozuklukları daha mı kolay gelişir?Huzursuz ve duygusal dünyaları karmaşık İnsanlarda bu tip bozukluk­lar daha çok görülür. Sık rastlanan bu bozukluklann nedeni genellikle organik değildir. Çoğu kalınbağırsağın sinir...
Yandex.Metrica