Akciğer Hastalıkları

Akciğer Kanseri
Bu kanser türü tedavi imkanları çok sınırlı olan ve bundan dolayı teşhisten sonraki hayata devam beklentisi günümüzde bile 5 yılı çok zor geçen hastalıklardan biridir. Akciğer Kanseri Belirtileri – Solunum...
Zatürre
ZATÜRREE (ZATÜRE) NEDİR HAKKINDA BİLGİ Pnömoni adıyla da tanınan zatürre, hava keseciklerinin (alveol) kılcal da­marlardan sızan sıvıyla dolması sonucu oltaya çıkan, daha sonra pıhtılaşan bu sıvının etkilediği bölgenin süngersi ya­pısını...
Akciğer Apsesi
AKCİĞER APSESİ: Akciğerde herhangi bir bölgede gelişen bir iltihabın o bölgedeki akciğer dokusunu öldürmesi sonucu akciğer apsesi oluşur. Apsenin çevresindeki akciğer dokusunda iltihap alam, başka bir anlatımla pnömoni alanı bulunur....
Akciğerler
Omurgalılarda göğüs kafesi boşluğunda duran ve solunum işlevini gören ve genellikle iki bölümden meydana gelen önemli bir organdır. Bunlarla atmosferdeki oksijen alınır ve dışarıya, karbondioksit verilir. İnsanda sağ akciğer üç,...
PNÖMOKONYOZLAR Pnömokonyozlar, mineral tozlarının solunum yoluyla uzun süre alınması so­nucunda bunların akciğerlerde birikme­siyle oluşur. Bu tozlar, özellikle bazı sanayi dallarında bol miktarda bulundu­ğundan, pnömokonyoz bu işkollarında çalışanlarda sık görülür ve...
Alkol bronş-akciğer hastalıklarına olan yatkınlığı artırır mı? Alkolün kuşkusuz böyle bir etkisi vardır. Bu etki hem doğrudan solu­num reflekslerini, hem de organizmamn enfeksiyonlara verdiği yanıtı zayıflatmasından kaynaklanır.
Solunumla akciğere giren havanın özelliği nasıl olmalıdır? Hava bileşiminin Önemi özellikle solunum yolu hastalıklarında ve alerjik durumlarda iyice ortaya çıkar. Havadaki oksijen, karbon dioksit, azot ve su buharı oranlarının sürekli...
Akciğerlerin genel özellikleri nelerdir? İnsanların göğüs boşluğunda biri sağa, öbürü sola yerleşmiş iki akci­ğer vardır. Bunların üstünü akciğer zarı (plevra) Örter. Süngersi, esnek ve kabaca koni biçimindedirler. Her birinin tepesi...
BRONŞ-AKCİGER İLTİHABI (BRONKOPNÖMONİ) Bronşlar solunan havayı soluk bo-nısımdan akciğerlere taşıyan, dallan-dıkça incelerek bronşiyollere dönüşen ve sonunda sayısız hava kesecikleri­ne (alveol) bağlanan borucuklardır. Bronşlardan geçerek hava kesecikleri­ne giren havadaki oksijen ince...
Eskiden bütün olgular doğrudan doğruya vereme bağlanırken günümüzde vere­min bazı durumlarda ve dolaylı bir rol oynadığı düşünülmektedir. Sert bağdoku ve amfizem bülleri (hava dolu kabar­cık) oluşumuyla uzun sürede iyileşen orta...
Akciğer zarı iltihabı genellikle akciğerde verem, emboli ya da apse gibi bir enfeksiyon süreci sonucunda gelişir.Akciğer zarı iltihabının en kesin tanı yöntemi zar boşluğuna iğneyle girerek (torasentez) burada sıvı bulunup...
Akciğer embolisinin üç değişik tipi: A. Büyük bir pıhtının akciğer atardamarını tıkaması. B. Birçok küçük pıhtı parçasının akciğer atardamarını ve bu damarın dallarını tıkaması. C. Küçük pıhtı parçalarının akciğer atardamarının...
Bu gelişim bozukluğunda, kanın sağ karıncıktan akciğer atardamarına geçme­sini bütünüyle engelleyen tam bir tıkanıklık söz konusudur; karıncıklar arası bölme ise sağlamdır. Bu durumda iki olasılık söz konusudur. Tip 1- Sağ...
Yandex.Metrica