Ağız Hastalıkları

Yarık Damak
Yarık damak, ağzın tavanını oluşturan dokuların orta çizgi üstünde birleşmemesinin yol açtığı doğuştan oluşum bozukluğu. Doğan her 1 000 bebekten 1 inde görülen yarık damak bazen, “tavşan dudak” diye adlandırılan...
Diş Çürükleri
DİŞ ÇÜRÜKLERİ: Diş kayıplarına neden olan hastalıkların başında gelir. Çürüme dişin kronunu saran mineden başlar, altındaki dentine ilerler. Pulpaya ulaştığında “pulpitis” adı verilen dişözü iltihaplanması oluşur. Diş çürüklerinin oluşmasında etkili...
Dudak ve Damak Yarıkları
DUDAK VE DAMAK YARIKLARI: Yapılan istatistiklerde 800 çocuktan 1 inde görülen do-i gelişim bozukluklarından dır. Dudak ve damaka parcalan rahim içi dönemde birbirinden ayrıdır ve zamanla burada kaynaşır. Annenin kullandığa...
Dişler
DİŞLER: Çene kemiklerinin ağız boşluğuna bakan yüzlerindeki alveol kretleri üzerinde diziler yapan dişlerin çiğneme ve konuşma fonksiyonlarında Önemli görevleri vardır. Dişlerin ağız boşluğunda bulunan bölümlerine kron (korona), çene kemiği içinde...
Çene Kemiği İltihabı ( Osteomiyelit )
ÇENE KEMİĞİ İLTİHABI {OSTEOMİYELİT}:Çene kırığının mikroplanması ya da diş apsesinin yayılmasıyla oluşur. Şişlik, ağrı, fistüller, dişlerde sallanma, ateş ve lenf bezlerinde şişme vardır. Günümüzde güçlü antibiyotiklerin bulunması, osteomiyelit sayısını giderek...
İmplant Protezler
İMPLANT PROTEZLER: Yeni geliştirilen protez türleridir. Protezler hastanın çene kemiğine doku dostu olan metal ya da metal alaşımları aracılığıyla bağlanır..
Sabit Protezler
SABİT PROTEZLER: Aşırı doku kaybı olan bir dişe kron biçiminde ya da arasında geniş boşluk bulunan iki dişi birbirine bağlayan köprü biçiminde uygulanan protezlerdir. Hasta tarafından takılıp çıkarılamazlar. Kron ve...
Hareketli Protezler
HAREKETLİ PROTEZLER: Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen ve bir plak üzerine eksik dişlerin dizilmesiyle elde edilen protezlerdir. Tam (total) protezler ağzında hiç diş bulunmayan hastalara yapılır. Bölümü (parsiyel) protez olarak nitelendirilenlerde...
Protez
PROTEZ: İnsan vücudunda kaybedilen bir organın ya da organ parçasının yapay benzeriyle tamamlanmasıdır. Protezin dişhekimliğindeki uygulama alanı çok geniştir. Dişhekimliğinde kullanılan protezlerin amaçları çiğneme fonksiyonunu sağlamak, estetik sorunları gidermek, konuşma...
Periodontal Hastalıklar
PERİODONTAL HASTALIKLAR: Dişi çevreleyen dokuların hastalıklarıdır; bunlar arasında ilk akla gelen dişeti hastalıklarıdır. Disetlerinde kanama, sızı, kürdanla karıştırma isteğiyle başlar. İleri dönemlerde dişetlerinden irin çıkar, dişler sallanmaya başlar. Hastalık dişetindeyken...
Dişeti Büyümeleri
DİŞ ETİ BÜYÜMELERİ: Bunlara tıp dilinde “dişeti hiperplazisi” denir. Büyük bir bölümü dişeti iltihaplarına bağlıdır. Bir bölümüyse saralı hastaların kullandıkları ilaçlara bağlıdır; hastalar bu ilaçlan kullanmak zorundadırlar ama bir yandan...
Diş Fırçalama Hataları
DİŞ FIRÇALAMA HATALARI: Dişlerin fırçalanması belirli bir teknik gerektirir. Ayrıca uygun diş fırçaları seçilmelidir. Bu kurallara uyulmadığında fırçalama hatalarına bağlı dış kayıpları görülür. Bunlardan en önemlisi dişlerin boyun kısımlarında görülen...
Çürük Yapıcı Maddeler
ÇÜRÜK YAPICI MADDELER: Karbonhidrat iar en Önemlisidir. Çok şeker kullanan toplumlarda ve ailelerde çürükler sık ve ağırdır. Bakteri plaklarında çoğalan mikroplar şekerli maddeleri parçalayarak asit yapımına yol açarlar. lBu asitler...
Pedodonti
PEDODONTİ: Süt dişleri çene ve yüz gelişiminde önemli bir yer tutar. Erken çekilen bir süt dişi, ileride onarılması güç ve pahalı ortodontik tedavilere neden olabilir. Pedodonti bilim dalı, süt dişlerinin...
Ortodonti
ORTODONTİ: Dişlerdeki çapraşıklıkları düzelterek estetik görünüm kadar konuşma ve çiğneme fonksiyonlarını da sağlamak başlıca amacıdır. Dişlerarası ilişkilerin düzenli olması çene yüz gelişimini de etkileyeceğinden önemli bir tedavi dalıdır. Uzun süreli...
12
Yandex.Metrica