Hastalıklar

Verem – Tüberküloz
Eski çağlarda veremle ilgili bilgile­re rastlanmaktadır. Verem M.Ö. 3000 yı­lından Snce Çin’de biliniyordu. Çinliler hastanın nabzına bakarak hastalığın gi­dişinin nasıl olacağına karar veriyorlar­dı. Eski Yunan’da Knidoslu Euryphron veremli hastanın bir...
İştah ve İştahsızlık
İŞTAH NEDİR Açlıkla karşılaştırıldığında iştah ruhsal etkenlerin çok daha ağır bastığı bir duygudur, insan deneyimleri sonucu hoş ve güzel olduğunu bildiği bir yiyeceğe karşı derin bir istek duyar. Hoşlandığı yiyeceği...
Sara (Epilepsi)
SARA (EPİLEPSİ) Epilepsi olarak da bilinen sara be­yindeki anormal elektriksel boşalımın bir sonucu olarak nöbetler halinde or­taya çıkan kronik bir bozukluktur. Sa­ra nöbetleri aniden başlar ve sona erer; vücutta havale...
Raynaud Hastalığı
Raynaud Hastalığı Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Raynaud hastalığı, simetrik olarak ve ayak parmaklarını etkileyen bir dola­şım bozukluğudur. Parmaklarda basit duyu bozukluklarından, ender olmakla bitikte kangrene kadar giden tablolara yol açabilir....
Beyin Tümörleri
BEYİN TÜMÖRLERİ HAKKINDA BİLGİ Kafa içi tümör dendiğinde, anatomik ve klinik açıdan kafatası boşluğunun içinde gelişen ve beyin dokusuna yerle­şen ya da beyne dışarıdan baskı uygula­yan bütün kütleler anlaşılır. Bunlar...
Bağırsak Dönmesi
Bağırsak Dönmesi Nedir Nasıl Oluşur? Bağırsak dönmesi bir bağırsak bölümü­nün kendi bağırsak askısıyla birlikte ek­seni etrafında dönmesiyle yani düğümlenmesiyle oluşur. Bu nedenle bu hastalığa bağırsak düğümlenmesi de denir. Karın zarının...
Bağırsak Tıkanması
MEKANİK BAĞIRSAK TIKANMASI Bağırsak kanalı bağırsak dışı etkenler nedeniyle tıkanmıştır. Bağırsak duvarının dışında bulunan hastalık etkenleri bağırsak kanalına dıştan baskı yaparak bütünüyle tıkanmasına neden olur. Ge­nellikle dölyatağı, yumurtalık ya da...
Kol Ağrısı
Kol Ağrısı Nedenleri En sık ağrıyla karşılaştığımız bölge kollarımızdır. Bu şikayet genellikle düşme veya çarpma sonucu oluşur. Lakin kol ağrılarının nedeni altta yatan başka bir rahatsızlıktan da kaynaklandığı görülmektedir. Kolunuz...
Kalp Krizi (MİYOKART ENFARKTÜSÜ)
Kalp Krizi Nedir? Miyokart enfarktüsü, kalbi besleyen kororfer atardamarlardan birinin ya da birden fazlasının pıhtıyla tıkanması so­nucunda kalp kasının (miyokart) bir bö­lümünün beslenemeyerek ölmesidir. Kalp krizi olarak da adlandırılan bu...
Kızıl
Kızıl Hastalığı Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Kızıl, bütün vücut derisinde dökün­tüler yapan, glomerülonefrit ve romatizmal ateş gibi çok önemli komplikas-yonlara yol açabilen akut ve bulaşıcı bir hastalıktır. Kızıl Hastalığının Belirtileri...
Nefes Darlığı
Nefes Darlığı Nedir Neden Olur? Nefes darlığı her türlü solunum güçlüğünü anlatmak için kullanılan bir terimdir. Hasta genellikle yardımcı solunum kasları aracılığıyla soluk alıp verir ve hava açlığı denen bir...
Bebeklerde Gaz Sancısı
Bebeklerde Gaz Sancısı Sürekli Olur mu? Gaz sancısı yaşayan bebeklerde sürekli olarak bir rahatsızlık, huysuzlanma ve ağlama gerçekleşir. Sağlıklı bebeklerde görülme sıklığı 2-3 haftadan başlayıp 4 aya kadar devam etmektedir....
Atelektazi
Atelektazi Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Atelektazi, çeşitli nedenlere bağlı olarak akciğerlerdeki hava keseciklerinin adeta bir balon gibi sönüp içlerindeki havayı kaybetmeleri olayıdır. Bu olay akciğerin küçük bir bölgesini tutabileceği gibi...
Kulak Çınlaması
Kulak Çınlaması Nedir ve Neden Olur? Bir anda kulaklarımız çınladığı zaman birilerinin bizi konuştuğunu düşünürüz. Fakat tıpta’’ tınnitus’’ olarak adlandırılan kulak çınlaması rahatsızlığı çoğu kişinin dikkate almadığı bir durumdur. Ancak...
Kansızlık
Kansızlık Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Kalbin pompaladığı kan, atarda­marlarda ilerleyip kılcal damarlara da­ğılarak dokulara ulaşır. Daha sonra ge­ni kılcal damarlar yoluyla toplarda­marlara geçen kan kalbe döner. Plazma denen sıvı bölümü...
Yandex.Metrica