Göğüs Ağrısı

A+
A-
Göğüs Ağrısı

Göğüs Ağrısı Nedenleri Sebepleri

Göğüs ağrısı hemen her zaman haklı ya da haksız yere kalp ağrısı olarak değerlendirilir. Gerçekte bu tip ağrıların nedeni göğüsteki organların sayısı kadar çoktur. Ağrılar plevra (akciğer zarı), akciğerler, yemek borusu, kaslar, göğüs kemiği, kaburgalar, sırt omurları gibi kalbin dışında pek çok organı ilgilendirir.

Göğüs Ağrısı Belirtileri Nelerdir?

Her göğüs ağrısı kalbe bağlı olmayabileceği gibi, kalp ağrıları da yalnızca göğüs bölgesiyle sınırlı kalmaz; bazen karın bölgesine, kollara (özellikle sol kola) ve boyna yayılır.Göğüs ağrısının ortaya çıktığı her durumda bir hekime başvurmak gerekir. Hekim ağrının bölgesi, yayılımı, süresi gibi özelliklerine bakarak kalple ilgili olup olmadığını belirleyebilir ya da daha kesin bir tanıya varmak amacıyla elektrokardiyogram ve göğüs filmi gibi ayrıntılı incelemeler isteyebilir.Göğüs boşluğunda bulunan organlar ağrı uyarılarını alan ve ileten sinir donanımlarına göre üç gruba ayrılır: Plevra adıyla anılan akciğer zan, somatik (bedensel) tipte göğüs ağrısı alıcıları ve bunu merkez sinir sistemine ileten somatik sinir lifleriyle donatılmıştır. Somatik tipte göğüs ağrıları yüzeyseldir; sınırları iyice belirlenebilir; solunum ve omuz hareketleriyle değişebilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Göğüs Ağrısı Tedavisi Nasıldır?

Kalp, kalbin dış zan olan perikardın bir bölümü, büyük damarlar ve yemek borusu iç organlarla ilgili, viseral tip denen göğüs ağrısından sorumludur. Bu tür ağrılar derin, yaygın ve zor sınırlanabilen niteliktedir; göğüs kemiği bölgesini aşarak çoğu kez göğüs dışındaki yapılara da (örneğin sol kola) yayılabilirler.
Bronşlar ve akciğer dokusu ağrı uyanlarından etkilenen sinir liflerinden yoksundur; bu yüzden de kendi başlarına ağrıya yol açamazlar. Eğer bunlardan kaynaklanan bir lezyon (doku bozukluğu) ağrı yaratıyorsa, bu durum lezyonun ağrıya duyarlı yapılara, Örneğin plevraya ulaştığını gösterir.

GOGÜS FİLMİ

Akciğerlerde bir hastalıktan kuşku-lanıldığında, akla gelecek ilk temel yak­laşımı göğüs bölgesinin radyolojik ince­lemesidir. Hastanın yakınmalarının din­lenmesi, göğüs kafesinin gözle incelen­mesi (inspeksiyon), bir elin parmakla­rıyla öteki elin sırtına vurarak bu elin altındaki bölgeden alman sesin dinlen­mesi (perküsyon) ve akciğerlerin stetos-kop ile dinlenmesi (oskültasyon) hasta­lığın tanısında yardımcı yöntemlerdir; kesin tanı çoğu zaman bir akciğer filmi ile konur. Ayrıca akciğer kanseri gibi organın yalnız bir bölgesine yerleşen hastalıkları, çok iyi muayene eden dene­yimli bir hekimin bile atlayabileceği bi­linir. Buna karşılık, hastanın yakınmala­rı, muayene bulguları ve öteki inceleme yöntemlerinden elde edilen sonuçlarla birlikte değerlendirilmeyen bir akciğer filminin de tek basma doğru tanıya ulaş­mak için yeterli olmadığı bilinir.

Sponsorlu Bağlantılar

RADYOSKOPİ

On yıl öncesine değin göğüs kafesinin incelenmesinde sık kullanılan radyosvkopi, günümüzde yalnız gerektiğinde, göğüs filmini tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Radyoskopi uygulanırken hastanın aldığı ışının za­rarlı etkileri gün geçtikçe daha iyi anla­şılmıştır; öte yandan, akciğer filmi çe­kilirken saniyenin onda biri süresince uygulanan ışınım vücudu hemen hiç et­kilememektedir.
Radyoskopik inceleme akciğerlerin solunum esnasındaki hareketini, kalbin kasılmasını, büyük damarların hareket­lerini, derin soluk alma sırasında medi­yastin bölgesindeki (akciğerler arasın­daki bölge) yapıların hareketlerini, ak­ciğerdeki kistin ya da akciğer zarının yapraklan arasındaki sıvının hareketle­rini incelemek amacıyla uygulanır.
Akciğer üç boyutlu bir organ oldu­ğundan, kural olarak, akciğerlerdeki anormal oluşumları incelemek için çe­şitli yönlerden çekilen filmler birlikte değerlendirilir. Bu amaçla, kronik bronş ve akciğer enfeksiyonlarını ve akciğer zarında hava toplanması ile olu­şan pnömotoraksı incelemek için soluk alıp verme sırasında çekilen ön-arka doğrultudaki filmlere ek olarak, kalp ve mediyastindeki yapılan görmek için yan ve 45° eğik planda çekilmiş filmler ve akciğerlerin tepe bölgelerini incele­mek amacıyla ön-arka doğrultuda çeki­len ve ışının vücuda eğik verildiği film­ler gereklidir.
Böylece varlığından kuşkulanılan ama alışılmış ön-arka doğrultuda çekil­miş akciğer filminde görülmeyen pek çok oluşum açığa çıkartılır. Ön-arka doğrultuda çekilen filmde ışın hastanın göğüs kafesini dayadığı film plakasına 2 m uzaktan verilir. Böylece, göğüs boşluğundaki organların boyutları ger­çeğe çok yakın olarak belirlendiğinden kalp büyümesi gibi rahatsızlıklar sapta­nabilir. Tam 2 m uzaklıktan çekilen ön-arka film teleradyografi olarak adlandı­rılır. Ucuz olması, verilen ışın dozunun çok düşük olması ve elde edilen filmin kolayca korunması ve saklanması nede­niyle, hiçbir yakınma olmayanlarda da kitlesel tarama yöntemi (örneğin, işe alınmadan önce sağlık raporu alabilmek için) olarak kullanılmaktadır. Akciğer filminin tümüyle normal olması çok de­ğerli bir bulgudur; bununla birlikte, her zaman normal çıksa bile, herkesin, ya­şamı boyunca belirli aralıklarla bu ince­lemeyi yinelemesi gerekir. Böylece, ak­ciğer ya da mediyastinle ilgili bir hasta­lık çok erken dönemde yakalanabilir.

TOMOGRAFİ

İtalya’da bulunmuş olan ve önceleri yal­nız göğsün içindeki yapılan incelemek, için kullanılan tomografi günümüzde radyolojik incelemelerin tümünde kullanılmaktadır. Teleradyografi çekimi sı­rasında tek bir planda üç boyutlu yapı-lann gölgelerinin üst üste binmesi so­nucu oluşan doku kesitleri nicelenir. Böylece tek bir filmde üst üste binme nedeniyle birbirinden ayırt edilemeyen yapılar, örneğin koyu renk görülen bronşlar ile damarlar birbirinden ayrılır, hatta atardamarlar ile toplardamarların bile birbirinden ayn görülmesi müm­kün olur. Üst üste binme nedeniyle göz­den kaçan bir akciğer hastalığı da orta­ya çıkarılabilir. Tomografi ayrıca akciğer dokusu ve mediyastindeki değişiklikleri sapta­mak için kullanılır.

BİLGİSAYARLI EKSENEL TOMOGRAFİ

Bilgisayarlı tomografi birkaç yıl önce-; sine değin birçok zorluk nedeniyle göğüs kafesinin incelenmesinde yaygın olarak kullanılamamaktaydı. Bu zorluk­ların en başta geleni göğsün içindeki yapıların doğal hareketleri sonucunda oluşan ve artefakt olarak bilinen görün­tü bozukluklanydı. Günümüzde kullanılan ileri teknoloji, tüm zorlukların aşılmasını sağlamış, bilgisayarlı tomog­rafi akciğer tümörlerinin komşu dokula­ra ‘yayılmasını incelemekte yaygın ola­rak kullanılmaya başlamıştır (bak. Bil­gisayarlı Tomografi).

BRONKOGRAFİ VE BRONKOSKOPÎ

Bronkografi bronşların yapısını incele­mede sık olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde yerel anestezi uygulandıktan sonra, her yöne bükülebilen ince boru­larla bronş içine X ışınlarını geçirmeyen ve filmde görünebilen bir madde (kont­rast madde) verilir. Böylece, normal olarak görünmeyen bronş, bronşiyol ve daha ince hava yollarının duvarları gö­rünebilir ve bronşektazi (bronş genişle­mesi) gibi bozukluklar kolayca saptana­bilir. Bu yöntem küçük bronşların ince­lenmesi için daha uygundur. Daha bü­yük bronşların incelenmesinde ise, optik donanımlı esnek borularla doğrudan in­celemeyi ve gerekli yerlerden biyopsi alınmasını sağlayan hronkoskopi yönte­mi yeğlenmelidir (bak. Bronkoskopi).

Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. Alihan dedi ki:

  Yasemin hanım sizin ağrıniz sindirim sisteminden kaynaklaniyor

 2. ferit dedi ki:

  Valla arkdaslar cogunuzun yorumunu okudum yarisi kalp nerden biliyon demeyin babam dan dolayi tarif edmenize gore yarisi kuluc dedimiz saplanti gogsunl agriyan fazla sicak olmaksizin havluyla sirtini sicak tutsun Her gogusde hissedilen agriyi kalbe baglamayin gogusde dolu organ parcalari var ben 5 senedr arasdirdim iycene

 3. Zeynep dedi ki:

  Sol tarafımdaki Ağrı koluma kadar vuruyo kalpmi göğüsmü ayırt edemedim Yada kalp ise korkusu başladı :(

 4. yener dedi ki:

  Merhabalar benim şikayetim geceleri oluyor yattigimda göğüs kafeslerimin alt kısımlarında ağrı oluyor ve ayağa kalkınca geçiyor film çektirdin tahlil yaptırdım birşey çıkmadı sebebi ne olabilir

 5. yusuf dedi ki:

  sol meme az iç kısmında yukarı ve koltuk altınna bu devamlı digil agrı var kas gevşetici alınca rahatlı yorum günlük dört kilometre yürüyüş yaparım hava iyi olunca beşinçi katda oturu yorum üç sefer inip üçsefer çıkarım yorulma yok göüs bölüm ne gittim kardoylejiye görün dedi saygılar sunarım duyarlınız için teşekürler

 6. husna dedi ki:

  Momogfi ultrasiyon yaptırdım memede bi şey bulunmadı
  Sağ kolum sirtim omuzum
  Memem agiryor
  Ne olabilir saygılarımla

 7. zehra dedi ki:

  kalbime günde aralıklı aralıklı iğne batması hissediyorum ve göğsümede yayılıyor bu ağrı belim ve kolumdada ağrı hissediyorum bunun sebebi nedir öğrenebilirmiyim

  15 yaşındayım

 8. musta dedi ki:

  Iki göğüsumun arasinda genelde geceleri uyurken ağrı hissediyorum.
  Acaba kap krizi habercisi olabilirmi
  Tesekkurler

 9. Yıldız dedi ki:

  Selamın aleyküm ben yolda yürürken göğsümün sol tarafı ağrıyor nefes alamıyorum cevap verirseniz sevinirim yakın zamanda hastaneye gitcem

 10. sevinç dedi ki:

  bir kaç gündür sağ göğsüm de arar ara yanma var acaba nedendir yaşım 66 teşekkür ederim

 11. sercan dedi ki:

  sag gögsüm agrıyor 7 8 aydan beri ( öyle hergün arımıyor belki 1ay sonra belki 1haftada agrıyor bügün de boynumdan sag gögsüme orta derecede şiddetli agrı vuruyor

 12. nazan dedi ki:

  Benimde 3 gundr sol gogsumde agrim oluyo bazen gogsumun alti agriyo koluma ve sirt agrilarim oluyo neden olabilir ki yardimci olursaniz sevinirim

 13. kadem dedi ki:

  slm 6aydır sol gögsümde agrı ve halsizlk var kalple ilgilı bır sey cıkmadı treotlerım yvaş çalıyo onna ilgili ilac kullanıyrum ama gögsumdekı agrı aralık lı devam edıyo tıreit yavaş calışması göyus agrısı yapar mı sol göysumdekı agrı ne olabılır lutfen yardımcı olurmusunuz

 14. çilem dedi ki:

  merhaba benim sağ göğsümde 7.8 aydır bir ağrı var ama sık ağrımyo ama kolula sırtımı vuruyo ağrısı nolabilir bilglindirirsenz sevinirim iyi günler.

 15. sebahat dedi ki:

  sag gögüs ağrısı sagda sırtta kürek kemiğinde pıcak sokulmuş gibi ağrı DAHA ÇOK YATTIĞIMDA GELEN AĞRILAR SEBEBİ NE OLABİLİR

 16. ejder dedi ki:

  sol gogusumun ust kısmında sureklı agrı 2 aydır 3 defa acıle gıttım kas sıkışması dedıler kalp serıtıne kadar cekıldı bırsey çıkmadı koluma ve sırt bolgme agrsı vuruyor ne ypmalıym

 17. talat dedi ki:

  iki gögsümün arasında üst tarafta gögüs kafesimin arkasında yıllardır devam eden özelliklede geceleri ortaya çıkan bir agrım oluyor bazen çok şiddetli bazen orta şiddetli agrılar defalarca dr gittim ama hiç bir açıklayıcı sonuç alamadım ne yapmalıyım

 18. nihat dedi ki:

  haftada birkaç kez göğsümde şiddetli ağrılar hissediyorum 5 yıldır süren ağrılar gezici bir şekilde başlıyor göğsümün ve sırtımın ortalarında dolaşıyor el bilekleklerimi parmaklarımı kütlettiğim zaman rahatlıyorum birde sırtımı sert bir yere dayayarak kemiklerimi kütletiyorum bu ağrılarımı azaltıyor yıllardır çekiyorum sebebi ne olabilir

 19. barış dedi ki:

  2 ğöğüsümün arasında ve üst tarafında bir baskı var agrı var bu zaman zaman qidip qelio sebebei ne olabilir?

 20. emine dedi ki:

  benim sol gögsümde büyüklük var ama her kadında oldugu gibi degil baya bi büyük ve 2.3 aydır kolum agrıyo bunun icin ne yapmam gerekiyo cok piskolojim bozuluyo gögsüm ck büyük

 21. meryem dedi ki:

  mrb ben 19 yaşındaym ve yaklaşık 7 gundur sağ göğsümde ağrı var bunun nedeni ne olabilir bilgilendirirsenz çok sevinirim

 22. samet dedi ki:

  bazen agzım kuruyo bzen de yutkunmakta zorlnıyorum. acile gidiyorum kas gevşedici ilaçlar veriyo ama işe yaramıyo acele cevap verirseniz sevinirim

 23. samet dedi ki:

  benim gögsümdede agrı oluyo . bazen sag tarafta oluyo bzen sol tarafta bazende iki gögsün ortasına yumruk gibi oturuyo. 2-3 kere doktora gittim bi şeyiniz yok dedi. ama kygı duyuyorum bu agrıların nedeni nedir acaba. yd hangi birime gitmeliyim. ecele cevp verirseniz sevinirim.

 24. kübra dedi ki:

  göğüs kafesimde 15-20 gündür bir ağrı var.en çok nefes alıp verirken ve yatıp kalkarken ağrılarım oluyor .

 25. arzu dedi ki:

  benimde sag tarafimda agrim var bicak gibi giriyo ùsùtmekle alakali olabilirmi tsk

 26. Hüseyin dedi ki:

  2 ğöğüsümün arasında ve üst tarafında bir baskı var agrı var bu zaman zaman qidip qelio sebebei ne olabilir?Saygılarımla.

 27. mehmet dedi ki:

  slm benim sol gögüsümde sidetli agri var gaz birikiyor gazi agizda cikariyorum yatarken sidetli gaz birikiyor uyuyamiyorum neden olabilir

 28. şaban dedi ki:

  sol gögsümün üstü yaklaşık 15 gündür agrıyo ve bişi böle sokuluyo doktota gttim stres ve sigara dedi.ama hala agrıyoo ne yapmalıyım

 29. tugba dedi ki:

  benım sol gögüsm ara ara agrıyo kolumada vuruyor dokunamıyrum napmam lazım bana yardımcı olun tsk ederımm

 30. Fuat dedi ki:

  Benimde 2 göğüsümün arasında bir baskı var üst kısımda 1 haftadır oluyor ara ara doktora gittim birşey yok dedi. neden olabilir.

  yaşım 14

 31. hasan dedi ki:

  Merhaba
  göğüsümün orta kısmı ağrıyor ve nefes almakta zorluk veriyor, yatarken de nefes almam daha kısa nefes alıp veriyorum ve göğüsüm daha siddetli ağrı yapıyor mecmuriyetten kısa kısa nefes alıp öyle yatağa yatabiliyorum gittikce siddekli oluyor omuzlarım ve en çok sol omuzuma vuruyor,çok sinirli oluyorum.

  sorumu cevaplarsanız memnun olurum saygılar.

 32. aşkın dedi ki:

  benim göğsümün arasında uzun arlıklarla 2 gün süreli ağrı oluyo doktora gittim ilaç kullandım ama geçmedi…

 33. can dedi ki:

  benimde sağ bölge ağrıyor kalp değil okulda çok koştuğuğumdan olabilirmi

 34. Emin dedi ki:

  İki gogos arasi yanma yapıyor ara sıra zaman zaman bazen çok agriyor

 35. Ayşe dedi ki:

  merhabalar… 3.5 4 sene önce sol göğsümde birkaç ağrı oldu ve doktora gittim göğsünde sorun yok kardiyolojiye gitmemi önerdi ve gittim. ekg çektirdim. doktor iki göğsün ortasında geeçen bir çizgi vardır ve o çizgi her insanda dik vaziyette olması gerekir dedi ve sendeki çizgi tamamen eğilmiş dedi 3 ayda bir kontrole gelmen gerekir dedi dha sonra ağrı olmayınca önemsemedim ve gitmedim ancak yaklaşık 1.5 ay önce 3 kez ard arda şiddetli bir batma oldu sol tarafda. çok şiddetli ama. sanki bıçak batıyormuş gibi… sebep nedir acaba?

 36. hanzala dedi ki:

  selamun aleyküm bende de bu ağrı tarzları meydana gelmeye başladı göğsümde sanki birisi oturuyormuş gibi hissetmeye başladım ve bu ağrı sol bacağıma kadar gelmeye başladı ne yapmam gerekiyor allah için bir şeyler söyleyin doktora gitmeden burda öğrenmek istiyorum şimdi gidersem doktor daha dinlemeden ilaç verecek bliyorum sonra ben kavga edecem lütfen iyi günler

 37. aysun dedi ki:

  merhaba ben aysun güler sağ göğsüm de arılar oluyor nedeni ne olabilir nefes alırken ve verirken zorlanıyorum carpıntı yapıyor cevap bekliyorum

 38. emine dedi ki:

  öncelikle mrb sol göğüsümün altında ve üstünde gidip gelici ağrılar var doktora gittim kalp filim çektirdim herhangi bi sorun olmadığını söyledi doktor ben halen o ağrıları hemen hemen hergün yaşıyorum nedeninide bilmiyorum bana yardımcı olursanız sevinirim artık korkmaya başladım ne yapmam gerek saygılarımla

 39. engin dedi ki:

  benim goyus ağrılarım 5 yıl oldu zaman zaman oluyor sağ sola atıyor en az 20 gun ağrılar oluyor sırt uztu uzanamıyorum posisizyon deyiştırdığim zaman ağrılar şşidetlenıyor çök dr gitim sırtınde bel romotızması var goyus kafesımde yanma ağrı oksuruken ağrı gulerek ağrı hapşururuk ağrılar şidetlenıyor ne yapabilirim yarduımcı olsamnız

 40. selçuk dedi ki:

  ğöğsümün sol ve sağ taraf kemiklerim agrıyor arasıra ğöğsüme iğne batırıyorlarmış gibi oluyor nefesimde daralıyor

 41. Nevra dedi ki:

  Benim yoğun olarak sol göğsümde ve sağ göğsümde ağrı var.bu ağrı kolumun üst içine ve koltuk altına da vuruyor.film çekindim bir şey çıkmadı.ama içim rahat değil.acaba göğüs dışında bir organla ilgili olabilir mi?

 42. ahmet dedi ki:

  sag ve sol gögsümde cok hafif bir agri olustu on gün oldu hala gecmedi özellikle gece yatinca daha belirgin bir sekilde hissediyorum bunun nedenlerini bildirirseniz memnun olurum selamlar.

 43. mustafa dedi ki:

  slm benim 4 ay önce sol goğsüm şişti bı kac gun sonra gecti şimdi ise sol kolum uyuşuyo sol goğsüm şişip iniyo ve yumrugumu tam sıkıp kapatamıyorum sebebi ne olabilir acaba

 44. ceyhan dedi ki:

  göğsümde ağrı var. kalp dediler anjou oldum kalbinde birşey yok dediler….. ağrım hala devam ediyor.

 45. serkan dedi ki:

  5 seneden beri gögsümde agrı sıkışma oluyor sanki gögsümün üzerinde bir yük varmış aşırı mide bulantısı var özellikle yataktan kalktıktan sonra doktora gittim endoskopi cekildi doktor midende iltihap var dedi ilaç verdi ama geçmedi ne yapmam gerek cevap için şimdiden teşekkürler

 46. fatma dedi ki:

  kadir adlı kullanıcımız 11th Kas, 2010 at 10:31 PM
  benim göğsümdeki ağrılar sanki yayılıyor sızlıyor bunun neden oldugunu söylersenız sevınırım cvplarınızı beklıyorum..

 47. ceren dedi ki:

  sag gogus ustunda kal atisi gibi agri var kol altima vuruyor ve beni rahatsiz ediyor

 48. muhammet ali dedi ki:

  yaklasik 1 haftadir sol gogsum sanki bicakla kesiliyormus gibi agriyor ama bu agri herzaman degil gidip gidip geliyor..sebebi ne olabilir acaba? tesekkurler

 49. ibrahimcan dedi ki:

  aniden göğüsüme bir baskı gibi ağrı gibi bir şey oluyor ölecem sanıyorum çok şiddetli oluyor sebeb, nedit acaba

 50. mavi düş dedi ki:

  göğsümün altındaki eğe kalbime baskı yapıor . ve sol kolumda uyuşmalar oluyor bugun doktora gıttım ve mavi küçük bir hap verdiler

 51. faruk dedi ki:

  sol göğsümde ve sırtımda zaman zaman ağrı oluyor bu ağrı boynumada vuruyor kalpten şüphelendim doktora gittim kalpte bişey yok dedi
  ayrıca sol kolumda uyuşma ve halsizlik var sebebi ne olabilir cevaplarsanız sevinirim saygılar

 52. Sevinç dedi ki:

  Uzun zamandır Sol göğüsümde ve sol kolumda ağrı var . Aynı zamanda sırtımdan boynuma doğru uzanan bir ağrı kaslarımda . Kapalı ve sıcak ortamlarda uzun süre kalamıyorum boğulucak gibi oluyorum . Göğsüm sıkışıyor nefes almakta zorlanıyorum bazen .Acaba sebebi nedir ? Cevabınız için şimdiden teşekkürler .

 53. aysemin dedi ki:

  ortaokul 8,inci sınsftan beri gögsüm agrıyor ama simdi 17,yim yine devam ediyor doktora gittim ama birşey yok dedi şimdi ara sıra sürüyor kalp hastasıda olabilirim ama ben bundan birşey anlamadım eger hasta isem allah hepimize saglık versin bu siteye dertlerini yazanlarada cok geçmiş olsun

 54. kübra dedi ki:

  sabahları uyandığımda iki göğsümün arasında bir ağrıyla uyanıyorum başta yüzüstü uyuyorum diye ağrıyor diye düşünmüştüm ama dikkat ediyorum sanırım alakası yok yüzüstü uyumamla ilgili.mayıs ayındada mide fıtığından ameliyat oldum acaba bunun bi etkisi de olabilir mi? yardımınızı rica ediyorum.

 55. yonca dedi ki:

  sol kolumun arka tarafından başlayıp koltuk altıma kadar yayılan ve sağ göğsüme kadar devam eden ağrım var.. 1 haftadır her gün bu şekilde ağrımakta bazen hızlanıp sanki bıcak saplarcasına canımı yakmakta. ve sol kolumu kaldırıp indirmede zorluk çekiyorum o ağrı nedeniyle.. sizce sebebi ne olabilir?

 56. MAHMUT dedi ki:

  Selam benim sol gögüsümün üst bölgesinde bir ay önce agri basladi, bazende sanki biri bastiriyormus gibi hissediyordum ve cok az da nefes alma problemi oluyordu.Simdi agri birkac günde bir oluyor(tüm gün sürebiliyor), baski ise kalmadi sebebi sizce ne olabilir.Simdiden tesekürler.

 57. erdoğan dedi ki:

  gçğüslerimde agrı var genelde sol ğögsümde meydana geliyo ama sürekli yer değiştiiyor bazen kalp üstü bazen ğösümün soltarafı ama neden oldunu bulamadım doktora gittim bişey çıkmadı hafif ama sebebi beni şüpelendiriyor yardımcı olursanız sevinirim teşekürler

 58. çiğdem dedi ki:

  iyi günler benim yaklaşık 2 aydır sağ göğsümde ağrı var koluma vuruyo sızlıyor ve çok acıyor bezen sol tarafımada vuruyor içten geliyo snkidayanamıyorum nedeni ney olabilir korkuyorum doktora gitmeye beni bilgi verirseniz sevinrim

 59. gurkaan dedi ki:

  slm bronsıt hastalını atlattım zınnat cefaks adlı ılaclar kullandım gectı ama gogusumdekı agrı gıtmedı bunun ıcın ne yapmalıyım

 60. ben filiz dedi ki:

  sağ gösümde ve sırtımda ağrı var ara ara gelip gidiyor bençok korkuyorum kalp gırafiyi ve akciyer filmi çekindim sonuç iyi çıktı pisgoloji olabilir dedi deprosyon ilacımı yedi senedir kullanıyorum ilaç alkoli oldum ne yapmam gerekir 2011 10 yaşında kızım var ayağıda eksama var çok ilaç kulandım geçmedi okula zor gidiyor onada bir yardımcı olun ne yapabilirim

 61. funda dedi ki:

  benimde 3 gundur sag goyus bolgemde koltuk altimda sonra arada miyde bolgesindede bu agriyi hissediyorum neden olabilir acabaa yardimci olursaniz ii olur tskler simdiden

 62. serkan dedi ki:

  ilginize şimdidden teşekkür ederim öncelikle troid bezlerimde sorun var defalarca doktora gitmeme ragmen anlaşılır bi yanıt alamadım nodülün problem olmayacak kadar küçük olduğunu söylediler son 6 aydır gögsümün sol alt köşesinde her saniye nefes alıp verirken küçük bi ağrı hissediyorum aklım sürekli orda herşeyden soğudum heran ölecekmişim gibi bi his var doktora aynı sebepten iki defa gittim röntgen çekildi ve hiçbişey yok deniliyor daha önceden sigara dumanından hiçbişekilde etklenmezdim şuan biri yanımda sigara içse nefesim kesiliyor ve ağrı artıyor nefes alırken takılıyorum vermekte zorlanıyorum uzun zamandır mecburen toner dolum işi yapıyorum yaptığım işten dolayı ciğerlerimden rahatsızlanmış olabilirmiyim 26 yaşındayım
  geçen sene sol bacağımdanda rahatsızlandım sol dizimde sıvı eksilmesi olmuş sürekli ayakta durduğumdan dolayı bu acıyıda uyumadığım sürece hissediyorum 50-60 yaşında olsam umursamazdım bu yaşta bu duruma düşmek çok üzdü yardımcı olabilirseniz yada yön gösterebilirseniz çok memnun olurum

 63. orhan dedi ki:

  sela yaklaşk 5 aydır sol göğusum sıkişiyor ve ağrı yabıyor sonra bırsure ıyı oluyor sonra yıne ağirıyor bazan gecelerı uyanıyorum doktora kıdım bırşeyım olmadığinı söyledıler kasa ağrısı olduğunu dedıler ılac yazdılar yıneden aynı ağrılar oluşuyor ne yabmalıyım gerereklı acıklama yapılmasına raz edrerım tşk

 64. hasan dedi ki:

  gögüsümün tam oratasında bazen 2 saniyede bir agrı hissediyorum böyle bir ağrı hissettim.. sebebi ne olabilir bayılacakmış gibi oluyorum ve akşamları yatamaz hale getiriyor lütfen bana yardımcı olun..

 65. ayse dedi ki:

  sol gögüs altımda ani ve cok siddetli bi ayrı var ilk kez basıma geldi ve bu agrıyla uyandım şiddetindende duramıyorum ani ve aralıkla oluo yani vurup gecio sanki hancer saplanmıs gibi böle durumlarda ne yapmak gerekir?

 66. samet dedi ki:

  benim göğsüm ne zamandan beri ağrıyor bana bi zararı yok koşmam a yürümeme supora yani ben her türlü suporumu koşumu yapuyom sadece göğsüm hep ağrıyor bana herhangi bir rahatsızlığı yok ama neden ağrıyor sölermisizniz benim ne nefes almama nede bişeyimi engel oluyor neden ağrıyor acaba?

 67. halit.. dedi ki:

  merhaba

  ben yaklasik 3 yildir gous agrisi cekiyorum..Kalp doktoruna gittim bir sey cikmadi..bazen okadar cok agriyorki ayakta duramiyorum..lutfen bana yardimci olun..Doktora gitmem gerekiyorsa hangi doktor dalina gitmem gerekiyor..

  tesekurler

 68. orhan dedi ki:

  selam 3aydır göğsumde ağrı var yaklaşik 8 10 doktora kıdım bır şeyın olmadiğini söyledıler yıne ağrılar devam edmekde neden acap neyapmam gerek

 69. halil dedi ki:

  sol gögüs kavesim agrı var nedeni ögrenmek isderim daha önce de bu şelilde hızlı bir şekilde olmuştu hastanede dil altı ve agrı kesi çi iyne kalp gırafigi çekildim bir şey çıkmadı içim kanet gelmedi özele gidtim orda bir şey çıkmadı ama agrı var bilgilendirirseniz sevinirim

 70. gizem dedi ki:

  ben kalp hastasıyım kalp hastalığı çok kötü

 71. merve dedi ki:

  yaklasık 2 ay önce sağ göğsmde bi ağrı wardı ve sırtıma da etki etmişti bi hafta kadar sürüp geçmişti ama şimdi tkrarladı ve geçmio neden olabilir

 72. emine dedi ki:

  benim dünden beri geçmeyen sağ göğsümde batma şeklinde bir ağrı var.bir buçuk ay önce de böyle bir durum oldu ve doktora gittiğimde bronşit var demişti.şimdi yine bronşit mi vardır yoksa ağrının nedeni ne olabilir.şimdiden teekkürler…

 73. selda dedi ki:

  slm.eşimin yaşlaşık 3 aydır sol göğüs ü ağrıyor ilk gittiği doktor film çekti üşütme teşisi koydu.on tane iğne verdi..ama geçmedi.ani bir hareketinde ağrı fazlalaştı.ikinci gittiği doktorda film çekti oda bronşit başlangıcı var dedi ilaç verdi.yine geçmedi üçüncü gittiği toktarda aynı şekilde film çekti yara olduğunu söylemiş.ne gibi bir yaradır bu…..?

 74. abdurrahim dedi ki:

  hayırlı sabahlar,benim sağ omuzum ile sağ meme arasında kalan göğüs bölgemde 1 haftadır ağrım var bu ağrı aynı şekilde de sırtımın arka sağ tarafında da var .sağ kolumu oynatırken zorlanma var.bazende dediğim bölgede iğne batar gibi ağrı hissediyorum.sebebi icabı ne olabilir.halı saha maçı yaptıktan sonra bu ağrıları hissetmeye başladım.terleme-soğumadan olmuş olabilirmi yazarsanız sevinirim.hayırlı işler tarsus emn.müd.

 75. seher dedi ki:

  slmlar,bir haftadir sol gogsumun oldugu bolgeden gunde bir kac defa zonklarmis gibi hafif bir agri oluyor devamlida …tsk ederim

 76. suna dedi ki:

  yaklaşık bir yıldır göğsümün sol tarafında zaman zaman bıçak saplanır gibi ağrı oluyor.kardiyoloji doktoruna gittim tüm(eko,ekg,eforlu eko)tetkikler yapıldı.müşahade altında kaldım rutin kan testleri de yapıldı.her şey normal oldğu için kalple ilgi olmadığı psikolojik olabileceği söylendi.kendim hemşire emeklisiyim.(1965doğumluyum)bana ağrı kesici ve anti depresan(lustral 50mg.1*1)verildi.ilk zamanlarda şikayetlerimde kısmen azalma oldu.ancak son 1aydır şikayetlerim artarak başladı.özellikle sol kolumun ani hareketi yatakta dönerken oluşuyor.budurumda neyapmalıyım.hangi hekime gitmeliyim lütfen cevap verin.teşekkürler.

 77. taner dedi ki:

  gögsüm devamli agriyor ve karnimda agriyor sürekli dilimin ucunda uyusma var nedeni nedir

 78. mehmet dedi ki:

  ben çeşitli aralıklarla tabi bu 2 yada 3 üç gün aralıklarla hafif derecede ağrılar hissediyor bazende tabi nadiren oluyorbu sık soluk alılarda veya durduk yere normal bir soluk alışta yene hafif bir ağrı hissediyorum bu gögsun sol altı vucudun karın boşluğuyla birleştiği yerde meydana geliyor ve buna bağlımı değilmi bilmiyorum midemde ine batar gibi bir ağrı hissediyorum ve büyük idrarımda yaklaşık bir yıldır kendini tekrarlayan isal hali var tabi bu şikayetlerim genelde stresli dönemlerimde kendini çok hissettiriyor yaklaşık bir buçuk senedir de sigarayı bıraktık bunun etkisi olabilir mi ve geçen sene ben bir baygınlık geçirdim şoyle başladı gögsumde bir ısınma oldu hani sol tarafta biri içinde kamp ateşi yakıyormuş gibi bu tum gögsumu kapladı sonra bayılmışım ve sonra ailem pis kokulu güçlu bir geğirmeyle kendime geldiğimi soyledi kendime geldiğimde şuurum bir ikikere gidip geldi fakat 5 dakika içerisinde normale dondu ne yapmam gerek şunuda göz ardı etmemem gerek hani butur şikayetlerim tabi aile olarak galiba biz hastalıklara yatkınız hani olur ya insanlarda kendine bu tür şeyleri fakat böyle bişey olmadığını hissediyorum ne oneririsiniz

 79. aysegul dedi ki:

  gögüs kafesimde aqrım başladı önce sol tarafım agrımaya başladı kardiyolojiye gitti kaple ilqili sorun olmadıgıni söyledi şimdi sağ tarafımda agrıyor ara ara geliyor agrım nefesi derin almak durumunda bırakıyor beni bu agrı koltuk altımada yayılmaya basladı

 80. muammer dedi ki:

  gögüs kemigimde sag sola döndügmde agrıoluyor vekütlüyor

 81. özgül dedi ki:

  mrb ben 33 yaşında evli 2 çocuk annesiyim bu aralar sl göğsümde ağrılarım oluyor ve sol kolumu uyuşturuyor bendede panik atak var tmm ölüyorum diyorum ter su içinde kalıyrum paksil diye bir sakinleştirici içiyorum onu beni sanki baya bi rahatlatıyor ama kalbim aklıma geldimi yine başlıyor acaba bu piskolojikmidir?

 82. Hilmi dedi ki:

  Bundan bir buçuk sene önce sol govsumde boğaz altındaki kemik e kasintiyla bir ağrı girdi ve kemik şişmiş hafiften agtiyo doktoragittim birşeyin yol dediler ama agriyo sol elimin icine ne vuruyor ağrısı acaba nedendir bu ağrı ?

 83. melike dedi ki:

  sımdı sol gogusum AKsamları cok agrıyo uyutmuyo bazen ıkı gogosum bırsen agrıo agır bırsey kldırınca agırmaya basladı yada sag sola kıvışlayınca agrıo aksamaları agrım basıma gacıo

 84. Damla dedi ki:

  her zaman olmasada zaman zaman göğüsümün sol tarafında şiddetli bir ağrı hissediyorum genellkle alt tarafı ağırıyor.Bazen nefes alıp verdiğimde sanki batıyor.Bazende göğüsümün neredeyse tamamında bir acı hissediyorum sizce nedeni ne olabilir ?

 85. Holy Angel dedi ki:

  İlk öncelikle selamlar. Ben 17 yaşındayım.Şikayetim: göğüslerimde aşırı derecede orantısızlık var ve göğüs uçları olduğu halde gelişmedi. Ayrıca aşırı derecede ağrı giriyor. İkisine aynı zaman da girmiyor ama o zman çok kötü ağrıyor. Ve şu son zamanlara doğru sol tarafımda tarifini edemediğim bir sıkışma oluyor. Sanki birşeyler batırıyorlarmış gibi. O zman hareket edemiyorum. 1 kaç dakika falan sürüyor. Sizce sorunum nedir? Şimdiden teşekkürler

 86. kezban dedi ki:

  slm sol gösümde kis var dendi ank onkoloji.yalnız ben tokatta oturmaktayım durumum müsayit olmadığından gidemiyorum halen ağrılarım devam ediyor tokatta genel cerrahlarda fazla ilgilenmiyor bana yardımcı olma şansınız varmı

 87. mustafa dedi ki:

  gogsumde acayıp sekılde agrı meydana gelıyrr ve nefesım daralıyor sıgarada ıcmıyorum aca nedden

 88. hatice dedi ki:

  merhaba benık ıkı aydır gögüslerım çok agrıyor kalp dokdoruna ve gıttım bı sorun yok dedı sırtım ve karnımda bazen agrıyo bu seferde kadın doguma gıtım oda sorun yok dedı benı bılgılendırırsenız cok sevınırım ne yapmam gerekıyor

 89. temur dedi ki:

  göğüsümün tam ortasında bir ağrı var bu ağrı sol tarafada yansıyor
  bunun sebebi ne olabilir acaba cevaplarsanız sevinirim

 90. selver dedi ki:

  arkadaşlar benım de gogsumde bır agrı vardı ve hala surmekte.kalp rahatsızlıgı suphesıyle 2 ayrı dr.gıttım ıkısıde safra kesesi taşı teşhıısı koydular ve amelıyat dedı.bende henuz olmadım

 91. fatma dedi ki:

  annem 36 yaşında sol gögüsünde agrılar oluyor annemi doktara götürmek istedim annem gitmedi romantizma olur birşey yok dedi
  annem için üzülüyorum bunun sebebi ne olabilir
  cevağp yazarsan sevinirim

 92. Baturalp dedi ki:

  ben baturalp daha12 yaşında bir erkeğim ama kendime göre sağ mememde eskiden bir ağrı vardı şimdi yok ama o ağrı ayşe kamile olan gibi et parçasıydı büyüdü sert bir et parçası sağ memem soldakine göre daha büyük gözüküyor ve sağlığım için söylüyorum gülmeyin ama sol mememi çekince gayet normal ama sağı çekince meme ucum gelmiyor gerçekten o sert et parçasıyla meme ucumun bağlantısı olabilir.sorunum ne tehlikelimi geçermi nasıl açil yardım korkuyorum.aileme daha söylemedim çözüm bulursam gerek kalmaz YARDIM!!!…

 93. emrah dedi ki:

  merhaba benim de bir arkadaş gibi 3 yıldır çözüm bulunamayan bir göğüs ağrım var sağ ve sol göğüsümü öne doğru kastığımda kemiklerimin acımasını hissediyorm özellikle sabahları kalktığımda kemiklerin acıması ve ses çıkarması beni çok rahastsız ediyor. banyodaki sıcak su çok iyi geliyor ne olabilir

 94. harun dedi ki:

  2003 yılı askerlik dönemimde soğuk algınlığı geçirdim.faranjit olduğum tabip tarafından söylendi.bu bağlı olarak ilaçlar kullandım.fakat göğsümde şiddetli bir ağrı 8 yıldır devam ediyor.izmir göğüs hastanesi ve manisa’da pek çok göğüs hekimine gittim.her biri farklı şeyler dedi.ilaçlar yazdılar aşırı derecede antibiyotik ve ağrı kesiciler kullandım.fakat beni rahatsız eden bu ağrıdan kurtulamıyorum.yardımlarınızı bekliyorum slm.

 95. Adsız dedi ki:

  benimde sağ göğsümde ağrı vardı ve doktora gittim apse dediler ve onu aldılar eğer biraz daha kalsaydı kanser olurmuş.. Onun için hiç beklemeden doktora gidin.

 96. mustafa dedi ki:

  gögüs ortasında bir agrı var genelde hafif bazan çak kısa bir süreligine rahatsız ediyor. bazı zamanlarda gögüs kafesimde şişlik hisediyorum sanki çok agir bir iş yapmış gibi sol omuz ve boynumdada agrılar oluyor . cevaplarsanız sevinirim hangi bölüme gitmem gerekir . şimdiden teşekkür ederim

 97. halil dedi ki:

  benim sol gögsümde agrı oluyor bu bazende sol arka omzuma geliryor rahat yatamıyorum bi arkadaşın dedigi gibi kış aylarında oluyor 2 sefer dotora gittim acaba cigerlerdemi sorun var diye hiç bişey cıkmadı bunun sebebi nedir tedavisi nasıl yapılır bana yardımcı olun lütfen bıktım bu agrılar oldugunda

 98. Meral dedi ki:

  Göğsümün sol tarafında bıçaklar saplanır gibi oluyor; Ağrı yok. Bu esnada takatsız kalıyorum.
  Bu ne olabilir,kalpten gelme ihtimali varmıdır,çok sinirli bir yapım var,buna bağlıyabilirmiyiz veya sizin tahmininiz nedir?
  Cevap verirseniz çok sevinirim.Saygılar.

 99. Doğancan dedi ki:

  Merabalar.. Yaşım 20 nerdeyse 10 yıldır çekiyorum bu göğüs ağrısını ve çok kötü derecelere sokuyo beni :( sırtımdan başlayıp sol göğsümü kople kaplıyor ve 1 hafta sürdüğü’de oluyo :( ve inanılmaz bi acı veriyo gerçekten :( nedeni ne olabilir :(

 100. leman dedi ki:

  merhaba bir senedır gögüs ve sırt agrısı cekıyorum ekg bisey cıkmadı cıger filmindede acaba benim neyim var bıde safra reflüsü var sebeb olabılirmı

 101. cigdem dedi ki:

  Sirtim cok agriyor ve gogsumun ortasi da agriyor ara sira bicak batiyor gibi agri oluyor gogus bosluguma bastirinca kemigim aciyor. Neden ileri geliyor beni bilgilendirirseniz sevinirim. Saygilar

 102. tülin dedi ki:

  iki göğsümün ortasında ianılmaz ağrılarım var bu ağrı sırtıma vve boynuma vuruyor inanılmaz acılar çekiyorum günlük yaşamımı etkiliyor gece uyuyamıyorum nefes alırken ağrı yapıyor ağrı kesici kullanıyorum artık oda fayda etmiyor sigortam yok evde yapabileceğim bişeyler varmı? yazarsanız sevinirim teşekkürler

 103. eser dedi ki:

  son 1 aydır göğsümüm orta kısmında agrıyla kalkı yorum sebebi ne olabilir

 104. Arda dedi ki:

  Yaklasık 2 aydır sol gogus bolgesinde memenin sol we sag tarafında surekli agrılarım oluyor.. Siddetli degil.. Olsada olur olmasada olur bi agrı.. Agrı bile denmez belkide.. Sigara iciyodum bıraktım 2 ay oldu.. Kilom boyuma gore 9-10 kilo fazla.. ve bolgesel fazlalık karın we gogus bolgemede yaygın.. Ailemde kalp weya akciger hastalıyla ilgisi olan yok.. Babamda kolestrol war.. Annemde seker hastası adayı.. 26 yasındayım.. Hastaneye gitmeye korkar oldum kalp weya benzeri hastalıgım wardır diye.. Hastaneye gidicem yakın zamanda faakat sizce kalple ilgisi ihtimali yuksekmidir?? Rahatsızlıgımın ciddiyeti ne boyutta?? Yakın zamanda cewaplarsanız sewnirim..

 105. özlem dedi ki:

  benimde sürekli gögsüm agıror şişlik var tahmınımce doktorada gittim ilaç yazdı ama devamlı agırıyor sebebini ögrenebilirmiyim acaba…

 106. Boşver dedi ki:

  BAZEN gögsüm öyle agrıyorki heleki akşamları agrıyor.Gögsüm agrıyınca gögsümü yerinden çıkarsam qeçecek mi diye düşünütyorum.
  Kalp Krizi habercisimi neolur deqil deyin….
  ne oLur yardımcı olun bana

 107. buse dedi ki:

  17 yaşındym sol qöqsüme arada aqrı giriyor bu daha çok akşamları olyr bazen qün boyu olyr kollarımı arkaya attqmdada aqrı qeçmiyor neden olblr ? tşkrlr..

 108. serant dedi ki:

  yutkunurken 2 göğüs aram da ağrı oluyor 20 gündür sebebini az bi ihtimalda olsa öğrenebilirmiyim

 109. Rahime dedi ki:

  SOL GÖĞSÜMDE COK KÖTÜ AĞRILAR OLUYOR HATTA BAZEN NEFESİM GİDİYOR GÖĞSÜMÜN AĞIRMASIYLA BERABER ACABA NE OLABİLİR……………. BİLGİLRİMİZE İHTİYACIM VAR.. SAYGILARIMLA….

 110. serhat dedi ki:

  Merhabalar ben Serhat 36 yasimdayim son günlerde sag taraftan baslamak uzere sonralarida sol taraf dogru devam eden bir gögüs agrisi basladi, normalde tansiyonum yada tesbit edilmis bir kalp rahatsizligim yok. Bu agrilar bir sure sonra sirtima dogru vuruyor nefes alip verirken cok fazla olmasada nisbeten rahatsiz ediyor . Nedenini ogrenebilirmiyim acaba?
  iyi gunler dilerim

 111. Toyhekim dedi ki:

  CEVAPLAR(ACIL OLANLAR)
  Sayın Ayşe Kamil e cevaben; Aradan hayli zaman geçmiş yalnız umarım,biri benden önce cevaplamıştır. Yumurta şeklinde sertleşme tümörün bir göstergesi olabilir.Hemen bir doktora gidip Mamogram çektirilmeli.
  Diğer rahatsız arkadaşlara gelince genelde doktora gittip birşey bulamadılar diyen gençler için; göğsünüze rüzgar alacak şekilde fazla durmayınız. Gençlinize binaen fazla hissetmeseniz de
  bir müddet sonra zaman bıçak saplanması gibi göğüs ağrıları yapabilir.
  Ikincisi kilolu yada formunda arkadaşlar için gece yada akşam geç saatte yemek olayını bitirip, günde sadece 15 dk kültürfizik hareketleri yaparsanız yararını görürsünüz.
  Üçüncüsü GYM e giden erkekler yada bayanlar için göğüs kaslarına fazla yüklenmeyiniz ki bıraktınız zaman sürpriz bir ağrı ile karşılaşmayasınız.

 112. busegül dedi ki:

  benim göğüs çezreme bıçak saplanır gibi oluyo ve çok ağrı yapıyo bu konuda napmalıyım

 113. filiz dedi ki:

  yaklasik 2 haftadir iki gögsümmün arasinda birbaski var birsey icerken yiyerken yumruk gibi oturuyor miydeme endeskobi yaptirdi birseyokmus ama agrimcok fazla almanyada yasiyorum tesekkürler

 114. furkan dedi ki:

  göğünsümün ortasında bazen meme ucunada geliyor ağrı dahiliyeye gittim kalp göğüs hepsini kontrol ettirdim bir sonuç çıkmadı bunun nedeni ne olabilir

 115. mustafa dedi ki:

  merhabalar bende 3aydır aralıklarla ama genelde devam eden ve son zamanlarda artan bir göğüs ağrısı var aynısı şimdi eşimdede başladı kardiyoloğa gittim ama kalbimde problem olmadığını söyledi midemde ön duvarında gastritin var demişti dahiliye hekimi birde boyundaki bir kemik bende büyükmüş acaba ondan olabilirmi beni bilgilendirirseniz sevinirim

 116. neslihan dedi ki:

  iki gögsümün arasın da ara ara agrı oluyor bazende sol tarafta agrı wa kalpten olabilirmi ekg cektirip eko cektirdim kalpte herhengi bir sorun cıkmadı…saygılarımla

 117. çiğdem dedi ki:

  sağ ve sol göğsüm ve o bölgeleri ağrıma yapıyor ve yanma oluyor.soluk almamı engelliyor.astımım var sigara kullanıyorum.iki sefer mamografi çekildi temiz çıktı kanser şüphesi çıkmadı .göğsümde yumru fark edince doktora gittim bunun bir kist olduğunu ve 10 cm olduğunu ve zararsız olduğunu söyledi ama daha önceden gittiğimde de yağ bezesi olduğunu söylemişlerdi.yaklaşık 5 sene önce guatır ameliyatı olarak iki taraflı modillerim alındı…… isimli ilaç kulanıyorum 1974 doğumlu ve iki çocuk annesiyim sizce ne yapmalıyım cevaplarınızı bekliyorum….

 118. murat dedi ki:

  slm. bennim yaklaşık bir yıldır gögsümün tam ortasında başlayıp iki tarafada yayılan ve her gece aynı saatte uykuda yakalayan şiddetli bir agrı var gitmedigim hiç bir bölüm kalmadı ama herkes bişeyin yok dedi agrı her gece saat 2 gibi gibi başlıyor ve sabah sekize kadar geçmiyor uyku uyutmuyor hareket ettirmiyor baskı şeklinde kasılma şeklinde oluyor agrı yokken derin nefes aldıgımda hafif hissediyorum birde mekik çekerken elimi enseme koyup kalkmaya çalıştıgımda aynı agrıyı çok şiddetli saplanma şeklinde hissediyorum ne olabilir yardımcı olabilirmisiniz teşekkür ediyorum

 119. bahtiyar dedi ki:

  ayrıca sol gogsumde sişlik var de
  lutfen acil cvp yazınız

 120. bahtiyar dedi ki:

  iii geceler ben 25 yasında bır genc cim benım gogsumde uzun zamandır bır agrı var kardiyoloji doktoruna gittim ama bı sey yok dedi ekg cektı kalp te sorun yok dedi ama agrılarım hayla devam ediyodu
  bende ii hastalıklarına gttim ulturasyona cektırdım ciger film cektırdım onda sorun yok dedi 1 muddet gectii

  ama su an gene agrım var sol mememın ordan asagıya dogru bı agrı var oda sol sırtıma dogru agrı yapıyooo bazende midem de gaz sanscısı cekıyorum dun aksam yururken sol tarafımdan sag tarafıma bı agrı saplandı sankı sag tarafımdan bı sey koptu işim daraldı bana acil cvp yazarsanız sewinirim

 121. huseyin dedi ki:

  benim gohsumde her 5 ve 10 dakika da agrilar olusuyor ve kollarima ve sirtima vuruyor bazen karnima ve mideme vuruyor agrisi acaba bu agrilrin sebebi ne olabilir

 122. sevinç dedi ki:

  iyi geceler benim sorunum sol göğsümün üstünde şişlik oluştu bu şişlik sol koluma boynuma ve sırtıma ağrı veriyor ayrıyetten ateşlenme üşüme mide bulantısı iştasızlık kafamda uyuşma var sebebi ne olabilir ne yapmam lazım?

 123. nazlı dedi ki:

  2 ğöğüsümün arasında ve üst tarafında bir baskı var agrı var bu zaman zaman qidip qelio sebebei ne olabilir? ve bugun ağrı şiddetli derece arttı konuşurken eğilirken öksürürken ağrı daha çok artıyor nedeni ne olabilir?

 124. ali dedi ki:

  2 ay önce efor testi yaptırdım test sırasında bi rahatsızlığım olmadı dün akşam göğüsümde bi ağrıvar ğöğüs kafesimin bittiyer mide bölgeside ağrıyor gaz var reflüm var aynızaman şekerimvar 3 ayda bi kontrola gidiyorum bazen sol tarafımda küreğimin altında kalbekadar bi batar oluyo bunu kireçleme yaparmı ve bu ağrıların sebebi ne olabilir cevaplarsanız sevinirim saygılar

 125. hidayet dedi ki:

  yaklaşık 6 yıl önce sol göğsümde tam meme ucumun altında geceleri uyurken genellikle uyurken üzerim açılırsa yada birşekilde üşürsem ortaya çıkan şiddetli bir göğüs ağrım oluyor beni uykumdan bile uyandırıyor 5 yıl önce bir kalp uzmanına gitmiştim bu yüzden efor testine tuttular sadece ve herşeyin yolunda sadece bir kalp bölgesinde bir kas spazmının olduğunu solediler ama ben buna pek inanmıyorum.sizce nedir bu ağrının tam adı ?saygılarrr.

 126. kemal dedi ki:

  gögsümde bir baskı oluyor bazen nefes alamıyorum gibi oluyor kalp doktoruna gittim birşey cıkmadı sebebi ne olabilir

 127. selma dedi ki:

  mrblar 26yaşındayım bu sırlar çok sık başım dönüyo en son şiddetli baş ağrısından dolayı sağlık ocağına gittim tansiyonumu ölçtüler küçük 11 büyük13 dü hemen dil altı ilacı verdiler ama düşmedi daha sonra devlet hastensine gittim orda iğne yapıp yolladılar 9düştü ozaman bir hafta ölçtüm 9ila 8 arasındaydı dahada doktora gitmedim bu sıralarda sağ gögüsümün altına sürekli bıçak batar gibi bi sancı var şiddetli bi şekilde 5 dk bir oluyo napmam gerekir hangi bölüme müracat etmem lazım yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler cvb için

 128. akın dedi ki:

  benimde göğsümde ara ara ağrıalr oluyordu. gittim kalp doktoruna göründüm. bir çok test yaptı. hiçbir sorun çıkmadı. stresten uzak dur dedi sadece.
  ondan sonra tık yok göğsümde . baktım ki korkudan ;acaba bişeler varmı kaygısından psikolojik olarak kalbimde göğsümde ağrıalr hissediyordum.
  korkmayın gidin doktora bişelr yoksa neden kıorkuyla yaşayasınız ki.

 129. ali dedi ki:

  meraba.benim sol göüsümde yaklaşık 6 7 aydır bı arı var genede sol omuzumla mememın arasında gelip giden bi arı bu…cok şiddetli arılar değil genellıkle uşuttuğum zamna oluor sebebini örenebilirmiyim şimdiden teşekkurler…

 130. engin dedi ki:

  göğsümün ortsında ağrılar oluyor sigara kullanıyorum acaba sigardan ola ilirmi yoksa baska nedenleride ola bilirmi

 131. yeşim dedi ki:

  16 yaşında oğlum var sol göğüste boyuna vuran ağrısı var bu ağrı batma tarzında aile hekimine danıştım bi kardiyolağa gimemizi tavsiye etti sizce ne olabilir

 132. zeynep dedi ki:

  slm ben 22 yaşındaym ve 2 gündür uzun süreli sol gögüsümde şiddetli ağrı var sırtımda hissedilir derecede neyapmalıyım? kanser olabilir mi? kalp krizi neden olur mu? teşekkür ederim.

 133. sead dedi ki:

  bn sağ göğsüme ağrılar giriyor sebebi ne olabilir…

 134. Mehmet Şafi dedi ki:

  Sadece uyuduğum zaman sol göğusümde ağrı başlıyor uyandığım zaman
  beş dakika içinde çok basit hareketlerle ağrı yavaş yavaş kayboliyor.
  Uykumu çok etkiliyor, rahat uyuyamadığım için gündüzleyin verimli çalışamiyorum . adeta uyumaktan korkar hale geldim.Doktora gittim
  sadece trigliserit kolestorulum yüksek çıktı.Kolesterol yüksekliği
  sadece uyurken mı göğüs ağrısı yapar sebebi nedır tavsiyeleriniz
  nelerdır dört gözle beklerim

 135. melike dedi ki:

  merhabalar saggösümün üstüçok arıyor neyapmam gerekiyor nütven acil cevap

 136. ece dedi ki:

  sol gogus kısmım iki gundur agrı yapıyor agrı koluma vuruyor gogsumun etrafınada dokununca bu agrıyı hissediyorum kesintisiz bir agrı sebebi ne olabilir yardımcı olabilirmisin..

 137. ayse dedi ki:

  sol göğüsüm çok ağrıyor. ayrıca aniden ayağa kalktığımda falan sıklıkla başım dönüyor ve gözüm kararıyor. ailede kalp hastası ve tansiyon hastası var. sizce göğüsümdeki ağrının sebebi ne olabilir?

 138. mehmet dedi ki:

  bn mehmet 24 yaşındayım. sık sık iki kaburgamın arasında ağılar meydana geliyor bazen çok hafif bazende çok şiddetli ağrı oluyor ve o zaman daynamıyorum. daha önce olmayan fakat birkaç gündür arka sol tarafımdada ağrı hissetmeye başladım. ayrıca sık sıkta nefes almakta zorlanıyorum çok hafif bir iş yaptıktan sonra daralıyorum mesela ve bu nefes alıp verme ağrı olduğunda daha zor oluyor acaba tüm bunlar kalbin belirtileri olabilir mi?

 139. mehmet büyükdemir dedi ki:

  gögüsümün tam oratasında bazen 2 saniyede bir agrı hissediyorum bazen kesiliyor ama yinede şüpheleniyorum ayrıca sol kulunç bölgemdede böyle bir ağrı hissettim.. sebebi ne olabilir bayılacakmış gibi oluyorum…

 140. kadir dedi ki:

  benim göğsümdeki ağrılar sanki yayılıyor.saygılarımla cevaplarsanız sevinirim

 141. gönül dedi ki:

  slm 4 gündür sol gögsümde çok şiddetli bir agrı var sırtımada vuruyor bu agrı ve sol elimle hiç bir şey kaldıramıyorum nefes alırkende agrıyor cv yazarsanız çokk sevinirimm saygılar

 142. kadir dedi ki:

  slm ben kadir benim iki gögüs arasındaki kaburgaların cok sıklı aralıklarda agrı yaptıgını zaman zaman söyleyebilirim bunun icin ne yapmalıyım

 143. günay dedi ki:

  sol ve sağ göğsümde ağrı var koltuk altına doğru bi ağrı bazen kldada ağrı oluşuyo nedeni nedir uzun zamandır ağrıyo doktora gitdim bişey çıkmadı kalp doktoruna

 144. sevil yavuz dedi ki:

  iki göğüs arası tam döşümde bir ağrı var.uzun zamandır devam ediyor neyle alakalı olabilir.dahiliyeye gittim sonuç alamadım ne yapmalıyım sizce.

 145. ruhi töre dedi ki:

  göğsümün kafesleri ve ortası surekli ağırıyor beyaz balgam atıyorum ne yapmam lazım bana yardımcı olun lütfen

 146. elif dedi ki:

  milletttt valla ben size şunu diyeyim göğüs ağrısını önemseyin benim senenlerce göğsüm ağrıdı bi şey yok dediler sonra bronşit oldum hala iyi olamadım allah kimseyi bronşit etmesin kendinize iiiii bakın hiç sigarada içmedim ama hala ciğerlerimde sorun var sırt ve göğüs ağrısını önemseyin

 147. nebahat dedi ki:

  merhaba benim şubat ayından beri sol göğsümde ağrılar oluyor göğsümün üst yan ve alt kısımlarında ağrı ve batmalar oluyor hergün ağrım oluyor gitmediğim doktor kalmadı artık ağrının neden olduğunu öğrenmek istiyorum artık çünkü yaşantımı etkiliyo bilgilendirirseniz sevinirim

 148. nuran dedi ki:

  6 7 yıldab berı gogsum agrıyo sol kafesım kısmım agrıyo ama kalbımde bı agrı yok gogsum agrıdıgı zaman sol ust tarafım agıro nedenı ne olabılr ve ben panık atagım bunuda bı etkısı varmı yardımcı olursanız cook sevınırım tşkler

 149. aslı dedi ki:

  mrb ben 19 yaşındaym ve yaklaşık 2 aydır sağ göğsümde(sağ tarafında) ağrı var kontrol ediyorm beze falanda yok ama çok ağrıyo , bunun nedeni ne olabilir bilgilendirirsenz çok sevinirim

 150. pelin dedi ki:

  sol gögsümde ağrı var ve bazen koltuk altına da yayılabiliyor.ağrılar çok uzun sürmüyor ama gün içinde tekrar edebiliyor. bazen de sağ gögsüm de oluyor ağrı. bilgilendirirseniz sevinirim.

 151. deniz dedi ki:

  sol göğsümde 4 sene önce ağrı oluyodu sık sık ve şuan yine ağrılarım başladı ve göğüs ucuna vuruyo ağrısı ağrı göğsümüm iç tarafından başlıuyo sizce ne olabilir tşk

 152. ceren dedi ki:

  gögsumde bazen agrılar oluo belımdede omzumdad nedenı ne gögus kanserı olabılırmmı

 153. nurettin kurt dedi ki:

  Merhabalar. yaklaşık 4 aydır gögüs kafesimde şiddetli bir agrı var. Bu agrı zaman zaman gelip gidiyor. Sabahları şiddetli bir agrı ile uyanıyorum. Vucudumu saga sola dogru kastıgım zaman gögğs kısmımdaki kemikler parmak çıtlaması gibi sanki birbirine geçmişte tekrar çıkmış gibi oluyor.bunun nedeni nedir. Herhangi bir kalp sıkıntım yok. Birde dikkatimi çeken sıcak suyla duş yapınca rahatmam. Kalp ile alakalı bir sıkntım şikayetim yok. Nedeni ne olabilir bana ufakta olsa bilgi verirseniz sevinirim

 154. emrah dedi ki:

  sol göğsümde yaklaşık bi sene öncesinde çıkan ağrıları oldu ve doktora gitmeme rağmen hiç bi değişik bi sonuç çıkmasdı yani hiç bişey yok kas gevşetici ilaçla gönderildim ve halen ara ara göğüs ağrısı çekmekteyim bazen sağ kolumda sızlıyo parmak uçlarıma kadar bazen sırtımda ağrı oluyo ben artık çok korkuyorum bilemiyolarmı yoksa gerçekten bişeymi yok yardımlarınızı bekiyorum beni rahatlatacak bi harfe bile ihtiyacım var

 155. tuğçe dedi ki:

  sol gögsüm sağ gögsümden daha büyük ve zamanla ağrılarım artıyor sizce nedeni ne olabilir.şimdiden teşekkür ederim.

 156. ali gün dedi ki:

  göysümün üstünde agırlık var sanki ağrılarımda var kalp girefiyim çekildi bişey çıkmadı işim biraz ağır neden olabilirmi

 157. Cevat gürbüz dedi ki:

  2 ğöğüsümün arasında ve üst tarafında bir baskı var agrı var bu zaman zaman qidip qelio sebebei ne olabilir?

 158. defne arıkan dedi ki:

  göğüsümden kulağım ve kolum ağrıyor bunun nedeni ne öğrenmek istiyorum sağ koluma ağrı yapıyor ve göğüs kemiğiğimin üst tarıfına doğru göhsüme batma hissi veriyor kolum hareket edince şiddetli bıcak batar gibi batıyor bunun nedeni ne.

 159. nesemel dedi ki:

  iyi günler ben 20 yaşındayım yaklaşık 1 yıl once göğsümde bazen sağ bazende sol taraflarında büyük bir ağrı geliyodu aynı zamanda omuz ve sırt’a da vuruyordu ani hareket yapamıyordum ilaç kullandım belirli bir süreye kadar iyileştiğimi sandım çnkü artık ağrımıyordu işte 1 hafta oluyor o ağrı tekrar geldi hastanelere gidiyorum ama hiç bir sonuç veremiyorlar hep aynı
  ne yapmam gerekli yardmlarınzı beklyrm tşklrr…

 160. Deniz dedi ki:

  Merhabalar ben 24 yaşındayım bazen göğsümün altında orta yerinde şiddetli ağrılar oluyor kalp krizi geçiriyor olabilir miyim? Bu yaşta geçirilir mi ?Teşekkür ederim

 161. sevda dedi ki:

  göğüsümün hemen hemen sağ tarafında bi ara bni rahatsız ediyo ve bu ağrı 1,5 saat civarında sürüyor neden kaynaklandığını anlayamıyorm

 162. seda dedi ki:

  yaklaşık 2 aydan beridir ara ara sol göğüsümde(memenın üst kısmı) elleyince şişlik ve ağrı var genel cerraha gittiğimde memede kitle olmadığını söyledi.ama sorun memenin üstünde ağrı ve şişlik sanki kemikte.merak ediyorum kalpmi acaba beni lütfen bilgilendirin.

 163. fatma dedi ki:

  15 yıldır kalbimde kısa süren çarpıntı var efor cektırdım normal cıktı ama bu rahatsızlığı yıllardır cekiyorum psikolojim bozuldu birde trioidimde nodul var ondan olabilme ihtimalı var mı? bu rahatsızlık yasam kalitemi etkiliyor lutfen bir cevap yazarmı sınız!

 164. d.ali akkaya dedi ki:

  tam göğsümün ortasında ağrı var kapp grafisi falan çekildi bir şeyin yok denildi ağrılarım uzun zamandır devam ediyor sol koluma doğru yayılıyor ne yapmam veya hangi doktora gitkem gerekiyo cok acele bilgi

 165. muhammet tunç dedi ki:

  2 gündür göğsümde bir ağrı var acaba neden ollabilir bunun cevabını bana verirseniz sevinirim sindiden teşekkürler

 166. almina dedi ki:

  aşırıbununnedeni.ne.olabilirderecede.göğüsağrılarımvedesırtağrılarımvar

 167. selin dedi ki:

  gece uykudan birdenbire döndüğümde sol göğüsüm alt kısmı ağrıyor

 168. sema dedi ki:

  altı yıldır gogüs agrısı cekıyorum doktora gitdim ama bir sey olmadıgını söylediler o kadar siddetli agrıyor bende bel boyun fıtıgı ve romotolit atrit de var acaba bumlardan olabilir mi simdi den teşşekkürler

 169. fulya dedi ki:

  iyi günler,3günden beri gögüsümde bir agrı var bu agrı sol gögüsümde ve gün geçtikce agrısı artmakta ve koltuk altıma kadar gelmekte ayrıca meme başında büyüme var sizce nedeni ne olabilir?şimdiden tşk ederim…

 170. ayşe kamil dedi ki:

  sol gögsümün içi yumurta gibi olmuş yani toplanmış ve sertleşmiş hem agrıyor hemde sert bir et parçası gibi duruyor nedendir acaba. saygılarımla

 171. sinan aras dedi ki:

  gögüsümde sanki birisi oturuyormuş gibi agrılarım oluyo bide agrılarımla beraber cenemde de agrı oluyor sonra agrılarım kendiliginden geciyor buna benzer bi agrı bundan 1ay önce olmuştu şimdi gene tekrar etti doktora gitmeyi düşünüyorum ama sizden önce bi fikir almak istiyorum.teşekkürler

 172. evren dedi ki:

  yaklaşık 20 gündür göğüs ve sırt tarafım ağrıyor uyumakta ve ani hareket yaptığımda ağrı artıyor sebebi ne ola bilir cevaplarsanız iyi olur saygılarımla

 173. yasemin dedi ki:

  2 ğöğüsümün arasında ve üst tarafında bir baskı var agrı var bu zaman zaman qidip qelio sebebei ne olabilir?

 174. aysel dedi ki:

  Genellikle kış aylarında meydana çıkıyor her 2 göğüs kafesim ağrıyor.Doktora gittim birşeyin olmadığını söyledi.Ne önerebilirsiniz.saygılarımla.teşekkür ederim.

 175. cihat bilgiç dedi ki:

  göğüs ağrilarim var sebebinedir once batin tomorafagi cektirdim hiç birşey cikmadi talilerde yaptirdim gene hiç birşey cikmadi yanliz bundan gun once endeskopi yaptirdim bende koronik iltap ve yara cıktı bu göğüs agrisi yaparmi saygilarimla

 176. yener alacücük dedi ki:

  sabah saat 10da sol göğsümde hissedilir derecede
  bir ağrı hissettim sebebi neolabilir saygılarımla

Yandex.Metrica