Farenjit

A+
A-
Farenjit

Farenjit Nedir Hakkında Kısaca Bilgi

Yutaktaki iltihaplanmaya bağlı olarak ortaya çıkar; genellikle bu­run boşluklarında ve gırtlaktaki iltihap­lanmalarla birlikte görülür. Hastalığın gidişine göre farenjitin akut ve kronik biçimlerinden söz edilir.

Faranjit Nedenleri – Sebepleri

Akut farenjitin en sık rastlanan neden­leri başta Streptococcus pyogenes türü olmak üzere bakteriler, bazı virüsler ve çeşitli bulaşıcı hastalıklardır. Kronik farenjit de birçok nedene bağlı olabilir. Bademcik iltihabından sonra, geniz bademciklerinin büyümesi gibi burunda kısmi tıkanma yapan has­talıklar sonucunda, nezle ya da burun mukozası iltihabında (rinit), çevre ko­şullarına bağlı olarak (aşırı kuru ya da nemli havada), çeşitli maddelere (kur­şun, antimon, çinko; iyot, cıva, bizmut bileşikleri) bağlı zehirlenmelerde ve uzun süreli konuşmalarla yutak bölgesi­nin aşırı zorlanması sonucunda ortaya çıkabilir.
Kronik farenjit ayrıca bazı hastalık­larla birlikte görülebilir. Bunlar lenfa­tizm (vücudun çeşitli bölgelerindeki lenf bezlerinin aşırı büyümesine bağlı gelişim bozukluğu), şeker hastalığı, nefrit (böbrek iltihabı), damar sertliği, kalp hastalıkları ve çeşitli vitamin ek­siklikleridir.

Sponsorlu Bağlantılar

Farenjit Belirtileri Nelerdir?

Akut faranjit – Çeşitli belirtilerle orta­ya çıkar. Yutakta kısa sürede şiddetli kızarıklık, ağrılı yutma ya da yutma güçlüğü, yüksek ateş, genel halsizlik, boyun lenf bezinde şişme görülür. Aftlı farenjit – En çok diş çıkarma çağındaki çocuklarda olmak üzere hemen her zaman ağıziçi iltihabıyla (stomatit) birlikte görülür. Hastalık aft biçiminde­ki tipik lezyonların çoğunlukla aniden ortaya çıkmasıyla başlar. Aftlar merci­mek büyüklüğünde, beyaz renkte, birbi­rinden ayrı ya da gruplar halinde birleş­miş, genellikle çevresinde kırmızımsı bir alan bulunan oval lekelerdir. Bunlar yanma duygusuna, tükürük salgısının artmasına ve yutma güçlüğüne yol açar; 1-2 haftada geçer, ama genellikle yeni­den ortaya çıkar.

Basit kronik farenjit – Başlıca özellik­leri boğazda kuruma ve kızarıklık, inat­çı öksürük ve sık sık yutkunmadır; has­ta boğazındakİ yanma duygusunu gi­dermek için sürekli olarak tükürüğünü yutmaya çalışır. Hastalık 2-6 ay kadar sürebilir ya da kronikleşir. Kronik hipertrofik farenjit – Hücre boyutlarının büyümesiyle (hipertrofi) yutak duvarı kalınlaşmış ve kırmızı-mor bir renk almıştır. Farenjitin belirtisi genellikle şiddetli ve uzun süreli öksü­rük, bulantı, kusma, ses tonunda deği­şiklik ve yutkunma güçlüğüdür. Faren­jitin bu biçimi sık sık yineleyerek kro­nikleşme eğilimindedir ve daha çok 25-30 yaşlarından sonra görülür. Kronik atrofik farenjit – Yutak muko­zası çok incelmiş (atrofi), soluk renkli ve genellikle ince bir tabaka halindeki koyu ve yapışkan mukus salgısıyla kap­lıdır. Kızarıklık çok az ya da hiç yok­tur. Başlıca belirtileri kısık boğuk bir ses ve kuru öksürüktür. Hastalığın bu biçimi genellikle kronik farenjitin son evresini oluşturur.

Sponsorlu Bağlantılar

KOMPLİKASYONLAR

Farenjit sıradan ve klinik açıdan fazla önem taşımayan bir hastalık olarak de­ğerlendirilir. Tedavide antibiyotiklerin kullanılmasından önce böbrek iltihabı­nın (nefrit) ve akut eklem romatizması­nın başlıca nedenleri Streplococcus pyogenes’in etken olduğu farenjit ve akut bademcik iltihabıydı. Günümüz­de ise antibiyotik tedavisiyle bu tür ikincil hastalıkların gelişme olasılığı Çok azalmıştır. Farenjit Özellikle çocuk­larda çoğu kez kulak iltihabıyla (otit) birleşir. Çok şiddetli ağrı ve bazen kus­ma da yapan bu hastalık kronikleştiğin­de sağırlıkla sonuçlanabilir. Farenjitin komşu anatomik yapılara yayılarak si­nüzit, larenjit ve bronşite yol açmasına da sık rastlanır.

Farenjit Tedavisi

Akut farenjitin tedavisinde burun içine uygulanan kanlanma giderici (dekonjestan) ve mikrop öldürücü (antiseptik) ilaçlar, gargaralar, buğular, gerektiğin­de de antibiyotikler ve iltihap giderici ilaçlar kullanılır. Basit kronik farenjitte ve kronik at­rofik farenjitte tedavi sigara ve alkollü içki gibi hastalığa neden oluşturabile­cek ya da onu alevlendirecek alışkanlık­ların ortadan kaldırılmasına dayanır. Ayrıca gargaralar ve boğazın tuzlu suy­la çalkalanması önerilebilir. Kronik hipertrofik farenjit de uygu­lamada yukarıdaki gibi tedavi edilir. Yerel tedavi olarak mentolle gargara yapılması yararlıdır. Ayrıca buğu teda­visi uygulanabilir.

Soru

Farenjit başka hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur mu?

Cevap
Evet. Genellikle çocuklarda kızıl, kızamık, grip gibi mikrobik hasta­lıkların başlamasına neden olabilir. Gut hastalığı gibi belirli metabolik hastalıkların gidişi sırasında da farenjit görülebilir.

Farenjit Çeşitleri Nelerdir?

ANİ GIRTLAK İLTİHABI AKUT FARENJİT:

Basit ani gırtlak iltihaplarına oldukça sık rastlanır. Uzun süre yüksek sesle bağırmak (örneğin spor karşılaşmalarında uzun süre şarkı söylemek), üşümek, sigara dumanı, vitamin eksiklikleri, kirli hava ve hemofilus influenza, streptokoklar, virüsler gibi pek çok etken bu hastalığa yol açabilmektedir. Ses tellerinde ödem ve ses kaslarında da hafif bir kuvvet azalması görülür. Bu değişiklikler 5-10 günde hiçbir iz bırakmaksızın kaybolur.Hastalığın belirtileri, ses kısıklığı, öksürük, gırtlakta yanma duygusu ve mikrobik vakalarda ise ek olarak hafif bir ateş yükselmesi biçiminde olmaktadır. Tedavi önlemleri oldukça basittir. Hastaların olabildiğince az ve alçak sesle konuşmaları gerekir, 22°C ısıda ve % 50 nemlilikte bir hava solumaları yararlıdır. Kesinlikle sigara ve kirli havadan uzak durmalıdırlar. Aspirin, C vitamini ve sıvı besinler yararlıdır. Eğer ateş yükselmesi ve/veya sık yinelenen ya da uzun süren ses kısıklığı varsa, bir kulak-burun-boğaz hekiminin yardımlarına başvurmak gerekir.

Sponsorlu Bağlantılar

MÜZMİN FARENJİT-KRONİK FARENJİT:

Yutağı uzun süre etkileyen iltihaplara “müzmin farenjit” (kronik farenjit) denilmektedir. Bu hastalıkta, ani farenjitin aksine ateş, kırıklık ve ağrı bulunmaz. Ancak hastalar boğazlarındaki kuruluk, yanma ve tahrişten yakınırlar. Sık sık boğazlarım balgam çıkar gibi temizleme gereksinimini duyarlar. Hastaların boğazı sürekli kızarıktır. Bademcikler büyümüş olabilir. Müzmin farenjit gelişmesini kolaylaştıran etkenlerden bazılarını şöyle özetleyebiliriz: Bazı hastalarda müzmin farenjite ailece doğuştan bir eğilim vardır. Bu gibi kimseler en ufak bir soğuk algınlığında bile farenjite yakalanırlar. Burun tıkanıklığı olan kimselerde müzmin farenjite uygun bir ortam oluşmaktadır. Şeker, gut, kalp ve damar, sindirim sistemi, böbrek, müzmin anjin, sinüzit, bronşit gibi çeşitli hastalıklar müzmin farenjit oluşumunu kolaylaştırmaktadırlar. Tozlu ve tahriş edici, buharlı iş yerlerinde çalışanlarda ve allerjik kimselerde de müzmin anjine sık rastlanmaktadır.Hastalığın tedavisinde en önemli adım etkenin ortaya çıkartılıp buna yönelik bir tedavi programının uygulanmasıdır. Ancak geçici önlemler olarak sigaranın bırakılması boğaz kuruluğunun önlenmesi amacıyla % 6 gliserin % 3 alkol eklenen % 0.35′lik tuz çözeltilerinin buruna ya da ağıza damlatılması, gerektiğinde boğaza % 10′luk gümüş nitrat sürülmesi (atuşman).denenebilir.

AKUT FARENJİT-ANİ FARENJİT

Akut (ani) faranjitlerde, yutağın iç yüzeyini örten mukozada iltihaba bağlı olarak şişme, kan göllenmesi ve kızarıklık gelişir. Akut farenjitler sıklıkla üst solunum yollarının mikrobik hastalıklarıyla birlikte bulunurlar. Farenjit vakalarının yaklaşık °/o 97’sinden virüsler sorumluyken, yalnız % 3′ün-den başlıca streptokoklar olmak üzere çeşitli bakteriler sorumludur. Çocuklarda görülen farenjitlerin bazıları kızıl, kızamık gibi çocuk hastalıklarıyla birlikte gelişir. Soğuk, kirli hava gibi çeşitli fiziksel ve kimyasal etkenler de ani bir farenjite yol açabilir.Ani faranjit vakalarına bazı kimselerde daha sık rastlanmaktadır.

Örneğin butun tıkanıklığı nedeniyle ağızdan soluk almak zorunda olan kimselerde farenjit daha sık görülmektedir. Çünkü ağızdan alınan soluk yeterince ısınıp nemlenmediği için yutağı tahriş edip iltihaplanmaya ortam hazırlamaktadır. Allerjik kimselerde ve/veya iyi beslenmeyen ve vitamin eksikliğinde olan kimselerde de farenjitlere daha sık rastlanmaktadır. Aşırı baharatlı besin alanlarda, alkol ve sigarayı fazla kullananlarda da farenjit sık görülmektedir. Çünkü bu maddeler yutağı tahriş edip farenjit gelişmesine uygun bir ortam hazırlamaktadırlar. Ani farenjitte gelişen belirtileri şöyle özetleyebiliriz. Hastalığın en erken belirtisi hafif bir ateş yükselmesiyle halsizliktir. Daha sonra boğazda kuruluk, kaşıntı, yanma ve ağrı gelişir. Boğaz kızarıktır. Hastalık ilerledikçe öksürük gelişmeye başlar. Hastanın bademciklerinin büyümüş ve kızarmış olduğu görülür. Burada önemli bir noktayı vurgulamak isteriz: Özellikle çocuklarda ateşle seyreden farenjitlerde etken eğer A grubu beta hemolitik streptokoklarsa gerekli tedavinin uygulanmamasının daha sonra romatizmal ateşe yol açabileceği unutulmamalıdır. Farenjitte eğer ateş yükselmemişse birkaç günlük yatak istirahati, aspirin, B ve C vitamini alınması tedavi için yeterlidir..

Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR
 1. Yusuf dedi ki:

  hotda çok doğru demişsin bende 2 gün önce sadece boğazda yanma sebebinden dolayı sağlık ocağına gittim çok şiddetli değildi ama önlem almak istedim.bana gargara antibiyotik, girip ve soğuk algınlığı ilacı verdi. bugünki durumum boğzımda jilet yutmuşçasına bi acı ve yanma burun akıntısı ve burnumda nefes alırken aşırı yanma(bu acıdan dolayı ağzımdan nefes alıyorum) ve gıcıklı bi öksürük var ve öksürdüğümde veya hapşırdığımda boğazım öyle çok acıyorki bunuda yapmamak adına sürekli yutkunuyorum ve sesim tamamen kısık. pazartesi ilk iş sanırım dktora gidecem teşekkirler

 2. Mutlu dedi ki:

  Bademcik aldırmak ile faranjitin hiç alakası yok arkadaşlar.
  ben 2002 yılında beademciklerimi aldırdım.
  2008 yılında faranjitle tanıştım.
  Geçen haftada akut faranjit oldum
  çarşamba-perşembe-cuma-cumarteisi yattım.
  Ateşim geceleri 39.5 kadar çıktı…
  Baş dönmesi burun tıkanıklğı mide bulantısı boğazda ve gırtlakta aşırı acı
  yutkunmakta bazende nefes almada zorlanma…

  bunların hepsi vardı.

  ilk önce sağlık ocağına gittim ilaçlar verdi gönderdi.
  daha kötü oldum
  sonra gece ateşim yine 40 a yaklaşınca bir hastane var özel ismini yazmayayım oranın acilini aradım ne yapmalıyım dedim soğuğa yakın suda duşa gir ve 2 minoset al bunu tekrarla geçmezse gel dedi…

  HULASA
  Cuma günü o özel hastanenin aciline gittim 3 gün sabah akşam s ile başlayan bir iğne verdiler ilkini orada vurdular.
  AKUT FARANJİT İÇİNMİŞ o iğpne…
  bugün cumartesi akşam yani 3. iğpnemi vurdurdum ve sanki hayata yeni döndüm sadece boğazımda hafif ağrısı kaldı sanırım diğer 3 iğne ile onlarda geçecek ama en azından ateş befes darlığı mide bulanıklığı vs gibileri giti..

  BEN SADECE TECRĞBEMİ PAYLAŞMAK İSTEDİM…

  ÇÜNKÜ BU TECRÜĞBEYİ YAŞAYAN BİRİSİ BENDEN ÖNCE PAYLAŞSAYDI BEN OKUSAYDIM SAĞLIK OCAĞINA DEĞİL DİREK ÖZEL HASTANEYE GİDER VE 2-3 GECE HEDER OLMAZDIM..

 3. Bengü dedi ki:

  Ben yarım saat önce doktordan geldim akut farenjit dedi banada ama bende sürekli terleme baş ağrısı baş dönmesi ve boğaz ağrısı var onların sebebini sordum farenjit dedi.. bundan 3-4 ay öncede boğaz ağrısı için gitmiştim o zamanda farenjit denildi ama bugün ki kadar kötü değildim.. Kötü olmama rağmen doktor bana senin hiç bişeyin yok sapa sağlamsın dedii :S

 4. Perihan dedi ki:

  iyi günler yaklaşık bir hafta önce ateş ve boğaz ağrısı şikayeti ile doktora gittim akut faranjit tanısı koydular bikaç ilaç yazıp yolladılar aradan 11 gün geçti ve öksürüğüm hala devam ediyor canımı en çok sıkan kısım ise doktora gittiğim gün sınavım vardı ve üniversite reçeteyi kabul etmedi sınava giremiyorum ille rapor istiyolar ben doktordan rapor vermesini istedim fakat üniversitenin hastaneyi sıkıştırdığı ve başhekiminde kendisini sıkıştırması sebebiyle rapor veremediklerini söylediler..sınava giremedim bunun suçlusu kim okul mu hastane mi doktor mu yoksa sağlık bakanlığımı??

 5. Sevda dedi ki:

  evet katılıyorum saglık ocagına gıtmeyın ıkı haftadır oglumu orada oyaladılar once grıp sonra farenjıt dedıler cocuk ılactan baska bısey yemez oldu bugun ozele gıttım zaturre dedıler kahrımdan ölüyom

 6. Yağmur dedi ki:

  ben de dün sağlık ocağına dr .a gittim .bana da akut farenjit dedi.içinde 3 adet tablet olan antibiyotik verdi, öksürük şurubu, ağrıkesici.okadar.ama değişen bişey olmadı daha…aceba hastaneye de gitsem mi ki ?

 7. Sefa dedi ki:

  mrb 2ay oldu gıtmedıgım hashane kalmadı.faranjıt dedıler antıbıyotık agrı kesıcı ve gargara icin sprey verdıler hala geçmedı.en son kronıklesmıs dedıler kronıkleşmeden ıgne vaya daha tesırlı bısey vermedıler.allah kımsenın basına vermesın dunyam karardı.tıp ılerledı dıyorlar ama kronık faranjıte bır care bulamıyorlar.bununda bır ıgnesı vaya çaresı olmalı.herkes kaderıne boyun egıp ömür boyu boyle zıyanmı olmalı.

 8. Fatih dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar. 24 yaşıma kadar hastalık nedir bilmezdim. 5 sene önce bi rahatsızlandım. Soğuk algınlığı ile başaldı boğazlarıma geçti ve sonra başdönmesi ve mide bulantısı oldu. 1 ay kadar yattım bu rahatsızlıktan. Doktor doktor gezdirdiler tahlil yaptılar herşey normal çıktı asıl büyük testleri yapmadan Vertigo (Menier) teşhisi koydular. İlaçları verdiler biraz geçer gibi oldu.

  Son 2 senedir gene boğazlarımdan rahatsızlanıyordum onda da Akut Faranjit tanısı konuldu. Sık sık boğazlarımdan rahatsızlanmaya başladım.

  Şimdi ise 6 gün önce soğuk algınlığından rahatsızlandım. Sağlık ocağına gittim. Antibiyotik verdi. 3. gün hafifledi işe geldim. Tekrar duramadım öğleden sonra eve gittim. O sabah bogazlarım ve kulaklarım ağrısından duramadım. Öksürük arttı. KBB uzmanına gittim. Faranjit dedi gene. 39 derece ateş. Penecilin türevi bi iğne yaptılar acil. Bide antibiyotik verdiler 1000 lik. Hastalığımın 6 günü hala ateş ve halsizlik var. Baş dönmeside oluyor ayakta çok durunca.

  Rahatsızlık çok uzun sürüyor. “hadta” arkadaş bi iğneden sözetmiş. Sakıncası yoksa tam adını yazabilirseniz onu araştırmak istiyorum.

  Teşekkürler.

 9. Fatma dedi ki:

  merhaba.oğlum birkaç gündür sık sık öksürüyordu.bazı geceler ağzı açık uyurken gördüm.öksürüğünde sebebini buna bağladık.ama öksürüğün seyri dahada sıklaşmaya başladı.kusturacak kadar.Dr.akut nazofaranjit tehisi koudu.şimdi sorum şu öksürük şurubu kullanıyoruz kuru öksürük balgamlıya dönüştü bu normalmi?birde çocuğum bu balgamı nasıl çıkartabilir.yuttukça dahada sorun olmaz mı?teşekkür ederim.

 10. Ayşe dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar bu hastalıkla yaklaşık 2 ay önce ani bir nefes alamama şeklinde tanıştım.Kaldırımda oturmuş telefonla konuşuyordum zaten hava sıcak ve aşırı derece boğucu ve nemliydi,yediğim şeyler boğazıma diziliyor hatta tükrüğümü bile yutamıyorum gibime geliyordu Sanki boğuluyorum gibi oluyordu.Bu esnada yanımdan belediyenin Sinek ilaçlama aracı geçiyordu bende kaldırımın kenarında otururken bunun sıktığı ilacın etkiside katılınca aniden tıkandım ne olduğunu anlamadım ağzımdan nefes almak için yaklaşık 1 dakika uğraştım burnumdan nefes alarak bu durumu atlattım şükür.Nefes almaya çalıştıkca gırtlağı sıkılan bir adamın çıkardığı sesleri çıkardığımı hatırlıyorum.Apor topar 112 ile hastaneye kaldırıldım durumu anlattım ilk bana astımlılara yapılan buhar tedavisi yapıldı ve serum verildi.Ertesi gün içinde Antalya Serik Hastanesi K.B.B ve Göğüs Hastalıkları polikiliniğine görünmem gerektiği söylendi.K.B.B muayenesinde boğazımda kızarıklıklar,geniz akıntısı,farenjit tesbit edildi senin bir takım kimyasallara alerjin var denildi.Göğüs hastalıkları uzmanına göründüğümde solunum testinden iyi denen bir derece ile geçtim ,ciğer filimlerinde bir sorun çıkmadı çok şükür bir sorunum yoktu bana farenjit,geniz akıntısı,toz ve kimyasallardan etkilenme şeklinde bir teşhis konuldu.Bu olaydan bu güne 2 ayı geçti boğazımda oluşan bu tahrişten kurtulamıyorum tozlu bir ortama girdiğimde toz gidiyor farenjit denen yere yapışıyor,ayrıyeten bir kaç cümleden sonra boğazım kuruyor,konuşamıyorum farenjitin olduğu bölge beni çok rahatsız ediyor nefes almakta zorlanıyorum sürekli bir kuru öksürük ,mecburen nefes almak için öksürüyorum öksürdükçe bu hastalık daha da artıyor ne yapacağımı bilmiyorum .Bütün hayatım bundan etkileniyor işimde amirime iki laf anlatamıyorum tıkanıyorum elimde su şişesi ile dolanıyorum 2 ay önceye kadar ben her türlü ortama kokuya,toza girerdim en ufak bir tıkanıklık yaşamazdım bu olay beni mahvetti ne yapacağımı bilemiyorum ALLAH(C.C) hepimize şifa versin.ALALAH(C.C) bu hastalığı düşmanıma vermesin.Hepimize geçmiş olsun

 11. Batuhan dedi ki:

  8 günlük bi ağrım var yutkunmada inanılmaz bır zorluk ve acı saat başı ateş gece yattigimda 41 derece atesi gorebiliyorum önce sağlık ocağına gittim akut faranjit dediler bir antibiyotik ates düşürücü ve boğaz gargarasi verdi fakat ağrılarım gram olsun dinmedi bunun ardından özel bir hastanenin aciline gittim aynı şeyleri söyledi bu arada sigara içen birisiydim taa ki 8 gün öncesine kadar acilden sonra aynı hastanenin kbb sine gözüktüm akut faranjit boğazların iltihaplanmis ve bademciklerin şiş dedi verdiği antibiyotikler ise yaramaz deyip iğne verdi 6 tane suan 3 üncüsü kullandım fakat hala boğazımda en ufak bi iyileşme yada yutkunmada bi kolaylık acı geçmesi yok ateşim gene düşüyor . Geceleri uyuyamaz oldum sizce ne yapmaliyim artık dayanamiyorum

 12. Veli dedi ki:

  mrb bende 2ay önce birden bıre yutkunma zorlugu vebogazımda kuruma basladı.3gun surdu geçtı.ama bundan bır ay sora tekrar başladı ben bogazımı zorladım yara yaptım grçecek dıyı bır hafta bekledım ama geçmedı.bır haftadan sora doktor doktor dolastım verdıklerı tum ilaçları kullandım geçmedı.daha sora bogazda şişme ve takılma basladı.en son kronıklesmıs dedıler.ama ben tum soylenenlerı yaptım.kronık faranjıtın bır ignesı veya tedavısı yokmudur.lütfen bu konuda bızlerede bır urun veya igne üretılsın.kesın çozum istıyoruz.geçicı veya rahatlatıcı degıl.saygılarımla.

 13. Mehmet Ali dedi ki:

  merhabalar sayın hocam benim rahatsızlıgım bogazımda sürekli yanma var birde küçük bir iltihap pirinç tanesi kadar daha önceden doktara gitmiştim doktor gecer demişti fakat geçmedi bu sorunu 4 yıldan beri çekiyorum ne yapmam gerek bana yardımcı olabilirmisiniz şimdiden teşekür ederim

 14. Mehmet dedi ki:

  ben 35 yaşındayım sık sık bogazımda kızarıklık oluyor ve öksürük yapıyor agız kokusu rahatsız edıcı oluyor sebebı ne olabılır dıkkate alıp bılgılendırır senız sevınırım TEŞEKKÜRLER.

 15. Emin dedi ki:

  3 gündür hiç yutkunamıyordum ateşlendim başımda bayağı ağrıyodu acile gittim iğne vurdu sadece ateşim geçti şimdi ise ayağa kalkınca başım zonkluyo sürekli tutunmak zorunda kalıyorum ve boğazım solunda varken iltahap şimdi sağda da çıkmış

 16. Mustafa dedi ki:

  Merhaba faranjit var senelerdir var kuru öksürük yapıyor tıkanma yapıyor ne yapabilirsi

 17. doğan dedi ki:

  merhabalar benimde boğazımda yutkundukça gitmeyen bir cisim var nefes almaktan çok zorluk çekiyorum aynı zamanda ağzım da kötü koku yapıyor ne yapmam gerekiyor lütfen bana yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 18. canan dedi ki:

  merhaba benimde özge hanınm gibi aynı hastalık 1 senedr çok doktora gttm birşey yok dediler çok rahtsızım sanki bogazımda birsey var yutkunuyorum gitmiyor mide bulantısı yapıyor doktor bana psikolojik dedi seni oraya yönlendirim dedi

 19. merve dedi ki:

  evet arkadaşlar geçmiş olsun bended faranjit var ok kötü ama ….. azıcık olsun iyi ediyor şuan ama çok kötüyüm yutkunamıyorum bademciklerim yok…..teşekkürler :/

 20. gamze dedi ki:

  ben iki aydır bu hastalığı çekiyorum doktora da gidiyorum ilaç da alıyorum hala geçmedi boğazım acıyo ve sürekli kızarıyo nolur biri şuna bir çözüm yolu bulun allah rızası için

 21. neslihan dedi ki:

  Merhabalar benim 8yasinda kizim var 1sene once bademcik ameliyati oldu ama simdi daha kotusu faranjit oldu ne yaptiysak gecmedi ben konyada bir saglik ocagina gittim basit olsada arkadaslar gercekten doktorun verdigi ilaclar fayda etmedi basit gordugum aile hekiminden fayda gordum simdi kizim cok iyi allahim sifa versin

 22. ece dedi ki:

  Geçtiğimiz yazdan beri bu hastalıkla uğraşıyorum. sigarayı bıraktım ama hala aynı sürekli boğazım yanıyo iltihap ediyo ve sürekli ateşleniorm psikolojimi bile bozdu bu hastalık. Kesin bi çözümü yokmu bunun acaba yaa sürekli antibiyotik kullanmaktan vucudum bağışıklık kazancak korkuyorum

 23. cengiz dedi ki:

  2 aydır farenjitim var 10 doktor gezdim kimi antibiyotik verdi. gecmiyor vücutta başka bir rahatsızlık ta görünmüyor.3 ay önce taş vardı düştü.doktor dilimi penseyle cekerken altını zedeledi o iyilesiyor ondan sonra tedaviye devam …tuzlu su gargara …. kullanıyorum…inşallah gecer…

 24. ferdi dedi ki:

  bendede 2,5 yıldır var aynı boğaz tıkanmasını hissediyosun gece yatarken sıkıldığın zamn hissediyosun çözüm bulan varsa geeri yorumla cevaplayabilirmi :?

 25. Yusuf dedi ki:

  boğazımda kızarık vardı tedavi oldum antibiyotik kullandm sonra burnumdan kanamaya başladı dişlerimde yaralar ortaya çıktı neden ? bilgilendirirseniz sevinirim .

 26. cem dedi ki:

  bu hastalığın en kolay tedavisi nedir çocuklarda ve yetişkinlerde. öksürük nasıl geçer benim

 27. ipek dedi ki:

  Merhaba;ben sürekli franjıt hastalığına yakalanıyorum.Hemen hemen hersey deniyorum hastalığı geçirmek için…Ama doktora gıtmeden,yanı antıbıotık ıcmeden gecmıyor ve kısa surede yıne tekrarlıyor.Sureklı antıbıotık ıcmenın cok zararlı oldugunu da biliyorum.İleri aşamasında bır aydan fazla bır sure kuru öksürük bir türlü kesilmiyor.Bu hastalıktan kurtulmak ıcın neler yapabılırım?Insanın yasam kalitesını dusuruyor.

 28. zehra dedi ki:

  8 aydır faranjitim 5 kez doktora giddim hepside antibiyotik verdi ilaçları saati saatine aldım ama hiç bir iyileşmee yok bu hastalıktan nasıl kurtulucam artık nefes alırken bile boğazlarım yanıyor

 29. yunus.korkulu dedi ki:

  Ben sekiz aydır bu pis hastalıgi cekiyorum benimkisi boğazima balık kılcigi batması ile oldu okadar doktor gezdim çare yoktu şimdi yeni batma gidi gitti ama bademciklerim inmedi doktor doğuştan bademciklerin büyük dedi suan iyiyim şükürler olsun 3 gündür antibiyotik kullaniyorum

 30. kardelen tanışman dedi ki:

  benim 2haftaya bir boğazım iltaplanıyor napmayalım bişey yiyemıyorum

 31. İlknur KORKUT dedi ki:

  Merhabalar;
  Benimde kronik faranjit sorunum var. Antibiyotiklerin çözüm olmadığını düşünüyorum. Sürekli tekrarlayan beni sinirlendiren ve dilimdede kabarcıklar çıkartan bir hal aldı. Kuruluk,boğazda bir şey takılmış hissi vs.
  Bunun bir çözümü olmalı.Tıbbi yada bitkisel tedavi yöntemleri ile çözülebilmeli.

 32. aydin dedi ki:

  benim sorunum geceleri surekli aksiriyorum ve bundan cok rahatsiz oluyorum 6senedi

 33. reyhan dedi ki:

  slm bende bademcik ameliyatı oldum 8 yıl önce fakat sorun bitmiyor bademciklerin oldugu yer sürekli iltahaplanıyor sıtma tutuyor ve faranji oluyorum sürekli ameliyatta çözüm olmadı. ilaç içmekten nefret ediyorum herkese acil şifalar allah sabır versin

 34. btlcan dedi ki:

  merhaba, 4 -5 gnde bır tekrarlayan faranjitim var bogazım devamlı sızlıor. tedavısı yok mu. cok da dıkat edıorum ama bı turlu ıyılesmıyor. acaba cıddı bır sorunumun olma rıskı varmı. tesekkurler..

 35. c.ece dedi ki:

  ben kıronik faranjit hastasıyın ve çok antibiyotik alıyorum.bunun çaresi nedir

 36. fatih dedi ki:

  selam arkadaşlar benim adım fatih 25 yasındayım geçen cuma günü bilgisayar basındaydım bişem yoktu ama cumartesi günü aksam saat 12:25 civarlarında birden boğazlarım ağrımasını far ettim ve kendim dedim gelir geçer sandım ama geçmedi ıyıce ilerledi doktora gittim bademcik iltihabı olmusun dedi ilaç yazdı gargara verdi fayda etmedi halen devam ediyor yutkunamıyorum zor nefes alıyorum hatta ağrı kalbime vuruyor ara sıra kalbim ağrımaya başlıyor ne yapacağımı şaşırdım bir basıma oturdum ağlıyorum allah aşkına ey güzel kardeşlerim ne olur yardım edin ne olur kurtarın beni bu boğaz derdinden bana cevap yazın lütfen

 37. ARrif dedi ki:

  arkadaslar bende faranjitim ne yaptıysam tam olarak gecmedi eskisinden suanda cok iyiym cok şükür fakat hala faranjitim tam olarak bu hastalıgı atlatan var mı ? lütfen tedavisini bilen varsa yazsın

 38. ahmet dedi ki:

  arkadaşlar ben sanıyordumki faranjit belası beni buldu şimdi sizlerin şikayetini okuyunca rahatladım sadece bende deyilmiş bende onbeş senedir var soğuk su içtiğimde perişan oluyorum yutkunamıyorum maranki faranjitin ilacı adaçayı olduğunu söylüyor ben onu denemeye başladım sizde internetten okuyun deneyin ben purof a da gittim küçük bir operasyon yaptı faydası olmadı çare varsa lütfen yazın hepinize şifa olsun

 39. Akif dedi ki:

  Yaşım 27.Yaklaşık 5 veya 6 senedir her kış sezonuna girerken kısa kısa öksürük ve boğaz yanması gibi şikayetlerim meydana geliyor. Kış boyunca sürüyor. İlk çıktığı yıllarda dahi doktora gittiğimde bu seninle artık gidecek demişti. Ne anladı bilmiyorum. Hala sürüyor. Endoskopi yaptırdım.Türlü türlü ilaçlar kullandım. Banamısın demiyor. Geniz akıntım sürekli var. Kimse şunu yapalım demiyor.Bazı bitkileri deniyorum olmuyor.Zaman zaman akut faranjite dönüyor. O zaman daha kötü geçiyor. Anlayacağınız tedavisi bence mümkün değil. Umarım ilerki yaşlarda kötü şeylere gebe olmaz.

 40. mert dedi ki:

  ben 42 yaşındayım 5 gundur boğazımda aşırı kuruluk başımın arkası kulaklarımın arkası sanki çatlıyacak gibi zonkluyor yatmaya çalışıyorum yine ağrıyor buarada ağzımdada birtane aft çıkmıştı oda ayrı bir dert yanma yapıyor ama şuan acısı biraz azaldı galiba geçiyor birde belimde sol böbrek tarafım da bir ağrı var sıcak tutunca geçiyor yemeklerdende insan tat alamıyor,ne yapmamı önerirsiniz..şu an aşırı terliyorum (augumentin)antibiyotik kullanıyorum.

 41. abdulbaki dedi ki:

  bende kronik faranjit var rahatsızlanınca agumentin veriyor doktor artık vücudum onada alıştı devamlı rahatsızlık çekiyorum bu hastalığın kesin tedavisi varmı başka hangi antibiyotik iyi gelir ölene kadarmı sürecek bu hastalık şimdien teşekkür ederim. benim ne veya neler yaptrmam azım kurtulmak için.

 42. tolga dedi ki:

  benim akut franjit hastalığım yeni yeni oluşmaya başladı doktora gittim şikayetlerimi söyledim doktor ilk önce bogazıma baktı vede akut franjit hastalığım olduğunu söyledi daha sonra bana antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü burun spreyi sonra soğuk alğınlığı hapı verdi acaba doğru bir tedavi yöntemi mi acaba cevabınızı bekliyorum

 43. ışık dedi ki:

  faranjit ağızda ve dilde acılık hissi yapar mı? ilaç acısı gibi bir acı mesela?

 44. mustafa dedi ki:

  sayın hocam aile doktorum hastalığıma akut faranjist teşhisi koydu böğazımda acayip yanma oluyor,sonra terliyorum asıl hastalık şu şekilde başlıyor elime biraz yük alsam veya kendimi biraz yorsam;
  heycanlansam bile BOĞAZIMDA müthiş bir yanma oluyor gücüm takadim
  kalmıyor bir örnekte vereyim elimde 7,8 kilo gelecek bir karpuz aldım 6kğ.da domates aldım sebze pazarında 150metre yürüdüm elimde
  ki malzemeyi arabaya bırakmadan bogazımdaki yanma yine başladı o gecenin sabahında uyandığımda bogazımda yine yanmayla uyandım DUOCİD,GARGARA ve Ağrı kesici alıyorum ama geçmiyor ne yapmam gerekiyorsa beni bilgilendirirseniz sevinirim hocam ( ankaradan yazıyorum )

 45. ilkay dedi ki:

  kardeşimin faranjiği var hastalığının kesin çözümü var mı?

 46. recai dedi ki:

  ayda iki defa boğazlarım ağrıyor dokdoro gidiyorum farenjit olduğumu söylüyor antibiyotik yazıp gönderiyor fakat boğaz ağrılarım gecmiyor soğuk birşey icmıyorum gazlı icecek içmiyorum fakat ayda iki defa boğazlarım ağrıyor boğaz ağrısı beni fena halde güçsüz bırakıyor bana verilen antibiyotikler fayda etmiyor yaklaşık on yıldır bu rahatsızlığı çekiyorum kültür testi yapdırdım bademciklerimde bir şey cıkmadı

 47. volkan dedi ki:

  ölüyorum ya 15 gundur hşat oluyom kaç doktora gitdim bi torba ilaç kullandım yok gecmiyo gecmiyo ne yabmam lazım

 48. zahide dedi ki:

  ilk önce boğazım şişti ardından ateş ağrı oldu sonrada balgam ve öksürük burun akıntılarım başladı. sizce e yapmalıyım ?

 49. HaRuN dedi ki:

  Arkadaşlar Bu hastalığı ben 15 sene önce geçirdim, gitemdiğim doktor kullanmadığım antibiyotik kalmadı, kronik faranjitmiş ve düzelmez dediler. mersinde yaşıyorum nemli ve sıcak bir havası var birde boya alçı inşaat malzemeleri satıyordum, yani kimyasal maddeler, ilaçlarla geçmedi tabii yemek yiyemiyordum, acı tuzlu yiyemiyordum surekli yutkunuyordum işimi bıraktım 3 yıl oksijeni bol bir şehre yerleştim, 15 yıldır bu hastalık bende yoktu şu an mersinde yaşıyorum ve bende gene başladı :( demek istediğim yaşam tarzi ile ilgili bir hastalık, son mesajdan bu yana bir yıla yakın geçmiş ama yazayım dedim geçmiş olsun.

 50. Görkem Görkem dedi ki:

  6 aydır faranjitim var, kaç defa doktora gittim, ne ilaç verdilerse aldım. sigara’yı bırak içmek, yanımda bile içirmiyorum, ağzımı hiç alkol değmedi bile. Ama hala yutkunamıyorum, yemek yiyemiyorum. Tıp bu konuda çaresiz sanırsam.

 51. cem dedi ki:

  ben 35 yasındayım 13 yıldır bogaz problemım var 7 yıl önce bademciklerimi aldırdım izmirde ama kurtulmadım sureklı faranjıtım devrede ogundur bugundur tam 13 yıldır atesım düsmüyor sureklı yataklık halı bu hayatımı cok kotu etkılıyor gıtmedıgım doktor kalmadı cozum olmadı ve ben bugun bıle hastayım lutfen kurtarın benı cok tesekkurler bodrumdan saygılarla cem

 52. aliihsan dedi ki:

  farencit i tetikleyen yiyecek ve içecekler nelerdir teeşkkürler………

 53. keziban dedi ki:

  hocam ne olur rica edeyorum bu faranjıt hastalıgına bır çözum.ama geçicı degıl daım bır çözum ıstıyoruz.2aydır yutkunma guçluyu yutakta kuruma ve agrı halsızlık daha sora bogazda şişme ve şimdıdı ara ara kuru oksuruk basladı.belkı çok ınsana gore basıt bır hastalık olarak goruluyor ama allah herkesın şifasını versın çok zor .iyileşmek öncekı gıbı yutkuna bılmek konusabılmek ve yemek ıstıyoruz,lutfen bunun bır ıgnesı uretılsın veya kalıcı çözumler tedavıler olsun.şimdı herhangı bır yerımden amalıyat olsaydım bu zamana kadar iyileşırdım.lutfen ben ve benım çok arkadasımızın sesı olun.bakın hiç ihmal etmedıgım halde ilaçlarımı kullandım.ama şimdı bana kronıkleşmış dıyorlar.eger kronıkleşmişse bununda bır tedavı çaresı olmalı.ömur boyu yutkunma güçluyumu çekecegiz.2ay geç bır zaman olmamalı.şuan sesımı sıze duyurmak ben ve benım gıbılere çare bır dermam bır ümıt beklıyoruz.ama daha sora ilgılı kuruluşlarada sesımı duyurmak istıyorum.her defasında tıp ilerledı denıyor ama faranjıt hastalıgına kesın çozum yok.bir çok insanın hastalıgı kronikleşmiş millet ümidını kesmıs.ama ben kesmıcem.lutfen geç olmadan bızlerın sesını duyun bizlerede ümit olun.pastıl sprey ve antıbıyotıkten başka kalıcı çözumler istıyoruz.bu hastalıgın özel bır ilacı veya ignesı veya tedavısı olmalı.elımız kolumuz baglı kronıkleşmış diye oturmamalıyız.ben iki aydır hiç oturmuyorum ama bır çarede bulamadım.lütfen saglıgıma kavuşmak istıyorum bizlere yol gosterın.

 54. abdülkadir dedi ki:

  agızdaki aftlar için karanfil agızda emilir.faranjit içinse ilaç koruması şart ama tane karanfil çiğnemek doğal koruyucu.deneyin görün…

 55. onur dedi ki:

  yaklasık 2 haftadır asırı derecede faranjıtım var buna bı care bulamadım her sabah kalktıgımda bogazım tıkanık durumda bunun bıran önce gecmesı ıcın ne yapmalıyım sizin önerileriniz ne olabılr ayrıca faranjıte sıcakmı ıyı gelır sogukmu?

 56. İbrahim dedi ki:

  ben 35 y7aşındayım sürekli bir farenjit var akıntı var halsizlik isteksizlik baş dönmesi oluyor iki defa sinizütten ameliyat aoldum halsizlik farenjit halsizlik yorgunluk yaparmı saygılar

 57. gulseren dedi ki:

  merhaba 24 yaşındayım 4 aydır geçmeyen bir faranjit hastalığı çekiyorum 10 tane iğne vurundum geçmedi doktor antibiyotik verdi gene geçmedi bu 4. antibiyotik sürekli halsizlik arada ateşim yükseliyo ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

 58. nihat dedi ki:

  farenjit yüzünden tükürük artar mı ve tükürükle bir miktar kan gelebilir mi

 59. coşkun dedi ki:

  selamlarr
  Birkaç yıldır yutkunurken bogazımda bir cisim varmış gibi oluyordum doktora gittim önemli bişiyin olmadıgını ve birkac ilaç kullanarak problemim cözuldu 2 gün öncesi belli bir saatte her insanın öksürdüğü gibi öksürdüm cok afedersiniz balgam sandım lavaboyu kostum ve tükürdüğümde balgam ile karışık KAN geldiğini gordum ve ertesi gun sabah yine normal bir oksurmeyle bayagı bir kan gelince endişhe duydum ve doktora acilden gittim bana aşırı franjit olmuşsun kanama ondan dolayı dedi kulak burun boğaz a gitmemi istediler randevu almak ne mümkün ssk dan yarın a akdım şükür benim hastalığım tedavisi varmı ve kalıcı değil deyilmi telekürker…

 60. kadri dedi ki:

  merhaba ben 26 yaşındayım bende kronik faranjit var tıpkı sigara içen biri gibi sürekli balgam oluşuyor bu durumdan çok rahatsızım sırf bu faranjit yüzünden yaz kış soğuk algınlığı ve bademcik ağrısı çekiyorum bu konuda alternatif çözüm verebilecek birileri varmı şimdiden teşekkürler.

 61. mehmet cihan dedi ki:

  iyi günler ben yaklaşık 4 aydır kronik faranjt hastasıym birçok doktora gttm fakat tedavileri hç tatmin etmedi yemek yemektn korkuyorum kabuslar yaşıyorum resmen hayattn zevk alamıyorum binlerce ilaç kullndm geçmedi ne yapcm blmyrm lütfen yardım edin bi tavsiye yada önerinz varsa söyleyn..

 62. ali dedi ki:

  bu daranjıt hastalığı nasıl gecebılır. yılda 4 5 defa bu faranjıt hastalığım takrarnmaktatdır yutkunma zorluğu cekıyorum en kötüsü faranjıt başladımı yataktan çıkamıyorum her tarafım öşümekte

 63. ayşe dedi ki:

  benim çocukluğumdan beri çektiğim faranjit sorunum var boğazıma bişeyler takılıyo yutkunamıyorum hissi var çoğu zaman kendi tükürüğümü bile yutmakta zorlanıyorum yemek yiyemiyorum su bile içemiyorum ayrıca panik atak hastasıyım bu durum korkularımı artırıyo yemek boruma kadar aftlar inermi tıkanma yaparmı yoksa gırtlağımda sorun mu var nereye gidebilirim ne yapabilirim lütfen bana yardımcı olun şimdiden teşekkürler…

 64. ahmet dedi ki:

  ben 1.5 senedir. boğaziltihabıyla ve griple beraber farnjit meydana geliyor. konuşmassam öksürmüyom am konuşmaya başlarsam ve ben görev icabı. sesle yapıyorum hatta makam okuyarak yapıyorum görevimi,bunları yapmaya başlayınca öksürek geliyor devamlı doktora gittim genel septomlu veya öksürek şurupları ilaçlar veriyor . bir süre sonra tekrar meydana geliyor ne yapmam lazım veya kesin özümü nedir. yardımcı olrsnaız sevinirim

 65. güneş dedi ki:

  7 yıdır faranjit hastasıyım,öğretmenim sürekli konuşuyorum,en son safhadayım ateş ,halsizik,kırgınlık,baş ağrısı,mide bulantısı,ses kısıklığı yapıyor,o hafta hayatım alt üst oluyor,tuzlu su ile gargara, iyileşmeye çalışıyorum,mutlaka dinlenmek gerekiyor,geçmiş olsun

 66. ramazan dedi ki:

  mrb ben halı saha maçı yaptıktan sonra kahverengi renginde balgam gibi bir şey çıkıyor bademciğimin ordan ve birde biraz soğuk su içtiğim zaman hemen öksürük başlıyor .selamlar

 67. serkan dedi ki:

  merhaba ben fzt.serkan gürbüz.
  yorumlarınızı okuyarak size bir kaç cümle atarmak istedim;
  bildiğiniz üzere;tonsilit,rinit,sinüzit,otit,bronsit,larenjit vs…bu tür hastalıkların çogu (ÜSYE)üst solunum yolları enfeksiyonları adı altında toplanır.
  şikayetleri takiben uzman hekim:(KBB)kulak burun boğaz uzmanı,(GC)genel cerrahi uzmanı,(DAHİLİYE) iç hastalıklar uzmanı,
  (GH)göğüs hastalıkları uzmanı bakabilmektedir.buradaki konu farajit olması itibarı ile (KBB) uzmanı size yardım edecektir.var olan;öksürüğün,
  geniz akıntısının,agız kurulugunun,dildeki renk degisikliginin vs… arastırılıp olası;burun ici etleri,sinüs atrofisi,burun septum egriligi vs…
  ortadan kaldırılıp gerekli tıpbi tedavi uygukandıktan sonra hasta düzenli kontro altında tutulur.faranjitin karakteristik özelliklerine gelince;akut ve
  kronik hali olabilmektedir.hastalık enfekte oldugu icin virüs ve bakteriler aktif durumda olması sebebiyle bulasıcıdır ama;hastalık kuluçka dönemi kisiye
  göre azalır veya uzar.sigara,alkol,acı ve baharatlı icecek ve yiyecekler,asitli ve gazlı iceceker,toz ve dumanlı ortamlar,boğaz ve agız kuruluguna neden
  olabilecek ortamlar,soguk hava gibi ortamlarda bulunmak hastalıgın seyreni uzatıp tekrarlama riskini artıracaktır.Her hastalık bagısıklık sistemiyle ilgili
  oldugu gibi faranjitle direnc düsüklügünde kendini gösterecektir.hastalık yapi itibari ile cok direnlidir kolay kolay yok olmaz ama kontrol altına alınıp,
  bagısıklık sistemini güclendirerek yenebiliriz.unutmayın ki;Asıl doktor insanın kendisidir.saygılarımla sağlicakla kalın.

 68. emine dedi ki:

  emine özcan benim faranjitim var doktora gidiyorum bana antibiyotik ve gargara veriyor ama geçmiyor yutkunmakta zorluk ekiyorum selamlar

 69. zeynep dedi ki:

  yukarda anlatılan şikayetlerin tümü var bende özellikle akşamları boğazımın yanmasından uyuyamıyorom doktorum da boğazımda faranjit olduğunu soylemişti ve ilerlediğinin farkındayım tükürdüğüm zamanda kan atıyorum ve baş ağrım çok oluyo bunun faranjitle ilgisi ola bilir mi bide kulaklarıma atıyo ne yapmamı önerirsiniz ya da korkulacak bi hastalık mı bu?

 70. mujda dedi ki:

  merhaba boynumda ağrı bütün kemiklerimde ağrı var kendimi halsiz hissediyorum üşümede geliyo uyuyunca geçiiyo ertesi günü bi kırgınlık oluyo bugün doktora gitdim farnjit dedi ama boyun ağrısı devam ederse fizik tedaviye git dedi sizce ne olabilir cevap verirseniz sevinirim

 71. Sayfa bence çok insanlar için çok önemlı ve faydalı bı sıte yardımlarınz için çok teşekkur ederim dedi ki:

  merhaba ben yusuf yaşım 19 yaklaşık olarak 1 yıl once doktora gıttıgımde bende farenjıt oldugunu soyledı başlıca sıkıntıların şunlar:Sabah Kalktıgımda bogazımdan pirinç tanelerı gibi bir kaç parça tukuruyorum geçen hafta tekrar doktora gıttım teşhis konusunda birşey soylemedı antibiyotıkler verdı ilaçları kullandım bu aralar çok sık oksuruk ve ardından balgam gelıyor çok afedrsiniz kusacak gibi oluyorum kendımı zor tutuyorm yaklaşık 1 haftadırda sol kulagım tıkalı tam duyamıyorum yanı sol kulagımdan sigara kullanıyorum 1.5 gunde 1 paket sigara içtigimıde soylemeyı unutmayım lutfen bana yardım edın gelicek yardımlarınz için şimdıden çok teşekkur edıyorum iyi akşamlar

 72. ebru inci dedi ki:

  ben 35 yaşındayım bademciklerimi aldırdım seneler önce fakat yerleri acıyor ve sürekli öksürüyorum bulantı ve kulaklarımın arkasına da ağrı yapıyor gece öksürmekten uykularm kaçıyor cevabınız beni sevindirir çanakkaleden selamlar

 73. emine öğüt dedi ki:

  boğazımda kuruluk kaşıntı kokulu maddelere karşı aşırı duyarlılık parfüm kolanya temizlik ürünleri

 74. emine öğüt dedi ki:

  sık sık tekrarlayan boğaz iltihabı, gıcıklı bir öksürük, balgam,geniz akıntısı hemen hemen 2 ayda bir tekrarlamakta halsizlik ve baş ağrısı olmakta daha önce kulak burun boğaza gittim sinüslere bakıldı geniz akıntısına bakıldı sorun çıkmadı 2 yıl önce tiroidlerim alındı amaliyattan öncede sonrada devam eden boğaz şikayetim geçmedi hangi bölüme başvurmam gerek ne yapmalıyım?

 75. samet dedi ki:

  bu faranjit çok lanet bi hastalık yaa yemeden içmeden kesiyo adamı… bide bende aft oluyo tamamen pert durumdayım… bunun kesin çözüm olan bi tedavisi yokmu ???

 76. aslan türkosy dedi ki:

  gökçek iksiri diye bi aktardan aldığım ilaç benim faranjit öksürüğünü durdurmuştu.ama gidip yarım kilo dondurma yedim. yine azıttı.

 77. leyla guney dedi ki:

  bende faranjıt belırtılerı var ne yapmam lazım bıde bulasıcımı

 78. ayşe dedi ki:

  öneride bulunun neler yapmam lazım

 79. ayşe dedi ki:

  bende doktora gittim ama bir türlü ağrılarım boğazımdaki yanmalar geçmedi faranjit yüzünden yemek yiyemiyorum

 80. deniz dedi ki:

  sinan faranjitin varsa doktora git sevcan sana doktor çare bulamammış burda kim bulacak cemde doktor heralde özgeyle emineye gelince sizin durum çok kötü acil doktor bi koca bulmanız lazım en azından manita olsun

 81. sinan dedi ki:

  faranjitim var napmalıyım

 82. sevcan kura dedi ki:

  iyi günler yaklaşık yedi senedir faranjitim var ve çok rahatsız oluyorum doktora gittim önemli bişey yok dedi ama ben çok rahatsızım ne olur yardımcı olun

 83. cem dedi ki:

  özge hanım siz genel cerrahiye gidin. ultrason tetkiki yapsın. boğazınızdaki kitle olabilir. geçmiş olsun

 84. ismet akça dedi ki:

  2 aydan berı öksürürken boğulacakmış gıbı öksürüyorüm ne yapmamlazım

 85. emine dedi ki:

  merhabalar bende sürekli her ay tekrarlanan bi şekilde faranjit oluşuyor doktora gidiyorum antibiyotik veriyo ama antibiyotike karşı alerjim oldugu için kullanamıyorum bademcik iltihabı olmadıgı için bogaz kültürüde yapmıyo doktorlar kendimi yetterince koruduysamda tekrarlanıp duruyo cok halsiz kalıyorum ne yapmam konusunda bilgi vermenizi istiyorum teşekkürler

 86. özge uran dedi ki:

  merhabalar yakaşık 1buçuk yıldır yutkundukça gitmeyen boğazıma takılan cisim varmış gibi birşey hissetme durumum var hangi doktora gittiysem çözüm bulunamadı bademcik sorunumda çok sık olmakla beraber eklem romatizması çocukken geçirip 18yaşıma kadar deposilin yedim burun kemiğimdede problem var doktorum bundan dolayı nefes almakta zorlandığımı ve boğazıma takılan cisimin bundan olduğunu söyledi ama ben sadece bundan ilerii geldiğine inanamadım açıkçası ne yapmalıyım ne olur bilgi verin saygılar

 87. hülya dedi ki:

  bende 1.5 aydır süren bi öksürük vrdı.doktora gittim geniz akıntımın oldugunu söyledi ilaç verdi..ve bkaç haftaa öksürüğüm kesildi yinee başladı:(:( halsizlikte vr

Yandex.Metrica