Enzimler

A+
A-
Enzimler

ENZİMLER: Enzimler çok geniş kapsamlı vı en üst düzeyde özelleşmiş protein molekülleridiı Biyokimya tarihinde yapılan araştırmaları] Önemli bir bölümünü enzim araştırmaları oluştuı maktadır. Pasteur 1860 yılında fermantasyon ole yını da enzimlerin katalizlediğini fark etmiştir. Organizmaların gelişme ve farklılaşma süreçleri­ni enzimatik reaksiyonlar biçimlendirmektedir­ler. Enzimlerin canlı organizmaların yaşamsal et­kinliklerinde üstlendikleri görevler katalizörlük-tür. Bir başka deyişle bulundukları ortam koşulla­rında gerçekleşme olasılığı bulunmayan reaksi­yonların oluşmasına katkıda bulunarak biyolojik yaşamı olası kılmaktadırlar. İki molekülün reak­siyona girebilmeleri için belirli bir başlangıç enerji sınırının üzerine çıkılması gereklidir. Labo-ratuvar koşullarında ve deney tüpü içerisinde bunu gerçekleştirebilmenin pek çok yolu vardır. Fakat yaşayan bir hücreyi 200°G’ye kadar ısıta­rak ya da içerisine asit katarak bir reaksiyonu oluşturmak olanaksızdır. Enerji eşiği yüksek reak­siyonların canlı hücre koşullarında gerçekleşme zamanı çok uzundur, yavaş biçimde gerçekleşir­ler. Ortam ısısının yükseltilebilme olanağı olsa, reaksiyon da hızlı bir biçimde gerçekleşebilir. En­zimlerin göreviyse yaşayan hücre koşullarında çok yavaş bir hızda gerçekleşen bir reaksiyonu ortam koşullarını değiştirmeden gerekli hıza ulaş­tırabilmektedir. Termodinamik açıdan bir reaksi­yondaki enerji değişiklikleri reaksiyonun izlediği yola bağlı değildir. Enzimler de reaksiyonun nor­mal koşullarda izlediği yolu değiştirmektedirler. İşlevleri açısından enzimler hakkında unutulma­ması gerekli önemli bir olgu da enzimlerin birer katalizör olduklarıdır. Ana reaksiyonun yapısını değiştirmeden yalnızca oluşum mekanizmasını ko­laylaştırmaktadırlar.Enzimler birçok sentez olayında olduğu gibi meta­bolizma olaylarında da rol oynarlar. Eksiklik ya da fazlalıkları organizmanın işleyiş bütününü bozar. Bazı hastalıkların kökenindeyse doğrudan enzim yetersizlikleri yatar. Bu eksiklikler kalıtsal nedenlerle ortaya çıkabildiği gibi başka fonksi­yonların aksamasıyla sonradan da ortaya çıkabi­lir.
Enzimlerin reaksiyonunu gerçekleştirdiği madde­ler substrat olarak anılır.
Enzim + Substrat ı—»Enzim-Substrat <—* Enzim + Ürün

Biyolojik yaşamımızın anahtarı olan DNA mole­küllerinin sentezinden genler üzerindeki bilginin aktarılmasına kadar tüm reaksiyonların belirli ölçülerde enzim katalizleri ile gerçekleştiğini belirterek enzimlerin organizmamız açısından taşıdıkları önemi bir kez daha vurgulayalım.

Sponsorlu Bağlantılar

.

Sponsorlu Bağlantılar
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Yandex.Metrica