DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARININ NEDENLERİ NELERDİR?

Doğumsal kalp hastalıklarının nedenleri nelerdir?
Günümüzde doğumsal kalp hastalıklannm nedenleri tam olarak anlaşılabil­miş değildir. Bugün bu tip kalp hastalıklarının ortaya çıkmasında pek çok etkenin bir arada rol oynadığı düşünülmektedir. Bir yandan oldukça genel bir anlamda genetik etkenler (dar anlamda kalıtsal etkenler çok enderdir), öte yandan edinilmiş çevresel etkenlerden söz edilebilir. Çevresel etkenle­rin aydınlatılması çok önemlidir. Çünkü bunların tanınması bu tip hastalık­ların önlenmesi için geçerli tek yol olabilir. Edinsel nedenlere ilişkin kesin kanıtlar yoktur. Yalnızca bazı kuşkular söz konusudur. Bütün virüs enfek­siyonlarının (grip ve bebeklerin döküntülü hastalıkları vb), özellikle de kı­zamıkçığın yüzde 5-6 oranında doğumsal kalp hastalığına yol açtığı bilinmektedir.Aynca ailesel özellikler gösteren bedensel ve ruhsal oluşum bo­zuklukları da sıklıkla doğumsal kalp hastalıklarıyla birlikte görülmektedir. Bazı kromozom bozuklukları Özellikle doğumsal kalp hastalıklarıyla bir­likte bulunmaktadır. Bunlardan yalnızca Down sendromunu (mongolizm) hatırlatalım. Down sendromu olgularının yüzde 40-50’sinde doğumsal kalp hastalığı bulunmaktadır.
Anne yaşı ile doğumsal kalp hastalığı arasında belirgin bir ilişki bulunama­mıştır. Bazı kalp hastalıkları (açık kalmış atardamar yolu ve karıncıklar arası delikler) erken doğan bebeklerde sık görülür. Özellikle gebeliğin ilk üç ayında düşük tehdidi, bedensel travmalar, tanı ya da tedavi amacıyla ışınlanma ve ruhsal gerginlikler tehlike etkenleridir. Bu anlamda bazı ilaç­lar (talidomid), ayrıca östrojen ve türevleri, sara nöbetlerine karşı alman ilaçlar ve iştah kesici ilaçlar da olumsuz rol oynamaktadır. Ayrıca annenin alkolik olması da bir tehlike etkenidir. Şeker hastalığı bulunan annelerin bebeklerinde doğumsal kalp hastalığı görülme tehlikesi, öteki bebeklere oranla 10 kat daha çoktur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yandex.Metrica