Biyokimya

Kreatinin Nedir? Kas kasılması için gerekli bir amino asit olan kreatinden türeyen bir bileşiktir. Serumdaki normal değeri % 0.7-1.4 mg arasında­dır. Serumdaki artışı ya yapılarındaki artıştan (Akromegali gibi) ya da...
Ürik Asit
Kanda ürik asit miktarının belirlenmesinde, nükleik asitlerin ve hücre metabolizmasının incelenmesinde yararlı bir laboratuvar testidir. Vücutta ürik asit yapımı, bazı nükleik asit bileşenlerinin, özellikle de pürinlerin metabolizmasıyla bağlantılıdır. Ürik asit,...
Sodyum
SODYUM: “Sodyum” (Na) hücre dışındaki katyonlar arasında en çok bulunan madendir. Sodyum vücudun asit-baz dengesinin ayarlanmasında etkili olduğu gibi, organizmadaki ozmotik basıncın oluşmasına da katkıda bulunarak, vücudun su tutmasını sağlamaktadır....
Karbon
Karbon, periyodik çizelgenin IV. grubunda yer alan ametal element (simgesi C, atom sayısı 6, atom ağırlığı 12,01). îki allotropu (sert, renksiz ve yalıtkan elmas; yumuşak, siyah bir katı olan, ısı...
Atom
Eskiden maddeyi oluşturan küçük, bölünemez, homojen tanecikler olarak ta­nımlanırdı (Atomizm). 20. yüzyılın bilimi ise atomu nisbeten dayanıklı bir madde paketi olarak kabul eder. Boyutları yaklaşık olarak’ 1 santimetrenin 100 mil­yonda...
Alisiklik Bileşikler
Alisiklik bileşikler, halkalı olmaları, yani benzen halkası bulunmayan bir ya da çok karbon atomu halkası taşımaları dışında alifatik bileşiklere benzeyen organik bileşikleri belirten kimya terimi (benzen halkası bulunan bileşikler, aromatik...
Alifatik Bileşikler
Alifatik bileşikler, bir karbon atomları halkası bulunmayan, dolayısıyla aromatik ve alisiklik bileşikleri tamamlayan organik bileşikleri belirten kimya terimi. Alifatik bileşikler, kendi içlerinde ikiye ayrılırlar: Karbon atomlarının birbirlerine sürekli bir çizgi...
Hidrokarbonlar
Hidrokarbonlar, yalnızca karbon ve hidrojen içeren bileşikleri belirten kimya terimi. Aromatik bileşikler, alifatik bileşikler ya da alisikler bileşikler diye sınıflandırılan hidrokarbonların başlıca kaynağı, büyük bölümü alkanlardan oluşan ham petroldür. Bu...
Karbonatlar
Karbonatlar, CO,2″ iyonu içeren baz özellikli bileşikleri belirten kimya terimi. Oksitlerin karbondioksitle tepkimesiyle oluşan karbonatlar, güçlü asitlere katıldıklarında karbon dioksit gazı çıkarırlar ve karbonik asitle tepkimeye girdiklerinde hidrojen karbonatları verirler....
Organik Kimya
Organik kimya, en çok sayıda bileşik veren element olan karbonun (bilinen kimyasal bileşiklerin % 90′ından çoğu karbon içerir) bileşiklerini inceleyen kimya altdalı. Canlı organizmaların kimyası olan biyokimya da, karbon bileşiklerine...
Tuzluluk Oranı
Tuzluluk oranı, deniz suyundaki, sodyum klorür ve magnezyum klorür gibi çözünmüş tuzların oranını belirten terim. Genellikle %o 35 olan tuzluluk oranı, buharlaşma nedeniyle astropikal bölgelerde ve kısmen kapalı havzalarda artar:...
Uranyum
Uranyum, aktinitier sınıfından yoğun, beyaz renkli element (simgesi U, atom sayısı 92, atom ağırlığı 238,03). Uzun sürede kurşuna bozunan radyoaktif bir metal olan uranyumun önemi, reaktörlerde ve bombalarda kullanılan nükleer...
Turba
Turba, yarı kömürleşmiş bitki kalıntılarının sıkışmasından oluşan, koyu kahverengi hafif, katı yakıt. Kömürün oluşumundaki ilk evrelerden biri olan turba, çok yağışlı bölgelerde kalın tabakalar halinde “turba yatakları”nda oluşur. Çıkarılıp kurutulduğu...
Tuzlar
Tuzlar, bir asit ile bazın eşdeğer miktarları arasındaki tepkimeyle oluşan kimyasal bileşikleri belirten terim. Tuzların bazıları farklı yollarla de elde edilmekle birlikte, çoğunlukla, bir asidin hidrojeni bir metalle yer değiştirerek...
Kalitatif analizde klasik yöntemler, mad­delerin karakteristik reaksiyonlarından fay­dalanır. Ön incelemeden (gözle muayene, ısıtma ve alev testi)’ sonra çeşitli iyonları standart reaktiflerle verdikleri reaksiyonla­ra göre gruplara ayıran sistematik yollar­dan gidilir ve...
Yandex.Metrica