BAKTERİYELElVDOKARDİT

BAKTERİYELElVDOKARDİT:ÇeşUU bakterilerin kalbin endokard tabakasında vo özellikle kalp kapakçıklarında neden öldükleri iltihap olaylarına”Bakteriyelendokardit” denilmektedir. Oleyın gelişme hızına göre, bakteriye) endokardit ve “Subakut” olmak üzere iki gruba nynlabilir. Akut bakteriel ondokardit güçlü bakterilerin etkisiyle ve çok hızlı gelişen bir tablodur. Subakiıt bakferiel endokardit ise oldukça güçsüz bakterilerle ve yavaş gelişen bir tablodur.

Subakut bakteriel endokardit, sıklıkla “Strepto-kbkus viridans’V’Streptokokus ffikaüs” denilen bakterilerin etkisiyle gelişir. Bu bakterilerden ilki ünt solunum yollarında, ikincisi isv. sindirim kn nalının son bölümlerinde normal olarak bulunurlar. Bu bakteriler sözünü ettiğimiz bu organlar için hastalandıncı bir etkiye sahip değildirler. Fakat herhangi bir yoÜa kana karışacak olurlarsa, kan yoluyla ulaştıkları dokularda iltihap etkeni olarak davranırlar. Bu bakterilerin * kana karıştıktan sonra sıklıkla yerleşip bir iltihap olayına neden oldukları dokulardan biri de, kalbin endokard tabakası ve özellikle kalp kapaklarını kaplayan endokard bölgesidir. Ancak normal kalp kapakları bu bakterilerin yerleşmesi için uygun değillerdir . Fakat romatizmal kalp hastalığı, doğumsal kalp hastalıkları ya da kalp kapak ameliyatları ile bozulmuş olan kalp kapakçıkları, bu mikropların en çok sevdiği yerleşim bölgeleridir. Bu durumda zaten bozuk olan kapaklar ve bundan kaynaklanan değişik derecedeki kalp yetmezliği tabloları, bakteriyel bir kapak iltihabının da eklenmesiyle daha da ağırlaşırlar. Bakterilerin kana karışıp iltihaba neden olmalarıyla hastaların ateşi yükselir. Kilo kaybı, eklem ağrıları, kas ağrıları, halsizlik, gece terlemeleri, iştahsızlık, deride küçük kanama alanları gibi belirtiler gelişir. Kalp kapaklarında iltihap olayı sürerken, buralarda küçük pıhtılar da gelişir. Bu pıhtılar daha sonra kopup kan ile uzak organlara sürüklenebilirler. Bu pıhtıların içinde bakteriler de bulunur. Böylece pıhtı ulaştığı dokuda iki çeşit hasara neden olur. Birincisi, pıhtının ulaştığı dokudaki bir ya da birkaç damarı tıkamasıdır (tromboem-bolizm). Böylece damarı tıkanmış dpku bölgesi canlılığım kaybeder, ölür (nekroz). Pıhtıyla gelen mikroplar bu doku ya da organda yeni bir iltihap odağı yaratıp, apseleşmeye neden olabilirler. Bu tür pıhtılarla damarların tıkanması, ve/veya apselerin gelişmesi eğer beyin, böbrekler gibi dokularda olmuşsa, ciddi sonuçlar doğabilir (Örneğin, felçler, ani böbrek yetmezlikleri). Bu tip pıhtılar kalbin koroner damarlarım tıkayıp miyokard infarktüsüne neden olabilirler. Akutbakteriyelendokardit vakaları ise genellikle çok güçlü mikropların etkisiyle hızlı ve yıkıcı seyreden tablolar biçiminde ortaya çıkarırlar..

Mikroplar subakut bakteriyel endokarditte olduğu gibi zaten bozuk olan kapaklarını değil, sağlam kalp kapaklarını da iltihaplandır abilirler. Bunla-nn neden olduğu iltihap ağır ve yıkıcıdır; kalp kapaklarında ve bunlara yapışan korda tendine-alarda kopmalar gelişebilir. Bunun sonucu olarak hastalarda aniden bir kalp kapak rahatsızlığı ve bunu yansıtan klinik belirti ve yalanmalar ortaya çıkar. Gerek kopan doku parçalarıyla gerekse pıhtı parçalarıyla damar tıkanmaları gelişir. Hastalar yüksek ateşlidirler, titreme görülebilir. Akut bakteriyel endokardit. damar içi uyuşturucu madde kullananlarda (morfinmanlar) oldukça sık gelişir. Bunun nedeni iyi sterilize edilmemiş iğne ve injeksiyonların kullanılmasıdır. Bakteriyel endokarditlere karşı bazı koruyucu önlemler alınabilir. Kalp kapaklarından rahatsız olduğu bilinen hastalara, diş çekme, idrar sondası takma, kadınlarda kürtaj gibi işlemler yapılmadan önce, penisilin ve streptomisin verilmelidir. Böylece bu işlemler sırasında bakteriler kana karışsalar bile antibiyotik verilmiş olması nedeniyle herhangi bir ilhitabi olaya neden olmazlar.

Bakteriyel endokardit gelişmiş olan hastalar en az bir ay süre ile “Penisilin” ve “Streptomisin” ya da “Penisilin” ve “Gentamisin” gibi ikili antibiyotik tedavisine alınmalıdırlar. Ancak tedaviyi başlatacak ve sürdürecek olan kişi bir doktor olmalıdır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yandex.Metrica