Bağışıklık Bilimi ve Organ Nakilleri

Alerjik Tepkiler
ALERJİK TEPKİLER NELERDİR? Nedenleri son derece çeşitli olan alerjik tepkiler, gerekli önlemlerin alınmasıyla sorun olmaktan çıkarılabilir. Önemsenmediği durumlarda bu tepkilerin hastanın yaşamını tehlikeye sokacak ölçüde ağır sonuçlar iMBh doğurabileceği unutulmamalıdır.Vücudun...
Serum Hastalığı
SERUM HASTALIĞI: “Tetanos”, “gazlı gangren”, “difteri”, “yılan sokması” gibi durumlarda tedavi ya da önlem amacıyla at ya da sığır serumlarından hazırlanan bazı özel serumlar hastalara zerk edilir. Bu serumlarda bulunan...
İlaç Alerjisi
İLAÇ ALLERJİSİ: Bazı kişilerde.belli bir ya da birkaç ilaca karşı allerjik reaksiyonlar oluşur. Halk arasında en çok bilinen allerji, penisilin allerjİsidir. Allerji yaratan ilaçlar ya antijen ya da haptan gibi...
Başka Organ ve Doku Nakilleri
BAŞKA ORGAN VE DOKU NAKİLLERİ: Kalp, akciğer, karaciğer, kemik iliği, iç salgı bezi transplantasyonları gerçekleştirilmektedir. Bu transplantasyonlar yalnızca belli tıp merkezlerinde gerçekleştirilebilirler, çünkü henüz yeterince çözümlenmemiş olan bazı bağışıklık sistemi...
Saman Nezlesi
SAMAN NEZLESİ: Saman nezlesi yalnızca çiçek tozlarına bağlı olarak değil, ev ve sokaklardaki adi tozlar ya da çalışma yerlerindeki bazı kimyasal maddelerden kaynaklanan tozlarla da ortaya çıkabilen bir allerjik nezle...
Yılan Zehirinin Özellikleri
YILAN ZEHİRİNİN ÖZELLİKLERİ: Yılan zehiri içinde bir çok etkili madde bulunur. Bunlar şöyle özetlenebilir: Kalp üzerine etkili ‘Kardiotok-sin’, sinir sistemine etkili ‘NÖrotoksin’, kan hücrelerini eriten ‘Hemolizin’, proteinleri eriten ‘Proteolitik enzimler*...
Akreplerden Korunma
AKREPLERDEN KORUNMA: Akreplerin nemli ve loş yerleri sevdiklerini daha önce belirtmiştik. Bu nedenle akreplerin bolca bulunduğu bölgelerde özellikle ayakkabı ve elbiseleri giyinmeden önce silkelemekte yarar vardır. Bunun yanı sıra, böcek...
Akrepler ve Akrep Zehirlenmesi
AKREPLER VE AKREP ZEHİRLENMESİ:Dünyada 650 kadar akrep türü olmasına karşın, bunların ancak pek az bir bölümü zehirlidir. Ülkemizde de bazı zehirli akrep türlerine rastlanmaktadır. Akrepler et yiyicidirler. Nemli, karanlık, loş...
Aşılama Takvimi
AŞILAMA TAKVİMİ: İnfeksiyon hastalıkları çocuk ve gençleri daha çok tehdit etmektedir. Erişkin yaşlılar çok defa yaşamlarının ilk yıllarında geçirdikleri hafif ya da tümüyle sessiz (belirtisiz) infeksiyonlarla, bir başka deyimle doğal...
Böbrek Nakilleri
BÖBREK NAKİLLERİ: Her İki böbreği de yetersiz olan hastalara böbrek nakli işleminin yapılması gerekir. Ancak, çok yaşlı ya da kanserli hastalara böbrek nakli yapılamaz. Alıcı kişiye nakledilen böbrek ya izogref...
Doku ve Organ Nakilleri – Transplantasyon
DOKU VE ORGAN NAKİLLERİ-TRANSPLANTASYON: Canlı hücre, doku ya da organların bir canlıdan bir başka canlıya veya aynı canlının bir bölgesinden bir başka bölgesine nakledilmesi olayına ‘Transplantasyon’ denilmektedir. Transplantasyonda amaç, nakledilen...
Tip IV Aşırı Duyarlılık
TİP IV AŞIRI DUYARLIK: (GECİKMİŞ AŞIRI DUYARLIK): Organizmaya giren antijene karşı duvarıkkâzanan Tlenfositleri tarafından gerçekleştirilen aşırı duyarlık yanıtına “Tip IV” aşırı duyarlık denir. Tip IV aşırı duyarlık olayları özellikle organ...
Besin Maddelerine Karşı Aleji
BESİN MADDELERİNE KARŞI ALLERJİ: Bazı kişiler, belli bir veya birkaç besin maddesine karşı allerjiktirler. Bu tür allerjüerin halk arasında en çok tanınanı, keçi eti ve süt allerjisi-dir. Örneğin, kaynamamış süt...
Anafilaksis
ANAFİLAKSİS: Anafüaksis, bir başka allerji, yani “Tip I” aşırı duyarlık çeşididir. Anafüaksisde de kişi başka kişilerden farklı olarak belli bir etkene karşı duyarlığa sahiptir. Bu etken bir ilaç Örneğin, penisilin...
Tozsuz Bir Odanın Hazırlanması
TOZSUZ BİR ODANIN HAZIRLANMASI: Ev tozlarından etkilenip allerjik reaksiyonlara giren kişilerin ve özellikle çocukların gerekli ve yeterli tedavinin tamamlanmasına kadar geçen sürede olabildiğince tozsuz bir odada yatmaları, çalışmaları ya da...
Yandex.Metrica