SOLGUNLUK

SOLGUNLUK
Solgunluk deri ve görünen mukozaların, Örneğin konjunktivala-rın renginde hafiflemedir. Bütün kansızlıklarda, yani akut ka-namalara bağlı ya da kronik kansızlıklarda kandaki alyuvarların ve hemoglobinin azalması sonucunda hasta solgunlaşır. Soluk rengin çeşitli türleri vardır:
• Kloroz solgunluğu- demir yetersizliğine bağlı kansızlığa özgü yeşile çalan soluk renk;
• balmumu rengi- Bj2 vitamini eksikliğine bağlı kansızlıklarda görülen sarıya çalan soluk renk; hastalığın alyuvar yıkımı yapmasından kaynaklanır;
• kaşeksi solgunluğu- kaşeksi şiddetli zafiyet, yetersiz beslenme ve aşırı zayıflama durumudur; marasmus hastalığında görülür; kanser kaşek-silerinde samanımsı açık sarı renk, sıtma kaşeksisinde toprak rengi.
Solgunluk, kanda nicelik ya da nitelik açısından önemli bir değişiklik olmadan, yalnızca çevresel (periferik) damarların büzülmesine bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Akut nefrit ya da damar büzülmesine bağlı (spazmlı) yüksek tansiyon hastalarında görülen solgunluk buna örnektir. Bu olgularda, görünen mukozaların rengi deri rengi kadar solmaz. Duygusal nedenlere ve soğuğa bağlı solgunluk da aynı türdendir. Şok, bayılma ve bilinç yitimindeki solgunluk kanın karın damarlarında göllenip, derideki kılcal damarlara yeterince gidememesinden kaynaklanır.Derinin rengi fizyolojik smırlar içinde kişiden kişiye değişir. Kandaki hemoglobin ve alyuvar düzeyine, derideki damarların kanlanma derecesine ve deride bulunan pigment miktarına bağlı olarak açık pembe, koyu pembe, buğday ya da kahverengi olabilir.Kan damarları ile bunların çok sayıdaki dallan altderi katmanında yer alırlar; üstderide (epidermis) kan damarı bulunmaz. Dolayısıyla derinin rengi yalnız kan damarlarınm dolgunluğu ve kan bileşenlerinin özelliklerine değil, aynı zamanda üstderinin kalınlığına ve saydamlığına da bağlıdır.Solgunluk kılcal damarları örten katmanların saydam olmadığı ya da çok az saydam olduğu sağlıklı kişilerde de görülebilir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yandex.Metrica