ŞEKER HASTALIĞININ SINIFLANDIRILMASI

ŞEKER HASTALIĞININ SINIFLANDIRILMASI: Şeker hastalığı çeşitli ölçütlere göre sınıflanır ve dönemlere ayrılabilir. Hastalığı yaratan nedenleri göz önüne aldığımızda, dört çeşit şeker hastalığı ortaya çıkar ve bunların yalnız nedenleri farklıdır. Sonuç ise sürekli aynıdır. Yani olay insülin yetmezliği sonucu gelişmiş bir şeker hastalığı tablosudur. Sözünü ettiğimiz dört ayrı çeşit etkene bağlı şeker hastalıkları şunlardır:

1) Kalıtsal – genetik şeker hastalığı: Bu çeşitte hastalık kalıtım yoluyla edinilmiştir. 2} Pankreatik şeker hastalığı: Bu çeşitte pankreasta gelişen bir iltihap ya da kanser, langerhans adacıklarını da bozup insülin salgılanmasını önlemektedir. Pankreasın cerrahi olarak çıkarılması da bu grup içine girer.

3) Hormonal şeker hastalığı: Bazı hormonların uzun süre ve aşırı salgılanmaları halinde şeker hastalığına neden olduklarını daha önce belirtmiştik. Bu hormonlar büyüme hormonu ,

adrenokortikotrop hormon , luteinizan hormon , korüzol ve tiroksin’ dir. Bu hormonların etkisiyle gelişmiş olan şeker hastalıkları bu gruba girerler.

4) latrojenik şeker hastalığı: İatrojenik sözcüğü Yunanca’daki latros = hekim ve Gen= meydana getirmek son ekinin birleştirilmesiyle türetilmiştir ve “Hekim tarafından neden olunan” anlamına gelir. Gerçekten de bazı şeker hastalıkları hekimlerin hastalarına verdikleri bazı ilaçların uzun süre ve yanlış kullanılmalarından kaynaklanmaktadır. Burada hekimlerin dikkatli olmaları gerekmektedir. Kortizollü ilaçlar, bazı diüretik ilaçlar (idrar sökücü ilaçlar), östrojen-progeste-ron bileşimleri şeker hastalığının iatrojenik çeşidine neden olabilmektedirler.

Şeker hastalığını gelişim dönemlerine göre de dörde ayırabiliriz:

1) Belirgin şeker hastalığı: Bu durumda şeker hastalığının bütün belirtileri yerleşmiştir. Açlıkta ya da herhangi bir zamanda kan şekeri yüksektir. Belirgin şeker hastalığı “çocukluk-gençlik çağı” (juvenil) ve “erişkin çağı” şeker hastalığı olarak iki grupta incelenir.

2) Belirtisiz şeker hastalığı-Kimyasal şeker hastalığı: Hastalığın bu basamağında hastalığa ait kesin belirtiler yoktur. Açlık kan şekeri genellikle normal bulunur. Ancak glikoz yükleme testi ile anlaşılabilir. Bütün bunlara karşın, şeker hastalığından kaynaklanan damar bozuklukları bulunabilir.

3) Gizli şeker hastalığı-Stress şeker hastalığı: Hastalığın bu basamağında hastaların kan şekeri

normaldir. Fakat bu hastalar yaşamlarının bir döneminde [hamilelik, geniş yanık, kalp infarktü-sü, infeksiyon) şeker hastalığına yakalanmışlardır.

4) Şeker hastalığı öncesi (prediabet): Bu basamağı saptamak bugün için olanaksızdır. Kan şekerinde hiçbir bozukluk yoktur. Bu terim, kalıtsal bakımdan şeker hastalığına aday olarak düşünülen fakat henüz hastalanmamış olanlar göz önüne almıldığında bulunmuştur. Bu basamak için adaylık basamağı diyebiliriz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yandex.Metrica